Cyfle i adael y dosbarth!

Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn cael effaith ar flodau’r gwanwyn.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.

Rydym yn parhau i weithio ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi bod yn cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys rhai o ysgolion Edina yn Lloegr a’r Alban.

 

Scan cartoon charcters

Get Involved:

1
Cymerwch ddarlleniadau tywydd yn ddyddiol gan ddefnyddio eich mesurydd glaw a thermomedr.
2
Rhannwch eich darlleniadau yn wythnosol drwy'r bwtwn 'Mewngofnodi Ysgolion ' yn uchod. Cofiwch edrych ar graff o'ch canlyniadau i fod yn sicr nad oes unrhyw wythnosau ar goll!
3
Gwyliwch eich planhigion yn ofalus. Darllenwch yr adnodd 'cadw cofnodion blodau' ar waelod y dudalen hon.
4
Unwaith mae eich planhigion wedi blodeuo, nodwch y dyddiad blodeuo ac uchder eich planhigion ar wefan Amgueddfa Cymru.

Crynodeb:

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:
182
Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:
8 °C
Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:
7 mm
Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:
13100

Show School Locations & Results:

Blog-blodau:

29 Mehefin 2015, Ceisiadau ar Agor i Ysgolion yng Nghymru
15 Mehefin 2015, Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion - Ceisiadau a Gwybodaeth
1 Mehefin 2015, Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Canlyniadau 2005-2015
1 Mai 2015, Gwobrau Gwyddonwyr Gwych 2015
27 Mawrth 2015, Diwrnod Olaf Casglu Data Tywydd!!

Twitter:

Calendar of active weeks:
2015
2 Tach6 Tachwedd 2015
9 Tach13 Tachwedd 2015
16 Tach20 Tachwedd 2015
23 Tach27 Tachwedd 2015
30 Tach4 Rhagfyr 2015
7 Rha11 Rhagfyr 2015
2016
4 Ion8 Ionawr 2016
11 Ion15 Ionawr 2016
18 Ion22 Ionawr 2016
25 Ion29 Ionawr 2016
1 Chwe5 Chwefror 2016
8 Chwe12 Chwefror 2016
15 Chwe19 Chwefror 2016
22 Chwe26 Chwefror 2016
29 Chwe4 Mawrth 2016
7 Maw11 Mawrth 2016
14 Maw18 Mawrth 2016
21 Maw24 Mawrth 2016 *
* Dydd gwener y groglith: 25 Mawrth 2016
Scan & Edina Trust logo