Rydych chi yn:  > 

Gorffennaf 2014

Gwyddonwyr Gwych Cymru

Postiwyd gan Catalena Angele ar 8 Gorffennaf 2014

Gwyddonwyr Gwych Cymru o Ysgol Clocaenog yn Amgueddfa Lechi Cymru

 

Yr ‘adar bach’ yn eu nyth newydd

Hela bwystfilod bach

O’r chwe deg naw o ysgolion o Gymru a gymerodd ran yn ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion eleni, dyfarnwyd y wobr gyntaf i Ysgol Clocaenog o Sir Ddinbych.

Dyma’r Gwyddonwyr Gwych lwcus yn ennill trip llawn hwyl i Amgueddfa Lechi Cymru lle dyma nhw’n dysgu am Stori Llechi, yn chwilio am fwystfilod bach ac yn adeiladu nythod anferth yn y chwarel!

Athro’r Ardd: “Dyma Ysgol Clogaenog yn gwneud gwaith gwych ar gyfer ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn a nhw anfonodd y mwyaf o ddata tywydd o bob ysgol yng Nghymru! Roedd y gystadleuaeth yn gryf wrth i ysgolion wella eu sgiliau casglu ac anfon data bob blwyddyn. Roedd yn braf cael cwrdd â Gwyddonwyr Gwych Ysgol Clocaenog, a dyma ni’n cael llawer o hwyl yn adeiladu nythod ac yn esgus bod yn adar bach! Dyma ni hefyd yn dysgu llawer am Lechi, a dwi’n credu taw fy hoff foment i o’r diwrnod oedd hollti’r llechi!”

Os hoffech chi gymryd rhan yn y project hwn y tymor nesaf, llenwch y ffurflen gais ar-lein:

Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion – Ffurflen Gais.

 

RESEARCHING FIBRES IN THE MICROSCOPE!

Postiwyd gan Maria del Mar Mateo ar 3 Gorffennaf 2014

Now it is time to research the fibres used during the paper making process in the different papers of ‘Effort and Ideals’ lithograph prints.

There are several methods to identify fibres such as the staining technique. The most common is Hertzberg’s Reagent which is used for paper fibres are based on iodine and zinc chloride. This type of stain is formulated to dye different groups of fibres differing colours. However, there are many disadvantages using this system because the specific colours stated for particular fibres are difficult to reproduce.

So, in this case we decided to take some samples of fibres of the prints and identify them under the polarising microscope.

In the first image, we are taking a small sample of fibres from one of the prints. We are using an invasive and destructive technique for that reason we have to be extremely careful taking the sample. Just shaving a little bit the very bottom edge we will be able to get enough fibres to analyse in the microscope.

In the third picture we are leaving the fibre sample on the microscope slide. After that, we will cover the sample with a cover slip and sealing with Meltmount (is a thermoplastic: it is fluid when heated and functionally a solid at room temperature; the appearance of the prepared slide will remain unchanged after the slide is returned to room temperature).

Once the sample is ready, we will work with it in the microscope. We took photos applying different magnifications.

In the fifth image, you can observe a detail of a linen fibre through the microscope. The term ‘linen’ covers a wide variety of material described as flax or linen. In both Europe and China flax has been used as a textile material since at least 4,500 BC.

The raw material after cutting and removing the seed head is retted in still or slow running water to slow process of bacterial decomposition. In some areas the process is carried out in a damp atmosphere only.

Linen is a bast fiber. Flax fibers vary in length from about 25 to 150 mm (1 to 6 in) and average 12-16 micrometers in diameter. Flax fibers can usually be identified by their “nodes” which add to the flexibility and texture of the fabric.

Other samples taken from the thinner prints revealed cotton as a main material. So in both cases we are talking about good quality paper fibres.

 

 

Golwg ar y Casgliadau Diwydiant

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 1 Gorffennaf 2014

Ymhlith caffaeliadau newydd mis Mehefin oedd teledu lliw a theletestun Sony ‘Trinitron’ 14” gyda theclyn rholi o bell. Cynhyrchwyd y set gan Sony ym 1995 ym Mhencoed, Pen-y-bont. Edrychwch ar flog mis Rhagfyr i weld teledu arall a gyrhaeddodd yn ddiweddar.

 

Daw’r sampl hon o lechen o chwarel Maenofferen, Blaenau Ffestiniog. Byddai’r sampl yn cael ei hanfon i gwsmeriaid posibl i ddangos lliw a safon y garreg a gloddiwyd yn y chwarel. Mae sawl gwythïen lechi yng nghyffiniau Blaenau Ffestiniog a phob un ag enw unigryw; Llygad Newydd, Hen Lygad, Llygad Cefn, a Llygad Mochyn. Daw’r sampl hon o Lygad Cefn Chwarel Maenofferen.

 

Rydyn ni wedi derbyn casgliad hyfryd o 91 ffotograff yn rhodd, â’r mwyafrif yn dangos gwaith ailddatblygu’r Bwrdd Glo Cenedlaethol yng Nglofa Glyncorrwg yn y 1950au. Mae tair golygfa i’w gweld yma. Tynnwyd y ffotograff cyntaf ar 11 Medi 1951 cyn i’r gwaith ddechrau gan edrych ar hyd y dyffryn i’r gogledd.

 

Mae’r ddau lun nesaf yn dangos y gwaith ailadeiladu. Yn y cyntaf gwelwn nenbont gylch ar 1 Tachwedd 1955 ac yn yr ail mae gwaith yn mynd rhagddo ar offer pen y pwll ar 6 Chwefror 1957.

 

 

 

Ar 17 Mai 1965 achosodd llosgnwy ffrwydrad yng Nglofa Cambrian, Cwmclydach gan ladd 31 o lowyr. Roedd y pwll wrthi’n cael ei gau a llawer o’r gweithlu wedi’u symud, felly gallai llawer mwy fod wedi marw. Dyma glawr blaen rhaglen y gwasanaeth coffa a gynhaliwyd ar 17 Mai 2014, ac arno gwelwn yr offer pen pwll mewn gardd goffa.

 

 

Mark Etheridge

Curadur: Diwydiant a Thrafnidiaeth

Dilynwch ni ar twitter - @IndustryACNMW

 

Mehefin 2014

Out with the old, in with the new

Postiwyd gan Sioned Hughes ar 18 Mehefin 2014

By: Sioned Hughes, Head of Public History

 It’s difficult to imagine that over the next couple of years the old Agricultural Gallery, largely unchanged at St Fagans for 20 or more years will be transformed as part of the Making History project. It will become a space that celebrates the fact that history belongs to everyone. It will be a platform where the museum shifts from being the provider of history to supporting and providing opportunities for others to explore meanings around diverse objects and make their own histories through participation and community curated displays.

 

Currently called by its working title Wales Is… we aim to display 17 moments in Welsh history using objects from the national collections. It will be a space where we encourage visitors to use historical skills to find out what the national collections can tell them about different moments in Welsh history.

 

The past few months have seen the Making History core content team work intensively with designers from Event Communications to develop this space. It’s an exciting, creative and intense process that involves looking in depth at our object selection and testing them against this exciting new concept.

 

To aid our current thinking and to generate discussion, we have stopped thinking about this space as a gallery and have started referring to it as a 3D social media account. Over the next few weeks we will be developing the idea of using social media as a conceptual framework for how the space works and how visitors will behave in it.

 

So far, we have identified that we would like the space to have followers and that it will follow other institutions or spaces that share relevant collections and opinions. We would like to ask visitors to Like, Share and Comment on what they see and provide opportunities to do this digitally and non-digitally, both in the space and remotely. We would like the space to have its own social media account and we would like its digital identity to develop as the content and the space itself develops – not as an add-on once it is open. We are looking at the possibility of tagging displays and objects so that content generated around them can be gathered and used as layers of interpretation. We want each display to have a social media feed on a screen as part of its interpretation.

 

The Public History Unit

Key to testing and delivering this space is the establishment of a new Public History Unit within the History and Archaeology Department. As a unit we have already facilitated workshops that support groups to develop historical skills to discover what objects can tell them about the past. These sessions have generated diverse, sometimes surprising, often emotional and occasionally controversial content that adds layers of rich and relevant interpretation to our storytelling.

 

In the space, we see the content generated around the displays, both digitally and non-digitally, as information that will be curated by museum staff. It will also be part of curatorial practise to manage social media campaigns around displays so that targeted audiences are reached. These campaigns will be supported by a programme of events and pop-up activities that can be used to generate interest and debate.

Suffrage Participatory Workshops

As part of the process for testing the content for Wales Is…the Public History Unit took the national suffrage collection to two schools in the Newport area as part of the Bird in a Cage project with Winding Snake. Within a few hours, over a hundred pupils from Lewis Girls School and Ysgol Gymraeg Casnewydd had seen and participated in a debate around the collections and suffrage movement in Wales. This is an example of how objects can generate content that is as interesting as the objects themselves. It demonstrates how groups and individuals can construct their own meanings around what they see. It also showed how social media can be used to generate interest and debate around a subject area.

The next challenge

The challenge will now be to work with Event to develop a design that can deliver this concept so that the outcomes of a participatory workshop can translate into a gallery context using the framework provided by Social Media. The questions we are asking ourselves at the moment are: is this workable? How can we use the information generated? What would a social media campaign linked to one of the displays look like?  How can we create a framework and strategy to help develop the digital identity of the space?  And most important of all, is this approach future proof? The Agricultural Gallery was popular at St Fagans for over 20 years. This new space will also have to stand the test of time and the changing behaviour patterns of our visitors in the future. 

TIME FOR PUTTING THE PRINTS IN MOUNTS!

Postiwyd gan Maria del Mar Mateo ar 12 Mehefin 2014

Here we are again with more news about the lithograph prints conservation process. Now is time for mounting each print in its own conservation mount to be ready for the exhibition opening 2nd August in gallery 18 at the National Museum Cardiff.

Preparing the mounts where the prints will be housed for the next 100 years hopefully! The mounts are cut to the museum standard size, using 100% cotton alkaline buffered museum board (the most expensive available – but the highest quality). The back board is hinged to the mount using water based adhesive tape.

In the following photos you will be able to see how I attach the print to the backing of the mount. First of all, we attached the hinge to the back of the print on the top edge. The hinge is made with Japanese tissue. (Second Photo)

Then, in third photo  I am applying an adhesive over the surface of the hinge. This then folds back over and stick to the back board of the mount.

To reinforce the hinge we will glue another hinge over the top, creating a T hinge. This then allows the print to hang within the mount.

After one week making mounts for the prints we have already done 30 mounts.

Another 36 more to do and just 7 weeks to go… But we still need to make the frames and put them in…

Mai 2014

Cystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr 2014

Postiwyd gan Catalena Angele ar 30 Mai 2014

1af - Abbey, Ysgol Eglwys Plwyf Coppull

2il - Louise, Ysgol Gynradd SS Philip a James CE (Pinc 3)

 

3ydd - Amelie, Ysgol Gynradd Stanford in the Vale CE

Llongyfarchiadau i enillwyr y gystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr 2014! Dyma’u darluniau botanegol gwych.

 • 1af: Abbey – Ysgol Eglwys Plwyf Coppull
 • 2il: Louise – Ysgol Gynradd SS Philip a James CE (Pinc 3)
 • 3ydd: Amelie – Ysgol Gynradd Stanford in the Vale CE

Roeddwn i’n chwilio am ddarluniau botanegol – sef darluniau o blanhigion mewn arddull wyddonol. Yn ogystal â thynnu llun gwych, roedd angen labelu gwahanol rannau’r blodyn yn glir hefyd.

Roedd pob un o’r darluniau a dderbyniais i yn wych, felly gallwch chi eu gweld nhw i gyd ar y wefan! Da iawn bawb.

Gallwch chi weld y darluniau i gyd yma.

Diolch yn fawr,

Athro’r Ardd

A Window into the Industry Collections

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 30 Mai 2014

Amongst this month’s new accessions was an aluminium prop withdrawer, known as a 'buller', manufactured by Parsons. It consists of handle and rack, and was used in coal mines for pulling out roof supports (as well as other tasks). This one is unusual in that it is made of aluminium for lightness. However the use of aluminium was later banned (because of its tendency to induce sparking) after the Horden Colliery explosion in 1953.

 

We have been donated the following four badges manufactured in 2014 that relate to the 1984/85 miners’ strike. These include two limited edition badges to commemorate the 30th anniversary of the 1984/85 miners’ strike. The inscription on reverse reads “Forget not the / lessons of / our past”.

 

This badge with the slogan ‘Coal Not Dole’ issued by The Orgreave Truth and Justice Campaign which included ex-miners, Trades Unionists, activists and others determined to get justice for miners.

 

The final badge in this collection is in the shape of a miners flame safety lamp. WAPC-NUM stands for Women Against Pit Closures - National Union of Mineworkers, and was manufactured for their 30th Anniversary.

 

We are currently working on documenting an important collection of approximately 150 film negatives taken by E. Emrys Jones in the 1950s and 1960s. The negatives show the slate industry in north Wales, concentrating on the Dinorwig slate quarry. Many images are of the Dinorwig quarry workshops (Gilfach Ddu) which is now the Welsh Slate Museum, and part of Amgueddfa Cymru. Below are three images taken from this collection.

A general view of Dinorwig Quarry, 1950. It shows the ‘Wellington’ section of Dinorwig Quarry, with the Muriau Shed in the foreground, and the Ceiliog Mawr in the background.

 

This view shows loaded slate wagons outside Gilfach Ddu (now the National Slate Museum) in the 1950s or early 1960s.

 

This group of quarrymen are probably at Dinorwig Quarry.

 

This model of an opencast coal truck was manufactured from South Wales anthracite coal. It is inscribed OPEN CAST / EXECUTIVE.

 

With 2014 being the centenary of the start of the First World War it is poignant that we have acquired a collection of photographs and documents relating to Captain Anthony Starkey of Bristol. Capt. Starkey was master of the S.S. Torrington which was torpedoed and sunk off the Scilly Isles in April 1917. 34 members of the crew were killed, and Capt. Starkey was the sole survivor. He was taken from the ship and held as prisoner aboard the U-boat for 15 days. He was then held in four different prisoner of war camps in Germany (including Brandenburg, Holminden and Strohenmoor).

This view shows the S.S. Torrington with an inset portrait of Capt. Starkey.

 

This photograph shows Capt. Starkey during his internment in Germany. It will have been taken in one of the four prisoner of wars camps in Germany that he was held in.

 

Mark Etheridge

Curatorial Assistant (Industry)

Follow us on Twitter - @IndustryACNMW

 

Overcoming the Taxonomic Impediment in the Amazon

Postiwyd gan Adrian Plant ar 28 Mai 2014

It is well known that the Amazon rainforests are amongst the most biodiverse places on the planet. However, much of this biodiversity remains completely unknown having never been formally described and with absolutely no knowledge of the ecological and other conditions required for its survival. This profound lack of scientific knowledge arises from what is called the Taxonomic Impediment - there simply are too few taxonomists (people who can identify and describe living things) to get to grips with the magnitude of biodiversity. The Taxonomic Impediment is a world-wide problem as taxonomists themselves have become endangered species and few, if any, countries now devote sufficient resources to biodiversity research. There are many unfortunate knock-ons from this fact; for example designing rational conservation strategies is difficult without knowledge of the animals and plants that live in an area and some knowledge of why. It is only taxonomists who can deliver this knowledge.

In the Brazilian Amazon the situation is improving with a major research institute Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) now conducting extensive taxonomic research and training a new generation of taxonomists to lead in future biodiversity studies. One such trainee is Josenir Camara, a PhD student at INPA now spending 6 months as an intern at Amgueddfa Cymru under the tutelage of Dr Adrian Plant (Principle Curator, Entomology). Josenir’s research is describing the diversity of a group of aquatic flies (Hemerodromiinae). She has already discovered more than 50 new species, and using sophisticated cladistic techniques to understand more of their evolutionary relationships with related forms elsewhere in the world. The Museum’s extensive collections and taxonomic skills will be an invaluable aid to develop her research and the expertise and experience she develops will be lasting benefits she will take home to Brazil. A small but positive contribution to removing the Taxonomic Impediment in her own country.

 

 

 

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Canlyniadau 2005-2014

Postiwyd gan Catalena Angele ar 27 Mai 2014

Mae project ‘Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion’ yn gyfle i filoedd o wyddonwyr ysgol weithio gydag Amgueddfa Cymru i archwilio newid yn yr hinsawdd a'i ddeall.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol  wedi bod yn cadw cofnod o'r tywydd a phryd mae eu blodau'n agor, fel rhan o astudiaeth hirdymor o effeithiau'r tymheredd ar fylbiau'r gwanwyn.

Mae tystysgrifau wedi cael eu hanfon at yr holl ddisgyblion yn 4,075 a gwblhaodd y prosiect eleni.

Mae rhagor o fanylion yn adroddiadau Athro'r Ardd neu gallwch chi lawrlwytho'r daenlen i astudio'r patrymau!

 • Gwnewch siartiau amlder a graffiau i ganfod y cymedrau.
 • A wnaeth blodau agor yn hwyr mewn ysgolion oedd yn cofnodi tywydd oer?
 • Sut wnaeth tymheredd, heulwen a glaw effeithio ar ddyddiadau blodeuo ar gyfartaledd?
 • Chwiliwch am dueddiadau mewn gwahanol lefydd yng Nghymru.

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

www.museumwales.ac.uk/scan/bylbiau

Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

From Amazonian Rainforest to Welsh Rain!

Postiwyd gan Katie Mortimer-Jones ar 23 Mai 2014

Brazilian PhD student Josenir Camara is working with Dr Adrian Plant, Principle Curator of Entomology at Amgueddfa Cymru, on a three-year project to describe some of the diversity of Diptera (flies) inhabiting the rainforest of Brazil’s Amazon Basin. The two researchers have already made numerous collecting expeditions to remote parts of the Amazon, but now they are both back in Cardiff where Josenir will spend the next six months studying at the Museum. As a part of her research she will describe all the Amazonian species of a group of water-inhabiting flies known as Hemerodromia. She already has more than 50 species that are completely new to science and once these have been formally described, the next task is to construct an evolutionary tree showing how the Amazonian Hemerodromia have diversified in respect to Hemerodromia elsewhere in the world. This is where Amgueddfa Cymru comes in as our extensive collections will provide her with an invaluable resource she can use to compare how Amazonian species differ from others. By careful comparison of ‘characters’ of each species and using sophisticated computing methods, Josenir will construct a ‘phylogenetic tree’ to illustrate the sequence of evolutionary changes that have occurred. By comparing the evolutionary tree with the fossil record, geological and climatic history it is hoped that we start to learn more about the biogeography of the Amazon (biogeography is the study of how species and communities or organisms become distributed both geographically and through geologic time).

 

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.