Rydych chi yn:  > 
English

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Tachwedd 2011

Dechrau oeri ...

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 24 Tachwedd 2011
Mae'r bylbiau o lynedd wedi dod yn gynnar.
Diwrnod plannu yn Ysgol Clocaenog.

Ar ôl ychydig o wythnosau weddol gynnes mae'r tywydd yn troi yn oer.

Mae llawer o ysgolion yn adrodd tymherau oer ac mae rhai wedi gweld rhew!

Mae'r bylbiau wnes i blannu llynedd wedi dechrau tyfu yn barod! Maent yn 4cms o daldra. Tybed os byddant yn fyw os bydd y tymheredd yn mynd yn oerach? Rhowch wybod i mi os yw unrhyw un o'ch bylbiau wedi dechrau tyfu.

Gweler y dudalen blog hon o Ysgol Gynradd Sherwood - mae ganddynt ddarn sydd yn sôn am y diwrnod plannu. http://sherwood.primaryblogger.co.uk

Gweler hefyd lluniau o blannu yn Ysgol Clocaenog, sydd tu allan i Ruthun

Diolch

Athro'r Ardd

Mae'r cofnodion tywydd yn dod i mewn!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 11 Tachwedd 2011
Ysgol Fullwod & Cadley, Sir Gaerhirfryn.
Adroddiad Tywydd gan Ysgol Bishop Childs

Mae llawer o ysgolion wedi anfon eu cofnodion tywydd yn barod! Hwn yw'r ail wythnos o gofnodi ac mae disgyblion yn brysur dysgu i gadw cofnodion tymheredd a glawiad ac yn anfon eu data.

Os byddwch yn anfon eich data mewn, gall ysgolion eraill i'w weld a chymharu. Gwelwch y llun i weld yr adroddiadau tywydd, wrth Ysgol Bishop Childs - gallwch ei weld ar y wefan hefyd drwy ddilyn y ddolen hon http://www.museumwales.ac.uk/cy/2968

Mae rhai ysgolion wedi sefydlu blogiau eu hunain am y prosiect. Gweler y blog gwych hyn gan Ysgol Fulwood a Cadley: http://www.fulwood-cadley.lancsngfl.ac.uk/index.php?category_id=529

Dilynwch fi ar Twitter https://twitter.com/ #! / Professor_Plant

Daliwch ati gyda'r gwaith da Ffrindiau Gwyrdd!

Yr Athro'r Ardd

Saith mil o fylbiau

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 3 Tachwedd 2011
Harwell Primary School.
Sherwood Primary School
Plannu yn Ysgol Stanford in the Vale. Mae'r bylbiau hyn yn cael eu plannu yn y ddaear yn hytrach nag yn y potiau gan mai dyma arbrawf ychwanegol a ariennir gan yr Ymddiriedolaeth Edina.http://www.edinatrust.org.uk/ETBulbProject.html
» View full post to see all images

Yn ystod y pythefnos diwethaf mae gwyddonwyr ifanc ar draws y DU wedi plannu saith mil o fylbiau er mwyn helpu ni ddeall newid yn yr hinsawdd!

Rwyf wedi cael llawer o adroddiadau gan athrawon yn dweud bod eu disgyblion yn edrych ymlaen at ddechrau cadw cofnodion tywydd i helpu gyda'r ymchwiliad hwn pwysig.

Hoffwn ddymuno pob un o'r disgyblion yn dda gyda'u gadw cofnodion ac dwi methu aros i weld y cofnodion tywydd cyntaf yn ymddangos ar ein tudalennau gwe ar dydd Gwener! Defnyddiwch y cysylltiadau canlynol i'ch helpu i gofnodi. Cadw cyfnodion tywydd a Beth i'w gofnodi a phryd.

Peidiwch ag anghofio i danfon unrhyw luniau sydd gennych i fi.

Cwestiwn yr wythnos: Hyd yn hyn mae'r hydref hwn wedi bod yn un cynnes iawn. Roedd yr mis Hydref yma yr wythfed cynhesaf yn y 100 mlynedd diwethaf! Ydych chi'n meddwl y bydd Tachwedd aros yn gynnes neu'n oer droi? Ydych chi'n meddwl y gallai eira? Pa dywydd hoffech i ni ei gael? Gadewch eich sylwadau isod.

Diolch

Athro'r Ardd