Rydych chi yn:  > 

Medi 2014

#fflachamgueddfa - Y stori hyd yma

Postiwyd gan Graham Davies ar 22 Medi 2014

[delwedd: Straeon Caerdydd ar ffurf cerdyn ]

Straeon Caerdydd ar ffurf cerdyn

[delwedd: Corgi polystyrene yn y #fflachamgueddfa ]

Corgi polystyrene yn y #fflachamgueddfa

[delwedd: Bwrdd mawr lle gall pobl eistedd a trafod eu straon]

Bwrdd mawr lle gall pobl eistedd a trafod eu straon

[delwedd: Ambell i gas hyfryd sydd ar hyn o bryd yn yr orielau celf cyfoes yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

Ambell i gas hyfryd sydd ar hyn o bryd yn yr orielau celf cyfoes yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

» View full post to see all images

Dyma ddiweddariad am ein prosiect fflach amgueddfa.

Rydym yn creu fflach Amgueddfa ynglyn a Chaerdydd, gyda Amgueddfa Stori Caerdydd, gyda cefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri, ar gyfer Cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd yng Nghaolfan y Mileniwm, Caerdydd, ar 9-10 Hydref. Cyn i ni ei greu, rydym wedi gofyn i bobl Caerdydd a thu hwnt i’n helpu i gasglu straeon a gwrthrychau.

Cyn belled, rydym wedi cynnal 3 gweithdy yn Amgueddfa Stori Caerdydd. Rydym wedi casglu dros 30 o straeon Caerdydd ar ffilm a chardiau stori a wedi gweld gwrthrychau gwych a gwahanol sydd i gyda a rhywbeth i’w ddweud am Gaerdydd yn eu ffordd unigryw eu hunain. Mae’r broses wedi dod a phobl ynghyd i drafod a rhannu eu straeon am Gaerdydd. 

Cynhaliwyd y gweithdy diweddaraf yn Amgueddfa Stori Caerdydd rhwng 6-8yh ar 11 o Fedi. Roedd caws, gwin a diodydd ysgafn ar gael i ychwanegu at awyrgylch gymdeithasol y noson. Erbyn diwedd y sesiwn, roedd 20 o bobl wedi picio i mewn a rhannu eu straeon. Fe aethom a camera fideo allan ar y stryd a ffilmio 20 voxpop gan grwp amrywiol o bobl! Roedd rhai yn hynod o ddigri, a byddent yn cael eu dangos yn ystod y fflach Amgueddfa yng Nghaolfan y Mileniwm.

Y Gwrthrych Cyntaf

Corgi polystyren oedd y gwrthrych cyntaf i ni ei dderbyn. Roedd wedi cael ei adael allan gyda'r sbwriel ar stryd yn y Rhath - ond cafodd ei achub, ei olchi, ac mae bellach yn byw yn hapus gyda ei berchnogion newydd mewn ystafell fyw yng Nghaerdydd.

Cynllunio’r fflach amgueddfa

Fel mae’r nifer o storiau a gwrthrychau Caerdydd yn tyfu, tyfu hefyd mae’r angen i ni feddwl ynglyn a sut mae arddangos yr hyn sydd weid ei gasglu. Bydd y Fflach Amgueddfa yn symud i Ganolfan y Mileniwm ar y 9-10 Hydref ar gyfer Cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd felly bydd yn rhaid iddo fod yn hyblyg ac yn hawdd i’w greu.

Rydym wedi dechrau mynd drwy storfa Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd am gasus, silffoedd, seddi, unrhywbeth! Dyma gasgliad o beth rydym wedi ei ddarganfod:

 • Bwrdd mawr lle gall pobl eistedd a trafod eu straon. Un syniad o ran arddangos yw rhoddi bocsus clir ar y bwrdd, a’u rhoddi ar ben ei gilydd fel bod yn arddangosfa yn tyfu dros ddeuddydd.
 • Ambell i gas hyfryd sydd ar hyn o bryd yn yr orielau celf cyfoes yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd. Bydd hyn yn caniatau i ni arddangos gwrthrychau o Amgueddfa Stori Caerdydd a’r casgliadau cenedlaethol sydd yn dweud rhywbeth am Gaerdydd yng Nghanolfan y Mileniwm.
 • Mwy o seddi! Rhai eithaf neis allan o ddefnydd llwyd.
 • Ac yn olaf…Billy y Morlo!

Nid ydym yn siwr eto os fydd Billy’n cael dod gyda ni i Ganolfan y Mileniwm, ond rydym yn ceisio gweld os bydd yn bosibl. Mae ysgerbwd Billy wedi bod yn rhan o gasgliadau Amgueddfa Cymru er y 1940au. Daeth Billy i Gaerdydd yn 1912, pan ddarganfu pysgotwyr ef yn eu rhwydi. Cafodd yr enw Billy cyn canfod cartref newydd yn Llyn Parc Fictoria.

Yn ol y son, fe wnaeth Billy ddianc pan fu llifogydd a nofiodd lawr Cowbridge Road. Ar y ffordd, stopiodd mewn siop bysgod leol ac archebu ‘dim sglodion, dim ond pysgodyn os gwelwch yn dda’. Aeth yna i’r Admiral Napier am beint, hanner o ‘dark’, ond cafodd ei ddal a dychwelodd i’r llyn.

Wyddo ni ddim os yw hyn yn wir, ond mae nifer o drigolion lleol yn taeru eu bod.

Dilynwch y blog hwn i ganfod os caiff Billy ddianc eto!

Gwybodaeth bellach

Gweithdy nesaf y fflach Amgueddfa

27 Medi 11.00yb-1.00yh, Amgueddfa Stori Caerdydd

Am fwy o wybodaeth ynglyn a chreu fflach Amgueddfa dilynwch y linc yma (Saesneg yn unig):

http://popupmuseum.org/pop-up-museum-how-to-kit/

Is Content still King?

Postiwyd gan Graham Davies ar 20 Medi 2014

Graham Davies, Digital Programmes Manager, Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

"Content is King". The phrase is strong, infallible, sitting proud on his pedestal, a little like the Queen Mother, or the National Health Service. Sacrosanct. But has the time come to question some of our long held adages in the world of digital content and web design? Is content actually 'King' anymore?

Fresh back from an energising few days with the fab team at Culture24 at the Let's Get Real workshops and conference, I am determined not to let the enthusiasm and momentum get buried by the squillions of things in my inbox that greet me now that I am not 'Out of Office' anymore.

The discussions of the last few days have left me pondering over our constantly evolving digital landscape.

Which direction, and how high do we have to throw our digital content ball to get it successfully into the constantly moving net of engagement?

Jessica Riches, in her talk on 'Learning from Brands' seemed very surprised that she was the first of the day to mention the phrase ‘Content is King’

This made me think. And think again. About the shift in focus to be more about platforms, the importance of audiences and what channels those audiences use and reside in.

So has the time come to update or even rewrite the rulebook?

1. Content is King?

Surely it's not just raw content that is king anymore. Who your content is intended for significantly alters how it should be written and where it should be published. What is the intent of those people reading it? (as apposed to the intentions of those writing it). So I give you rule rewrite number 1:

Content, Intent and Purpose are the new King, Queen and Jack

By thinking of it this way, you are reminded that content on its own doesn't stand any more. It's equally important to also think of why you are writing it and where the people are who want to read it?

2. Build it and They Will Come?

This fell off its pedestal a long time ago, but if we were to prop it back in place the stonemasons would need to re-carve the plinth to read: 

Write it and take it to where they are. Or perhaps better still: Go pay them a visit and have a chat

This helps reinforce the idea that we can't be institutional broadcasters anymore, we should be working with our audience to help them answer what they want to know, rather than what we want to tell them.

To demonstrate this, Shelley Bernstein provided us with a superb keynote speech at the Let's Get Real conference on how the Brooklyn Museum are trusting the audience and developing a wholly user-centric approach to their new responsive museum.

3. Design Responsive Websites

Great, Yes, very good. Although a revision of this phrase can encompass web design by default whilst primarily focussing on content:

Optimise your content to be platform independent

4. Think Mobile First

Yes, we must, and we should make this behaviour ingrained. By turning this rule upside-down, our new banner proclaims (and by its very nature automatically assumes mobile first):

Remember to check the desktop

Think back to those good old days where everything had to be retrofitted to work in IE 6. Who now retrospectively checks that everything reads and works well on a desktop? Not many I'm guessing.

But beware. Herein lies the paradox: Remember, people looking to visit one of our venues are more likely to be looking us up through a mobile device. However, people looking at in-depth long-form curatorial and academic material are predominantly still using desktops.

This is where headline metrics can be misleading, if your website as a whole shows a rise in mobile, that doesn't mean that all the content on the site is being accessed through mobiles. This is why metric analysis is so crucial before we apply blanket statements based on overall trends.

This brings me onto to something bigger I have been mulling over recently...

"Can we put it on the website please"?

Quite frankly, I dislike the term "Website". I often ask what section or area people are actually referring to, for websites these days have come to contain many distinct areas and functions, serving completely separate and different audiences and requirements. Maybe this is the crux of the problem? At the moment we are all busy working on a 'one solution fits all approach'. Shouldn't we be thinking of applying separate templates and content strategies based on different audience requirements within our own websites?

Going back to our rewritten rule number one, and this should be applied within (and throughout) our own organisational websites too.

All this can help us ensure that we consistently put the users needs at the centre of our goals and ambitions. Just by thinking a little differently about our assumptions, we have the ability to take a quicker, more direct route to successful engagement.

Arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 17 Medi 2014

[delwedd: ]

Ffermdy Hendre'r Ywydd Uchaf

Mae Elan yn gwirfoddoli gyda fforwm ieuenctid Sain Ffagan. Yn ddiweddar, treuliodd Elen amser gydag ein Uned Adeiladau Hanesyddol ac mae wedi ysgrifennu am ei phrofiad isod;

Arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol

Fel rhan o’r arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol yn Sain Ffagan, es i i Hendre’r Ywydd Uchag i weld saer coed wrth ei waith. Pan gyrhaeddais roedd yn brysur yn gweithio ar ffrâm ddrws ar gyfer y Pentref Oes Haearn newydd gyda phren a oedd o’r safle ac wedi cael ei dorri y bore hwnnw. Roedd rhaid i’r gwaith gael ei wneud gyda llaw heb unrhyw gymorth oddi wrth beiriannau. Roedd e’n fwy na hapus i siarad â ni ynglŷn â’i waith ac i ateb ein cwestiynau. Soniodd ynglŷn â’i hanes proffesiynol, ei fod wedi gwneud NVQ mewn gwaith saer hanesyddol a’i fod newydd orffen ei brentisiaeth ar ôl gweithio yn yr amgueddfa am bum mlynedd. Roedd ei edmygedd tuag at wybodaeth y crefftwyr mwy profiadol yn glir ac roedd yn ymwybodol fod y wybodaeth hon yn dod o brofiad ac nid ar sail cymwysterau.

Esboniodd wedyn sut daethant â’r adeiladau i’r amgueddfa gan ddisgrifio’r cynnyrch terfynol fel ‘flatpack buildings’ wrth iddynt rifo’r holl friciau o amgylch ochrau’r adeilad cyn ei dynnu i lawr a’i ailadeiladu. Defnyddiodd Dŷ Hwlffordd a Gorsaf Drenau Raglan fel esiamplau. Roedd pwysigrwydd cadwraeth yn y broses hon yn eglur wrth iddo sôn mai dim ond tynnu’r hyn sydd angen ei dynnu ffwrdd roedd rhaid gwneud wrth atgyweirio adeiladau. Esboniodd sut byddai datblygiadau newydd sydd ar droed yn Sain Ffagan yn arwain at waith newydd e.e. Palas y Tywysog o Ynys Môn lle bydd rhaid iddynt drin 480kg o bren! Dyma oedd amser gwerth ei dreulio er mwyn deall sut roedd yr adeiladu’n digwydd yn Sain Ffagan.

by Elan Llwyd

I Spy...Nature Competition Winners

Postiwyd gan Katie Mortimer-Jones ar 12 Medi 2014

We ran an ‘I Spy…Nature’ drawing competition across the summer to celebrate our natural sciences pop-up museum and launch of a new exhibition at National Museum Cardiff. Our young visitors used some of the specimens from the museum collections as inspiration for their drawings. We had some fantastic entries and it was extremely difficult to choose the best nine drawings. However, after much deliberation we have chosen first, second and third places in 3 age categories (under 6, 6-9 and 10-13). The winners will be receiving natural history goodies from the museum shop. Many thanks to everyone who took part, we have really enjoyed seeing all of your wonderful drawings.

Popping up at the Capitol Shopping Centre

Postiwyd gan Katie Mortimer-Jones ar 10 Medi 2014

Museum scientists have been popping up in the Capitol Shopping Centre throughout the summer with their I Spy…Nature pop-up museum. Natural Sciences staff spent 9 days there with a variety of specimens from the Museum’s collections. Every day had a different theme from shells, to fossils, plants and minerals to name just a few. The public were able to ask our curators questions and find out about our new exhibition at National Museum Cardiff (I Spy…Nature), which is open until April 2015. We ran a drawing competition alongside the pop-up with some fantastic entries. We have chosen winners in three different age categories and they will be visiting us at the museum to have special tours behind the scenes and to claim their prizes. The winning entries will be posted on-line in the next few weeks. 2437 people visited us on the stand, which is a fantastic figure. Next we will be popping up at Fairwater Library on the 30th October and visiting 10 schools throughout the autumn.

A Window into the Industry Collections

Postiwyd gan Mark Etheridge ar 3 Medi 2014

Amongst the new collections we have received in August was a collection of two ship models and six watercolours. The models and paintings are all by Mr Tony Jackson who was apprenticed to Sir William Reardon Smith & Sons in 1951. The two models are of the BP tanker British Sovereign, and a Liberty Ship. The six watercolours show the Orient City, Homer City, Devon City, Fresno City, Graig and Graigfelen. The photograph below shows Tony Jackson in his uniform aged 15. The next two show the ship model of the British Sovereign ship model and a painting of the Graig.

 

 

 

 

This photograph is one of three we received showing the basilica and copper mines at El Cobre, Cuba, taken in February this year. These mines were important as a source of ore to Welsh smelting works. We recently acquired a share certificate relating to the Royal Copper Mines of Cobre which you can see in my March blog.  

 

 

We have been donated a history of the Ely Brewery called ‘Beer and the Brewery’. This has been compiled by an ex-employee of the brewery who was an apprentice fitter and then fitter there from 1949 - 1962. This month we have also received 35 copies of the Ely Brewery house magazine ‘Mild and Bitter’. The image shows a front page from a 1956 edition.

 

 

We have purchased two interesting handbills for the collection. One is for the St. George’s SS Co. Ltd., and dates to 1910. The other is for a cruise along the Cardigan coast in 1968.

 

 

 

This Sharp 'Font Writer' Personal Word Processor (Model FW-710 UM) was purchased by the donor to be used during her university course. The word processor was manufactured by Sharp Electronics (UK) Ltd. at Wrexham in about 1995.

 

 

Mark Etheridge

Curator: Industry & Transport

Follow us on Twitter - @IndustryACNMW 

#fflachamgueddfa #popupmuseum

Postiwyd gan Heledd Fychan ar 2 Medi 2014

[delwedd: flach amgueddfa]

Helo eto!

Dros y penwythnos, yng nghanol wal anferth NATO a heddlu arfog, cynhaliwyd ail weithdy’r fflach amgueddfa. Pwrpas y gweithdai hyn yw canfod cynnwys ar gyfer y fflach amgueddfa sy’n cael ei greu yn Nghynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ym mis Hydref fel rhan o Wyl Amgueddfeydd Cymru. Mae’r fflach amgueddfa yn cael ei chreu gan staff o Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Cronfa Dreftadaeth y Loteri gyda cynnwys yn dod gan unrhyw un sydd a stori i’w dweud am Gaerdydd.

Y tro yma, yn hytrach na gweithdy dwy awr, fe wnaethom drio annog pobl i bicio mewn... Yn anffodus, roedd yn ddiwrnod eithaf tawel. Er hyn, fe gawsom ambell i stori gwerth chweil. Clywsom gan ddiddanwyr stryd oedd heb fod yng Nghaerdydd yn gweithio ar ddydd Sadwrn am ugain mlynedd ond oedd yn ol ar gyfer priodas, a gan ddyn arall oedd yn cofio dod i Gaerdydd ar gyfer gwaith ac a ddechreuodd fynychu’r Vulcan yn rheolaidd.

Y broblem fwyaf gyda sesiwn fel hyn oedd bod pobl ddim gyda gwrthrychau ac os oedden nhw gyda hwy, nid oeddynt yn fodlon eu gadael. Golygali hyn ar derfyn y ddwy awr nad oedd gennym fflach amgueddfa, dim on casgliad o straeon. Gwers wedi’i dysgu!

Mae’r sesiwn nesaf yn mynd i fod ar nos Iau, 11eg o Fedi rhwng 6 ac 8yh yn Amgueddfa Stori Caerdydd felly dewch draw a gallwch wneud bach o siopa hwyr neu fynd am swper wedyn. Bydd hwn yn weithdy dwy awr felly fe fydd gennym amgueddfa wytch erbyn y diwedd.

Mawr obeithiwn y gallwch fynychu.

Cysylltwch gyda Arran Rees ar Cardiffstory@cardiff.gov.uk neu 02920 788334 am fwy o wybodaeth. 

Awst 2014

Cregyn, Crafangau a Chanolfan Siopa

Postiwyd gan Sara Huws ar 20 Awst 2014

Mi ddechreues i sgrifennu post hir am orielau, ond beth ddois i yma i'w ddweud yw: dw i wedi mwynhau arddangosfa Mi Wela i... Natur yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sydd ar agor tan fis Ebrill 2015. Bob tro dw i wedi ymweld, mae'r lle wedi bod yn llawn teuluoedd, sgyrsiau, a phlant wedi gwisgo fel gwyddonwyr a thrychfilod, yn sboncio o un cesyn arddangos i'r llall.

[delwedd: Mi Wela i Natur]

Llun clou iawn o flaen un o'n gweithgareddau rhyngweithiol, er mwyn ceisio osgoi amharu ar breifatrwydd ein hymwelwyr!

Rho Mi wela i... Natur gyfle i ni weld y byd o safbwynt gwyddonydd, ystlum a phry. Yn wir, cyn belled â dy fod o dan 10, galli wisgo i fyny fel un cyn archwilio'r sbesimenau o'r casgliad trychfilod, cwrel wedi'i brintio ar argraffydd 3D, cwisiau rhyngweithiol a gweithgareddau. Mae'r sgrîn feicroscôp ryngweithiol enfawr soniodd David amdani yn ei flog yn eistedd o flaen wal wydr brydferth o sleidiau, o'r 100 mlynedd diwethaf. I'r rhai ohonoch sy'n hoffi chwarae labordy, mae yna feicroscôp gwyddonydd ar gael hefyd, gyda bwrdd troelli llawn sleidiau i'w harchwilio.

Mae'r tîm Mi Wela i... wedi bod yn teithio ar hyd Cymru gyda'u gwrthrychau hynod - er enghraifft, dyma @CardiffCurator yn gafael mewn gwrthrych anarferol iawn yn yr Eisteddfod:

 

Bydd Fflach-Amgueddfa Mi Wela i... yn ymddangos am y tro olaf eleni, yng nghanolfan siopa Capitol yng Nghaerdydd, rhwng y 28ain a'r 30ain o Awst. Ymysg y gemwaith, y paneidiau a'r sêl-diwedd-tymor, cewch ddarganfod sgorpionau, bwystfilod bychain, ac wrth gwrs, cragen sy'n fwy na'ch pen! Galwch heibio rhwng 11am a 3pm i weld beth welwch chi!

Beth yw eich Stori Caerdydd?

Postiwyd gan Sioned Hughes ar 18 Awst 2014

[delwedd: Gwirfoddolwyr ac Aeloday o Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Cymru yn Amgueddfa Stori Caerdydd yn ysgrifennu eu storiau]

Gwirfoddolwyr ac Aeloday o Fforwm Ieuenctid Amgueddfa Cymru yn Amgueddfa Stori Caerdydd yn ysgrifennu eu storiau

[delwedd: Stori Arran]

Stori Arran

[delwedd: Llu o straeon Caerdydd gyda delweddau o bobl gyda'u gwrthrychau]

Llu o straeon Caerdydd gyda delweddau o bobl gyda'u gwrthrychau

#fflachamgueddfa #popupmuseum

Heddiw, cynhaliwyd y gweithdy cyntaf ar gyfer creu fflach amgueddfa yng Nghynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd ym mis Hydref yng Nghanolfan y Mileniwm yn Amgueddfa Stori Caerdydd. Daeth staff o Amgueddfa Stori Caerdydd, Amgueddfa Cymru a Chronfa Dreftadaeth y Loteri ynghyd gydag aelodau o Fforwm Ieuenctid a gwirfoddolwyr Amgueddfa Cymru ac Amgueddfa Stori Caerdydd i brofi’r broses angenrheidiol ar gyfer creu fflach amgueddfa.

Cytunodd y rhai a fynychodd y byddai defnyddio Caerdydd fel thema yn syniad da. Bydd Beth yw eich stori Caerdydd? Neu beth mae Caerdydd yn ei olygu ichi? Yn rhoddi cyfleoedd  i bobl roddi eu barn am Gaerdydd- prif ddinas Cymru, hyd yn oes os nad ydynt erioed wedi ymweld â’r Ddinas. Bydd yn cynnwys pobl sydd wedi eu geni a’u magu yn y Ddinas neu’r rhai hynny sydd newydd gyrraedd Caerdydd am y tro cyntaf erioed; y rhai sy’n mynychu cynhadledd Cymdeithas yr Amgueddfeydd a theuluoedd yn ymweld â Chanolfan y Mileniwm fel rhan o Ŵyl Amgueddfeydd Cymru.

Roedd proses drefnus wedi ei gosod lle'r oedd pawb yn cymryd tro i ysgrifennu, tynnu llun o’u gwrthrych, cael tynnu llun o’u hunain a chael eu ffilmio yn siarad am eu stori Caerdydd.

Mewn awr, crëwyd amgueddfa syml, ar raddfa fechan. 12 gwrthrych, 8 stori, 7 voxpop a 12 llun oedd i gyd yn dweud rhywbeth gwahanol am Gaerdydd a beth mae’n ei olygu, neu wedi ei olygu i’r rhai hynny oedd yn cymryd rhan, unai heddiw neu yn y gorffennol.

Arran Rees, Curadur Casgliadau Amgueddfa Stori Caerdydd rannodd ei wrthrych a’i stori gyntaf.

Tro pawb arall oedd hi wedyn, ac o fewn 30 munud, cafwyd llu o wrthrychau gwahanol o bice ar y maen i ffosil oedd yn datgelu rhywbeth am Gaerdydd. Defnyddiodd y person rannodd y Pice ar y Maen y cacennau fel ffordd i ddangos ei hoffter o’r stondin ym Marchnad Caerdydd a sut yr oedd yn meddwl am Gaerdydd a Chymru gan iddi ddod i’w hoffi er gwaetha’r ffaith ei bod yn casáu ffrwythau wedi eu sychu. Gwrthrych arall oedd modrwy oedd yn symbolaidd o gyfeillgarwch ac amseroedd da ym Mhrifysgol Caerdydd. Rhannodd person arall ei phrofiad fel perfformwraig ym Mardi Gras Caerdydd yn 2013. Roedd pawb eisiau darllen storiâu pawb arall ac ysgogodd y gwrthrychau drafodaeth am Gaerdydd – y da a’r drwg, presennol a gorffennol.

Roedd y gweithdy’n hynod o ddefnyddiol. Cadarnhaodd y grŵp fod thema fwy eang yn well, ac yn fwy agored, gyda’r potensial o apelio at fwy o bobl i gyfrannu na rhywbeth rhy benodol. Roedd technoleg syml yn gweithio, a bydd yn gallu creu diddordeb a thrafodaeth – hyd yn oed os nad yw technoleg yn gweithio.

Nawr bod y syniad wedi ei brofi, rydym yn barod ar gyfer ein gweithdy nesaf. Bydd gweithdy agored, eto yn Amgueddfa Stori Caerdydd, 30 Awst 11yb-1yh. Ymunwch a ni a rhannu beth mae Caerdydd yn ei olygu ichi.

Cysylltwch â Arran Rees yn Amgueddfa Stori Caerdydd am fwy o wybodaeth: cardiffstory@cardiff.gov.uk

02920 788334

"Our Cats" by Harrison Weir [1889]

Postiwyd gan Jennifer Evans ar 15 Awst 2014

We recently participated in #MuseumCats Day on Twitter and this involved a quick search through our holdings for some interesting pictures of cats to Tweet and what a gem we have found! Please enjoy this selection of wonderful and [in some cases] bizarre illustrations of cats from the book "Our Cats and all about them" written and illustrated by Harrison Weir in 1889. 

My personal favourites are the surreal disembodied heads [see above], "Sylvie" [she of the magnificent moustaches] and the Russian cat who [in my opinion] has a most unsettling human expression.


Weir was a very interesting character; he was born in 1824 on May 5th [d.1906], and is known as "The Father of the Cat Fancy”. He organizied the first ever cat show in England, at The Crystal Palace, London in July 1871 where he and his brother served as judges. In 1887 he founded the National Cat Club and was its first President and Show Manager until his resignation in 1890. Our Cats was the first published pedigree cat book.

Weir was employed, for many years, as a draughtsman and engraver for the Illustrated London News as well as many other publications and in his lifetime he both wrote and illustrated other books such as The Poetry of Nature (1867), Every Day in the Country (1883) and Animal Studies, Old and New (1885). In 1845 he exhibited his first painting at the British Institution and during his career he was an occasional exhibitor at the Royal Academy.

He was a keen animal fancier, an experienced breeder of cats, carrier pigeons, and poultry and for thirty years often acted as a judge at the principal pigeon and poultry shows. In 1903 he wrote and illustrated the exhaustive book Our Poultry and All About Them.

More information on Harrison Weir via the following links: 

http://www.harrisonweir.com/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Harrison_Weir 

http://www.nationalcatclub.co.uk/History.htm

This book was bequeathed to the Library back in May 1916 along with around 500 other books by the Welsh artist, champion of Wales’ cultural heritage and one of the founding fathers of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, Thomas Henry Thomas.

Along with the books, Thomas also bequeathed his entire catalogue of prints, drawings and watercolours to the Museum.

More information on Thomas Henry Thomas here:

http://www.museumwales.ac.uk/rhagor/article/2035/

The illustration above appeares in the Chapter "Performing cats". Other chapters include, "Cats as tormentors", "Dead cats", "Fishing cats" and "Lovers of cats" [would you believe... Cardinal Richelieu?].

This book is available to view electronically via the following Project Gutenberg link:

http://www.gutenberg.org/files/35450/35450-h/35450-h.htm#Page_37

Biographical information on Harrison Weir taken from Wikipedia.

All photographs in this post taken by the author.

 

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.