Rydych chi yn:  > 
English

Ionawr 2013

Falkland Islands research 2013: January 11th

Postiwyd gan Peter Howlett ar 14 Ionawr 2013

It hasn’t been the best start. It’s never a good sign when your plane stalls on the tarmac while taxiing to the runway and everything goes dark. As calls of ‘get the jump leads out’ echoed around the plane, the pilot turned the key again and off we flew, landing at Ascension Island 8 hours later. Sat in the middle row of seats I was unaware of the events outside the plane but as we stopped the pilot, with a slightly embarrassed tone, announced that we would be delayed getting off the plane. It quickly circulated, from those that had witnessed the event, that our wing was now jammed under that of the only other plane on the tarmac. Great. The next 12 hours were a long story that involved our plane being declared unserviceable (after being separated from the other plane) and then, surprisingly and not a little worryingly, it was suddenly serviceable again, we were herded back on and on we flew. The landing at Mount Pleasant airport was mildly bumpy in the gale force winds that greeted us at 1am, 10 hours later than originally due but at least we were there.

This time I am based at the South Atlantic Environmental Research Institute (SAERI) in Stanley, a new organisation that was created in early 2012. Its objective is to be a world class academic institute, based in the Falkland Islands, operating in the South Atlantic from the equator down to the ice in Antarctica, conducting world class research, teaching students, and building capacity within and between the UK South Atlantic Overseas Territories (UK OTs). The institute’s remit includes the natural and physical sciences (see http://www.south-atlantic-research.org).

Today I am just sorting out my itinerary and equipment and visiting the different facilities I will be using while I’m here. Then from tomorrow I’ll be back out on the beaches chasing worms. The first stop will be Whalebone Cove, a bay just outside Stanley that I visited last time. The lugworms I collected from there turned out to be very interesting indeed with a potentially new species involved and I would like to see if I can investigate those a little more. Then it’s a drive to the northwest for an afternoon tide.

It’s extremely windy here at the moment, even more so than usual, so I am hoping that this drops a little. It is sunny and warm though which is a nice change from the wet and grey weather I left behind and much better for sampling in.

The map of the Falkland Islands shows the sites I visited last year - this year I will mainly be sampling on the West Falkland.

Cynhadledd ExArc 2013

Postiwyd gan Sara Huws ar 10 Ionawr 2013

Ma sbel ers i fi flogio o Sain Ffagan - yn anffodus ma coblyn yn y cyfrifiadur, a 'dyn ni heb ddod o hyd iddo fe eto. Dyna fy ymddiheuriad, gyda llaw, nad oes lluniau yn y cofnod hwn. Gobeithio 'dwi y byddan nhw'n ail-ymddangos yn fuan! Ta waeth - ymlaen at y pwnc o dan sylw:

Yr wythnos hon, bydd Amgueddfa Cymru a Phrifysgol Caerdydd yn cynnal cynhadledd 'ExArc' 2013. 'ExArc' yw'r enw cyffredinol am faes archaeoleg arbrofol, sy'n defnyddio technegau ymarferol i brofi damcaniaethau am fywyd yn y gorffennol. Maent yn edrych ar 'sut?' yn ogystal â phryd, y digwyddodd rhywbeth

Ma' gwaith archaeolegyddion arbrofol i'w ganfod yn y deunyddiau crai, y manylion lleiaf, a'r broses o ddysgu yn sgîl methiant, yn ogystal â llwyddiant. Gall eu hymchwil gwmpasu pynciau fel smeltio haearn yn defnyddio cyfarpar cyn-oesol; archwilio ac ail-greu dillad isaf hanesyddol; neu ddarganfod manylion ymarferol am fywyd bob-dydd yn y gorffennol.

Dwi'n lwcus iawn, am i mi gael dysgu llawer gan archaeolegyddion arbrofol dros y blynyddoedd diwethaf. Dwi'n falch, felly, eu bod am ddod yma i Sain Ffagan, fel rhan o'u hymweliad â Chaerdydd. Dy'n ni'n licio torchi'n llewys ac arbrofi gyda gweithgareddau hanesyddol yma yn Sain Ffagan - boed yn wneud clocsie i ddawnsio ynddyn nhw ar Galan Mai - felly dwi'n siwr y bydd llawer mwy i'w ddysgu gan ExArch.

Mae'r gynhadledd ei hun 'nawr yn llawn, ond bydd modd dilyn y drafodaeth ar hashnod #eauk2013. Wrth imi sgrifennu hwn, mae'r ffrwd twitter yn llenwi â phobl sy'n teithio i Gaerdydd o bob cyfeiriad. Os ydych chi'n mynychu, cofiwch ddod draw i ddweud helo. Bydd dim rhosyn gwyn yn fy ngwallt, ond fe fyddwch chi'n gallu fy adnabod, gobeithio, am fy mod yn gwisgo bathodyn enw...

Dechrau newydd!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 10 Ionawr 2013
Athro'r Ardd

Blwyddyn Newydd Dda - Gwyddonwyr Gwych! Gobeithio chi wedi cael siawns i ymlacio a nawr yn barod i ymchwilio!

Ar yr adeg hon o'r flwyddyn pethau'n dechrau mynd yn gyffrous iawn. Nawr yw'r amser i wylio eich potiau i weld os oes unrhyw beth yn dechrau tyfu. Mae fy egin cennin Pedr eisoes wedi ymddangos! Danfon llun i mi os mae eginech chi wedi dechrau ymddangos.

Gallai gymryd mis arall neu hyd yn oed chwe wythnos tan fy mlodau yn ymddangos. Mae'r cyfan yn dibynnu ar ein tywydd - os yw'n troi'n wirioneddol oer, yna bydd y twf yn arafu. Os bydd yn aros yn gynnes byddant yn tyfu yn gyflymach.

Y cam nesaf... Defnyddiwch y cyflwyniad PowerPoint i ddarganfod sut i gadw cofnodion blodau. Cofiwch fod yn rhaid i bob un ohonoch roi gwybod i mi pan fydd eich blodau ar agor er mwyn derbyn eich Tystysgrif Gwyddonwyr Gwych.

2012 oedd yr ail flwyddyn wlypaf ar gofnod yn y DU a'r gwlypaf erioed yn Lloegr, y Swyddfa Dywydd gyhoeddi.

Mae'r glaw a oedd yn achosi mwy na 8,000 o gartrefi a busnesau i ddioddef llifogydd arwain at gyfanswm o 1,330.7 mm o law ar gyfer y flwyddyn, dim ond 6.6mm byr o'r flwyddyn y DU gwlypaf a gofnodwyd yn 2000 (1337.3mm).

Dadansoddiad gan y Swyddfa Dywydd yn awgrymu y gall y DU yn mynd yn fwy gwlypach fel newid yn yr hinsawdd yn achosi aer cynhesach i gario mwy o dd?r. Dyddiau o law eithafol - glaw disgwyliedig unwaith bob 100 diwrnod - wedi digwydd bob 70 diwrnod yn 2012. Am ragor o wybodaeth am hyn gweler adroddiad hwn gan y Guardian.

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

Penblwydd hapus to Alfred Russel Wallace!

Postiwyd gan Julian Carter ar 8 Ionawr 2013

Today, 8 January, marks the 190th birthday of the intrepid explorer and brilliant naturalist Alfred Russel Wallace. Born in 1823 in the village of Llanbadoc near Usk, Wallace went on to be one of the most celebrated scientists of his era.

Wallace spent much of his early working years as a civil engineer in the south Wales area, particularly in the Vale of Neath. This involved spending a great deal of time working outdoors, which allowed him to indulge in his growing passion for natural history.

Soon, inspired by the writings of traveling naturalists such as Alexander von Humboldt and Charles Darwin, Wallace set out on his own intrepid travels. These adventures started in the Amazon Basin and were followed later by his explorations of the Malay Archipelgo.

During these trips Wallace collected many thousands of birds, butterflies and beetles, many of which were new to science. The biological diversity he encountered inspired his thinking in many areas of biology such as the distribution and evolution of species. His brilliance did not go un-noticed and in 1858 he famously co-published the theory of evolution by natural selection with Charles Darwin.

During 2013 Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, along with other museums and institutions across the world, will be marking the centenary of the death of A R Wallace in a celebration of his life and legacy. Keep an eye on our web site and blog for further information as we finalise details and dates. You will also be able to follow other events and exhibitions on the Wallace100 website.