Rydych chi yn:  > 

Tachwedd 2014

Storage of entomology collections in museums

Postiwyd gan Christian Baars ar 25 Tachwedd 2014

[delwedd: ]

What is the best way to store insect collections? Recently an enquiry was posted on NHCOLL-L (electronic forum for the care and use of natural history collections) about the use of wood as a material for insect storage cabinets. The question was:

What kind of preservative should be used to treat some new storage cabinets made of eucalyptus wood, that would not harm the insect specimens stored inside them?

The post sparked a discussion about ideal insect storage. Below is a little summary of the factors to consider when planning storage for your entomology collection.

The ideal solution

The ideal solution for insect storage in most situations are metal cabinets, which are robust, relatively cheap, made with a high degree of consistency and can be made air tight (well, almost). This will protect the collection against insect infestations, airborne pollutants and humidity fluctuations (although not temperature fluctuations – cf. Szcepanowska et al. 2013.

Why use wood preservatives?

[delwedd: ]

However, if you do need to use wood for the cabinets, you should consider the following concerns.

Usually, the reasons for treating wood with preservatives are either:

 • to make it more hard-wearing (in the case of wooden floors), or
 • to stop it being attacked by fungi or insects, or
 • to prevent it from greying when exposed to UV light.

Most of these issues are problems mainly in outdoor applications of wood, and there are a number of ways of dealing with these: wood can be varnished to make it protect it from physical impacts, stained to protect it from UV light, and pressure-treated or painted with insecticides and fungicides (ranging from highly toxic substances, such as pentachlorophenol, to less hazardous ones, such as borax).

Assuming the entomology store is dry, has a low relative humidity, clean and there is no problem with insect pests – which should all be the case to safeguard the collection, never mind the storage cabinets – there is really no reason why the cabinets need a finish at all. This applies to all woods – whether in a museum or in a domestic situation, wood used indoors should not require any treatment to protect it from fungal or insect infestations, or greying. Coming back to eucalyptus wood in particular: this has a naturally high content of polyphenols, which makes it naturally resistant to mould growth and insect attack, further negating the need to treat it.

There is one exception: if old cabinets are bought from another institution there is a danger that pest insects may be present already, which could introduce them into the new location. It is advisable therefore to check any old cabinets thoroughly before they are installed – better still, before they are transported to the new location. This then gives time to investigate appropriate treatment options, which are not restricted to chemical means; instead, the units may be frozen, heat-treated or treated in a nitrogen chamber. But that is an entirely different subject which shall be discussed in detail elsewhere.

Organic acid emissions

[delwedd: ]

A further question was the issue of emissions of volatile organic compounds (VOCs). Wood naturally emits many different VOCs, including acetic and formic acids, which is a problem in many museum collections (e.g. causing Byne’s disease in Mollusca and egg collections, and enhancing pyrite decay in geological collections). There does not appear to be a problem with VOCs affecting insect specimens themselves, although organic acids frequently lead to pin corrosion in insect collections. Many wood preservatives may exacerbate the problem of VOC emissions from storage cabinets. As we always look for ways of lowering such airborne pollutants in museum stores and galleries there is another reason against the use of wood preservatives in entomology stores – actually, ANY museum stores.

What material to choose for the drawers? Experience has shown that plastic drawers have problems with static electricity charging, which attracts dust. Metal drawers can be heavy and unwieldy. Wooden drawers still appear to be very much the most practical way of storing insects. However, the type of wood used should not emit large amounts of VOCs, and the drawers should have well-fitting lids to keep out pests. If you wanted to use a locally sourced (sustainable and ethical) wood you might have to undertake a little research. Generally, hard woods are better than softwoods (drawers made from softwood can warp with time and often contain large amounts of resin), although many imported tropical woods used in days gone by are now controversial for environmental and social reasons. When researching the potential suitability of different wood types, try tracking down a comparative study of the VOC emissions of different local hardwoods, which would give you an indication of those high emission species to avoid in the construction of drawers.

Further guidance

The UK’s Natural Sciences Collections Association [http://www.natsca.org/] has published some guidance on the construction of insect storage units:

NHCOLL-L is a general purpose electronic forum for those with an interest in the care, management, computerization, conservation and use of natural history collections. Hosted by Yale University, NHCOLL-L is co-sponsored by the Society of the Preservation of Natural History Collections (SPNHC) and the Association for Systematic Collections (ASC, Natural History Collections Alliance).

Disclaimer: The links in this article are purely examples of potential pest management but by no means an endorsement of particular companies or organisations.

Yw’r gaeaf ar y gorwel?

Postiwyd gan Liam Doyle ar 24 Tachwedd 2014

[delwedd: ]

Eira’n flanced dros rannau mawr o ogledd ddwyrain yr UDA (delwedd y BBC)

Helo gyfeillion y gwanwyn!

Gobeithio eich bod chi i gyd yn mwynhau cofnodi’r data tywydd. Rydych chi’n gwneud gwaith gwych.

Mae hi’n oer iawn y bore ‘ma (dydd Llun 24 Tachwedd). Fe gwympodd y tymheredd yng Nghaerdydd neithiwr i 0°C a dyma ni’n gweld rhew cyntaf y flwyddyn. Roedd hi mor oer â -3°C mewn rhai rhannau o Gymru a Lloegr. Brrr!

Ond roedd hi’n llawer gwaeth mewn rhannau o America yr wythnos hon. Dyma’r tymheredd yn cwympo i -15 °C mewn rhai rhannau o’r gogledd ddwyrain a cwympodd dwy fetr o eira mewn rhai mannau! Dyna beth yw tywydd gaeafol.

Y newyddion da yw bod y rhagolygon ddim yn dangos bod yr eira a’r oerfel am groesi Cefnfor yr Iwerydd i’r DU. Fyddwn ni ddim yn adeiladu dynion eira am sbel eto.

Beth mae’r tywydd oer yn ei olygu i’r bylbiau? Mae nifer o blanhigion yn hoffi gwres ac yn marw os yw hi’n mynd yn rhy oer. Oherwydd ei fod yn gallu lladd eu planhigion, mae nifer o arddwyr yn poeni am rew.

Ond oherwydd ein bod ni wedi plannu’r bylbiau yn y ddaear, byddan nhw’n iawn. Mae’r pridd yn flanced drwchus sy’n cadw’r bylbiau yn glyd a chynnes. Beth am i chi greu llyfryn origami am fywyd bylb, drwy ddilyn y cyfarwyddiadau?

Dylech chi fod yn cofnodi’r tymheredd a’r glawiad bob dydd erbyn hyn. Cofiwch hefyd gofnodi’r canlyniadau ar ein gwefan ar ddiwedd pob wythnos. Mae digonedd o help yno hefyd os ydych chi’n cael trafferth.

Daliwch ati!

Athro’r Ardd

Eich cwestiynau, fy atebion:

Ysgol Y Plas – Rydyn ni’n arllwys y dŵr bob dydd ond ar ddydd gwener rydyn ni’n arllwys y dŵr a’i adael dros y penwythnos ac yn cofnodi’r glawiad ar ddydd Llun. Felly ar ddydd Llun mae’r mesur yn cynnwys glaw y penwythnos a dydd Llun. Oddi wrth c. Athro’r Ardd – Perffaith, daliwch ati!

Ysgol Gynradd Goffa Keir Hardie – Dyma ni’n anghofio gwagio’r mesurydd glawiad ar ddydd Mercher felly rydyn ni’n credu taw dyma pam mae’r glawiad mor uchel. Athro’r Ardd – Peidiwch â phoeni, mae’r gwyddonwyr gorau yn gwneud camgymeriadau weithiau. Gallwch chi fod yn glyfar iawn a defnyddio mathemateg i gyfrifo glawiad dydd Iau. Tynnwch gyfanswm dydd Mercher o gyfanswm dydd Iau i weld faint o law a gwympodd ar ddydd Iau.

Ysgol Gynradd Saint Anthony – Rydyn ni’n mwynhau’r project hyd yn hyn. Roedd plannu’r bylbiau yn sbort ac allwn ni ddim aros i’w gweld nhw’n tyfu. Dyma ni’n addurno’n tagiau enw a’u rhoi ar y potiau a ddefnyddio ni i blannu’r bylbiau. R ac L. Rydw i wedi sylwi, hyd yn oed pan fydd llawer o law, bod dim llawer o ddŵr yn y mesurydd glawiad. Athro’r Ardd – Da iawn bawb yn Saint Anthony. Mae’r tagiau yn swnio fel syniad gwych! Beth am ofyn i’ch athro anfon ffotograff ata i? Os nad yw’r mesurydd glaw yn llenwi, gwnewch yn siŵr bod dim byd agos yn atal y glaw rhag cyrraedd y mesurydd.

Ysgol Fethodistaidd Burscough Bridge – Ymddiheuriadau eto bod y data yn hwyr oherwydd niwed i’r offer, ond mae popeth yn gweithio eto nawr. Athro’r Ardd – Helo i bawb yn Burscough Bridge! Peidiwch poeni am fod yn hwyr, gwnewch eich gorau. Mae’n flin gen i bod eich offer wedi torri. Rhowch wybod os oes unrhyw beth alla i ei wneud i helpu.

Ysgol Gynradd Tongwynlais – Rydyn ni wir yn mwynhau mesur y tywydd! Dydyn ni ddim wedi gorfod rhoi dŵr i’r planhigion eto am ei bod hi wedi bwrw cymaint! Athro’r Ardd – Helo Tongwynlais, rwy’n falch eich bod chi’n mwynhau’r project. Un fantais o fyw yng Nghymru yw nad oes angen rhoi dŵr i’ch planhigion yn aml iawn!

Ysgol Gynradd Talybont – Dyma ni’n edrych ar eich map chi i weld ein arsylwadau blaenorol ond mae’n dweud nad oes unrhyw ddata wedi cael ei dderbyn.  Allwch chi gael golwg os gwelwch yn dda a gadael i ni wybod os ydyn ni’n gwneud rhywbeth yn anghywir wrth fewnbynnu’r wybodaeth? Athro’r Ardd – Haia Talybont. Dwi’n credu mod i wedi datrys y broblem, doeddech chi ddim yn gwneud dim yn anghywir! Edrychwch ar y map eto a gadael i fi wybod os oes unrhyw broblemau eraill.

Ysgol Nant Y Coed – Dyma ni’n cael llawer o hwyl, doedd dim llawer o lawiad. Diolch am ddewis ein hysgol ni. Athro’r Ardd – Dwi’n siŵr bydd digon o law i’w gofnodi dros y misoedd nesaf! Diolch am gymryd rhan Nant Y Coed.

Eich cwestiynau, fy atebion

Postiwyd gan Liam Doyle ar 21 Tachwedd 2014

[delwedd: ]

Diolch yn fawr gyfeillion y gwanwyn, oddi wrth Athro’r Ardd a babi bwlb!

Helo gyfeillion gwyrdd!

Ysgol Gynradd St. Paul:

A yw fy enw i a dwi’n 9 oed. Fy ngwaith i drwy’r wythnos nesaf yw i gymryd mesuriadau tywydd i chi. Dwi’n credu bydda i’n mwynhau oherwydd dwi’n hoffi bod yn yr ardd. Athro’r Ardd – Helo A a phawb yn ysgol St. Paul. Mae’n swnio fel eich bod chi’n gwneud gwaith gwych yn cofnodi’r tywydd. Daliwch ati!

Ysgol Gynradd Kilmory:

Methu cofnodi glawiad yn gywir. Iau 22mm Gwener 26mm. Athro’r Ardd – Helo Kilmory, ydych chi angen help yn cofnodi glawiad neu ai’r mesurydd oedd wedi cwympo?

Ysgol St. Brigid:

Mae wedi bod yn ddechrau gwlyb ac oer i’r ymchwiliad bylbiau. Rydyn ni i gyd wedi creu labeli ac mae nhw’n sefyll yn daclus yn eu potiau mewn man diogel yn yr ysgol. Rydyn ni’n edrych ymlaen i weld y canlyniadau. Athro’r Ardd – Da iawn i bawb yn ysgol St Brigid. Gobeithio eich bod chi wedi mwynhau’r plannu a gwneud labeli. Rydw i’n edrych ymlaen at y canlyniadau hefyd!

Ysgol Rhys Prichard:

Gwyntog iawn ar ddydd Iau a glaw trwm dros nos. Clir a ffres ar Noson Tân Gwyllt. Gwyntog iawn ar ddydd Iau 13. Chwythodd coeden drosodd ger yr ysgol. Athro’r Ardd – Da iawn Ysgol Rhys Prichard. Cofnodion tywydd da iawn. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau’r tân gwyllt!

Ysgol Gynradd Llanharan:

Yw cofnod glaw dydd Llun yn gofnod o’r holl law dros y penwythnos? Athro’r Ardd – Helo i bawb yn Llanharan. Mae hwn yn gwestiwn da iawn. Ydy yw’r ateb, fel arall fyddai dim cofnod o’r glawiad dros y penwythnos. Rydych chi wedi gwneud hyn ar gyfer canlyniadau’r wythnos diwethaf yn barod, felly da iawn chi!

Ysgol Iau Rougemont:

Dyma ni’n plannu ein bylbiau bach ar y 27ain fel gweddill yr Alban. Cofiwch Athro’r Ardd ein bod ni ar ein gwyliau pan oedd Cymru’n plannu. Gyda’r tân gwyllt a’r tywydd oer, gobeithio eu bod nhw’n glyd ac yn gynnes! Rougemont, blynyddoedd 5 a 6. Athro’r Ardd – Da iawn Rougemont. Gobeithio bod pawb wedi mwynhau’r gwyliau. Bydda i’n siŵr o gofio taw ar y 27ain y gwnaethoch chi ddechrau. Mae eich bylbiau chi’n glyd mewn blanced o bridd, felly dydyn nhw ddim yn poeni am yr oerfel!

Ysgol Gynradd Bickerstaffe CE:

Byddwn ni’n cofnodi gymaint o weithiau â phosib dros yr wythnos. Byddwn ni’n cofnodi mor agos â phosibl at 9.00 a.m.

Bydd glawiad gaiff ei gofnodi ar fore dydd Mawrth yn cyfri dydd Sadwrn, dydd Sul a dydd Llun.

Athro’r Ardd – Helo Bickerstaffe! Peidiwch â phoeni os byddwch chi’n colli rhai diwrnodau, casglwch gymaint â phosibl. Efallai ei bod hi’n syniad cymryd mesuriadau yn y prynhawn er mwyn cael darlun gwell o amodau’r diwrnod. Os yw’r cofnodion yn cael eu cymryd tua’r un amser bob dydd, does dim llawer o wahaniaeth.

Ysgol Gynradd Guardbridge:

Dyma hi’n bwrw tipyn ar ddydd Gwener. Athro’r Ardd – Helo Guardbridge, da iawn am gadw llygad barcud ar y tywydd. Dyma hi’n bwrw’n drwm yng Nghymru ar ddydd Gwener hefyd.

Ysgol Gynradd Sylfaenol Rivington:

Roedd dydd Gwener yn ddiwrnod glawiog iawn! Athro’r Ardd – O diar! Gobeithio bod pawb yn sych ac yn gynnes yn y dosbarth.

Ysgol Gynradd Gatholig Blessed Sacrament:

Mae’n gyffrous iawn bod yn rhan o’r project hwn. Rydyn ni wedi mwynhau clirio’r chwyn er mwyn plannu’r cennin Pedr a’r bylbiau i gyd. Mae’n hwyl cymryd ein tro i gofnodi’r glawiad a’r tymheredd. Athro’r Ardd – Helo i bawb yn ysgol Blessed Sacrament. Mae’n swnio fel bod pawb wedi gweithio’n galed iawn i blannu’r bylbiau i gyd. Gwych!

Ysgol Gynradd Stanford in the Vale:

Dechrau oer iawn i’r diwrnod ar ddydd Mawrth a Mercher!

Glaw mawr ar nos Iau... awyr las bore ’ma! Ac mae’r haul yn tywynnu. Athro’r Ardd – Adroddiadau tywydd gwych. Mae’n braf clywed bod yr haul yn tywynnu yn Swydd Rhydychen!

Ysgol Gynradd St. Paul:

Hia, N sydd yma. Mae hi wir wedi bwrw’r wythnos hon. Athro’r Ardd – Diolch am y wybodaeth am y tywydd! Trueni eich bod chi wedi cael wythnos lawiog, ond o leiaf bydd y planhigion  ddim yn sychedig!

Ysgol Gynradd Glyncollen

Rydyn ni’n mwynhau’n fawr gofalu am ein bylbiau a darllen y mesuriadau glawiad a thymheredd.

Dydyn ni ddim yn siŵr os yw’r thermomedr yn gweithio’n iawn oherwydd mae’r darllediadau wedi bod yn uchel iawn er bod y tywydd yr wythnos hon yn oerach. Dyma ni’n rhoi thermomedr newydd y tu allan ar ddydd Mercher ac mae’r darllediadau i weld yn debycach i’r rhagolygon tywydd. Allwch chi anfon thermomedr newydd os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr. Blwyddyn 4 Athro’r Ardd – Haia Glyncollen! Rwy’n falch iawn eich bod chi’n mwynhau’r project. Rydych chi’n iawn, mae’r tymheredd yn edrych yn uchel iawn. Bydda i’n anfon thermomedr newydd cyn gynted â phosibl.

Ysgol Iau Hen Golwyn:

Haia. Rydyn ni ym mlwyddyn 4 yn Ysgol Hen Golwyn. rydyn ni’n mwynhau’r project ac wedi gorffen yr wythnos gyntaf. Rydyn ni’n hoffi eich barf chi. Mi syrthiodd rhai o’r potiau a’r mesurydd glaw, ond mae popeth yn mynd yn iawn nawr. Athro’r Ardd – Helo Blwyddyn 4! Rwy’n falch eich bod chi’n mwynhau’r project. Peidiwch poeni gormod os yw pethau’n cwympo. Mae problemau fel hyn yn rhan o fywyd gwyddonydd.

Ysgol Bro Eirwg:

Dydd Iau - 0.5mm

Rydyn ni wedi mwynhau dysgu a chofnodi yr wythnos hon! Athro’r Ardd – Da iawn pawb!

Ysgol Gynradd Gatholig Blessed Sacrament:

Rydyn ni’n cymryd ein tro i gofnodi’r data tywydd. Mae wedi bod yn wlyb ac yn wyntog iawn weithiau. Ond mae’n cool bod yn wyddonydd, hyd yn oed os ydych chi’n colli ychydig o bêl-droed. H. Athro’r Ardd – Diolch am yr holl ddata tywydd! Rwyt ti’n iawn, mae bod yn wyddonydd yn cool. Gobeithio wnes ti ddim colli gormod o bêl-droed!

Ysgol Gynradd Coppull Parish:

Mae plant blwyddyn 4 wedi cofnodi’r rhain eu hunain. Efallai bod rhai rhifau o chwith. Er enghraifft, rydw i wedi newid rhifau tymheredd a glawiad dydd Iau. Doedd hi ddim yn teimlo fel sero gradd Celsius ar y diwrnod, a dyma’r plant yn ysgrifennu mm yn y blychau tymheredd. Hmmmmm. Roedd mm yn y blwch ar gyfer dydd Mercher hefyd. Marie Codd, Arweinydd Gwyddoniaeth ac Arweinydd Ysgol y Goedwig. Athro’r Ardd – Haia Marie. Mae’n wych bod y plant yn cofnodi’r data eu hunain. Mae’n gynnar yn y project felly rydyn ni’n siŵr o weld camgymeriadau. Rwy’n siŵr y byddwch chi i gyd yn arbenigwyr erbyn diwedd y flwyddyn. Da iawn bawb!

Kids in Museums Takeover Day 2014

Postiwyd gan Grace Todd ar 19 Tachwedd 2014

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

On November 13th Class Hawk from Trelai Primary joined us for Kids in Museums Takeover day. They tested out some new activities and trails that have been developed for the Artes Mundi exhibition. In the afternoon they worked on developing their own ideas for activities. These were presented to Artes Mundi who will be incorporating some of them into new resources for children. The class came up with some excellent ideas for activities that could be done in any gallery space which we wanted to share, you can see them below.

Thanks and a big hand to Class Hawk and Mr.Cole for all your hard work and excellent fun!

CLASS HAWK'S IDEAS

Pick some words that describe the space you are in/the works on display and make a word-cloud from them

Use this to make a rap

Find the names of artists and works and make a word search for them

Describe how the works of art make you feel using pictures

Make masks inspired by the works on display

Have an I Spy game to play in the space where we have to find things on a check list  - these could be parts of a work of art or words like the names of artists

We like activities that helps us move slowly through the space and appreciate the work

The Adventures of Arthur the Arthropleura

Postiwyd gan Annette Townsend ar 11 Tachwedd 2014

In June this year the Natural Sciences Department received a rather special donation from the Royal Botanic Gardens, Kew; a life size model of a giant millipede, Arthropleura, that would have lived in the Carboniferous Period, 300 million years ago. Arthropleura is the largest invertebrate (creepy-crawly) ever known to have lived on land, reaching up to 2.6 metres in length, but despite its monstrous proportions it is thought to have been a harmless herbivore.

The model was originally on display in Kew Garden’s Evolution House but when the space was dismantled in preparation for the HLF funded restoration of the Temperate House, it was no longer needed. So it was donated to Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, thanks to the generosity of Chris Mills, David Cook and Jonathan Farley at Kew.

The Arthropleura model was in need of some substantial conservation work when it arrived at AC-NMC. It had been on open display for many years in a glass house alongside living plants and was damaged and rusty. The humid display environment had caused the surface paint to flake away and several spiders and snails had taken up residence on the underside of the model!

The first job was to give the model a good wash with hot soapy water and remove the dirt and cobwebs! Then all the flaking paint was scrubbed off, the damaged areas on the legs and head were rebuilt with an epoxy putty and the surface textures recreated. The nuts and bolts of the removable antennae had rusted together, so the metal parts were replaced with new stainless steel threaded rods.

Once the repairs were complete the model was carefully painted with acrylics and then coated in a durable varnish, making it once again suitable for public display.

Some of the Natural Science staff had become rather attached to the impressive 1.5m long millipede model whilst it underwent conservation work in the lab and named it Arthur the Arthropleura! We also decided to have a bit of Halloween fun with Arthur… so he “escaped” and went on the run around the museum galleries! We posted pictures of his adventures on the @CardiffCurator Natural Sciences Twitter account and had a fantastic response from our followers. Arthur the Arthropleura is now a social media star and is a really wonderful addition to our collections!         

O’r diwedd, mae’n hydref!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 10 Tachwedd 2014

[delwedd: ]

Coed ffawydden

Helo gyfeillion gwyrdd!

Gobeithio’ch bo chi gyd wedi mwynhau plannu eich bylbiau.

O’r diwedd, mae’r hydref wedi cyrraedd Caerdydd. Mae wedi oeri ac mae’r dail yn troi gan greu lliwiau oren, melyn a brown hyfryd.

Mae’r hydref yn hwyr yn ein cyrraedd eleni. Roedd mis Hydref yn gynhesach ac yn wlypach nag arfer, felly cadwodd y coed eu dail gwyrdd yn hirach nag arfer.

Roedd tywydd Calan Gaeaf yn arswydus o anarferol! Mewn rhai mannau o’r Deyrnas Unedig, er enghraifft de Lloegr a gogledd Cymru, roedd y tymheredd dros 20°C.

Yng Ngerddi Kew, yng ngorllewin Llundain, roedd yn ddychrynllyd o dwym – 23.6°C! Dyma’r tymheredd uchaf i gael ei gofnodi yn y Deyrnas Unedig ar Galan gaeaf erioed. Gobeithio nad oeddech chi’n rhy boeth yn eich gwisg ffansi!

Dwi’n meddwl fod y tywydd rhyfedd yma’n ddiddorol iawn, ac rwy’n edrych ymlaen at glywed pa bethau anarferol rydych chi wedi’u darganfod yn ystod eich arbrofion bylbiau’r gwanwyn.

Ydy’r hydref wedi’ch cyrraedd chi eto? Ydy’r dail yn newid lliw ac yn cwympo? Beth am dynnu llun hydrefol a’i anfon ata i mewn e-bost? Mae’n bosib y byddaf yn ei ddangos yma ar fy mlog.

Cofiwch y dylech chi fod wedi dechrau cofnodi tymheredd a glaw ar eich siartiau tywydd. Ewch i fy nhudalen cadw cofnodion tywydd ar y wefan i weld nodyn i’ch atgoffa beth i’w wneud.

Diolch!

Athro’r Ardd

Bulbathon 2015

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 6 Tachwedd 2014

[delwedd: ]

Athro'r Ardd

[delwedd: ]

Disgyblion yn plannu yn Ysgol Balshaw Lane.

[delwedd: ]

Plannu dan do er mwyn osgoi y glaw.

[delwedd: ]

Ppopeth wedi plannu yn Ysgol Preston Grange.

A planting day of bulbous proportions!

Eleven thousand and three hundred bulbs were planted by school scientists across the UK to kick start the Spring Bulbs for Schools investigation. Seven and a half thousand pupils from one hundred and seventy nine schools got planting to investigate climate change.

Here is a map to show you where the bulbs were planted.

Here are some of the pictures they sent in. Follow their progress and the questions they raise as they record the local weather and flowering through the winter and into the spring.

Professor Plant

Fire burn and cauldron bubble!

Postiwyd gan Jennifer Gallichan ar 5 Tachwedd 2014

‘From ghoulies and ghosties, and long-leggedy beasties, and things that go bump in the night…’

Last Friday, Natural Sciences staff celebrated Halloween in grand style with a host of truly ghoulish and grizzly specimens out in the main hall at National Museum Cardiff. The National Herbarium was transformed into a ghoul filled graveyard, and a large mosquito model leered down from the entomology (insects) stand, any moment threatening to jump on the jugular of an unsuspecting member of the public. Younger visitors to the OPAL stand were encouraged to stealthily walk through a spider’s web without disturbing its occupant, and learn about glow in the dark scorpions. Meanwhile the biggest creepy crawly that ever lived, Arthropleura, a 300 million year old extinct giant millipede, escaped from the Palaeontology (fossil) stand and went off to explore the Impressionist galleries.

Despite all of the fun, visitors gained an insight about some of the 6 million specimens that are held behind the scenes at the museum, and the incredible work of the staff that care for them.  From bats to giant squid, volcanic rocks to fungi, we covered them all. One of my favourite parts of the day was taking visitors behind the scenes on tours of the Entomology and Molluscan sections to see insects and shells and the Spirit store (not ghosts, but where we keep our specimens preserved in fluid such as sea worms and crabs). It is such a rewarding experience to see the excitement of people visiting the collections for the first time, and proudly talking about all of the great research work that we do.

If you missed it, don’t worry! We have a whole host of open days and curator led sessions coming up. See our What’s Onto find out more!

Museum scientists pop up at Fairwater Library

Postiwyd gan Lucy McCobb ar 4 Tachwedd 2014

Museum scientists were out and about during half-term week, when the I Spy…Nature pop-up museum paid a visit to Fairwater Library on 30th October.  Curators from the Botany, Invertebrate Diversity and Palaeontology sections took along specimens from their collection areas to show the public, along with a microscope and quizzes to encourage them to look even closer.

Ingrid Jüttner challenged people to identify as many trees as they could, using beautiful displays of freshly-pressed leaves and fruits.  This activity was a big hit with grown-ups, and it was very pleasing to see so many parents and grandparents encouraging children to learn more about these important plants, which bring our living spaces to life.

The library’s meeting room became temporary home to an impressive array of marine and mollusc specimens from the Invertebrate Diversity section.  People were fascinated by the creatures on display, which evoked a range of reactions (including ‘they’re really gross!’) depending on how they felt about slugs and worms!  Teresa Darbyshire showed some of the diversity of life found around our shores, with beautiful sea shells, lobster, starfish, and a pickled octopus and giant sea worm.  Visitors tried their hands at identifying shells using a key, all good training for trips to the beach!  Ben Rowson challenged people to identify mystery objects under the microscope, and introduced them to slug identification using his recently published book and life-like models.

Lucy McCobb showed visitors a range of fossils from different periods of the Earth’s history, ranging from an Ice Age mastodon tooth and horse’s leg bone, through Jurassic ammonites and ichthyosaur bones, to trilobites, which are among Wales’s oldest fossils.  The ‘what’s in a name?’ quiz was popular with children, and asked them to use the meanings of scientific names to match up the name with the correct fossil.

This was I Spy..Nature's  first venture into libraries, and showed that they have great potential as venues for taking the Museum’s collections and experts out into communities.

Hydref 2014

Cân Hosanau

Postiwyd gan Sara Maidment ar 31 Hydref 2014

1. Mwg Taffywood

[delwedd: ]

Mae mygiau Taffywood cwmni I Loves the ‘Diff bob tro’n codi gwen gyda’u chware geiriau. Anrheg perffaith i drigolion Caerdydd ac atgof doniol i gyn-drigolion.

2. Llestri cegin Cymreig

[delwedd: ]

Bara Brith, Pice ar y Maen, Cawl a Bara Lawr – mae’r casgliad hwn o offer cartref Victoria Eggs yn tynnu dŵr i’r dannedd. Printiwyd ac addurnwyd y lliain a’r ffedog â llaw ar gotwm organig 100%, ac mae’r mwg o tsieni asgwrn. Anrhegion perffaith i Gymry llwglyd.

3. Set o 3 mygiau

[delwedd: ]

Te, coffi, sicoled – cymaint o ddewis? Mae’r mygiau priddwaith yma’n berffaith ar gyfer paned boeth. Os yw hi’n amhosibl dewis ffefryn, prynwch y tri. Cynhyrchwyd yn arbennig ar gyfer Amgueddfa Cymru.

4. Mwclis adar a gloÿnnod byw

[delwedd: ]

Rydyn ni’n dwlu ar gadwyni prydferth Ladybird Likes. Daw’r darluniau o hen lyfrau natur Ffrengig cyn eu gosod ar bren a’u torri â laser. Cwmni bach o Lundain yw Ladybird Likes a sefydlwyd gan Zoe Jade, ac mae ei chariad at grefftau i’w gweld yn ei chadwyni a’i thlysau cain a thrawiadol.

5. Pecyn

[delwedd: ]

Dangoswch eich ochr greadigol trwy addurno eich ysgrepan eich hun. Mae’r bag yn dod gyda phinnau ffelt i chi liwio a dylunio eich bag unigryw eich hun. Mae cynnyrch Seedling yn newydd i’r DU a’u pecynnau yn llawn syniadau i ysbrydoli a thanio dychymyg plant.

6. Pos yr wyddor Gymraeg

[delwedd: ]

Jig-so wyddor Gymraeg sy’n dod a hwyl i ddysgu darllen. Mae’r llythrennau lliwgar deniadol wedi’u gwneud o bren rwber cynaliadwy ac ar gael gyda dreigiau, deinosoriaid neu grocodeilod.

7. Scrabble yn Gymraeg

[delwedd: ]

 

Mae gêm eiriau fwyaf poblogaidd y byd bellach ar gael yn Gymraeg. Yn cynnwys dwy fersiwn o’r gêm i blant – gyda rheolau haws i’r plant iau a mwy o sialens i’r plant hÅ·n. Gwelwch ragor o gemau iaith Gymraeg i blant ar ein siop ar-lein.

8. Matiau diod a bwrdd Sain Ffagan

[delwedd: ]

Bydd atgofion am Sain Ffagan yn llifo’n ôl wrth ddefnyddio’r matiau diod melamin lliwgar yma. Comisiynwyd yr artist lleol Wayne Bedgood i ddylunio’r gyfres, ac mae’n rhyfeddol faint o adeiladau mae wedi llwyddo i’w cynnwys. Yw eich ffefryn yma? Cynhyrchwyd yn arbennig ar gyfer Amgueddfa Cymru.

9. Calendr 2015

[delwedd: ]

Calendr 2015 Amgueddfa Cymru yn cynnwys deuddeg delwedd o fynyddoedd mawreddog Cymru. Yn eu plith mae gweithiau gan Graham Sutherland, Peter Pendergrast, John Piper a Syr Kyffin Williams. Cynhyrchwyd yn arbennig ar gyfer Amgueddfa Cymru.

10. Argraffu yn ôl y Galw

[delwedd: ]

Rydyn ni wrth ein bodd â’r paentiad gan Pissarro o Pont Neuf dan eira. Gallwch chi hefyd brynu print o’r gwaith prydferth hwn, neu ddewis o 250 gwaith arall drwy ein gwasanaeth Argraffu yn ôl y Galw. O gestyll i gopaon, ac o’r môr i Manet, mae gweithiau at ddant pawb yn y casgliad.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.