Rydych chi yn:  > 

Medi 2014

Arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 17 Medi 2014
Ffermdy Hendre'r Ywydd Uchaf

Mae Elan yn gwirfoddoli gyda fforwm ieuenctid Sain Ffagan. Yn ddiweddar, treuliodd Elen amser gydag ein Uned Adeiladau Hanesyddol ac mae wedi ysgrifennu am ei phrofiad isod;

Arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol

Fel rhan o’r arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol yn Sain Ffagan, es i i Hendre’r Ywydd Uchag i weld saer coed wrth ei waith. Pan gyrhaeddais roedd yn brysur yn gweithio ar ffrâm ddrws ar gyfer y Pentref Oes Haearn newydd gyda phren a oedd o’r safle ac wedi cael ei dorri y bore hwnnw. Roedd rhaid i’r gwaith gael ei wneud gyda llaw heb unrhyw gymorth oddi wrth beiriannau. Roedd e’n fwy na hapus i siarad â ni ynglŷn â’i waith ac i ateb ein cwestiynau. Soniodd ynglŷn â’i hanes proffesiynol, ei fod wedi gwneud NVQ mewn gwaith saer hanesyddol a’i fod newydd orffen ei brentisiaeth ar ôl gweithio yn yr amgueddfa am bum mlynedd. Roedd ei edmygedd tuag at wybodaeth y crefftwyr mwy profiadol yn glir ac roedd yn ymwybodol fod y wybodaeth hon yn dod o brofiad ac nid ar sail cymwysterau.

Esboniodd wedyn sut daethant â’r adeiladau i’r amgueddfa gan ddisgrifio’r cynnyrch terfynol fel ‘flatpack buildings’ wrth iddynt rifo’r holl friciau o amgylch ochrau’r adeilad cyn ei dynnu i lawr a’i ailadeiladu. Defnyddiodd Dŷ Hwlffordd a Gorsaf Drenau Raglan fel esiamplau. Roedd pwysigrwydd cadwraeth yn y broses hon yn eglur wrth iddo sôn mai dim ond tynnu’r hyn sydd angen ei dynnu ffwrdd roedd rhaid gwneud wrth atgyweirio adeiladau. Esboniodd sut byddai datblygiadau newydd sydd ar droed yn Sain Ffagan yn arwain at waith newydd e.e. Palas y Tywysog o Ynys Môn lle bydd rhaid iddynt drin 480kg o bren! Dyma oedd amser gwerth ei dreulio er mwyn deall sut roedd yr adeiladu’n digwydd yn Sain Ffagan.

by Elan Llwyd

I Spy...Nature Competition Winners

Postiwyd gan Katie Mortimer-Jones ar 12 Medi 2014

We ran an ‘I Spy…Nature’ drawing competition across the summer to celebrate our natural sciences pop-up museum and launch of a new exhibition at National Museum Cardiff. Our young visitors used some of the specimens from the museum collections as inspiration for their drawings. We had some fantastic entries and it was extremely difficult to choose the best nine drawings. However, after much deliberation we have chosen first, second and third places in 3 age categories (under 6, 6-9 and 10-13). The winners will be receiving natural history goodies from the museum shop. Many thanks to everyone who took part, we have really enjoyed seeing all of your wonderful drawings.

Popping up at the Capitol Shopping Centre

Postiwyd gan Katie Mortimer-Jones ar 10 Medi 2014

Museum scientists have been popping up in the Capitol Shopping Centre throughout the summer with their I Spy…Nature pop-up museum. Natural Sciences staff spent 9 days there with a variety of specimens from the Museum’s collections. Every day had a different theme from shells, to fossils, plants and minerals to name just a few. The public were able to ask our curators questions and find out about our new exhibition at National Museum Cardiff (I Spy…Nature), which is open until April 2015. We ran a drawing competition alongside the pop-up with some fantastic entries. We have chosen winners in three different age categories and they will be visiting us at the museum to have special tours behind the scenes and to claim their prizes. The winning entries will be posted on-line in the next few weeks. 2437 people visited us on the stand, which is a fantastic figure. Next we will be popping up at Fairwater Library on the 30th October and visiting 10 schools throughout the autumn.

A Window into the Industry Collections

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 3 Medi 2014

Amongst the new collections we have received in August was a collection of two ship models and six watercolours. The models and paintings are all by Mr Tony Jackson who was apprenticed to Sir William Reardon Smith & Sons in 1951. The two models are of the BP tanker British Sovereign, and a Liberty Ship. The six watercolours show the Orient City, Homer City, Devon City, Fresno City, Graig and Graigfelen. The photograph below shows Tony Jackson in his uniform aged 15. The next two show the ship model of the British Sovereign ship model and a painting of the Graig.

 

 

 

 

This photograph is one of three we received showing the basilica and copper mines at El Cobre, Cuba, taken in February this year. These mines were important as a source of ore to Welsh smelting works. We recently acquired a share certificate relating to the Royal Copper Mines of Cobre which you can see in my March blog.  

 

 

We have been donated a history of the Ely Brewery called ‘Beer and the Brewery’. This has been compiled by an ex-employee of the brewery who was an apprentice fitter and then fitter there from 1949 - 1962. This month we have also received 35 copies of the Ely Brewery house magazine ‘Mild and Bitter’. The image shows a front page from a 1956 edition.

 

 

We have purchased two interesting handbills for the collection. One is for the St. George’s SS Co. Ltd., and dates to 1910. The other is for a cruise along the Cardigan coast in 1968.

 

 

 

This Sharp 'Font Writer' Personal Word Processor (Model FW-710 UM) was purchased by the donor to be used during her university course. The word processor was manufactured by Sharp Electronics (UK) Ltd. at Wrexham in about 1995.

 

 

Mark Etheridge

Curator: Industry & Transport

Follow us on Twitter - @IndustryACNMW 

#fflachamgueddfa #popupmuseum

Postiwyd gan Heledd Fychan ar 2 Medi 2014

Helo eto!

Dros y penwythnos, yng nghanol wal anferth NATO a heddlu arfog, cynhaliwyd ail weithdy’r fflach amgueddfa. Pwrpas y gweithdai hyn yw canfod cynnwys ar gyfer y fflach amgueddfa sy’n cael ei greu yn Nghynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ym mis Hydref fel rhan o Wyl Amgueddfeydd Cymru. Mae’r fflach amgueddfa yn cael ei chreu gan staff o Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Cronfa Dreftadaeth y Loteri gyda cynnwys yn dod gan unrhyw un sydd a stori i’w dweud am Gaerdydd.

Y tro yma, yn hytrach na gweithdy dwy awr, fe wnaethom drio annog pobl i bicio mewn... Yn anffodus, roedd yn ddiwrnod eithaf tawel. Er hyn, fe gawsom ambell i stori gwerth chweil. Clywsom gan ddiddanwyr stryd oedd heb fod yng Nghaerdydd yn gweithio ar ddydd Sadwrn am ugain mlynedd ond oedd yn ol ar gyfer priodas, a gan ddyn arall oedd yn cofio dod i Gaerdydd ar gyfer gwaith ac a ddechreuodd fynychu’r Vulcan yn rheolaidd.

Y broblem fwyaf gyda sesiwn fel hyn oedd bod pobl ddim gyda gwrthrychau ac os oedden nhw gyda hwy, nid oeddynt yn fodlon eu gadael. Golygali hyn ar derfyn y ddwy awr nad oedd gennym fflach amgueddfa, dim on casgliad o straeon. Gwers wedi’i dysgu!

Mae’r sesiwn nesaf yn mynd i fod ar nos Iau, 11eg o Fedi rhwng 6 ac 8yh yn Amgueddfa Stori Caerdydd felly dewch draw a gallwch wneud bach o siopa hwyr neu fynd am swper wedyn. Bydd hwn yn weithdy dwy awr felly fe fydd gennym amgueddfa wytch erbyn y diwedd.

Mawr obeithiwn y gallwch fynychu.

Cysylltwch gyda Arran Rees ar Cardiffstory@cardiff.gov.uk neu 02920 788334 am fwy o wybodaeth. 

Awst 2014

Cregyn, Crafangau a Chanolfan Siopa

Postiwyd gan Sara Huws ar 20 Awst 2014

Mi ddechreues i sgrifennu post hir am orielau, ond beth ddois i yma i'w ddweud yw: dw i wedi mwynhau arddangosfa Mi Wela i... Natur yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sydd ar agor tan fis Ebrill 2015. Bob tro dw i wedi ymweld, mae'r lle wedi bod yn llawn teuluoedd, sgyrsiau, a phlant wedi gwisgo fel gwyddonwyr a thrychfilod, yn sboncio o un cesyn arddangos i'r llall.

Mi Wela i Natur
Llun clou iawn o flaen un o'n gweithgareddau rhyngweithiol, er mwyn ceisio osgoi amharu ar breifatrwydd ein hymwelwyr!

Rho Mi wela i... Natur gyfle i ni weld y byd o safbwynt gwyddonydd, ystlum a phry. Yn wir, cyn belled â dy fod o dan 10, galli wisgo i fyny fel un cyn archwilio'r sbesimenau o'r casgliad trychfilod, cwrel wedi'i brintio ar argraffydd 3D, cwisiau rhyngweithiol a gweithgareddau. Mae'r sgrîn feicroscôp ryngweithiol enfawr soniodd David amdani yn ei flog yn eistedd o flaen wal wydr brydferth o sleidiau, o'r 100 mlynedd diwethaf. I'r rhai ohonoch sy'n hoffi chwarae labordy, mae yna feicroscôp gwyddonydd ar gael hefyd, gyda bwrdd troelli llawn sleidiau i'w harchwilio.

Mae'r tîm Mi Wela i... wedi bod yn teithio ar hyd Cymru gyda'u gwrthrychau hynod - er enghraifft, dyma @CardiffCurator yn gafael mewn gwrthrych anarferol iawn yn yr Eisteddfod:

 

Bydd Fflach-Amgueddfa Mi Wela i... yn ymddangos am y tro olaf eleni, yng nghanolfan siopa Capitol yng Nghaerdydd, rhwng y 28ain a'r 30ain o Awst. Ymysg y gemwaith, y paneidiau a'r sêl-diwedd-tymor, cewch ddarganfod sgorpionau, bwystfilod bychain, ac wrth gwrs, cragen sy'n fwy na'ch pen! Galwch heibio rhwng 11am a 3pm i weld beth welwch chi!

Beth yw eich Stori Caerdydd?

Postiwyd gan Sioned Hughes ar 18 Awst 2014
Gwirfoddolwyr ac Aeloday o Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Cymru yn Amgueddfa Stori Caerdydd yn ysgrifennu eu storiau
Gwirfoddolwyr ac Aeloday o Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Cymru yn Amgueddfa Stori Caerdydd yn ysgrifennu eu storiau
Stori Arran
Stori Arran
Llu o straeon Caerdydd gyda delweddau o bobl gyda'u gwrthrychau
Llu o straeon Caerdydd gyda delweddau o bobl gyda'u gwrthrychau

#fflachamgueddfa #popupmuseum

Heddiw, cynhaliwyd y gweithdy cyntaf ar gyfer creu fflach amgueddfa yng Nghynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ym mis Hydref yng Nghanolfan y Mileniwm yn Amgueddfa Stori Caerdydd. Daeth staff o Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri ynghyd gydag aelodau o Fforwm Ieuenctid a gwirfoddolwyr Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa Stori Caerdydd i brofi’r broses angenrheidiol ar gyfer creu fflach amgueddfa.

Cytunodd y rhai a fynychodd y byddai defnyddio Caerdydd fel thema yn syniad da. Bydd Beth yw eich stori Caerdydd? Neu beth mae Caerdydd yn ei olygu ichi? Yn rhoddi cyfleoedd  i bobl roddi eu barn am Gaerdydd- prif ddinas Cymru, hyd yn oes os nad ydynt erioed wedi ymweld â’r Ddinas. Bydd yn cynnwys pobl sydd wedi eu geni a’u magu yn y Ddinas neu’r rhai hynny sydd newydd gyrraedd Caerdydd am y tro cyntaf erioed; y rhai sy’n mynychu cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd a theuluoedd yn ymweld â Chanolfan y Mileniwm fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru.

Roedd proses drefnus wedi ei gosod lle'r oedd pawb yn cymryd tro i ysgrifennu, tynnu llun o’u gwrthrych, cael tynnu llun o’u hunain a chael eu ffilmio yn siarad am eu stori Caerdydd.

Mewn awr, crëwyd amgueddfa syml, ar raddfa fechan. 12 gwrthrych, 8 stori, 7 voxpop a 12 llun oedd i gyd yn dweud rhywbeth gwahanol am Gaerdydd a beth mae’n ei olygu, neu wedi ei olygu i’r rhai hynny oedd yn cymryd rhan, unai heddiw neu yn y gorffennol.

Arran Rees, Curadur Casgliadau Amgueddfa Stori Caerdydd rannodd ei wrthrych a’i stori gyntaf.

Tro pawb arall oedd hi wedyn, ac o fewn 30 munud, cafwyd llu o wrthrychau gwahanol o bice ar y maen i ffosil oedd yn datgelu rhywbeth am Gaerdydd. Defnyddiodd y person rannodd y Pice ar y Maen y cacennau fel ffordd i ddangos ei hoffter o’r stondin ym Marchnad Caerdydd a sut yr oedd yn meddwl am Gaerdydd a Chymru gan iddi ddod i’w hoffi er gwaetha’r ffaith ei bod yn casáu ffrwythau wedi eu sychu. Gwrthrych arall oedd modrwy oedd yn symbolaidd o gyfeillgarwch ac amseroedd da ym Mhrifysgol Caerdydd. Rhannodd person arall ei phrofiad fel perfformwraig ym Mardi Gras Caerdydd yn 2013. Roedd pawb eisiau darllen storiâu pawb arall ac ysgogodd y gwrthrychau drafodaeth am Gaerdydd – y da a’r drwg, presennol a gorffennol.

Roedd y gweithdy’n hynod o ddefnyddiol. Cadarnhaodd y grŵp fod thema fwy eang yn well, ac yn fwy agored, gyda’r potensial o apelio at fwy o bobl i gyfrannu na rhywbeth rhy benodol. Roedd technoleg syml yn gweithio, a bydd yn gallu creu diddordeb a thrafodaeth – hyd yn oed os nad yw technoleg yn gweithio.

Nawr bod y syniad wedi ei brofi, rydym yn barod ar gyfer ein gweithdy nesaf. Bydd gweithdy agored, eto yn Amgueddfa Stori Caerdydd, 30 Awst 11yb-1yh. Ymunwch a ni a rhannu beth mae Caerdydd yn ei olygu ichi.

Cysylltwch â Arran Rees yn Amgueddfa Stori Caerdydd am fwy o wybodaeth: cardiffstory@cardiff.gov.uk

02920 788334

"Our Cats" by Harrison Weir [1889]

Postiwyd gan Jennifer Evans ar 15 Awst 2014

We recently participated in #MuseumCats Day on Twitter and this involved a quick search through our holdings for some interesting pictures of cats to Tweet and what a gem we have found! Please enjoy this selection of wonderful and [in some cases] bizarre illustrations of cats from the book "Our Cats and all about them" written and illustrated by Harrison Weir in 1889. 

My personal favourites are the surreal disembodied heads [see above], "Sylvie" [she of the magnificent moustaches] and the Russian cat who [in my opinion] has a most unsettling human expression.


Weir was a very interesting character; he was born in 1824 on May 5th [d.1906], and is known as "The Father of the Cat Fancy”. He organizied the first ever cat show in England, at The Crystal Palace, London in July 1871 where he and his brother served as judges. In 1887 he founded the National Cat Club and was its first President and Show Manager until his resignation in 1890. Our Cats was the first published pedigree cat book.

Weir was employed, for many years, as a draughtsman and engraver for the Illustrated London News as well as many other publications and in his lifetime he both wrote and illustrated other books such as The Poetry of Nature (1867), Every Day in the Country (1883) and Animal Studies, Old and New (1885). In 1845 he exhibited his first painting at the British Institution and during his career he was an occasional exhibitor at the Royal Academy.

He was a keen animal fancier, an experienced breeder of cats, carrier pigeons, and poultry and for thirty years often acted as a judge at the principal pigeon and poultry shows. In 1903 he wrote and illustrated the exhaustive book Our Poultry and All About Them.

More information on Harrison Weir via the following links: 

http://www.harrisonweir.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harrison_Weir 

http://www.nationalcatclub.co.uk/History.htm

This book was bequeathed to the Library back in May 1916 along with around 500 other books by the Welsh artist, champion of Wales’ cultural heritage and one of the founding fathers of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, Thomas Henry Thomas.

Along with the books, Thomas also bequeathed his entire catalogue of prints, drawings and watercolours to the Museum.

More information on Thomas Henry Thomas here:

http://www.museumwales.ac.uk/rhagor/article/2035/

The illustration above appeares in the Chapter "Performing cats". Other chapters include, "Cats as tormentors", "Dead cats", "Fishing cats" and "Lovers of cats" [would you believe... Cardinal Richelieu?].

This book is available to view electronically via the following Project Gutenberg link:

http://www.gutenberg.org/files/35450/35450-h/35450-h.htm#Page_37

Biographical information on Harrison Weir taken from Wikipedia.

All photographs in this post taken by the author.

 

summer art activities

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 14 Awst 2014

As I am now working in St Fagans National Museum and National Museum Cardiff, I can share loads more works of art and design! It also means that I've had a lot of help preparing and delivering the art workshops, so thank you to Heloise,Liz, Sally, Ellie, the two Catrin's, Marged, Marsli, Tracey, Angharad and Hywel!

In St Fagans this summer we've been asking visitors to design a new play area for us (we will be building a new play area in the near future as part of the redevelopments) and we have had the most amazing designs and ideas. I think my favourite are the fireman's pole shaped like a worm and a tree house that explodes with sweets every five seconds. Lots of people want tree houses, zip wires and monkey bars!

At National Museum Cardiff we have two sessions running this summer, one is based on the new Richard Wilson exhibition and the other is based on the Wales Visitation exhibition. For the Richard Wilson art activity we are asking visitors to look closely at the paintings and to create their own landscape based on them, things we are asking them to look out for are the way that Wilson uses colours in the foreground, middle ground and background; his use of 'framing trees' and the way that he often has people taking part in activities in the foreground. The landscapes the visitors make can then be all joined together to create one long beautiful Wilsonesque landscape! Here are a few images of what's been happening so far...

For the workshop based on the Wales Visitation exhibition we are taking families to look at some of the paintings and objects on display and asking them to create a landscape using image and text. They can use any words they want, but we have also been providing them with quotes from the Allen Ginsberg poem (from which the exhibition gets it's title) as there are such gorgeous and visual parts to the poem, such as:

"Valleys breathe, heaven and earth move together,

daisies push inches of yellow air, vegetables tremble,

grass shimmers green

sheep speckle the mountainside, revolving their jaws with empty eyes,

horses dance in the warm rain"

(Art activities continue throughout August, for more details about the workshops and activities, please visit our 'What's on' pages)

Myfyrwyr o Oman yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Postiwyd gan Katie Mortimer-Jones ar 14 Awst 2014

Mae dwy fyfyrwraig blwyddyn olaf mewn bywydeg ac amddiffyn cnydau o Brifysgol Sultan Qaboos, Oman wedi cyrraedd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gyfer pythefnos o brofiad gwaith i ddysgu mwy am nodi dau grŵp o bryfed, pryfed a chwilod a'r technegau a ddefnyddiwn i’w hastudio. Dyma’r tro cyntaf i Sara Mohamed Ahmed Al Ansari a Salma Saif Salmin Almabsli deithio y tu allan i Oman. Ar ôl y pythefnos yma, byddent yn treulio pythefnos arall yn yr Amgueddfa Hanes Natur, Llundain i ehangu eu gwybodaeth o dechnegau tacsonomig cyn dychwelyd at y cynhesrwydd yn Oman.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.