Rydych chi yn:  > 

Project Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru Project Creu Hanes

Chwefror 2014

Y Fforymau Cyfranogi

Postiwyd gan Penny Tomkins ar 25 Chwefror 2014
Y cwilt teilwriaid
Gweithdai dehongli

Y Fforwm Addysg Anffurfiol

Yn y cyd-destun hwn, mae Addysg Anffurfiol yn cyfeirio at addysg y tu hwnt i gwricwlwm yr ysgol. Mae’r grŵp yn cynnwys cynrychiolwyr o sefydliadau ar draws Cymru sy’n hwyluso addysg i oedolion a theuluoedd. Roedd y rhan fwyaf o’r aelodau eisoes yn gyfarwydd â’r project gan eu bod wedi cymryd rhan mewn gweithdai yn ystod y cam cynllunio. Penderfynwyd y bydd y grŵp yn helpu i ddatblygu rhaglen o weithgareddau sy’n apelio at bobl o bob math o gefndiroedd a lefelau gallu ac yn adolygu cynnwys yr orielau er mwyn sicrhau ein bod yn darparu dulliau dehongli priodol ar gyfer y cynulleidfaoedd hyn.

O ganlyniad i’r Fforwm, cymerodd grŵp o oedolion sy’n ddysgwyr o Gymdeithas Addysg y Gweithwyr ran mewn gweithdai dehongli ym mis Gorffennaf. Roedd y gweithdai’n gyfle i aelodau’r grwp ddweud eu dweud am yr eitemau y bwriedir eu harddangos yn oriel Dyma yw Cymru. Roedd y gwrthrychau gafodd eu hastudio’n agos yn cynnwys cwilt teiliwr a gwrthrychau o’r Rhyfel Byd Cyntaf. Cafodd y sesiynau eu hwyluso gan guraduron sy’n gweithio’n uniongyrchol â’r gwrthrychau gan sicrhau y bydd yr adborth yn cael effaith uniongyrchol er eu gwaith

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.