Rydych chi yn:  > 

Project Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru Project Creu Hanes

Tachwedd 2013

Y Fforymau Cyfranogi

Postiwyd gan Penny Tomkins ar 12 Tachwedd 2013
gweithdy dehongli

Y Cenhadon Ifanc

 

Cafodd y grŵp hwn o oedolion ifanc ei gyfarfod cyntaf ddechrau mis Mehefin. Maent wedi dangos llawer o frwdfrydedd ac angerdd dros broject ailddatblygu’r Amgueddfa ac maent yn awyddus i greu a chynnal rhaglen allestyn yn arbennig ar gyfer ieuenctid Cymru. Bydd y grŵp hefyd yn adolygu’r rhaglen o weithgareddau ar gyfer pobl ifanc ac yn cynnig eu safbwyntiau ar gynnwys a dehongli’r orielau. Cymerodd y grŵp yma hefyd ran yn y gweithdai dehongli ym mis Gorffennaf, a dywedodd y staff eu bod yn ‘ysbrydoliaeth’.

gweithdy dehongli

 

Y Fforymau Cyfranogi

Postiwyd gan Penny Tomkins ar 7 Tachwedd 2013
Gwirfoddolwyr yr UAH yn gwyngalchu’r Capel

Our Museum

Sefydlwyd Fforwm Cyfranogiad Our Museum yn 2011 tra’n datblygu cais i Gronfa Treftadaeth y Loteri i ailddatblygu Sain Ffagan a’r cais i Sefydliad Paul Hamlyn i ddatblygu ymgysylltiad cymunedol yn yr Amgueddfa. Canlyniad hyn yw bod cyswllt annatod wedi bodoli rhwng ddwy fenter o’r dechrau. Staff yr Amgueddfa, Ymddiriedolwyr a chynrychiolwyr sefydliadau trydydd parti a sector cyhoeddus sy’n gweithio’n agos â grwpiau cymunedol yng Nghymru yw aelodau’r Fforwm. Mae cyfrannu at y Fforwm yn fodd iddynt gyfleu anghenion a diddordebau’r cymunedau y maent yn eu cynrychioli, a dod yn greiddiol i fethodoleg yr Amgueddfa drwy hyn.

Nod y Fforwm yw gwneud Gwirfoddoli yn greiddiol i’r Amgueddfa ac yn gynaliadwy ac i greu ‘Cymuned o Wirfoddolwyr’. Y prif nod yw sicrhau bod anghenion gwirfoddolwyr yn greiddiol i’n gwaith, gan wneud gwirfoddoli yn haws ac yn fwy perthnasol i’r cymunedau amrywiol yr ydym ni, fel amgueddfa genedlaethol, yn eu cynrychioli.

Cynhaliwyd ymgyrch fawr dros yr haf i recriwtio gwirfoddolwyr. Gyda chymorth ein Partneriaid Cymunedol cafwyd tua 50 o wirfoddolwyr i weithio mewn amryw swyddi ar draws yr Amgueddfa; yn yr Uned Adeiladau Hanesyddol, Addysg, Ystadau a Digwyddiadau ymhlith eraill. Cafwyd gwirfoddolwyr o bob lliw a llun, a phob un yn gwirfoddoli am resymau gwahanol; rhai wedi ymddeol, rhai’n fyfyrwyr, rhai’n chwilio am her newydd ac eraill yn chwilio am weithgaredd rheolaidd mewn lleoliad prydferth lle gallent ddysgu sgiliau newydd a chyfarfod pobl newydd.

Gwirfoddolwyr Addysg yn paratoi ar gyfer y gweithdy Creu Tarian.
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.