Rydych chi yn:  > 
English

Cynaliadwyedd

Mai 2012

Blind shrimps

Postiwyd gan Julian Carter ar 29 Mai 2012

Within the groundwater in the rocks below our feet is a hidden world where living animals can be found. It’s a secret world that is difficult to study, and frequently forgotten as it is out of sight. In the UK these groundwater dwelling animals tend to be made up of crustaceans (which includes familiar animals such as crabs and lobsters), and range from tiny microscopic copepods to ‘larger’ shrimp like animals.

Recent survey work by Lee Knight, a freshwater ecologist, and Gareth Farr, a groundwater specialist with the Environment Agency, has found some new species to the Welsh fauna. This has included the first records for the very small amphipod Microniphargus leruthi which has now been found in a number of sites around South Wales.

Recently I joined Gareth on some fieldwork around the Bridgend area to collect some voucher specimens for the museum collections. On this particular trip we found two species not represented in the collections (and shown in the pictures). Both of these are termed ‘stygobiont’ animals, which means they are permanent inhabitants of underground environments. As a result they are characteristically white and eyeless as an adaptation to life underground.

So why does it matter that we learn about such animals and their environment? Understanding biodiversity is always important. Our whole way of life is underpinned by the environment through the food we eat, the water we drink, to the resources we use. In the case of these groundwater animals if the groundwater they live in gets polluted, then this affects not only these animals but us through contaminated water supplies. Thus even these small blind beasties have an important role to play in the sustainability of our environment.

Cynllun Teithio i Sian fagan

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 23 Mai 2012

Mae hi’n Wythnos Cynaliadwyedd Cymru’r wythnos hon – amser perffaith i lansio Cynllun Teithio Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru!

Ni yw’r amgueddfa genedlaethol gyntaf yng Nghymru i lansio Cynllun Teithio, a’r nod yw hybu teithio cynaliadwy ymysg ymwelwyr a staff. Bydd y Cynllun Teithio hwn yn sicrhau bod dulliau teithio – yn drafnidiaeth gyhoeddus, beicio neu gerdded – yn cael eu ehangu a’u hyrwyddo.

Mae’r cyswllt trafnidiaeth gyhoeddus i’r Amgueddfa wedi gwella’n sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r gwasanaeth bws lleol o ganol y dref yn aros ar y safle, gyferbyn â’r brif fynedfa i ymwelwyr. Ewch i’r adran Ymweld ar y wefan www.amgueddfacymru.ac.uk/sainffagan/ymweld/ lle gallwch chi ddefnyddio teclyn trefnu taith Traveline Cymru i weld sut i gyrraedd yr Amgueddfa ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Mae ein gwasanaeth bws gwennol newydd yn rhedeg bob dydd rhwng prif fynedfa Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd a Sain Ffagan. Mae’r pris yn £3 am docyn dychwelyd neu £1.50 am docyn sengl. Beth am fwynhau’r diwrnod cyfan yn y ddwy amgueddfa? Mae amserlen y bws gwennol ar ein gwefan.

Os ydych chi’n un am gadw’n heini beth am ddilyn Llwybr Elai, y prif lwybr beiciau o ganol dinas Caerdydd i’r Amgueddfa. Does dim traffig ar y cymal o’r Tyllgoed sy’n llwybr pleserus yn dilyn arwyddion ar hyd glan yr afon. Darperir man parcio beiciau diogel, dan gysgod i ymwelwyr ger y brif fynedfa. Darperir loceri ar gais.

 

New bus & improved cycle track for St Fagans

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 16 Mai 2012
New Bus Service

A new bus service will be running between National Museum Cardiff and St Fagans: National History Museum from 5 April until 30 September. 

Departure times from National Museum Cardiff:

10.15 / 11.15 / 12.15 / 1.15 / 14.45 / 15.45 / 16.45

Departure times from St Fagans: National History Museum:

10.45 / 11.45 / 12.45 / 14.15 / 15.15 / 16.15 / 17.15

Route from National Museum Cardiff via Cardiff Castle, Penhill Road (Halfway Pub) Llandaff Cathedral, Fairwater Green, St Fagans: National History Museum.

£1.50 single, £3.00 return starting from 5th April to 30th September 2012.

Details of bus services can be found on the Traveline Cymru website.

Improvements to the Ely Cycle Trail

The Ely cycle track that leads to St Fagans has been re - surfaced. This makes the route much more enjoyable. For more details on cycling in Cardiff visit: www.cardiff.gov.uk/cycling