Rydych chi yn:  > 

Mehefin 2011

Trysor Cudd

Postiwyd gan Sara Huws ar 23 Mehefin 2011

Bore da! Galw heibio'n sydyn ydw i - mae cymaint i'w wneud y bore 'ma na alla i aros yn hir: cynnau'r arogldarth, paratoi'r groes, cwpan a'r ddysgl, a chamu mewn i'm gwisg 1520aidd. Mae hynny'n ddigon o drafferth - fe godais i'n gynnar i blethu fy ngwallt i steil Tuduraidd heddiw hefyd! Dangosodd un o'r Tudor Group imi sut i wneud pan fuon nhw'n aros yma adeg y Pasg. Fe wnaeth hi i'r holl beth edrych yn hawdd iawn - dwi ddim cweit yn plethu'n rhwydd eto, on dyfal barhau sydd raid, am ein bod ar fin cynnal digwyddiad am ffasiwn Tuduraidd fis nesa.

Yn y cyfamser, rwy'n paratoi ffilm o Duduriaid ddaeth i'n gweld ni y llynedd, i'w roi yn Oriel 1 yn yr arddangosfa Creu Hanes: 1500-1700. Mae rhai o'm hoff wrthrychau Tuduraidd i'w gweld yno, gan gynnwys ffigur o Grist: gwrthrych prin iawn sy'n olrhain hanes crefyddol Cymru. Wedi'i gerfio cyn y Diwygiad, mae'n wrthrych cain ac anarferol - cafodd ei ddarganfod wedi'i guddio tu fewn i wal yn yr 1850au.

Ceflun Crog
Manylyn o gerflun Crog

Ni wyddom lawer am sut y cyrhaeddodd y cerflun ei gartref yn y wal, ond bydd Penny Hill, Cadwraethwraig a Hanesydd, yn dod i siarad am ei hanes cudd ar ddydd Sadwrn. Gobeithio y gallwch ymuno â ni ar ddydd Sadwrn yn Oriel 1, am 2 o'r gloch, ar gyfer sgwrs fydd yn mynd ymhellach na'r plwyf lle'r canfuwyd y gerflun. Mae Penny yn arbenigwraig mewn pigmentau a phaentiadau hanesyddol, yn bennaf, ac felly fe fydd yn dod â lliw yn ôl i hanes y Groes o Gemaes.

Pigmentau
Pigmentau naturiol ar gyfer addurno cerflun

Bydd y sgwrs yn Saesneg: galwch am ragor o wybodaeth ar 029 20 57 3424, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Gobeithio y gwela i chi yno.

New Natural History Galleries

Postiwyd gan Peter Howlett ar 22 Mehefin 2011

At long last all the natural history galleries are now open again at National Museum Cardiff. You can see old favourites such as the Humpback Whale and the world's largest recorded Leatherback Turtle but there is also something new.

We have created a new gallery which is an introduction to marine biodiversity - or life in the sea. The gallery has over 100 new marine specimens on display with a focus on marine invertebrates rather than fish and you will also find specimens of seaweeds, an often neglected group when it comes to museum displays.

Nearly all the specimens have been displayed in indvidual cases which allows you to get up close and marvel at the intricate design of some of these beasts (and algae!). We have reserved the 3 large cases to display heavy or fragile specimens. Two have displays of some of our fantastic Blaschka glass models. The detail in these models has to be seen to be believed and all the more amazing is they were made over 100 years ago.

So if you are in Cardiff and have an hour free why not pop in and have a look at the new galleries.

Cystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr 2011

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 17 Mehefin 2011
1af - Jakery Jones
2il Thomas Longden
3ydd Isabella Leyshon
Chydnabyddiaeth uchel: Lucy Saxon
» View full post to see all images

Gofynnwyd i'r disgyblion dynnu llun cennyn pedr a'u labelu. Cawson ni lwyth o luniau gwych!

Rhoddodd Athro'r Ardd wobrau Bishops Childs CIW School a Ysgol Nant Y Coed am gyflwyno'r darluniau gorau. 

 

Darganfod y Gymru Gynnar - yn y Gelli

Postiwyd gan Mari Gordon ar 9 Mehefin 2011

Cert Celf - Arian

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 2 Mehefin 2011

Neges gyflym i ddangos rhai lluniau o beth fuon ni'n creu yn y Cert Celf dros hanner tymor. Mae'r gweithgareddau yn rhedeg tan ddydd Sul, felly mae digon o amser i chi ymweld a chymryd rhan o hyd. Mae rhai gwisgoedd ffansi Tuduraidd gyda fi hefyd y gall y plant eu gwisgo, a chefndir wedi'i beintio er mwyn tynnu llun o'i flaen.

Ceiniogau yw'r thema am fod arddangosfa anhygoel o geiniogau yn yr oriel ar hyn o bryd fel rhan o arddangosfa Creu Hanes. 'Celc Tregwynt' yw'r enw ar y ceiniogau ac fe gawson nhw eu claddu tua 1647 a'u darganfod o'r diwedd ym 1996!

Rydyn ni wedi bod yn lliwio ac addurno ceiniogau Tuduraidd yn y cert celf ac wedi bod yn defnyddio cortyn a ffoil i wneud arian 3D.

Dwi'n credu eu bod nhw'n edrych yn rhagorol.

Taking Stock of the Block

Postiwyd gan Julia Tubman ar 1 Mehefin 2011

After documentation, the next step was to take stock of the overall condition of the block, and to make a preliminary inventory of the types of archaeological materials I could see.

 

As can be seen in the birds-eye-view photograph, there are some large cracks running across the block: these most likely occurred during lifting and transportation from the site to the museum. Unfortunately, these extend through some of the exposed armour, and areas of thin, mineralized iron plate have broken. This kind of damage, whilst regrettable, couldn’t have been avoided.

 

I wanted to keep the broken pieces in place for as long as possible, as the positioning of the remains is important to our interpretation of the events taking place in these two rooms of the warehouse. In order to ensure that fragments stayed together (at least for the interim) I used a wax-like substance called Cyclododecane, which I melted and brushed onto the artefacts. The Cyclododecane will eventually sublime altogether, and so I will not have to remove it later.

 

In addition to the iron plates, there are also a range of other interesting artefacts visible on the surface of the block. There appears to be a scattering of copper alloy scale armour (see photograph for an example), which would also have been worn by a soldier.

 

At the edge of the block is a large copper alloy stud, its use in antiquity currently unknown: it is not an artefact which has been associated with lorica segmentata. As the photograph shows, the copper has corroded considerably and is very thin.

 

Scattered amongst these exciting finds are the usual types of artefacts found during archaeological excavations: pieces of red ceramic tile, fragments of pottery, bits of animal bone, and crumbly lumps of white plaster (from the building itself).

 

Excavating the block will be both time consuming and challenging: I have selected a number of small tools to use. I am unable to place a microscope over the block, and so will be using an optimizer (a visor with magnification lenses) instead- I do not want to miss any small artefacts or details during the excavation.

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.