Rydych chi yn:  > 
English

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Chwefror 2011

Blodyn cyntaf

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 11 Chwefror 2011
Fy nghrocws 1af - 11/02/11
Cennin Pedr - 20cm o uchder nawr - 11/02/11.
Dail gwyrdd ffres!

Mae fy nghrocws cyntaf wedi cyrraedd! Does dim ysgolion wedi son am rai eto, ond dwi’n disgwyl y bydd llawer o adroddiadau’n cyrraedd yr wythnos yma.

Cyn hir, bydd llawer o flodau yn ymddangos ar y map – yna gallwch chi weld yn union ble mae’r blodau yn agor gyntaf.

Cofiwch, mae blodau crocws yn agor tua chanol y bore, ac yn cau erbyn diwedd y dydd. Lawrlwythwch fy syniadau ymchwilio i brofi’r theori gyda’ch blodau crocws chi.

Peidiwch â cholli’ch blodau! Os na fydd eich crocws wedi agor erbyn diwedd yr wythnos, ewch â’ch pot adre gyda chi dros wyliau’r hanner tymor. Yna, gallwch chi fwynhau eich blodau a dangos i’r teulu beth rydych chi wedi bod yn ei dyfu.

Dydw i ddim wedi derbyn unrhyw gwestiynau’r wythnos hon, ond rydw i wedi cael adroddiadau o flagur gan Ysgol Gynradd Gatholig y Santes Fair ac Ysgol Gynradd Gatholig Sant Joseff.

Anfonwch luniau o’ch dosbarth chi a’ch blodau ata i!

Athro’r Ardd

Spring shoots!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 4 Chwefror 2011
Daffodil shoots
Tree bud
crocus shoots
Tree buds
» View full post to see all images

Slowly, more and more schools are reporting shoot sightings! Cwm Glas Primary near Swansea have reported a few more shoots but still no sign at St. Mary's Catholic Primary School in Flint.

My daffodils are about 10cms tall now and my crocus have just popped through the soil. Even my mystery bulb is starting to grow and there are buds opening on my garden trees. A true sign that spring is coming!

Take a look at the pictures so you can be sure what bulbs you have growing. Send me some pictures of your shoots or how you collect your weather.

Watch your crocus very carefully now because once they start grow they can flower very quickly. As soon as they flower, send in your record so we can see on the map where the bulbs are opening first.

Competitions. Don't for get we have two fantastic competitions this year. The Daffodil Drawing Competition and the Win a trip competition. I've already recieved some very nice drawings from Bishops Childs Church in Wales School. I look forward to seeing some more from other schools soon...

Weather wise it's been very windy for most of us - so please check that your pots haven't fallen over.

Professor Plant