Rydych chi yn:  > 

Medi 2014

#fflachamgueddfa #popupmuseum

Postiwyd gan Heledd Fychan ar 2 Medi 2014

Helo eto!

Dros y penwythnos, yng nghanol wal anferth NATO a heddlu arfog, cynhaliwyd ail weithdy’r fflach amgueddfa. Pwrpas y gweithdai hyn yw canfod cynnwys ar gyfer y fflach amgueddfa sy’n cael ei greu yn Nghynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ym mis Hydref fel rhan o Wyl Amgueddfeydd Cymru. Mae’r fflach amgueddfa yn cael ei chreu gan staff o Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Cronfa Dreftadaeth y Loteri gyda cynnwys yn dod gan unrhyw un sydd a stori i’w dweud am Gaerdydd.

Y tro yma, yn hytrach na gweithdy dwy awr, fe wnaethom drio annog pobl i bicio mewn... Yn anffodus, roedd yn ddiwrnod eithaf tawel. Er hyn, fe gawsom ambell i stori gwerth chweil. Clywsom gan ddiddanwyr stryd oedd heb fod yng Nghaerdydd yn gweithio ar ddydd Sadwrn am ugain mlynedd ond oedd yn ol ar gyfer priodas, a gan ddyn arall oedd yn cofio dod i Gaerdydd ar gyfer gwaith ac a ddechreuodd fynychu’r Vulcan yn rheolaidd.

Y broblem fwyaf gyda sesiwn fel hyn oedd bod pobl ddim gyda gwrthrychau ac os oedden nhw gyda hwy, nid oeddynt yn fodlon eu gadael. Golygali hyn ar derfyn y ddwy awr nad oedd gennym fflach amgueddfa, dim on casgliad o straeon. Gwers wedi’i dysgu!

Mae’r sesiwn nesaf yn mynd i fod ar nos Iau, 11eg o Fedi rhwng 6 ac 8yh yn Amgueddfa Stori Caerdydd felly dewch draw a gallwch wneud bach o siopa hwyr neu fynd am swper wedyn. Bydd hwn yn weithdy dwy awr felly fe fydd gennym amgueddfa wytch erbyn y diwedd.

Mawr obeithiwn y gallwch fynychu.

Cysylltwch gyda Arran Rees ar Cardiffstory@cardiff.gov.uk neu 02920 788334 am fwy o wybodaeth. 

Awst 2014

Cregyn, Crafangau a Chanolfan Siopa

Postiwyd gan Sara Huws ar 20 Awst 2014

Mi ddechreues i sgrifennu post hir am orielau, ond beth ddois i yma i'w ddweud yw: dw i wedi mwynhau arddangosfa Mi Wela i... Natur yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sydd ar agor tan fis Ebrill 2015. Bob tro dw i wedi ymweld, mae'r lle wedi bod yn llawn teuluoedd, sgyrsiau, a phlant wedi gwisgo fel gwyddonwyr a thrychfilod, yn sboncio o un cesyn arddangos i'r llall.

Mi Wela i Natur
Llun clou iawn o flaen un o'n gweithgareddau rhyngweithiol, er mwyn ceisio osgoi amharu ar breifatrwydd ein hymwelwyr!

Rho Mi wela i... Natur gyfle i ni weld y byd o safbwynt gwyddonydd, ystlum a phry. Yn wir, cyn belled â dy fod o dan 10, galli wisgo i fyny fel un cyn archwilio'r sbesimenau o'r casgliad trychfilod, cwrel wedi'i brintio ar argraffydd 3D, cwisiau rhyngweithiol a gweithgareddau. Mae'r sgrîn feicroscôp ryngweithiol enfawr soniodd David amdani yn ei flog yn eistedd o flaen wal wydr brydferth o sleidiau, o'r 100 mlynedd diwethaf. I'r rhai ohonoch sy'n hoffi chwarae labordy, mae yna feicroscôp gwyddonydd ar gael hefyd, gyda bwrdd troelli llawn sleidiau i'w harchwilio.

Mae'r tîm Mi Wela i... wedi bod yn teithio ar hyd Cymru gyda'u gwrthrychau hynod - er enghraifft, dyma @CardiffCurator yn gafael mewn gwrthrych anarferol iawn yn yr Eisteddfod:

 

Bydd Fflach-Amgueddfa Mi Wela i... yn ymddangos am y tro olaf eleni, yng nghanolfan siopa Capitol yng Nghaerdydd, rhwng y 28ain a'r 30ain o Awst. Ymysg y gemwaith, y paneidiau a'r sêl-diwedd-tymor, cewch ddarganfod sgorpionau, bwystfilod bychain, ac wrth gwrs, cragen sy'n fwy na'ch pen! Galwch heibio rhwng 11am a 3pm i weld beth welwch chi!

Beth yw eich Stori Caerdydd?

Postiwyd gan Sioned Hughes ar 18 Awst 2014
Gwirfoddolwyr ac Aeloday o Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Cymru yn Amgueddfa Stori Caerdydd yn ysgrifennu eu storiau
Gwirfoddolwyr ac Aeloday o Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Cymru yn Amgueddfa Stori Caerdydd yn ysgrifennu eu storiau
Stori Arran
Stori Arran
Llu o straeon Caerdydd gyda delweddau o bobl gyda'u gwrthrychau
Llu o straeon Caerdydd gyda delweddau o bobl gyda'u gwrthrychau

#fflachamgueddfa #popupmuseum

Heddiw, cynhaliwyd y gweithdy cyntaf ar gyfer creu fflach amgueddfa yng Nghynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ym mis Hydref yng Nghanolfan y Mileniwm yn Amgueddfa Stori Caerdydd. Daeth staff o Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri ynghyd gydag aelodau o Fforwm Ieuenctid a gwirfoddolwyr Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa Stori Caerdydd i brofi’r broses angenrheidiol ar gyfer creu fflach amgueddfa.

Cytunodd y rhai a fynychodd y byddai defnyddio Caerdydd fel thema yn syniad da. Bydd Beth yw eich stori Caerdydd? Neu beth mae Caerdydd yn ei olygu ichi? Yn rhoddi cyfleoedd  i bobl roddi eu barn am Gaerdydd- prif ddinas Cymru, hyd yn oes os nad ydynt erioed wedi ymweld â’r Ddinas. Bydd yn cynnwys pobl sydd wedi eu geni a’u magu yn y Ddinas neu’r rhai hynny sydd newydd gyrraedd Caerdydd am y tro cyntaf erioed; y rhai sy’n mynychu cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd a theuluoedd yn ymweld â Chanolfan y Mileniwm fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru.

Roedd proses drefnus wedi ei gosod lle'r oedd pawb yn cymryd tro i ysgrifennu, tynnu llun o’u gwrthrych, cael tynnu llun o’u hunain a chael eu ffilmio yn siarad am eu stori Caerdydd.

Mewn awr, crëwyd amgueddfa syml, ar raddfa fechan. 12 gwrthrych, 8 stori, 7 voxpop a 12 llun oedd i gyd yn dweud rhywbeth gwahanol am Gaerdydd a beth mae’n ei olygu, neu wedi ei olygu i’r rhai hynny oedd yn cymryd rhan, unai heddiw neu yn y gorffennol.

Arran Rees, Curadur Casgliadau Amgueddfa Stori Caerdydd rannodd ei wrthrych a’i stori gyntaf.

Tro pawb arall oedd hi wedyn, ac o fewn 30 munud, cafwyd llu o wrthrychau gwahanol o bice ar y maen i ffosil oedd yn datgelu rhywbeth am Gaerdydd. Defnyddiodd y person rannodd y Pice ar y Maen y cacennau fel ffordd i ddangos ei hoffter o’r stondin ym Marchnad Caerdydd a sut yr oedd yn meddwl am Gaerdydd a Chymru gan iddi ddod i’w hoffi er gwaetha’r ffaith ei bod yn casáu ffrwythau wedi eu sychu. Gwrthrych arall oedd modrwy oedd yn symbolaidd o gyfeillgarwch ac amseroedd da ym Mhrifysgol Caerdydd. Rhannodd person arall ei phrofiad fel perfformwraig ym Mardi Gras Caerdydd yn 2013. Roedd pawb eisiau darllen storiâu pawb arall ac ysgogodd y gwrthrychau drafodaeth am Gaerdydd – y da a’r drwg, presennol a gorffennol.

Roedd y gweithdy’n hynod o ddefnyddiol. Cadarnhaodd y grŵp fod thema fwy eang yn well, ac yn fwy agored, gyda’r potensial o apelio at fwy o bobl i gyfrannu na rhywbeth rhy benodol. Roedd technoleg syml yn gweithio, a bydd yn gallu creu diddordeb a thrafodaeth – hyd yn oed os nad yw technoleg yn gweithio.

Nawr bod y syniad wedi ei brofi, rydym yn barod ar gyfer ein gweithdy nesaf. Bydd gweithdy agored, eto yn Amgueddfa Stori Caerdydd, 30 Awst 11yb-1yh. Ymunwch a ni a rhannu beth mae Caerdydd yn ei olygu ichi.

Cysylltwch â Arran Rees yn Amgueddfa Stori Caerdydd am fwy o wybodaeth: cardiffstory@cardiff.gov.uk

02920 788334

"Our Cats" by Harrison Weir [1889]

Postiwyd gan Jennifer Evans ar 15 Awst 2014

We recently participated in #MuseumCats Day on Twitter and this involved a quick search through our holdings for some interesting pictures of cats to Tweet and what a gem we have found! Please enjoy this selection of wonderful and [in some cases] bizarre illustrations of cats from the book "Our Cats and all about them" written and illustrated by Harrison Weir in 1889. 

My personal favourites are the surreal disembodied heads [see above], "Sylvie" [she of the magnificent moustaches] and the Russian cat who [in my opinion] has a most unsettling human expression.


Weir was a very interesting character; he was born in 1824 on May 5th [d.1906], and is known as "The Father of the Cat Fancy”. He organizied the first ever cat show in England, at The Crystal Palace, London in July 1871 where he and his brother served as judges. In 1887 he founded the National Cat Club and was its first President and Show Manager until his resignation in 1890. Our Cats was the first published pedigree cat book.

Weir was employed, for many years, as a draughtsman and engraver for the Illustrated London News as well as many other publications and in his lifetime he both wrote and illustrated other books such as The Poetry of Nature (1867), Every Day in the Country (1883) and Animal Studies, Old and New (1885). In 1845 he exhibited his first painting at the British Institution and during his career he was an occasional exhibitor at the Royal Academy.

He was a keen animal fancier, an experienced breeder of cats, carrier pigeons, and poultry and for thirty years often acted as a judge at the principal pigeon and poultry shows. In 1903 he wrote and illustrated the exhaustive book Our Poultry and All About Them.

More information on Harrison Weir via the following links: 

http://www.harrisonweir.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harrison_Weir 

http://www.nationalcatclub.co.uk/History.htm

This book was bequeathed to the Library back in May 1916 along with around 500 other books by the Welsh artist, champion of Wales’ cultural heritage and one of the founding fathers of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, Thomas Henry Thomas.

Along with the books, Thomas also bequeathed his entire catalogue of prints, drawings and watercolours to the Museum.

More information on Thomas Henry Thomas here:

http://www.museumwales.ac.uk/rhagor/article/2035/

The illustration above appeares in the Chapter "Performing cats". Other chapters include, "Cats as tormentors", "Dead cats", "Fishing cats" and "Lovers of cats" [would you believe... Cardinal Richelieu?].

This book is available to view electronically via the following Project Gutenberg link:

http://www.gutenberg.org/files/35450/35450-h/35450-h.htm#Page_37

Biographical information on Harrison Weir taken from Wikipedia.

All photographs in this post taken by the author.

 

summer art activities

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 14 Awst 2014

As I am now working in St Fagans National Museum and National Museum Cardiff, I can share loads more works of art and design! It also means that I've had a lot of help preparing and delivering the art workshops, so thank you to Heloise,Liz, Sally, Ellie, the two Catrin's, Marged, Marsli, Tracey, Angharad and Hywel!

In St Fagans this summer we've been asking visitors to design a new play area for us (we will be building a new play area in the near future as part of the redevelopments) and we have had the most amazing designs and ideas. I think my favourite are the fireman's pole shaped like a worm and a tree house that explodes with sweets every five seconds. Lots of people want tree houses, zip wires and monkey bars!

At National Museum Cardiff we have two sessions running this summer, one is based on the new Richard Wilson exhibition and the other is based on the Wales Visitation exhibition. For the Richard Wilson art activity we are asking visitors to look closely at the paintings and to create their own landscape based on them, things we are asking them to look out for are the way that Wilson uses colours in the foreground, middle ground and background; his use of 'framing trees' and the way that he often has people taking part in activities in the foreground. The landscapes the visitors make can then be all joined together to create one long beautiful Wilsonesque landscape! Here are a few images of what's been happening so far...

For the workshop based on the Wales Visitation exhibition we are taking families to look at some of the paintings and objects on display and asking them to create a landscape using image and text. They can use any words they want, but we have also been providing them with quotes from the Allen Ginsberg poem (from which the exhibition gets it's title) as there are such gorgeous and visual parts to the poem, such as:

"Valleys breathe, heaven and earth move together,

daisies push inches of yellow air, vegetables tremble,

grass shimmers green

sheep speckle the mountainside, revolving their jaws with empty eyes,

horses dance in the warm rain"

(Art activities continue throughout August, for more details about the workshops and activities, please visit our 'What's on' pages)

Myfyrwyr o Oman yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Postiwyd gan Katie Mortimer-Jones ar 14 Awst 2014

Mae dwy fyfyrwraig blwyddyn olaf mewn bywydeg ac amddiffyn cnydau o Brifysgol Sultan Qaboos, Oman wedi cyrraedd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gyfer pythefnos o brofiad gwaith i ddysgu mwy am nodi dau grŵp o bryfed, pryfed a chwilod a'r technegau a ddefnyddiwn i’w hastudio. Dyma’r tro cyntaf i Sara Mohamed Ahmed Al Ansari a Salma Saif Salmin Almabsli deithio y tu allan i Oman. Ar ôl y pythefnos yma, byddent yn treulio pythefnos arall yn yr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain i ehangu eu gwybodaeth o dechnegau tacsonomig cyn dychwelyd at y cynhesrwydd yn Oman.

I-Spy Micrarium Touch Screen (VADU part II)

Postiwyd gan David Thorpe ar 12 Awst 2014

There is an exhibition showing at National Museum Cardiff called: I-Spy…Nature (until April 2015). One of the touch screens (picture 1) focuses on a selection of diverse, interesting and beautiful biological and geological slides from the Museum’s Natural History Collections. This blog is about the small aspects of the touch screen that I was involved with; plain and simple. 

Resources & Outlines

 • One general overview image of 36 slides
 • 12 very high resolution images of some of those slides
 • 27 inch touch screen
 • Complement an actual Micrarium, which would be displayed neatly above the touch screen
 • Incorporate a Victoriana style
 • Target audience: young folk

Flourishes

The high resolution slide images were always the prize, therefore it seemed obvious to sort out the zoom features first. Using the Javascript version of Zoomify (other javascript frameworks are available) gave us a good foundation to work on. We just needed to tap into their Zoomify Javascript code a little, then add our own layer of Javascript and graphical flourishes to make the design fit in with the exhibition outlines.   

All the controls were laid out in plain sight, hopefully to reduce any learning curve when approaching the interactive; and since the touch screen is quite large (27 inches) we had the space.

Five additional features were added to the zoom screen (picture 4):

 • Zoom controls
 • Navigation controls
 • Home button
 • Information button
 • Change language (English/Welsh) 

n.b. where possible I tried to avoid using words to describe button functions, hence why the home button is only an image, but this idea fell down a little when it became clear you couldn’t avoid a word or two to help the visitor work out what specimen they were observing.

Into the Arms of a Microscope

Once or twice someone may have caught me saying things like: “Plagioclase Feldspar” or “Olivine”. Anyhow, part of the fun with looking at slides is the process of selecting a new slide, I thought so anyway - you were never sure what would be on the other side of the glass.

I wanted to avoid the conventional method of changing between images, which is usually to include a ‘next’ and ‘previous’ button; so tried to incorporate some of my vague science memories with a quick reconnaissance mission (picture 5) to see the microscope that was being prepped for the exhibition.

Since there were 36 lower resolution images on the home screen, but twelve high resolution images on the slide selection screen, it gave some space to move a simple microscope stand into view, which provided the excuse to animate the microscope arms and float the slides back and forth. The iris transition between the microscope slide view and the zoom view is loosely based on the idea of looking down a microscope eyepiece.   

Intermittent Contact

The interactive was built on HTML and Javascript with animations mainly driven by CSS. Due to the amount of images used in this interactive (up to 120MB), the project was exported from Amgueddfacms CMS into a standalone ZIP file then installed onto the exhibition PC - this improves the interactive response times, since it doesn’t have to wait for any image files to download over a network connection.

We’ve been using Firefox for a while as its platform independent and has neat little add-ons (R-Kiosk and Block Site). In this case, the operating system is Windows 7, with a locked down user account which only has access to Firefox and the touch screen drivers.

Usually we use Google Analytics to record button events, to give us an indication of how much the interactives are being used, but Google Analytics is designed to work with regular domain websites, which is not the case when running locally from simple hard drive files. Therefore the button events are recorded by the web server through AJAX calls.

Thinking about it again, it might be more efficient to store Javascript events in the browser’s HTML5 web storage throughout the day and only send it back to the web server when the computer boots up in the morning. Therefore, only bother the web server once a day, rather than hundreds of times a day.

Video Demo

I've included a short demo video for posterity:

Fifty years of a golden reign: a souvenir of the Queen's Jubilee [1887]

Postiwyd gan Jennifer Evans ar 1 Awst 2014

Well now, here’s  a pretty thing…

A souvenir booklet celebrating the fifty year reign of Queen Victoria. It was published in 1887 by Eyre & Spottiswoode, who were the official printers to Her Majesty at that time.

Our volunteer [Alison] has been working her way through old pamphlet boxes and all manner of forgotten things and very kindly passes to me items that are interesting, unusual or just lovely to see, and this one falls into that last category.

It measures 11 x 13.5 cm, has 16 pages and, our accessions register states that it was donated to us in May 1935 by a Mr Charles Barnwell Esq.

The book also contains a poem written by Lord Tennyson especially for the occasion. Tennyson had been Poet Laureate since 1850 [after William Wordsworth's death] and held the position until his own death in 1892.

Interestingly, Eyre & Spottiswoode [established in 1845], went on to merge with Methuen Publishing in the 1970s.

All photographs in this post taken by the author.

Gorffennaf 2014

#fflachamgueddfa

Postiwyd gan Graham Davies ar 30 Gorffennaf 2014

Mae partneriaeth rhwng Amgueddfa Stori CaerdyddAmgueddfa Cymru a Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn ceisio creu fflach amgueddfa wedi eu llywio’n gyfan gwbl gan aelodau’r cyhoedd sydd gyda rhywbeth i’w ddweud am Gaerdydd.

Bydd y themâu, y cynnwys a’r modd y mae’n cael ei arddangos yn cael eu penderfynu gan y cyhoedd a bydd yn cael ei greu a’i arddangos yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, o 9 - 12 Hydref. Gall unrhyw un ymweld, ac un ai helpu i’w greu neu ei weld, a hefyd cael y cyfle i roi ei gwrthrych a’u stori hwy fel rhan o’r arddangosfa!

Dros y ddau fis nesaf byddwn yn cynnal nifer o weithdai fel bod pobl yn cael y cyfle i glywed sut y gallant for yn rhan o’r fenter hon, a darganfod mwy ynglŷn â sut y gall fflach amgueddfa weithio.

Bydd y gweithdai yn cael eu cynnal yn Amgueddfa Stori Caerdydd fel a ganlyn:

 • Sadwrn 30ain Awst, 11yb-1yh
 • Iau 11eg o Fedi, 6yh-8yh
 • Sadwrn 27ain o Fedi, 11yb-1yh

Byddwn yn cadw blog ac yn trydar drwy gydol y cyfnod hwn, felly bydd gyfle i bawb lle bynnag eich bod yn byw fod yn rhan o hyn, a sicrhau eich bod yn gweld sut mae’r cyfan yn datblygu a pha straeon mae pobl yn eu rhannu ynglŷn â Chaerdydd. #fflachamgueddfa

Golwg ar y Casgliadau Diwydiant

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 29 Gorffennaf 2014

Croesawyd amrywiaeth o gaffaeliadau newydd i’r casgliadau Diwydiant a Thrafnidiaeth ym mis Gorffennaf eleni eto. Ymhlith yr eitemau newydd mae -  

Offer mesur danheddog a ddefnyddiwyd yn chwarel Dinorwig i farcio/mesur llechi to cyn eu torri. Safonwyd enwau a maint llechi to ym 1738 pan ddyfeisiodd y Cadfridog Hugh Warburton (cydberchennog Ystâd y Penrhyn ar y pryd) system enwi llechi o wahanol faint. Gan eu mesur mewn modfeddi, rhoddwyd enwau ‘menywod bonheddig’ i’r llechi fel Empresses, Duchesses Mawr, Viscountesses, a Ladis Llydan. Buan y daeth y rhain yn dermau safonol y diwydiant, er bod y meintiau yn amrywio o dro i dro ac o ardal i ardal. Mae cyfanswm o ddau ddeg tri ‘dant’ ar y ffon fesur sy’n 26 modfedd o hyd. Ar y pen mae tri ‘dant’ ddwy fodfedd ar wahân (yn y pen agosaf at yr hoelen) tra bod y dau ddeg saith ‘dant’ arall un fodfedd ar wahân.

Ffon fesur hir allai gael ei defnyddio i farcio a mesur llechi mawr maint ‘Queens’. Y llechen leiaf allai gael ei marcio gan y ffon hon yw'r ‘Narrow Ladies’ (16 modfedd o hyd neu fyw). 

 

 

 Ar y fforch dostio hon mae llun o löwr ac arysgrif 'BIG PIT BLAENAVON'. Byddai’r fforch yn cael ei gwerthu yn siop Amgueddfa Big Pit yn niwedd y 1980au/dechrau’r 1990au. Bellach mae Big Pit yn un o wyth amgueddfa genedlaethol Amgueddfa Cymru. 

 

 Potel wag o chwisgi un brag ‘Madeira’ Penderyn yn ei bapur gwreiddiol. Lansiwyd y cwmni yn 2000 fel y Welsh Whisky Company, cyn newid yr enw’n ddiweddarach i Penderyn Distillery gan fod y cwmni wedi’i leoli ym mhentref Penderyn, y tu fewn i ffin ddeheuol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Lansiwyd chwisgi un brag Penderyn gan Dywysog Cymru ar 1 Mawrth 2004 yn Neuadd Dewi Sant Caerdydd. Caiff ei aeddfedu i ddechrau mewn casgenni bourbon cyn ei aeddfedu ymhellach mewn barriques Madeira arbennig.

 

Cwmni rheilffordd Neath and Brecon a gynhyrchodd y dystysgrif cyfranddaliad hon gwerth £10. Awdurdodwyd y rheilffordd gan Ddeddf Seneddol ym 1862 a dechreuwyd cludo glo i Gastell Nedd dan yr enw Dulais Valley Mineral Railway. Gwnaed y gwaith hyrwyddo ac adeiladu gan y contractiwr John Dickson ac ef dderbyniodd y dystysgrif hon. Wedi cael caniatâd i ymestyn y rheilffordd i Aberhonddu newidiwyd yr enw i’r Neath and Brecon Railway.  

 

Dau DVD yw’r eitem olaf. Ffilm am drychineb Glofa Albion ym 1894 wedi’i chreu gan staff a disgybl yn Ysgol Uwchradd Pontypridd yw’r cyntaf. Teitl yr ail yw ‘Memories of Old Clydach’ ac mae’n gasgliad o ffotograffau, dogfennau ac atgofion gan drigolion yr ardal yn y 1940au a’r 1950au. Mae un adran yn trafod Glofa Clydach Merthyr a gweithfeydd tunplat Players. 

 

Mark Etheridge

Curadur: Diwydiant a Thrafnidiaeth

Dilynwch ni ar twitter - @IndustryACNMW

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.