Cyfle i adael y dosbarth!

Ymunwch â’r miloedd o wyddonwyr ysgol sy’n cymryd rhan yn yr ymchwil cyffrous hwn. Mabwysiadwch fylbiau’r gwanwyn eich hun er mwyn helpu Athro’r Ardd i ddarganfod sut mae’r newid yn y tymhorau yn cael effaith ar flodau’r gwanwyn.   Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol o bob cwr o Gymru wedi bod yn cofnodi’r tywydd ac yn nodi pryd mae’r planhigion yn blodeuo fel rhan o’r astudiaeth hirdymor hon sy’n edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.   Rydym yn parhau i weithio ar y cyd ag Ymddiriedolaeth Edina, sy’n cefnogi ac yn ariannu’r project. Mae Ymddiriedolaeth Edina wedi bod yn cynnal estyniad o’r project ers 2011, gan ehangu project gwreiddiol Amgueddfa Cymru i gynnwys rhai o ysgolion Edina yn Lloegr a’r Alban.  
Scan cartoon charcters

Llenwch gais ar gyfer y prosiect ar-lein ym mis Mai.

1
Llenwch gais ar gyfer y prosiect ar-lein ym mis Mai.
2
Bydd eich bocs o fylbiau ac offer arall yn cyrraedd erbyn dechrau mis Hydref.
3
Byddwch yn derbyn e-bost gyda'ch enw defnyddiwr a'ch cyfrinair erbyn 20 Hydref. Ar ôl derbyn eich manylion gallwch gofrestru ar wefan yr Amgueddfa. 
4
Wedi hynny, cofrestrwch ar y wefan hon (ym mis Hydref)

Crynodeb:

Nifer yr ysgolion wnaeth gymryd rhan eleni:
180
Tymheredd cyfartalog yr holl ysgolion:
9 °C
Glawiad cyfartalog yr holl ysgolion:
3 mm
Cyfanswm y data a gasglwyd eleni:
10290

Blog-blodau:

6 Gorffennaf 2015, Taith Natur ar gyfer Enillwyr Prosiect Bylbiau Gwanwyn 2015
29 Mehefin 2015, Ceisiadau ar Agor i Ysgolion yng Nghymru
15 Mehefin 2015, Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion - Ceisiadau a Gwybodaeth
1 Mehefin 2015, Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Canlyniadau 2005-2015
1 Mai 2015, Gwobrau Gwyddonwyr Gwych 2015

Twitter:

Calendar of active weeks:
2015
2 Tach6 Tachwedd 2015
9 Tach13 Tachwedd 2015
16 Tach20 Tachwedd 2015
23 Tach27 Tachwedd 2015
30 Tach4 Rhagfyr 2015
7 Rha11 Rhagfyr 2015
2016
4 Ion8 Ionawr 2016
11 Ion15 Ionawr 2016
18 Ion22 Ionawr 2016
25 Ion29 Ionawr 2016
1 Chwe5 Chwefror 2016
8 Chwe12 Chwefror 2016
15 Chwe19 Chwefror 2016
22 Chwe26 Chwefror 2016
29 Chwe4 Mawrth 2016
7 Maw11 Mawrth 2016
14 Maw18 Mawrth 2016
21 Maw24 Mawrth 2016 *
* Dydd gwener y groglith: 25 Mawrth 2016
Scan & Edina Trust logo