Rydych chi yn:  > 
English

Ymchwilio ein Coedwigoedd

Ionawr 2011

Paratowch i gyfri...

Postiwyd gan Hywel Couch ar 24 Ionawr 2011
Cnocell Fraith Fwyaf yn bwydo ar ein cnau tu fas i'r cuddfan.
Ji-Binc gwryw yn mwynhau'n hadau.

Ydych chi'n mwynhau gwylio'r adar yn eich ardd? Oes 'da chi hoff le i fynd i wylio'r adar? Penwythnos 'ma (29ain a 30ain Ionawr) yw'r Big Garden Birdwatch, sef arolwg blynyddol o adar Prydain sy'n cael ei threfnu gan yr RSPB.

Dim ond awr sy angen i recordio pa adar sy'n ymweld a'ch ardd neu parc lleol. Am restr o parciau Caerdydd, cliciwch yma.

Gallwch hyd yn oed ymweld a ni yma yn amgueddfa Sain Ffagan i weld pa adar gallwch weld o'n cuddfan adar. Ble bynnag da chi'n mynd, cofiwch i wisgo'n gynnes, gall fod yn oer iawn!

Does dim tal i cofrestru ac mae'r holl wybodaeth 'da chi angen ar gael ar wefan yr RSPB: www.rspb.org.uk/birdwatch 

Beth welwch chi??

Llifogydd!

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 13 Ionawr 2011
Yn gyntaf oedd yr eira ac nawr y glaw! Torrodd yr Elai drwy'r dorlan ger Sain Ffagan heddiw. Diferion bychain i gymharu 'da beth sy'n digwydd yn Queensland Gallwch helpu'r rheini sydd wedi eu dal lan yn y llifogydd yn Awstralia yma