Cyfnod Allweddol 3 a 4

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfnod Allweddol 3 & 4

Celf

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Byddwn yn llywio’r myfyrwyr drwy’r broses o edrych ar waith celf a’i ddadansoddi, trwy astudio 4 gwaith celf. Os hoffech ganolbwyntio ar weithiau penodol, rhowch wybod i ni.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 3 & 4

Gwyddoniaeth Amgueddfa (CA3)

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch dystiolaeth i ddarganfod beth sydd wedi digwydd i wrthrychau’r Amgueddfa. Bydd disgyblion yn cynnal arbrofion ac yn gwneud arsylwadau er mwyn dysgu sut i atal pethau rhag dirywio

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 3 & 4

Teithiau tywys tu ôl i’r llenni

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

DDIM AR GAEL AR HYN O BRYD

Cipolwg ar waith gwyddonwyr yr Amgueddfa yn yr adran Hanes Natur a chyfle i archwilio rhai o’n casgliadau helaeth.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 3 & 4

Tystiolaeth o Esblygiad

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

DDIM AR GAEL AR HYN O BRYD

Cyfle i fyfyrwyr ddefnyddio casgliadau’r Amgueddfa i gasglu tystiolaeth o esblygiad drwy archwilio ffosilau, yr aelod pentadactyl, anatomeg gymharol a phren bywyd.

Hyd: 1 awr
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4

Ysbrydoli’r Ymdrech - gweithdy

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cymharu printiau Ysbrydoli’r Ymdrech â gwaith Frank Brangwyn, Gwn Trwm mewn Brwydr

Bydd disgyblion yn canolbwyntio ar themâu ‘Gwneud Gynnau’ a ‘Creu Milwyr’ yr arddangosfa, gan eu cymharu â’r gynnau a milwyr yn y paentiad Gwn Trwm mewn Brwydr cyn cyflwyno’u canfyddiadau i weddill y dosbarth.

Hyd: 1 awr
Dyddiadau: 1 Medi - 19 Rhagfyr 2014
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – £27 am hyd at 15 disgybl, £42 am hyd at 35 disgybl. Am ddim i rai ysgolion (gwelwch sut i archebu).
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16
Am ddimSesiwn beilot

Artes Mundi 6 - Gweithdai oriel

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Artes Mundi, yr arddangosfa gelf gyfoes uchel ei bri a gwobr gelf fwyaf y DU, yn ôl. Daw â rhai o artistiaid mwyaf blaengar y byd i Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Chapter a Ffotogallery. Bydd yr arddangosfa hon yn cynnwys gwaith arloesol gan gynnwys ffilmiau, cerflunwaith, paentiadau a pherfformiadau. Y cyflwr dynol yw’r thema gyffredinol ac o fewn y thema hon bydd yr artistiaid yn archwilio i lawer o is-themâu sy’n berthnasol i’n bywydau bob dydd ni.

Bydd y gweithdai hyn yn annog myfyrwyr i ddatblygu eu hymatebion personol i’r arddangosfa drwy ystod o weithgareddau. Gellir addasu pob gweithdy ar gyfer y Cyfnod Sylfaen, CA2, CA3, CA4, lefel A/UG yn ogystal â Bagloriaeth Cymru a disgyblion sydd ag anghenion addysgol arbennig.

 

 

 

 

Hyd: 1 awr 30 munud
Dyddiadau: 25 Hydref 2014 – 22 Chwefror 2015
Tâl: Dan arweiniad staff yr Amgueddfa – am ddim.
Cyfnod Allweddol 3 & 4
Am ddimDan arweiniad athro

Addasu, amrywiaeth a dosbarthu

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Defnyddiwch y taflenni gweithgareddau hyn i’ch helpu i ddefnyddio’r orielau Hanes Natur ac Esblygiad Cymru fel canolbwynt eich ymweliad.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Cyfnod Allweddol 3 & 4
Am ddimDan arweiniad athro

Bioamrywiaeth ac effeithiau pobl: Diogelu’r amgylchedd

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Cyfle i ystyried dylanwad dyn ar yr amgylchedd mewn ffyrdd gwahanol. Ystyried yr effeithiau ehangach, a beth ellir ei wneud i helpu a mynegi barn.

Hyd: 1 awr
Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16
Am ddimDan arweiniad athro

Ymweliad Oriel Gelf - Argraffiadaeth a Chelf Fodern

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Datblygwyd y nodiadau hyn er mwyn rhoi gwybodaeth i chi am ddarnau celf unigol yn yr orielau celf argraffiadol a modern yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i drafod celf gyda’ch disgyblion.

Tymor yr Hydref 2014

Mae oriel 12 (Celf Gyfoes o1930), oriel 14 (Celf ar ol Cezanne) ac oriel 15 (Celf Brydeinig o 1900) wedi newid ac yn dangos arddangosfa Richard Wilson.

Tâl: Am ddim gan fod y sesiwn dan arweiniad athro.
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon
Am ddimDan arweiniad athro

Yr Artistiaid - Ysbrydoli'r Ymdrech Gwybodaeth i Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Cymunedau, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon
Am ddimDan arweiniad athro

Ysbrydoli’r Ymdrech: Gwybodaeth i Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd
Addysg Oedolion, Cymunedau, Teuluoedd, Cyfnod Allweddol 2, Cyfnod Allweddol 3 & 4, Addysg ôl-16, Athrawon
Am ddimDan arweiniad athro

Ysbrydoli’r Ymdrech: Printiau - Gwybodaeth i Athrawon

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd