Rydych chi yn:  > 
English

Mehefin 2012

looking at buildings with 'families learning together'

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 19 Mehefin 2012

I met a lovely group this morning from 'families learning together' who took part in one of my looking at buildings sessions.

I sent them out to do some sketches and they came back with these beauties! We then turned the sketches in to 3d models and they were really wonderful!

craftivists

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 19 Mehefin 2012

On saturday, the Craftivists (well, the wonderful Sarah Corbett) came to Oriel 1 to help us make mini protest banners dealing with asylum seekers and refugees.

In the gallery at the moment we have an exhibition called Refugee House which is a recreation of a typical refugee or asylum seeker dwelling in Cardiff.

One of the intentions of the exhibtion is to raise awareness about the lives of refugees and asylum seekers in Wales and the rest of the UK.

We thought making banners with other Crafitivists would raise even more awareness about the issues - while stitching slogans and quotes on our mini banners we could really think about the words and discuss their meaning, and when we hung the banners up afterwards other people could read the quotes and perhaps want to investigate more.

It was a really interesting day and I met lots of lovely new crafters, we've hung up most of the banners, but there will be more to come - let me know if you see any!

oh and do go and see what other things the Craftivists do and see how you can get involved.

Thanks to Reynette from Oasis who gave us a bit more of an insight into the lives of refugees and asylum seekers in Wales by telling us about her work and experiences at Oasis Cardiff.

Super scientists come to Llanberis!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 8 Mehefin 2012

Three thousand pupils from thirty eight schools across the UK received Super Scientist Certificates on behalf of Amgueddfa Cymru - National Museum Wales in recognition of their contribution to the Spring Bulbs - Climate Change Investigation.

An outstanding school from each country was selected and treated to a fun packed day out jointly funded by Amgueddfa Cymru and the Edina Trust.

Westwood CP School in Wales visited National Slate Museum in Llanberis. Earlston Primary School in Scotland visited the Royal Botanic Gardens in Edinburgh and Fulwood and Cadley School in England enjoyed a visit to the Museum of Science and Industry in Manchester.

Here are some pictures from Westwood's trip on a very sunny day in Llanberis!

Archwilio Natur yn Sain Ffagan dros hanner tymor!

Postiwyd gan Hywel Couch ar 1 Mehefin 2012
Titw Tomos Las yn ymddangos allan o un o'n blychau nythu!
Cnocell Fraith Fwyaf yn bwydo cyw sy'n nythu tu fewn i'r goeden.

Os ydych chi unrhyw beth fel fi, byddwch wedi bod yn gwylio rhaglenni gwych Springwatch ar y BBC dros y diwrnodau diwethaf. Mae’r gwanwyn yn amser gwych o'r flwyddyn ym myd natur gyda chymaint yn digwydd o'n cwmpas, ac mae Amgueddfa Sain Ffagan yn lle gwych i ddod wyneb yn wyneb gydag amryw o fywyd gwyllt! 

Dros hanner tymor, beth am ddod i ymweld â ni a chodi un o'n llwybrau natur teulu, y gallwch ddod o hyd i yn y brif dderbynfa ac yn Oriel 1. Bydd y llwybr yn mynd â chi i’r llefydd gorau yn yr amgueddfa i weld ein bywyd gwyllt gwych. Gallwch wylio adar yn bwydo o gysur ein cuddfan adar, ymweld â'r Tanerdy lle gallwch wylio ein hystlumod pedol lleiaf yn clwydo ar ein camera is-goch a hyd yn oed cymryd golwg i mewn i'r pyllau d?r i weld madfallod d?r a chreaduriaid eraill sydd wedi ei gwneud yn eu cartref ynddynt. 

Trwy gydol yr amgueddfa mae adar yn nythu, boed yn rhai o'r hen adeiladau, mewn coed neu yn rhai o'r blychau nythu yr ydym wedi'u rhoi i fyny. Drychwch ar y gnocell fraith fwyaf (yn y llun) yn nythu mewn coeden. Gallwch hyd yn oed wylio teulu o ditw Tomos las yn nythu yn un o'n blychau nythu yn fyw ar ein gwefan.

Gwyliwch teulu'r Titw Tomos Las yn few ar ein gwylltgamera fyw

Gobeithio bydd y tywydd hyfryd rydym wedi cael yn ddiweddar yn dychwelyd oherwydd byddaf yn treulio amser yr wythnos nesaf yn dangos rhai o'n huchafbwyntiau bywyd gwyllt. O ddydd Mercher i ddydd Gwener yr wythnos nesaf (Mehefin 6-8) byddaf yn y guddfan adar rhwng 11-1 a binocwlars a thaflenni adnabod ac yna yn y Tanerdy rhwng 2-4 yn dangos ein hystlumod gyda'r camera. Os ydych yn cael y cyfle, dewch draw, codwch un o’n llwybrau natur a dewch i ddweud helo!

Video Clip, taken 30/05/2012