Rydych chi yn:  > 

Addysg

Medi 2011

Looking at Buildings

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 16 Medi 2011

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

» View full post to see all images

On Wednesday Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James took part in the art activity that I offer to schools called 'Looking at Buildings'.

The pupils have a look at the buildings in the museum and make sketches of them, before returning to the activity space to create a 3d model. Here are some pictures of the wonderful work made.

If your school would like to take part in something similar, have a look here for more details.

Quilt Club

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 16 Medi 2011

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

» View full post to see all images

I love quilt club, I really do. And if any of you would like to come along then I'm sure you will love it too!

It's a friendly, informal group and we get together and sew quilts! Quilter, and all round wonderful person Samantha Jenkins is on hand to help out if you get stuck or to help you get started if you have never quilted before. We meet every two months on a saturday morning at 11am until 12.30pm, the next meeting is on November 5th and is open to all - but please book your place by phoning 029 2057 3424.

Here are some pictures from recent meetings... I know there are more somewhere in the depths of my computer, so I'll have a hunt for those too.

Croeso!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 15 Medi 2011

[delwedd: ]

Athro'r Ardd

[delwedd: ]

map o ysggolion

Croeso i’r 2,883 o ddisgyblion sy’n cymryd rhan yn ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion eleni!

Dwi wedi cyffroi’n lân achos eleni mae gyda ni ddisgyblion o Gymru, Lloegr a’r Alban yn cymryd rhan! Mae’r holl ysgolion ar y map.

Dros yr wythnosau nesaf, bydda i a fy ffrindiau gwyrdd yn brysur yn paratoi’r bylbiau a’r potiau i’w hanfon i’r ysgolion. Yna bydd pob ysgol yn plannu ar 2 Hydref yng Nghymru a Lloegr a 26 Hydref yn yr Alban.

Athro’r Ardd

www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/scan/bylbiau/

Hyrwyddwr Hinsawdd yn ymweld � Sain Ffagan!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 15 Medi 2011

[delwedd: ]

Bronwen a teulu Punter o Glunderwen ger Arberth wnaeth adduned i: gerdded a beicio yn amlach, treulio munud yn llai yn y gawod a throi'r thermostat i lawr 1 gradd.

[delwedd: ]

Ffion Isaacs a'i thad-cu Ivor o Gaerllion

[delwedd: ]

Adam a Josh o Solihull

[delwedd: ]

Bronwen gyda Arwel ac Ellis o Milton Keynes.

Mae Bronwen Davies o Lyn Ebwy yn un o Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd Llywodraeth Cymru.

Treuliodd Bronwen, sy’n 15 oed, y diwrnod yn y Tŷ Gwyrdd yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru yn siarad ag aelodau’r cyhoedd am sut i addunedu i leihau eu hôl troed carbon.

Siaradodd â phobol o bob oed a mwynhau trafod gyda theuluoedd lle gallai rhieni a phlant gynllunio eu camau nesaf gyda’u gilydd. Mae hi wedi bod yn brysur iawn dros yr wythnosau diwethaf yn helpu pobl i ddeall y newid yn ein hinsawdd.

Penodwyd Bronwen yn Hyrwyddwr Newid Hinsawdd ym mis Ionawr wedi iddi ennill cystadleuaeth i ganfod chwe person ifanc allai ddefnyddio eu dylanwad i berswadio eu ffrindiau, eu teuluoedd a’u cymunedau i gyfrannu at helpu Cymru i leihau ei hôl troed carbon.

Ar 1 Hydref gallwch chi gyfarfod Hyrwyddwr Newid Hinsawdd Caerdydd, Tom Bevan, sy’n 16. Galwch draw i Tŷ Gwyrdd i gyfarfod Tom, addunedu, a dysgu beth allwch chi ei wneud i leihau eich ôl troed carbon.

Dilynwch hanes Hyrwyddwyr Newid Hinsawdd Cymru yn: http://tinyurl.com/3gu535d

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.