Rydych chi yn:  > 

Ebrill 2012

Babis Gwyrdd yn Sain Ffagan!

Postiwyd gan Hywel Couch ar 24 Ebrill 2012

[delwedd: ]

Amrywiaeth o cewynnau a ellir eu hailddefnyddio.

[delwedd: ]

Gemma o Little Gems Nappies gyda amrywiaeth o gewynnau

[delwedd: ]

Stondin Fairdos yn y Ty Gwyrdd

[delwedd: ]

Coeden Syniadau Babis Gwyrdd

Dros y misoedd diwethaf rydym wedi cynnal cyfanswm o 5 diwrnod Babis Gwyrdd yn y T? Gwyrdd yma yn Sain Ffagan. Y syniad tu ôl i'r dyddiau Babis Gwyrdd oedd hybu ymarferion gwyrdd ac i leihau'r effaith amgylcheddol y gall godi babi gael. 

Er mwyn gyflawni hyn gwahoddwyd nifer o arbenigwyr mewn i'n helpu, fe hoffwn i ddiolch pob un ohonynt! 

Yn amlwg un o'r prif ffyrdd o leihau effaith amgylcheddol wrth fagu plentyn yw drwy ddefnyddio cewynnau y gellir eu hailddefnyddio. Mae hyn hefyd yn ffordd wych o arbed arian, tua £ 700! Mae'r cewynnau y gellir eu hailddefnyddio wedi symud ymlaen cryn dipyn ers dyddiau terry towelling a phinnau enfawr! Roedd yn wych gweld ymateb pobl pan ddangosir enghreifftiau o'r gewynnau ffansi newydd ac i glywed eu straeon! 

Felly, rhaid i mi roi diolch enfawr i'r 3 darparwyr cewynnau y gellir eu hailddefnyddio a helpasom ni dros y 5 diwrnod. Yn gyntaf oll i mamigreen sydd wedi eu lleoli yng Nghaerdydd a ddaeth i helpu i ni ar y 2 ddiwrnod cyntaf Babis Gwyrdd. Yn ail diolch yn fawr iawn i Gemma o Little Gems Nappies (Pontypridd) a ddaeth i'n helpu dros 3 diwrnod yr wythnos diwethaf yn ystod gwyliau'r Pasg. A hefyd diolch yn fawr iawn i Melanie o Little Lion (ger Pen-y-bont ar Ogwr) am fenthyg i ni amrywiaeth o gewynnau a gellir eu hailddefnyddio er mwyn i ni ei harddangos! 

Os oes gennych ddiddordeb mewn dysgu mwy am gewynnau y gellir eu hailddefnyddio neu yn ystyried defnyddio nhw, yna edrychwch ar eu gwefannau. Maent i gyd yn ymdrin â'r rhan fwyaf o de Cymru ac yn ymgynghori dros y ffôn yn ogystal ag ymweliadau cartref! 

Roedd hefyd stondin gan Fairdos sef siop Masnach Deg yn seiliedig yn Nhreganna yng Nghaerdydd. Fel cyflenwr o bob math o nwyddau Masnach Deg roedd hwn yn gyfle gwych i arddangos eu dillad baban, teganau a bibiau o gotwm Masnach Deg. Diolch yn fawr iawn i'r gwirfoddolwyr Fairdos a roddodd eu hamser i staffio'r stondin! 

Y maes olaf buom yn eu trafod oedd bwyd babanod. Mae gwneud bwyd baban eich hun yn iach, yn rhad, ecogyfeillgar, ac rydych yn gwybod yn union beth sydd ynddo! Roedd gennym ddogfennau cyngor Llywodraeth Cymru a ryseitiau ar gael i'w darllen. Fe wnaeth llawer o ymwelwyr gofyn i ni lle gallent ddod o hyd i'r dogfennau eu hunain. Felly dyma ni ...

Dogfennau Cymraeg

Dogfennau Saesneg 

Yn olaf, diolch enfawr i bawb a ddaeth i'n gweld yn ystod y digwyddiad ac am rannu eich gwybodaeth, yn enwedig y rhai a gymerodd ran yn ein cystadleuaeth drwy roi cyngor ar ein coeden syniadau Babis Gwyrdd! Cyn bo hir byddwn yn dewis enillydd a chysylltu â nhw er mwyn anfon gwobr iddynt

Super Scientist Awards 2012

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 24 Ebrill 2012

[delwedd: ]

[delwedd: ]

Athro'r Ardd

[delwedd: ]

Cenhinen yn blodeuo.

Thirty eight schools across the UK are to be awarded Super Scientist Certificates on behalf of Amgueddfa Cymru - National Museum Wales in recognition for their contribution to the Spring Bulbs - Climate Change Investigation.

Congratulations to all 1,625 pupils who have keep records and made observations to study climate change - each will receive a certificate and other prizes to celebrate their outstanding efforts. Certificates and prizes will be sent to schools by the 14th of May 2012. Many thanks to the Edina Trust for funding this project.

Winners 2012: Each will receive a class trip of fun-packed nature activities!

 • Westwood CP School in Wales
 • Earlston Primary School in Scotland
 • Fulwood and Cadley School in England

Runner's up: Each to receive vouchers to purchase gardening equipment, certificates & seedlings.

 • Christchurch CP School
 • Saint Roberts Roman Catholic Primary School
 • Sherwood Primary School
 • St. Joseph's R C Primary (Penarth)
 • Stanford in the Vale CE Primary School
 • Woodplumpton St Annes C of E Primary
 • Ysgol Nant Y Coed

Highly commended schools: Each to receive certificates, sunflower seeds, salad seeds & flowers to attract butterflies.

 • Channelkirk Primary
 • Coleg Powys
 • Ysgol Y Ffridd
 • Ysgol Capelulo
 • Lakeside Primary
 • Maesglas Primary School
 • Ysgol Clocaenog
 • Ysgol Bro Ciwmeirch
 • Ysgol Porth Y Felin
 • Glyncollen Primary School
 • Ysgol Pant Y Rhedyn
 • Howell's School Llandaff
 • Williamstown Primary school
 • Ysgol Tal Y Bont
 • Morfa Rhianedd
 • Ysgol Deganwy

Schools with special recognition: Each to receive, certificates, flowers to attract butterflies and salad seeds.

 • Gordon Primary School
 • Laugharne VCP School
 • Milford Haven Junior school
 • Ysgol Iau Hen Golwyn
 • Oakfield Primary school
 • Windsor Clive Primary

Schools to be awarded certificates: Each to receive Super Scientist Certificates.

 • Radnor Primary
 • Brynhyfryd Junior School
 • Bishop Childs CIW Primary School
 • Eyton Church in Wales Primary School
 • Ysgol Cynfran
 • Ysgol Bodfari

Many thanks

Professor Plant

www.museumwales.ac.uk/scan/bulbs

Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Facebook Professor Plant

 

We have chicks!

Postiwyd gan Peter Howlett ar 24 Ebrill 2012

Or at least the Peregrines do. There was a worrying moment yesterday morning when I didn't see any activity around the nest for hours, I couldn't see a bird on the nest - and it was raining. I eventually saw the female at the nest late morning but she just had a cursory glance at the nest then flew off.

She returned a little while later and then sat on the nest for the rest of the day. The male flew in a couple fo times and on one occasion I am pretty certain brought in a little lump of food. The female didn't stir but it's possible the chick hatched sometime yesterday (or over the weekend).

When I switched the camera monitor on in my office this morning I saw the female was sitting on the nest then the male popped in with a morsel of food. The female stood on the edge of the nest, started tearing small chunks off and was stretching into the back of the nest to offer the food to the chick. This went on for about 10 minutes until the female resumed incubation.

Peregrines normally lay 3-4 eggs and start incubating as soon as they lay the first one, which means the first egg laid hatches first. Assuming the other eggs hatch there will likely be more chicks over the next few days but it could be a couple of weeks before they are big enough to be seen over the rim of the nest.

Peregrines on the Clock Tower 2012

Postiwyd gan Peter Howlett ar 24 Ebrill 2012

As with last year the Peregrines were around over the winter, I could see, or hear, them from the office most days. It seems August/September is when they are least visible, probably while they are moulting their feathers after the breeding season.

The camera was back up and running in mid-March just in time to see the female start incubating eggs some time around the 20th.

Let's hope that they have a better season than last year!

Meini prawf

Postiwyd gan Sara Huws ar 20 Ebrill 2012

Mae Tŷ Hwlffordd, prosiect diweddara' Sain Ffagan yn adeilad bach lwcus iawn. Achubwyd yr adeilad beth amser yn ôl - ac ar ôl cyfnod o recordio, datgymalu, symud cerrig, ymchwil ac ail-adeiladu, mae bron yn barod i gael ei agor yn swyddogol.

Bydd raid i ni aros i'r mortar calch sychu'n drylwyr cyn dodrefnu'r lle, ond yn y cyfamser, mae rhaglen arbennig iawn am stori'r adeilad am ymddangos ar y teledu heno: 'Brick by Brick' gyda Dan Cruickshank, am 9.00 ar BBC2 (9.30 ar BBC2 Wales). Os 'dych chi 'di bod yn Sain Ffagan a 'di meddwl "sut ar y ddaear ma' nhw'n symud adeilad?", hon yw'r rhaglen i chi. Cliciwch isod i gael golwg ar glip o'r rhaglen:


'Brick by Brick' - Charlie'n adeiladu' crymdo

[delwedd: tu fewn i Dy Hwlffordd]

'Gwisgo' yr ystafell ar gyfer y criw teledu. Bydd arddangosfa barhaol o wrthrychau'n cael ei gosod yn yr adeilad unwaith y bydd y calch yn ei furiau wedi sychu.

Bydd yr adeilad yn cael agoriad swyddogol yn ystod yr Haf, ond yn y cyfamser, rydym ni'n gobeithio gallu rhoi rhagolwg i chi o beth 'dyn ni'n wedi'i gyflawni hyd yn hyn. Gallwch ymweld â'r adeilad rhwng 10 a 5 dros y penwythnos. Fe fydda i'n postio rhagor o fanylion ar y blog pan fyddan nhw'n fy nghyrraedd - yn y cyfamser, os oes cwestiwn gennych chi am yr adeilad, neu'r rhaglen, dodwch nhw yn y sylwadau isod a mi wnai 'ngorau i'w hateb.

[delwedd: seremoni orffen ty hwlffordd]

Rhan o'r criw fu'n gyfrifol am achub yr adeilad, a rhan o'r criw fydd yn edrych ar ei ôl o hyn ymlaen!

Roman Mosaics at Easter

Postiwyd gan Grace Todd ar 17 Ebrill 2012

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

» View full post to see all images

So during this very busy Easter holiday our visitors have been taking inspiration from the Roman building materials we have in the Clore Discovery Centre to make their own Roman mosaics. The results have been oustanding with adults getting as absorbed as children. Here are some of the results but for more come and see the big screen in The Clore Discovery Centre

Art Gallery VADU

Postiwyd gan David Thorpe ar 17 Ebrill 2012

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

» View full post to see all images

VADU: Visual Audio Display Unit

My last blog entry was back in April 2009, so this is a hesitant return.

Background

In July 2011 the refurbished Contemporary & Modern Art galleries were re-opened at the National Museum Cardiff, the following VADU would be included in the initial exhibition. The specification was mainly to showcase video shorts: recorded, interviewed and edited by a few of my colleagues (Art and New Media), the videos would have subtitles and also there would be a visitor comments page.

The iPad 2 was about to be launched when I started work on the VADU. Magic was in the air, queues were forming.

Note: it has been used for two exhibitions, so far:

 1. Contemporary & Modern Art (July 2011 – January 2012)
 2. The Queen: Art and Image (January 2012 – April 2012)

Project Ethos

Although there is an 'App Store', it seemed like overkill to write and release an application simply for four machines in an art gallery - I used 'Kiosk Pro' instead, an application which basically removed all the usual iPad functionality and locked it down to a fullscreen Safari browser.

In terms of creating the backend mechanisms for providing/collecting content, one shouldn't reinvent the wheel. Therefore, I used the trusty Museum‘s web CMS (Amgueddfa CMS) to control things - the Amgueddfa CMS controls the museum websites and intranet for all seven nation museums. Built in-house over several years, it has evolved with the requirements of the organisation. It's built with open source PHP, MySQL and Javascript. Succinct and effective, even if we say so.

In regards to the actual design aspect of the VADU interface: the only two constraints were museum brand guidelines and a particular colour had to be used to unify it with the surrounding new gallery signage.

Around May 2011, Braun's designer Dieter Rams design ideas entered my world (I can't repeat his mantra here, but only because it is copyrighted). Anyhow, I tried to create an interface that was simple, intuitive, consistent, and didn't distract the user from the actual content:

 • Only two colours
 • No drop-shadows or gradients
 • 10px borders
 • I did allow myself one curvy corner (bottom-right), one guilty pleasure
 • User navigation: horizontal gestures only
 • Page transitions: vertical only

Building Blocks

If you haven't already looked at the photograph 1 and 1b, I would take a look now; so we have a shared reference images in mind.

The top section displays the title of the exhibition, followed by page buttons (Art, Comments and What's On). All exciting stuff - the tip of an arrow indicates which page the user is on (hopefully in a subtle fashion).

The language button starts the most convoluted process on the VADU, in terms of animating a page change. I didn't want the change to be instant, instead I gave it a more graceful flow. The actual result of changing the language only swaps the domain name from English to Welsh or visa-versa (museumwales.ac.uk, amgueddfacymru.ac.uk), but the time it takes to do that is over four seconds. It should become clearer later, if you watch the video below.

I used the Javascript Mootools framework, it has served us well - lightweight and fast. I chained the transitions and effects to create the smooth transitional actions throughout the VADU. It was also necessary to chain things because I would describe the Safari browser on the iPad as OK, in regard to the power of Javascript, rather than excellent if used on a desktop (there is reduced access to the normal power you find in apps wrapped up in objective C; no WebGL access).

The middle section displays the video in focus at the time, large screen print from the video is shown in the background - title, summary and extraneous information such as video length are shown on the information panel. In large font the word: 'Play', indicating the user can start a video. Left and right arrows also allow the user to shuffle through the videos. The information panel can be moved from the right or left of the background image - something that resulted from the fact artists don't like their work flipped [in a digital sense] i.e. if the focus of the background is to the left, the information panel can be positioned to the right by indicating such in the CMS metadata entry.

The bottom section can be dragged with a finger left and right, selecting any one of the sixteen videos. It was quite important to have draggable areas, because it is simply expected by iPad users (thus, making it intuitive). The same draggable feature is used for the what's on page (photograph 6).

If the user selects a video, the screen removes all navigation features so they are only left with the title of the video, a video time indicator (so the user knows the video is only short), the video itself in the center of the screen, the subtitles at the base of the screen and a 'back' button. The user can pause and un-pause the video by tapping of the video in the center (see photograph 3). The video's themselves use the same colour as the VADU, so it all fits together neatly.

Finally the comments page is simple too: optional name input, text input and the last three comments are displayed on the right-hand side (hopefully encouraging the user to write something). The comments are fed into the usual website comments system, approved (or not) by a staff member (photograph 5) – there has been over 2000 comments left of the gallery VADU since July 2011, which is quite a lot considering no one was forcing these people to write something.

Subtitles

The subtitles are again displayed using javascript, they are not integrated into the video. I built a subtitles tool within the Amgueddfa CMS using Javascript and Flash, which creates a XML file that could be dropped into the caption of the video. The idea being that the majority of videos need to be available to two languages and if the videos were published on the main website at anytime, a transcript could be displayed too. Hopefully the task of transcribing the video in the first place is easier because of it. There you go, a little of the behind the scenes work (photograph 7).

Past Performance

The gallery VADUs have been very reliable; once every few months one of them may freeze, but considering they are always on (one weakness of iOS software is you can‘t boot-up into a single application), that's not too bad. I darken the screen after the galleries close – simply using a whole–screen black div.

We had a brief problem when changing the local network settings in January, so I added a check before the VADU changes language to see if there is a network available (an AJAX query: onSuccess or onFailure).

Future Development

If it continues to be used, I would like to develop a local version of the VADU, providing a fallback if the network goes down, or maybe a hybrid version (storing the videos on the VADU). This would mean a update of the iOS (from 4.3 to 5.1+), but I‘m sure there would be some associated browser performance improvements.

Other major changes shouldn't be required, as the video shorts are meant to be the star of the show.

Final Word

Obviously it helps to have a pleasant environment to place the VADUs (photograph 9).

Video Demo

I've included a short demo video for posterity:

art-gallery-VADU.mp4
Art Gallery VADU (demo video)

Every object tells a story

Postiwyd gan Grace Todd ar 6 Ebrill 2012

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

Inspired by the most inquisitive visitor ever who came and really tested my knowledge yesterday (perfect mental warm up for all the questions we'll get about the collections over the holidays) I thought it would be useful to give some suggestions for things to consider when exploring objects.

All objects have some kind of a story, and objects are all evidence of somewhere, something, or somebody ans as such all have stories to tell.

So when you're looking at an object for the very first time, thinking about some of these will guide your exploration:

Is it real or a model?

How old is it?

Is it man made or natural?

What might it have been used for/by whom/when/for what?

Does it remind you of anything you've seen before?

 

Some of our busy school visitors investigated and explored objects in the gallery, through careful questioning and research they discovered lots about their objects. Here is a selection of the labels they wrote

Gwneud Tro a Thrwsio

Postiwyd gan Hywel Couch ar 5 Ebrill 2012

[delwedd: ]

Gweithdy Gwneud Stôl Troed yn y Tŷ Gwyrdd

[delwedd: ]

Poster am y Gweithdy Gwneud Bwrdd Du

Mae Wood for the Trees yn dychwelyd i'r T? Gwyrdd ar Ddydd Sadwrn, 7 Ebrill. Yn gynharach eleni, cynhaliwyd gweithdy gwneud stôl droed, a oedd yn llwyddiant mawr fel y gwelir o'r llun. Gwnaeth ymwelwyr gwneud stôl droed eu hunain o'r dechrau i'r diwedd, o’r gwaith saer i'r gwaith clustogwaith ar y diwedd. 

Roedd y gweithdy stôl draed ar gyfer pobl oedd wedi archebu ymlaen llaw, ond y tro yma, bydd drysau’r T? Gwyrdd yn agored i bawb am Upcycling Chalky Workshop! Bydd cyfle i wneud bwrdd du eich hun i fynd adref gyda chi a hefyd cyfle i addurno rhai dodrefn!

Bydd y T? Gwyrdd ar agor rhwng 11 ac 1 yn y bore ac eto o 2 tan 4 ar ôl cinio, felly beth am alw draw i weld beth sydd ar gael!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth.

Sun, snow & hosepipe bans

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 5 Ebrill 2012

[delwedd: ]

Athro'r Ardd

What a crazy few weeks of weather we have had! In one week the weather reporters have featured record breaking temperatures, hosepipe bans and now snow in many places!

The high pressure gave us plenty of sunshine and record breaking temperatures but now temperatures have returned more to what we would normally expect for the time of year.

Meanwhile, the temperature of our planet is still rising. 2010 was the hottest year across the globe. For the UK this seems to mean that wierd weather is becoming more and more normal. We have certainly seen some strange weather since starting our investigation.

BBC Horizon broadcast a program called ‘Global Weirding’, it explored the science behind why the world’s weather seems to be getting more extreme.

It will be interesteing to see what our results show this year.

I've recieved all the data now so after Easter I will be looking at the trends and discussing them with schools.

Many thanks to all the bulb buddies that have worked so hard keeping records since last November.

Enjoy the Easter Break!

www.museumwales.ac.uk/scan/bulbs

Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Facebook Professor Plant

 

 

 

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.