Rydych chi yn:  > 
English

Oriel 1

Ionawr 2013

Plant mewn Amgeuddfeydd

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 28 Ionawr 2013

Ar 31 Rhagfyr, caewyd yr orielau yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru er mwyn gwneud lle ar gyfer gofodau addysg ac oriel newydd sy’n rhan o waith ailddatblygu yr Amgueddfa a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri.Yn ystod project ‘Plant mewn Amgueddfeydd' diweddar, gofynnwyd i ddisgyblion o Ysgol Coed y Gof, Caerdydd, pa wrthrychau ddylai gael eu dangos yn yr orielau a pham.