English

Amgueddfa Cymru

Hafan

Blog yr Amgueddfa

Amgueddfa Cymru

merched y sied

Bernice Parker, 23 Ionawr 2015

Mae’r defaid beichiog yn dod mewn o’r caeau'n syth ar ôl y Nadolig er mwyn cael lloches, bwyd a gofal ychwanegol – sy’n bwysig ar gyfer datblygiad yr wyn. Wnaethon nhw gael eu sganio yn y flwyddyn newydd er mwyn eu gwahanu i ddau grwp: y rhai sydd yn disgwyl oen sengl, a’r lleill sydd yn disgwyl gefeilliad neu dripledi. Mae’r marciau glas ar eu cefnau nhw yn dangos i’r ffermwyr pwy sy’n mynd i gael beth.


Ar hyn o bryd mae gennym tua 100 o ddefaid magu felly dyn ni’n disgwyl 150+ o wyn. Mae ein defaid 2 blwydd oed yn wyna am y tro cyntaf. Mae dafad yn feichiog am 5 mis - mae’n dod i’w thymor ym mis Medi, wedyn mae’r hyrddod yn mynd mewn gyda'r merched ar y cyntaf o Hydref. Felly bydd wyna yn cychwyn dechrau mis Mawrth. Ni sy’n dewis y drefn yma er mwyn cael wyn i'w gweld yng nghaeau'r Amgueddfa dros y Pasg. Dros yr wythnosau nesaf mi fydden nhw’n cicio eu sodlau yn y sied, yn bwyta ac yn cysgu…

Yn torheulo ac yn cael eu maldodi.

Rhywle yn eu phlith nhw mae Poopsie, oen llywaeth o ddwy flynedd yn ol. Mi gafodd yr enw ar ol iddi wneud pw-pw drostai wrth i mi fwydo hi!

Weithiau mae wyn llywaeth yn aros yn ddof ond mae Poopsie wedi ail ymuno a’r ddiadell erbyn hyn. Ond jyst weithiau mae na rhyw edrychiad sy’n dal fy sylw a dwi’n tybio ‘A ti di Poopsie…..?

cyfri defaid

Bernice Parker, 15 Ionawr 2015


Rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ddaeth ein genod ni mewn o’r caeau er mwyn cael eu sganio

Diadell Sain Ffagan


A dyma’r canlyniadau…

canlyniadau scanio ar gyfer defaid Sain Ffagan


Mae gennym 3 frid o ddefaid yn Sain Ffagan ac maen nhw i gyd ar y rhestr o fridiau prin

Dafad Hill Radnor

Hill Radnor

Hwrdd Llanwenog

Llanwenog

grwp oddefaid cymysg ar bore rhewllyd

defaid yn Sain Ffagan


a Mynydd Duon Cymreig.


Bydd ein babis yn dechrau cyrraedd Mis Mawrth,
felly cadwch lygaid ar y wefan am fwy o fanylion yn agosach at yr amser.

Make an Aria

Sioned Williams, 27 Hydref 2014

What is an aria? That was the question posed by Music Theatre Wales Director, Michael McCarthy to kick-off this very exciting collaborative project. The Make an Aria scheme is a partnership between Music Theatre Wales (MTW) and the Royal Welsh College of Music & Drama (RWCMD) giving young composers an opportunity to have-a-go at opera. This time, they are using St Fagans Castle and the Museum’s collections as their inspiration. A group of composers from RWCMD teamed with creative writers will ‘make an aria’ from scratch.

So where do you start? A speed-dating session was a good way to establish the best creative match for composer and writer. When everyone was paired-up, curator Elen Phillips gave an introduction to the material for the arias – the story of St Fagans Castle during the Great War.

The Windsor-Clive family of St Fagans Castle were at the centre of events during these turbulent years; Lord Windsor as chairman of the Welsh Army Corps and Lady Windsor as President of the Red Cross Society in Glamorgan. Grief-stricken by the loss of their youngest son, Archer, who was killed in action, they opened the Castle grounds to set-up a hospital run by volunteer nurses or VADs.

The stories were brought alive by looking at objects from the Museum’s collections; a nurses’ uniform from the hospital, a delicate necklace made by one of the wounded soldiers and a field-communion set used on the battlefield. At this point we were joined by members of the Armed Forces community, the 203 Welsh Field Hospital Medics who gave us a completely new take on some of these objects and stories. It just proves that working collaboratively can bring some unexpected and rewarding results. We will continue to work with the Armed Forces in co-curating some of the exhibits in the new galleries at St Fagans but that’s another blog for another day.

We then led the composers and writers on a tour of the Castle and grounds; the old site of the WW1 hospital, the Italian garden where the soldiers recuperated and the greenhouses where the land girls may have worked. Any of these locations could be the setting to perform the arias in the summer of 2015. I think that everyone left with their heads bubbling with ideas. All we can do now is wait.

Arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol

Gareth Bonello, 17 Medi 2014

Ffermdy Hendre'r Ywydd Uchaf

Mae Elan yn gwirfoddoli gyda fforwm ieuenctid Sain Ffagan. Yn ddiweddar, treuliodd Elen amser gydag ein Uned Adeiladau Hanesyddol ac mae wedi ysgrifennu am ei phrofiad isod;

Arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol

Fel rhan o’r arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol yn Sain Ffagan, es i i Hendre’r Ywydd Uchag i weld saer coed wrth ei waith. Pan gyrhaeddais roedd yn brysur yn gweithio ar ffrâm ddrws ar gyfer y Pentref Oes Haearn newydd gyda phren a oedd o’r safle ac wedi cael ei dorri y bore hwnnw. Roedd rhaid i’r gwaith gael ei wneud gyda llaw heb unrhyw gymorth oddi wrth beiriannau. Roedd e’n fwy na hapus i siarad â ni ynglŷn â’i waith ac i ateb ein cwestiynau. Soniodd ynglŷn â’i hanes proffesiynol, ei fod wedi gwneud NVQ mewn gwaith saer hanesyddol a’i fod newydd orffen ei brentisiaeth ar ôl gweithio yn yr amgueddfa am bum mlynedd. Roedd ei edmygedd tuag at wybodaeth y crefftwyr mwy profiadol yn glir ac roedd yn ymwybodol fod y wybodaeth hon yn dod o brofiad ac nid ar sail cymwysterau.

Esboniodd wedyn sut daethant â’r adeiladau i’r amgueddfa gan ddisgrifio’r cynnyrch terfynol fel ‘flatpack buildings’ wrth iddynt rifo’r holl friciau o amgylch ochrau’r adeilad cyn ei dynnu i lawr a’i ailadeiladu. Defnyddiodd Dŷ Hwlffordd a Gorsaf Drenau Raglan fel esiamplau. Roedd pwysigrwydd cadwraeth yn y broses hon yn eglur wrth iddo sôn mai dim ond tynnu’r hyn sydd angen ei dynnu ffwrdd roedd rhaid gwneud wrth atgyweirio adeiladau. Esboniodd sut byddai datblygiadau newydd sydd ar droed yn Sain Ffagan yn arwain at waith newydd e.e. Palas y Tywysog o Ynys Môn lle bydd rhaid iddynt drin 480kg o bren! Dyma oedd amser gwerth ei dreulio er mwyn deall sut roedd yr adeiladu’n digwydd yn Sain Ffagan.

by Elan Llwyd

Out with the old, in with the new

Sioned Hughes, 18 Mehefin 2014

By: Sioned Hughes, Head of Public History

 It’s difficult to imagine that over the next couple of years the old Agricultural Gallery, largely unchanged at St Fagans for 20 or more years will be transformed as part of the Making History project. It will become a space that celebrates the fact that history belongs to everyone. It will be a platform where the museum shifts from being the provider of history to supporting and providing opportunities for others to explore meanings around diverse objects and make their own histories through participation and community curated displays.

 

Currently called by its working title Wales Is… we aim to display 17 moments in Welsh history using objects from the national collections. It will be a space where we encourage visitors to use historical skills to find out what the national collections can tell them about different moments in Welsh history.

 

The past few months have seen the Making History core content team work intensively with designers from Event Communications to develop this space. It’s an exciting, creative and intense process that involves looking in depth at our object selection and testing them against this exciting new concept.

 

To aid our current thinking and to generate discussion, we have stopped thinking about this space as a gallery and have started referring to it as a 3D social media account. Over the next few weeks we will be developing the idea of using social media as a conceptual framework for how the space works and how visitors will behave in it.

 

So far, we have identified that we would like the space to have followers and that it will follow other institutions or spaces that share relevant collections and opinions. We would like to ask visitors to Like, Share and Comment on what they see and provide opportunities to do this digitally and non-digitally, both in the space and remotely. We would like the space to have its own social media account and we would like its digital identity to develop as the content and the space itself develops – not as an add-on once it is open. We are looking at the possibility of tagging displays and objects so that content generated around them can be gathered and used as layers of interpretation. We want each display to have a social media feed on a screen as part of its interpretation.

 

The Public History Unit

Key to testing and delivering this space is the establishment of a new Public History Unit within the History and Archaeology Department. As a unit we have already facilitated workshops that support groups to develop historical skills to discover what objects can tell them about the past. These sessions have generated diverse, sometimes surprising, often emotional and occasionally controversial content that adds layers of rich and relevant interpretation to our storytelling.

 

In the space, we see the content generated around the displays, both digitally and non-digitally, as information that will be curated by museum staff. It will also be part of curatorial practise to manage social media campaigns around displays so that targeted audiences are reached. These campaigns will be supported by a programme of events and pop-up activities that can be used to generate interest and debate.

Suffrage Participatory Workshops

As part of the process for testing the content for Wales Is…the Public History Unit took the national suffrage collection to two schools in the Newport area as part of the Bird in a Cage project with Winding Snake. Within a few hours, over a hundred pupils from Lewis Girls School and Ysgol Gymraeg Casnewydd had seen and participated in a debate around the collections and suffrage movement in Wales. This is an example of how objects can generate content that is as interesting as the objects themselves. It demonstrates how groups and individuals can construct their own meanings around what they see. It also showed how social media can be used to generate interest and debate around a subject area.

The next challenge

The challenge will now be to work with Event to develop a design that can deliver this concept so that the outcomes of a participatory workshop can translate into a gallery context using the framework provided by Social Media. The questions we are asking ourselves at the moment are: is this workable? How can we use the information generated? What would a social media campaign linked to one of the displays look like?  How can we create a framework and strategy to help develop the digital identity of the space?  And most important of all, is this approach future proof? The Agricultural Gallery was popular at St Fagans for over 20 years. This new space will also have to stand the test of time and the changing behaviour patterns of our visitors in the future.