Rydych chi yn:  > 
English

Cynaliadwyedd

Hydref 2012

Deuddeg mil o fylbiau yn paratoi i lanio mewn ysgolion ar draws y DU!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 11 Hydref 2012
Athro'r Ardd a Bylb Bychan
» View full post to see all images

Yr wythnos hon, chwe mil a hanner o wyddonwyr ifanc ledled y DU yn paratoi ar gyfer y diwrnod mawr plannu bylbiau.

Bydd deuddeg mil o fylbiau yn cael eu plannu a'u monitro fel rhan o'r ymchwiliad hinsawdd hwn sydd yn cael ei gyd-drefnu gan yr Amgueddfa Cymru. Os oedd record byd am nifer o bobl yn plannu bylbiau ar yr un pryd, (mewn sawl lleoliad) gallem ei hyrddio! Efallai fy mod yn awgrymu categori newydd i'r llyfr cofnodion Guinness ...

Mae pob un o'r bylbiau wedi cael eu cyfrif ac yn gyson yn cael eu dosbarthu i'r 120 o ysgolion ar draws y wlad. Hoffwn groesawu pob disgybl ac athro fydd yn gweithio ar y prosiect hwn! Os nad ydych wedi derbyn fy llythyr eto -  dilynwch y ddolen hon.

Cyn i bob bwlb cael ei phlannu, rhaid i bob disgybl mabwysiadu eu bylbiau ac addewid i ofalu amdano. Os ydych chi eisiau gwybod mwy - dilynwch y ddolen hon.

Mae plant Ysgol St Joseph ym Mhenarth yn gyffrous iawn i ddarllen fy llythyr ac yn awyddus iawn i helpu. Maent wedi ysgrifennu ataf ar bapur ddeilen ac wedi addo i blannu'r bylbiau a gofalu amdanynt. Diolch o galon St Joseph 's Rwyf wrth fy modd y rhain, syniad gwych!

Cyn i chi fabwysiadu eich bwlb efallai y byddwch hefyd yn dymuno gwybod mwy o ble mae'n dod. Mae fy ffrind Bwlb bychan yn mynd i esbonio:

Fi a fy holl ffrindiau bwlb dod o blanhigfa feithrin ym Maenorb?r, ger Dinbych y Pysgod yng Nghymru, fe'i gelwir ' Springfields '.  Roeddem wedi cael eu dewis ac yn llwytho ar fan yn barod i fynd i'n cartrefi newydd. Ar y dechrau roeddwn ychydig yn ofnus, ond pan wnes i gyfarfod Athro'r Ardd yn yr Amgueddfa roeddwn yn deall fy mod i yn diogel a bod gennyf waith pwysig i'w wneud. Rydym i gyd wedi cael eu dewis i helpu i ddeall sut gall y tywydd effeithio ar bryd fydd fi a fy ffrindiau yn gwneud blodau. Mae fy rhieni cyn i mi dyfodd yma hefyd, Springfields wedi bod yn tyfu'n ni 'Daffodils Tenby' am tua 25 mlynedd, rydym yn un o'r ddwy genhinen Pedr sydd yn frodorol i Ynysoedd Prydain.

Dim ond un wythnos tan blannu! Ni allaf aros!

Athro'r Ardd