Beth sydd ar y wefan hon?

Cyfle i adael y dosbarth! Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn cael effaith ar flodau’r gwanwyn.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.

Rydym yn parhau i weithio ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi bod yn cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys rhai o ysgolion Edina yn Lloegr a’r Alban.

Scan cartoon charcters

Sut galla i gymryd rhan?

1
Llenwch Ffurflen Gais
(Mehefin 2015)
2
Bydd swyddfa SCAN yn postio’r potiau a’r bylbiau i’ch ysgol...
3
…arhoswch i’r bylbiau gyrraedd eich ysgol
(erbyn 12 Hydref)
4
Wedi hynny, cofrestrwch ar y wefan hon
(ym mis Hydref)

Crynodeb:

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:
178
Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:
9 °C
Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:
3 mm
Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:
10290

Blog-blodau:

27 Mawrth 2015, Diwrnod Olaf Casglu Data Tywydd!!
13 Mawrth 2015, Dim ond pythefnos i fynd Cyfeillion Gwanwyn!
2 Mawrth 2015, Cennin Pedr ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi
27 Chwefror 2015, Dyddiadau blodeuo cyntaf!
13 Chwefror 2015, Eich cwestiynau, fy atebion
Scan & Edina Trust logo