Rydych chi yn:  > 

Awst 2011

Gwaith ar ailddatblygiad Sain Ffagan yn parhau

Postiwyd gan David Anderson ar 24 Awst 2011

Diwedd wythnos diwethaf, treuliais ddiwrnod gyda Gr?p Dehongli Sain Ffagan yn edrych ar gynlluniau ar gyfer y orielau newydd arfaethedig. Mae'n gyffrous i weld y prosiect yn symud ymlaen wrth i ni ddechrau trafod sut bydd yr orielau yn edrych a beth allai ei gynnwys fel rhan o'r arddangosfeydd. Ar hyn o bryd, rydym yn gobeithio cael dwy oriel - un am Hanes Cymru ac un am sut mae pobl yn byw. Bydd angen i ni hefyd sicrhau bod digon o le ar gyfer ardal arddangosfeydd dros dro. Mae yna gymaint o storïau diddorol a phwysig i'w dweud, ac rydym yn ymwybodol na all pob un ohonynt gael eu cynnwys fel rhan o oriel parhaol. Felly, mae'n hanfodol bod gennym le o ansawdd uchel i gynnal amrywiaeth eang o arddangosfeydd. Yn bersonol, byddwn i'n hoffi gweld ar ryw adeg yn y dyfodol arddangosfa arall am blentyndod yng Nghymru yn ogystal â hanes gwleidyddol Cymru. Mae'r posibiliadau yn ddiddiwedd, ac rydym yn hapus i wrando ar unrhyw syniadau sydd gennych hefyd!

Dros y penwythnos, cymerais beth i ymlacio ac fe fum yn Glyndebourne i weld cynhyrchiad o Rinaldo gan Handel . Roedd y canu yn odidog ac roedd yn gynhyrchiad gwych, yn cyrraedd y safon uchel byddai rhywun yn disgwyl yn Glyndbourne. Yr oedd, fodd bynnag, yn gynhyrchiad eithaf gwahanol. Roedd y Cyfarwyddwr wedi penderfynu diweddaru'r cynhyrchiad fel bod ei fod wedi ei selio ar y thema ysgolion bechgyn yn erbyn ysgolion merched yng nghanol yr ugeinfed ganrif. Roedd Rinaldo yr arwr erbyn hyn yn fachgen ysgol oedd yn cael ei fwlio gan ei gyfoedion cyn cael ei gludo i fyd ffantasi, lle wedyn daeth yn arwr. Er ei fod yn gynhyrchiad diddorol, mae'n rhaid i mi gyfaddef fod yn well gen i fersiwn Handel ond serch hynny fe wnes i fwynhau'r hiwmor y cynhyrchiad yn Glyndebourne.

Brwydr Sain Ffagan

Postiwyd gan Sara Huws ar 18 Awst 2011

Fe ymunodd y Cymdeithas Rhyfel Cartref Lloegr â ni y penwythnos diwethaf, i archwilio hanes Brwydr Sain Ffagan, ble yr ymladdod milwyr Cromwell a'r Brenin ym 1648. Fe ddaethon nhw â llond y lle o arfau, yn ôl y disgwyl - yn ogystal â nifer helaeth o sgiliau a gwrthrychau i'w harddangos. Byddai rhestr yn rhy ddiflas, felly dyma luniau o rai ohonyn nhw wrth eu gwaith! Diolch i Alcwyn Evans am dynnu'r lluniau.

 

[delwedd: Aelod o ECWS wrthi'n nyddu]

Paratoi ar gyfer diwrnod o nyddu wrth ffermdy Cilewent

[delwedd: Gwersyll Seneddwyr]

Gosod gwersyll y Seneddwyr ger ffermdy Abernodwydd

[delwedd: Y frwydr ar gychwyn yn Sain Ffagan - mwsgedi yn cael eu tanio]

Taniwch!

[delwedd: Ail-grewyr hanes o bobo oed yn gwylio arddangosfa ryfela]

Teulu o ail-grewyr. Roedd aelodau iau y grŵp yn hwyl i weithio hefo nhw!

[delwedd: Milwyr Rhyfel Cartref]

Dynion a merched âd'u gwaywffyn, yn aros i fynd ar flaen y gâd

[delwedd: Uchelwr oes y Rhyfel Cartref]

Uchelwr yng Nghastell Sain Ffagan, mewn gwisg o'r 1640au

Digon yn digwydd!

Postiwyd gan David Anderson ar 17 Awst 2011

Fel y gallwch ddychmygu, mae wedi bod yn amser prysur ym mhob un o'n amgueddfeydd gan ei bod yn wyliau ysgol. Mae'n wych gweld yr holl amgueddfeydd yn llawn o bobl ac, ers mynediad am ddim, mae'n golygu bod ymweld ag amgueddfa genedlaethol yn fforddiadwy ar gyfer yr holl deulu. Rydym wedi bod yn brysur gyda digwyddiadau hefyd, megis ein presenoldeb yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Wrecsam. Roedd yr haul yn tywynnu ar y rhan fwyaf o ddyddiau, ac roedd yna awyrgylch hyfryd. Roedd ganddom ni stondin ac roedd llawer o ddiddordeb yn yr arddangosfa oedd gennym yn ymwneud â'r ardal. Roedd yn gyfle i ni annog ymwelwyr i ymweld â'r amgueddfa yn Wrecsam, lle mae gennym arddangosfa, yn ogystal ag ymweld â phob un o'r amgueddfeydd cenedlaethol. Er mai prif ffocws yr wythnos oedd ymgynghori â'r cyhoedd ynghylch ailddatblgyiad Sain Ffagan, cawsom hefyd lansiad llwyddiannus o'r rhifyn diweddaraf o'r cylchgrawn Glo. Roedd y Gweinidog, Huw Lewis, yn bresennol fe wnaeth ein helpu i lansio'r cylchgrawn. Mae'r ymateb i'r cynnwys wedi bod yn wych. Mae cael presenoldeb mewn digwyddiadau cenedlaethol megis yr eisteddfod yn hanfodol i'n gwaith, gan ei fod yn caniatáu i bobl nad ydynt yn byw yn agos at unrhyw un o'n safleoedd i brofi'r casgliadau cenedlaethol a chymryd rhan yn ein gwaith.

Ar fy ffordd yn ôl o Wrecsam, ymwelais ag Amgueddfa Hanes y Bobl ym Manceinion. Roeddwn wedi fy rhyfeddu gan y ffordd y mae'n llwyddo i adrodd hanes gwleidyddol o safbwynt y bobl. Mae'r graffeg yn gweithio'n arbennig o dda, a roddodd rhai syniadau imi ar gyfer ailddatblygiad Sain Ffagan.

Roeddem yn freintiedig iawn i allu croesaw artistiaid o Chongqing yn Tsieina yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd fel rhan o wythnos Chongqing yng Nghymru. Cynhaliwyd yr agoriad swyddogol yma hefyd, ac roedd yn wych cwrdd â ffrindiau o Tsieina oedd wedi helpu gyda'r arddangosfa Dazu yn gynharach yn y flwyddyn. Roedd ein ymwelwyr wrth eu boddau gyda gwaith yr artistiaid yn ogystal â'r arddangosfa o luniau. Y gobaith yw y bydd hyn yn ddigwyddiad blynyddol, ac rydym yn gobeithio croesawu artistiaid eraill o Chongqing yn y dyfodol.

Summer Art Activities

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 11 Awst 2011

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

» View full post to see all images

Just a few more beauties!

Summer art activities

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 10 Awst 2011

[delwedd: ]

This is a wonderful drawing by Charley of a Jester which ties in with our Tudor art theme.

Don't forget that art activities are running all through August, and if you haven't been before, now is the time to visit as it's generally a little quieter in the galleries when the weather is good!

Block Blog: Primary Investigations

Postiwyd gan Julia Tubman ar 9 Awst 2011

At this juncture in the investigation of this block-lift, I am making every effort to outline the relationships (if any) between artefacts. As can be see in the first photograph, plenty of small pieces of iron plate, often with no telling association with larger plates, emerge as soil is scraped away. Aside from photographing their position for future reference, and examining them for signs of the remains of fittings, impressions of textile or leather, there is not much that can be done with these anonymous fragments. Moreover, these fragments often overlie more interesting and coherent features, and so I am generally removing these: I will most likely x-ray these in large batches at a later date. As you can tell by the annotations, I’ve begun to get a good idea of the fragile nature of the fragmentary, corroded copper and iron artefacts mixed in the burial deposit, and have begun to grasp how difficult lifting the larger pieces of lorica will be.

So far I have had limited success at recovering any ‘true edges’ of the iron armour, as most of the vulnerable thin plate has been broken. Finding edges greatly improves our chances of identifying plates, and where two edges have been found, dimensions such as the width of the plate can give us an idea of which part of the lorica cuirass the plate comes from. It also helps us to make educated comparisons with examples of Roman armour found from other sites. For instance, the iron plate recovered in the second photograph has a width of 6.5 cm across, dimensions similar to those recorded for the armour fragments found amongst the Corbridge Hoard, and from the Austrian site, Carnuntum. It also has the very corroded remains of two copper alloy rivets, which improves our understanding of how the cuirass was constructed and held together.

As I work I am keeping the surface of the soil block wet, by spraying it with deionised water. This prevents the soil from drying out too much, separating, and breaking the iron remains as it falls into chunks. As most of the iron is in such a poor condition, consolidation with a removable acrylic adhesive, such as Paraloid B72 (ethyl methacrylate copolymer) is a must (which is why in some photographs the iron surface appears to have a dark sheen to it).  

Whilst excavating an area of the block to the left of the photograph, I came across an exciting, (and sadly, very degraded) find: copper alloy wrapped around a thin iron plate. It can be seen in-situ in the photograph to the right, and after excavation in the photograph below. Sadly, as not much of the object has been recovered, a firm identification of this piece hasn’t been reached yet, though further excavation might yield more clues.

Readers may have noticed that I have begun to clean the outside of what is most likely a girth hoop. The exposed iron plate is 1mm in thickness, and the hoop is broken in several places, that I can see from the surface. When focusing on this feature, I will have to be careful to remove enough soil and other burial debris to reveal the curved plate’s shape, whilst maintaining the earthy support until I am ready to remove the that section of armour from the soil block. The next blog entry will focus on describing the results of excavations in this area, which includes a copper-alloy tie loop, still associated with the iron plate.

 

Lots of talk, for some very small numbers

Postiwyd gan Mari Gordon ar 8 Awst 2011

Ok, so we had the iPad moment. What’s changed? Lots. The iPad itself was, in truth, disappointing for publishers. Beautiful, sure, but not very helpful. It wasn’t multifunctional and it wasn’t backward compatable with much stuff either (I can’t be the only person still using OS 10.4?) But, like Apple’s previous offers, it was a gamechanger. It established the tablet as a device, despite many people, myself included, wondering if anyone really wanted Job's 'third device'. Apple then let other manufacturers come up with their own versions, the best of which is probably Samsung’s Galaxy, and quietly went home to improve their own model. Having established the tablet, and just in time to catch the secondary wave of adopters, out comes iPad 2. With improved functionality and more features (camera – two, actually), it still passes itself off as the most desirable tablet, even if it’s not necessarily the best. With iPad 2 and the iPhone, Apple has now firmly entered the mainstream consumer market. In losing the geek factor, what has it gained? Well, turnover, and profit, obviously. While Apple’s top-quality combined hardware/software model of Macs retains its market-leading position in the creative industries, the iPods, Ipads and iPhones are now thoroughly high-street, even with their top-end price tags.

However, part of this trajectory has been the strategic downplaying of the iPad’s e-reader function, which is what publishers were most  excited about. Instead, the iPad focuses on portable, sleek, seamless acces to the web and email – truly, a big iPhone, but also ready and waiting for Web 3.0.

In terms of e-readers the iPad moment just didn’t happen. This has left Amazon’s Kindle as market leader, even though it only reads Amazon’s own e-book file format (although there are rumours Amazon will soon be allowing US publishers to submit e-books in the industry-standard e-Pub format). Amazon introduced the Kindle in 2007, by 2010 in the US Amazon were selling more Kindle books than hardbacks; today Amazon sells more Kindle books than hardback and paperback put together. At the moment it’s selling 105 Kindle books for every 100 print books, and three times more Kindle books than this time last year. In the UK, where the Kindle store has only been open a year or so,  Amazon are selling twice as many Kindle books as hardbacks.

What can we learn from this? Remember, the Amazon figures only apply to their own sales, of Kindle books, which can only currently be read on a Kindle device. What’s happening across the rest of the bookselling industry? The true picture for the UK is that sales of e-books are currently 2.5% of all book purchases; interestingly, they peaked at 3% over Christmas (did you get an e-book in your stocking?!) Adult fiction is still the most popular category, at 5.4% of all purchases; men and women are buying e-books equally, and the age group 55-64 makes up over a quarter of e-book buyers.

This 2.5% seems like a tiny figure for us all to be worrying so much about, especially as the value of the sales is low – about 1.6%. I still can't wait to have a go though.

Printing

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 4 Awst 2011

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

[delwedd: ]

» View full post to see all images

I tried out a printing session with young adults the other day. We looked at designs from the 1950s (on clothes from our collections and in books)and then made some prints based on them. The printing techniques were a mixture of relief prints (like lino but using softblock) and monoprinting. Here are some of the pictures which are fantastic! I'll try and get round to adding more soon.

I'm planning on running something similar next year for adults and young adults (aged 16+) so if anyone has any suggestions or would be interested in having a go, please get in touch.

Summer Art Activities

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 4 Awst 2011

[delwedd: ]

Art activiites have begun in Oriel 1 for the summer and will continue every day throughout August. It's a drop-in session and runs from 11 until 1 and then 2 until 4. We are looking at lots of things to do with the Tudors and making models of Tudor Buildings.

I'll be adding more pictures as the summer goes on!

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd]

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  [delwedd: Sain Ffagan]

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  [delwedd: Big Pit]

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Wlân Cymru]

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru]

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  [delwedd: Amgueddfa Lechi Cymru]

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  [delwedd: Amgueddfa Genedlaethol y Glannau]

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.