Amgueddfa Cymru

Hafan

[diweddariad - mae'r cyfnod pleidleisio 'nawr ar ben - diolch i bawb a gymerodd ran!]

Dolig Cynnar - i ni sy'n Cynllunio'r Cerdiau

Wrth i’r haf ddirwyn i ben, rydym ni’n brysur yn gweithio ar ein nwyddau Nadolig, a fe hoffem ni gael chydig o help gennych chi.

Mae gan Amgueddfa Cymru gymaint o gasgliadau amrywiol a gwerthfawr, a bob blwyddyn mae’n bleser cael dewis rhywbeth o’u plith i’w roi ar ein cardiau Nadolig.

Mae’n curaduron wedi bod yn ddiwyd iawn yn barod, ac wedi dod o hyd i wrthrychau, ddarluniau, ffotograffau a sbesimenau Nadoligaidd ar ein cyfer eleni.

Helpwch ni - Dewiswch Eich Ffefryn

A wnewch chi wneud yn penderfyniad terfynol a dewis eich hoff gyllun o’r rhesti isod? Dewiswch hyd at dri:

Gwyddorau Naturiol 1

Gwyddorau Naturiol

Gwyddorau Naturiol 3

Crëwyd rhain gan ein Swyddog Delweddu Digidol yn yr Adran Gwyddorau Naturiol. Edrychwch yn ofalus a fe sylwch nad yw’r eira yma’n luwch i gyd.

Cwilt 1 (Hecsagonau)

Cwilt 2 (Trionglau)

Cwiltiau appliqué coch a gwyn o gasgliad tecstiliau Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Yr enw ar y math hwn o goch yw ‘Coch Twrci’!

Darlun o Fochyn Coed

Darluniad o fochyn coed o’n casgliad Gwyddorau Naturiol.

Menyw Gymreig gan John Thomas

Ffotograff archif o hwyl yr wyl o Archif Sain Ffagan - ffotograff o fenyw Gymreig gan John Thomas, ffotograffydd teithiol cynnar.

Calennig

Llun o blant yn mwynhau’r Calennig adeg y flwyddyn newydd, o Archif Ffotograffig Sain Ffagan.

Robin Goch (Tacsidermi)

Robin goch o gasgliad tacsidermi yr Adran Gwyddorau Naturiol.

Tyrcwn

Darlun o ddau dwrci gan Pierre Belon o gasgliad Llyfrgell Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Hanes Adar Prydain 2

Hanes Adar Prydain 1

Dau aderyn wedi’u darlunio o 4ydd cyfrol ‘History of British Birds’ wedi’i gynnig gan Lyfrgellydd Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Poinsettia

Poinsettia trawiadol, hefyd o gasgliad Llyfrgell Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Map o'r Sêr yn dyddio o'r 1500au

Map o’r sêr o’r 16eg ganrif, o gasgliad llyfrau cynnar Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Torch Nadolig

Torch dymhorol wedi’i gosod ar ddrws Castell Sain Ffagan.

Sanau wedi'u gweu â llaw

Rhes o sanau wedi’u gweu â llaw o gasgliad tecstiliau Sain Ffagan.

Pa rai yw'ch ffefrynau? Cofiwch daro'ch pleidlais!

Staff from the Museum's Natural Science Department have been popping-up at the Capitol Shopping Centre in Cardiff again this year with their 'I Spy Nature' Pop-up Museum. Museum curators and learning staff showed a plethora of objects and specimens from the Natural History collections at National Museum Cardiff to shoppers over a six day period in July and August. Over 1200 people visited the pop-up museum and saw fossils, minerals, marine invertebrates, a beautiful botanical display of common British species and a variety of insects from around the world. Created for this year’s display was an ingenious dark box for viewing florescent minerals under UV light. Visitors could be seen donning their safety specs to view inside. Our younger visitors were encouraged to utilise their drawing skills to draw some of the specimens on display as part of our drawing competition. Competition winners will be announced shortly and the winning entries will be displayed on the blog. We were even lucky enough to be visited by singer and actress Connie Fisher, whose favourite object was a fossilised fish.

The I Spy Nature exhition at National Museum Cardiff will run until 3rd January 2016.

This month Amgueddfa Cymru was able to acquire this model coal dram. It is a scale replica of a ‘Patent Cambrian Tram’ invented by H.H. Evans and R. Evans in 1931. One of the patentees, H.H. Evans, was General Manager for Welsh Associated Collieries Ltd., Llwynypia, and we know quite a lot about his life.

Henry H. Evans was born on 28th April 1865 in 15 Windsor St., Aberdare. He started work as a colliers’ boy at 12 years of age at Bwllfa Colliery, Aberdare. In 1880 the family moved to Maerdy in the Rhondda Fach and Henry continued his career as a collier in Maerdy Colliery until 1884 when he was articled to Mr Rees Llewelyn, Mining Engineer, Aberdare. His training was cut short by the death of his father, Mr John Evans a colliery official, in the Maerdy Colliery explosion of 1885 when he became the family’s bread winner. He began to attend the first mining night school in Aberdare about this time, walking over the mountain from Maerdy to Aberdare for the lessons. At twenty four he gained his 2nd class certificate of competency and became the under manager of Gelli Nos. 2 and 3 Pits where he remained for several years. He later returned to Maerdy Colliery as under manager.

He became manager of Bwllfa Colliery, Aberdare in 1894 where he remained for 18 years until he became the Agent for Albion Collieries in 1912. In 1910 he received the Edward Medal for bravery for saving the life of Mr John Isaac, a colliery repairer who had been trapped under a fall of roof. The museum hold in its collections this oil painting dating from 1929, which shows H.H. Evans wearing his Edward Medal.

By January 25th 1932, he had become general manager of the Cambrian Combine and lead a team of volunteers following the explosion in Llwynypia Colliery. He was 67 years old at the time and stayed down the pit until the last victim had been found. Eleven men were killed including two rescuers.

The Mines Inspector’s report was rather scathing about the rescue attempt – “In reference to the rescue operations, in the cold light of events it must be said that they were conducted with greater valour than discretion, for even when men from the Porth Rescue Station equipped with breathing apparatus were engaged in J. Alsop’s face, officials not so equipped, including the General Manager (Mr. H.H. Evans), the Agent (Mr. R. Lloyd) and the Manager (Mr. J. Whitticombe), were engaged in Prior’s and Brown’s. They had with them a canary but appear to have had more regard for its life than for their own, with the result that one of their party, John Evans, Overman, was overcome by afterdamp and died.”

He died on May 2nd 1936 only a few weeks after being elected Chairman of the Monmouthshire and South Wales Coalowners’ Association. He was buried in Aberdare Cemetery.

This Mines Rescue Service figure is seen wearing full rescue gear. These were produced for presentation by the UK Mines Rescue Service and usually awarded for 20 years’ service. There is a space at front for a presentation plaque to be attached. This example was given to the donor (who was a firefighter) after undertaking a Breathing Apparatus course with the Mines Rescue Service.

This month we were donated a copy of the original design for the Lesbians & Gay Men Support the Miners Group from 1984, along with a 30th anniversary badge manufactured in 2014. The events from 1984/85 were recently depicted in the film ‘Pride’. This donation coincided with staff from Amgueddfa Cymru attending Pride Cymru this month.

Finally, the photograph below shows the S.S. PENDEEN off Swansea on 28 March 1914. The S.S. PENDEEN was built by Gray's of West Hartlepool in 1898 for the Chellew Steam Navigation Co. Ltd. of Truro, a firm set up in the early 1880s by Richard Berryman Chellew of that town. She was employed in the classic 'coal out, grain home' trade of that era, loading coal in south Wales for the Mediterranean and returning with cereals from various Black Sea ports. Holed up in the Baltic for much of 1st World War, she was sold to a Greek company in 1922 and wrecked off the Tunisian coast six years later.

Mark Etheridge
Curator: Industry & Transport
Follow us on Twitter - @IndustryACNMW

Cyflwyniad

Croeso i flog Archif Sain Amgueddfa Werin Cymru. Wedi ugain mlynedd o weithio yn yr archif ac o bori trwy’r casgliadau mae’r amser wedi dod i mi blymio i ddyfnderoedd y cyfryngau torfol.

Brawychus (efallai yn fwy felly i’r gynulleidfa nac i mi)! Felly a’m calon yn curo, a’m pengliniau yn siglo dyma fynd ati i ysgrifennu (a chadw’r bys yn hofran dros y botwm “Publish” am wythnos neu ddwy nes magu hyder) gyda’r gobaith o rannu rhai o berlau amhrisiadwy yr Archif Sain gyda Chymru a’r byd.

Dechrau Casglu

Dechreuodd yr Amgueddfa gasglu hanes llafar yn y 50au hwyr ac erbyn hyn mae bron i 12,000 o recordiadau yn ein casgliad. Ers 1958 mae staff yr Amgueddfa wedi crwydro dros fryn a dôl, dros bont a thraffordd (ac wedi mynd yn sownd mewn ambell i gae) yn recordio trigolion Cymru yn trafod eu bywydau pob dydd, eu gwaith a’u diddordebau.

Pynciau

Ymysg y pynciau a drafodir ceir sôn am amaethyddiaeth, crefftau a geirfâu crefft, gwaith tŷ, bwydydd traddodiadol, meddyginiaethau gwerin, chwaraeon, storïau gwerin, canu gwerin, arferion tymhorol, arferion marw a chladdu a charu a phriodi, diwydiannau, tafodieithoedd y Gymraeg a diddordebau hamdden.

Os hoffech wybod sut i olchi praidd o ddefaid neu lanhau sêt tŷ bach bren nes ei bod yn disgleirio, os ydych yn ysu am baratoi penglog ceffyl er mwyn creu Mari Lwyd neu wella gwlithen ar y llygad trwy ddefnyddio malwoden a draenen wen, mae’r manylion oll ar gadw yn ein harchif.

Mae gennym atgofion coliers am geffylau ofergoelus yn y pyllau glo yn dwyn eu baco a’u diod o’u pocedi ac atgofion gwragedd am bobi teisen gwaed gwyddau a pharatoi ffagots a brôn. Mae gennym gasgliad eang o ganeuon gwerin a cherddoriaeth, o blant yn canu caneuon sgipio i recordiadau o gynulleidfaoedd yn canu pwnc.

Siaradwyr

Recordiwyd dros 5 mil o siaradwyr dros y blynyddoedd o Gaergybi i Gasnewydd ac o Dyddewi i Dreffynnon gan ddiogelu gwybodaeth heb ei hail ar gyfer y dyfodol.

I’r ystadegwyr yn eich plith ceir 798 siaradwr â’r cyfenw Jones yn yr Archif, 415 Williams, 375 Davies, 297 Evans, 246 Thomas a 224 Roberts. Yr enw cyntaf mwyaf poblogaidd ymysg y dynion yw John (272 siaradwr) ac ymysg y merched ceir 144 Mary a 138 Margaret. Ganwyd ein siaradwr hynaf yn 1841 a ganwyd 6 o’n siaradwyr ar ddiwrnod Nadolig.

Gobeithio bod y blog cyntaf hwn wedi ysgogi eich dychymyg ac wedi codi archwaeth am ragor.

Hwyl am y tro