Rydych chi yn:  > 
English

Eglwys Sant Teilo

Awst 2011

Brwydr Sain Ffagan

Postiwyd gan Sara Huws ar 18 Awst 2011

Fe ymunodd y Cymdeithas Rhyfel Cartref Lloegr â ni y penwythnos diwethaf, i archwilio hanes Brwydr Sain Ffagan, ble yr ymladdod milwyr Cromwell a'r Brenin ym 1648. Fe ddaethon nhw â llond y lle o arfau, yn ôl y disgwyl - yn ogystal â nifer helaeth o sgiliau a gwrthrychau i'w harddangos. Byddai rhestr yn rhy ddiflas, felly dyma luniau o rai ohonyn nhw wrth eu gwaith! Diolch i Alcwyn Evans am dynnu'r lluniau.

 

Aelod o ECWS wrthi'n nyddu
Paratoi ar gyfer diwrnod o nyddu wrth ffermdy Cilewent

Gwersyll Seneddwyr
Gosod gwersyll y Seneddwyr ger ffermdy Abernodwydd

Y frwydr ar gychwyn yn Sain Ffagan - mwsgedi yn cael eu tanio
Taniwch!

Ail-grewyr hanes o bobo oed yn gwylio arddangosfa ryfela
Teulu o ail-grewyr. Roedd aelodau iau y grŵp yn hwyl i weithio hefo nhw!

Milwyr Rhyfel Cartref
Dynion a merched âd'u gwaywffyn, yn aros i fynd ar flaen y gâd

Uchelwr oes y Rhyfel Cartref
Uchelwr yng Nghastell Sain Ffagan, mewn gwisg o'r 1640au