Rydych chi yn:  > 
English

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Medi 2011

Croeso!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 15 Medi 2011
Athro'r Ardd
map o ysggolion

Croeso i’r 2,883 o ddisgyblion sy’n cymryd rhan yn ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion eleni!

Dwi wedi cyffroi’n lân achos eleni mae gyda ni ddisgyblion o Gymru, Lloegr a’r Alban yn cymryd rhan! Mae’r holl ysgolion ar y map.

Dros yr wythnosau nesaf, bydda i a fy ffrindiau gwyrdd yn brysur yn paratoi’r bylbiau a’r potiau i’w hanfon i’r ysgolion. Yna bydd pob ysgol yn plannu ar 2 Hydref yng Nghymru a Lloegr a 26 Hydref yn yr Alban.

Athro’r Ardd

www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/scan/bylbiau/