Rydych chi yn:  > 
English

Eglwys Sant Teilo

Medi 2012

Drysau Agored: Taith i weld Murluniau Gwreiddiol Eglwys Teilo Sant

Postiwyd gan Sara Huws ar 19 Medi 2012

Mae nifer gyfyngedig o lefydd ar ôl ar daith arbennig, a hoffwn eu cynnig i chi, annwyl ddarllenwyr!

 

Fe fydda i'n arwain taith i'n storfeydd, i weld murluniau gwreiddiol Eglwys Teilo Sant, a beintwyd tua 1500. Fe dynnwyd nhw oddi ar y waliau cyn i ni symud yr eglwys i'r amgueddfa. Replicâu ohonynt a welwch ar waliau'r eglwys heddiw. Os ydych chi isie gwybod pa siâp sut ar y rhai gwreiddiol, dyma'r gweithdy i chi!

 

Er i ni arddangos rhai o'r esiamplau yn y gorffennol, bydd y daith yn gyfle i'w gweld i gyd yn eu cyflwr gwreiddiol, yn ein storfeydd newydd. Bydd yn gyfle i edrych ar sut, a pham, y symudwyd nhw i'r amgueddfa.

 

Bydd y daith yn cael ei chynnal ar y 25ain o Fedi. Bydd y sesiwn bore rhwng 11:00 a 13:00, ac yn edrych ar Eglwys Teilo Sant fel y mae hi heddiw, gan ganolbwyntio ar y lliwiau, y paent a'r eiconograffeg. Bydd y sesiwn bnawn rhwng 14:00 a 16:00, yn mynd â chi i'r storfeydd ac at y murluniau gwreiddiol. Mae nifer gyfyngedig iawn o lefydd ar gael ac felly rhaid archebu lle o flaen llaw. Galwch (029) 20 57 35 29 i hawlio lle!