Rydych chi yn:  > 

Tachwedd 2010

Brrgggh!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 29 Tachwedd 2010
Robin haerllug yn gofyn am fwyd.
Yn ei ogoniant.
Aeron y gaeaf yn yr eira.
Ia yn toddi ar afalau sur bach.

Newid yn y tywydd ers fy adroddiad yr wythnos diwethaf!

Mae’r tymheredd wedi cwympo ac mae’r wlad i gyd dan eira. Mae sawl ysgol wedi cau ac mae ysgolion eraill yn cofnodi bod y mesuryddion glaw yn ‘llawn eira’! Roedd Ysgol Gynradd Maesycwmer yn glyfar iawn yn toddi’r eira yn eu mesurydd glaw cyn ei gofnodi! Gwelwch y sylwadau isod.

Neithiwr, cofnodwyd y tymereddau isaf erioed am fis Tachwedd. Yng nghanolbarth Cymru, cyrhaeddwyd record o -18C (0F) yn Llysdinam, ym Mhowys. Adroddodd Dr Fred Slater: ‘Rydw i wedi bod yn cofnodi’r tywydd yng Nghanolfan Faes Llysdinam yn ddiwyd ers 30 mlynedd – a neithiwr oedd yr oeraf i fi ei gofnodi.”

Os ydych chi’n medru cyrraedd yr ysgol, anfonwch eich canlyniadau ac unrhyw luniau o’r eira sydd gennych.

Roedd y Robin haerllug yma yn fy atgoffa i o pa mor llwglyd fydd adar yn ystod y gaeaf. Daeth yn agos iawn ata i yn Sain Ffagan y bore ‘ma. Yn ffodus roedd fy mocs bwyd gyda fi felly rhoddais i ychydig friwsion iddo fe yn gyfnewid am gael tynnu ei lun.

Os hoffech chi helpu’r adar y  gaeaf hwn cofiwch roi bwyd adar allan yn yr ysgol neu’r ardd. Fe wnes i ychydig o beli braster dros y penwythnos. Roedden nhw’n hawdd i’w gwneud ac yn llawer o sbort.

Er mwyn dysgu sut i wneud cacennau adar a peli braster ewch i http://bit.ly/i7mdNN

Os ydych chi’n chwilio am le da i wylio adar beth am ymweld â’n cuddfan wylio adar yn Sain Ffagan http://bit.ly/cPGqzz

Athro’r Ardd.

Eich cwestiynau a'ch sylwadau

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 25 Tachwedd 2010
Athro'r Ardd
Professor Plant

Dyma rai o’ch cwestiynau a’ch sylwadau.

Dyma rai cwestiynau da iawn gan wyddonwyr clyfar iawn! Mae llawer mwy o sylwadau gan ysgolion isod hefyd.

Gofynnodd Ysgol Gynradd Oakfield: 'Beth yw taldra’r genhinen bedr dalaf i gael ei chofnodi yn yr arbrawf hwn?' Yn ysgol Sant Dunawd y cofnodwyd y talaf ar 15/4/2010. Roedd yn 80cm o uchder!

Gofynnodd Ysgol Nant y Coed: 'A yw’r canlyniadau yn debyg i’r canlyniadau ar yr un amser y llynedd?' Cwestiwn da iawn. Dwi wedi ateb y cwestiwn yn lleol ar gyfer Nant y Coed, ar gyfer Cymru ac wedi edrych ar batrymau tymor hir.

Yn lleol yn ysgol Nant y Coed: Ar gyfartaledd roedd llai o law ym mhythefnos gyntaf mis Tachwedd ac roedd yn gynhesach nag yn 2009.

Glawiad: 2009 – 20.9mm. 2010 – 14.6mm.

Tymheredd: 2009 – 7.7°C. 2010 – 14°C.  

Oedd y patrymau'r un peth yn eich ysgol chi?

Canlyniadau astudiaeth 2010: www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/2968/

Canlyniadau astudiaeth 2009: www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/2952/

Yng Nghymru: Roedd mis Hydref eleni ychydig yn oerach na’r llynedd a chafwyd yr un faint o lawiad ag yn 2009.

Cymedr tymheredd yn 2009 oedd 11°C a 9.8°C yn 2010.   

Cymedr glawiad yn 2009 oedd 128.3mm a 123.8mm yn 2010.

Edrych ar y patrymau tymor hir: Roedd y cyfartaledd misol ar gyfer mis Hydref rhwng 1971-2000 yn 6.5°C. Mae’r ddau Hydref diwethaf wedi bod dipyn yn gynhesach mewn cymhariaeth.

Gweler: http://www.metoffice.gov.uk/climate/uk/averages/19712000/areal/wales.html  

Oes unrhyw ysgolion wedi gweld eira eto? Os ydych chi, gadewch i mi wybod.

Diolch yn fawr. Athro’r Ardd.

Ymwelwyr i'r cuddfan adar

Postiwyd gan Hywel Couch ar 23 Tachwedd 2010
Cnocell Fraith Fwyaf yn bwydo ar ein cnau tu fas i'r cuddfan.
Titw Fawr a Titw Tomos Las yn bwydo gyda'i gilydd.
Ji-Binc gwryw yn mwynhau'n hadau.
Ji-Binc benywaidd yn bwydo. Sylwch ar y wahaniaeth yn y lliw i'r gwryw.
» View full post to see all images

Wrth i adar y goedwig dod yn gyfarwydd gyda'i amgylchedd newydd, mae'r bwydwyr tu fas i'r cuddfan wedi bod yn brysur dros ben. Ar adegau mae'r bwydwyr bron wedi ei orchuddio gan amryw o titws, sy'n cael ei ymuno gan telor y coed, ji-bincs a robin goch achlysurol. Pob hyn a hyn mae cnocell fraith fwyaf yn ymddangos hefyd, yn gorfodi i'r adar llai cuddio am munud neu ddwy.

Mae'r cuddfan nawr bron iawn yn barod i agor i'r cyhoedd, dal y bwriad i agor cyn diwedd y mis. Os ydych yn meddwl am ymweld a'r cuddfan, cofiwch i wisgo rhywbeth gynnes, mae hi gallu bod yn oer uffernol ar adegau. Hyd yn oed yn well, dewch a fflasg o de gyda chi!

Mae'r cuddfan yn lle gwych i tynnu lluniau o bywyd gwyllt, dyma rhai rydyn ni wedi tynnu o adar gwahanol yn bwydo tu fas i'r cuddfan.

Wales for Africa - the final countdown

Postiwyd gan Mari Gordon ar 22 Tachwedd 2010

Had a strange last week in the office; as my colleague Ediwn was on his course all week it left me feeling a bit at a loose end, despite the fact that I had so much writing up to finish. I was also still very conscious of my host, at home recovering from her car crash, which was still casting a nasty shadow over everthing. Strangest of all, and bitterly disappointing, was that Edwin couldn’t make it to my presentation on Wednesday morning. I was presenting the principles of the strategy to the various member organizations, including board members. In a sense it was the culmination of most of my work. I wanted Edwin there so that he make sure the members were taking it all on board, but I also wanted him there to support me, and for everyone to see that it’s his strategy too.

Anyway, true to form, we kicked off 30 minutes late. (Apparently to a lot of people ‘9am’ means anytime that starts with ‘9’, so, basically I suppose it can mean any time up to ‘9.59am’.) Still a couple of people wandered in half an hour or so later, and I also broke off a few times as people took phone calls. However, I think I covered everything I’d meant to, to a full board room, and in the planned 2 hours. I finished by throwing it open for discussion, including getting the members to help draw up the Civic Forum’s tagline.

I don’t think I’d realised how nervous I was: I’d taken the Civic Forum’s old logo, which was actually quite new, scrapped it and come up with something radically different. I told them that just because they’re NGOs doesn’t mean they’re amateur. I said the strategy means that the Civic Forum has to live its values: if you say you’re inclusive, then you must communicate in relevant language via a relevant platform; you make your offices open and welcoming – right down to having clear signage to the toilets. Given the immense constraints and challenges these people face, I’m pretty lucky that the strategy was received on the whole with enthusiasm (if also at times with some mild confusion!)

Technicall I'm on holiday now, but I'll be returning to Lusaka in a couple of days to the handover I couldn't do lsat week. I've also got a couple of last-minute jobs: after the presentation I was asked to write a brochure for one organization, who do rights awareness with people facing forced eviction. I was also asked to design someone a logo! Luckily, it was one of the easiest things I've had to do here - explaining that no, I can't, as I'm not a graphic designer!

Cerddoriaeth Duduraidd yn Eglwys Teilo Sant

Postiwyd gan Sara Huws ar 17 Tachwedd 2010
Post clou i roi gwybod ichi fod ein hail-berfformiad (re-enactment yn ôl geiriadur Bruce!) o wasanaeth Cristnogol Tuduraidd ar-lein.

Arweinwyd y prosiect gan Ganolfan Ymchwil i Gerddoriaeth Gynnar yng Ngholeg Prifysgol Cymru, Bangor, a Phrifysgol Exeter. Roedd yn gyfle i weld os allwn ni heddiw geisio dilyn ôl troed addolwyr yng Nghymru, dros 500 mlynedd yn ôl. Roedd gennym gymaint o ddiddordeb yn y cwestiynau a'r problemau a godwyd ag yr oedd gennym mewn profi theorïau ynglŷn â sut oedd Cristnogion yn addoli yng Ngymru yn oes y Tuduriaid. 'Dyn ni'n gobeithio y byddwch chi'n ei fwynhau:

Gallwch gael mwy o wybodaeth am y prosiect yma.

Wales for Africa, some pics at last

Postiwyd gan Mari Gordon ar 17 Tachwedd 2010

This is us interviewing the Residents' Development Committee at George Compound in Lusaka. They were the most articulate and motivated group of people I've met. The house is an example of what people are living in.

Also, here's me with the RDC in Kawala Compound, 200 miles north, in Kitwe in the Copperbelt Province.

Wales for Africa

Postiwyd gan Mari Gordon ar 16 Tachwedd 2010

By some miracle we have half-decent internet connection at the office. Actually it’s not a miracle, as I happen to know that the server providers were working on the problem over the weekend. I guess I just didn’t believe it would make any difference, any more than I believed that the designers I was supposed to be seeing on Friday would turn up, or that my ‘office’ would really only take a day to ‘decorate’ (the day in question being last Monday) or that my mail will ever turn up.

Ooh, all sounds a bit harsh I know. But I’ve just had my third frustrating visit to immigration, thinking I finally had everything I need to renew my permit, only to be told I have to return on Thursday, after ‘the boss’ has had time to check my file (so what have they been doing?!). Was also sheepishly informed by my colleague that he won’t be here most of this week as he’s on and M&E training course; this is my last week of working with the organization, and I should be crossing every t and dotting every single I with him.

But what really set a bad tone for me this week – while also putting my whinging right into perspective – was finding out on Sunday evening that my host had been in a car crash. She, some colleagues – and her baby – were travelling to Livingstone. Seeing as she was being made to make the 8-hour journey, on a Sunday, she’d decided to treat the time there as a couple of much-needed stress-free days out of the office. Instead, they drove through a downpour for about half the journey until the car slipped off the side of the road and flipped over. I don’t know who I felt more sorry for, her in Livingstone with the baby, suffering from shock and fright, or her poor husband at home waiting and worrying until the next morning when he could travel down to join them. They’ve all been discharged from hospital with, apart from the shock, nothing more serious than cuts and bruises. The fatality rate for road accidents in Zambia is notorious, partly due to the driving in the cities and partly due to the terrible condition of the roads outside the cities, especially now that the rains are here. The fact that they escaped with nothing broken – or worse – really is a miracle.

Dathlu Moel y Gaer

Postiwyd gan Ian Daniel ar 12 Tachwedd 2010
Disgyblion Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd gyda Dewi Pws Morris, Bardd Plant Cymru
Disgyblion Ysgol Rhos Helyg, Sir Fflint gyda Dewi Pws Morris
Agor y drysau

Diolch o galon i ddisgyblion Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor, Sir Fflint ac Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd am ymuno gyda ni wrth ddathlu creu'r Moel y Gaer newydd ddoe. Roedd hi'n wych cael ysbrydoliaeth gan Dewi Pws Morris, Bardd Plant Cymru. Buom yn creu perfformiad a darn o farddoniaeth. Byddaf yn cerfio'r geiriau hyn ar ddarn o bren dros yr wythnosau nesaf i'w harddangos nhw ger Moel y Gaer. Dyma'r gerdd i chi

Ti yw cartref y Celtiaid

Yn llawn o atgofion henfyd

Pobol cryf a dyfeisgar ein gorffennol

A ni? Dani yma o hyd

 

half term art cart

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 10 Tachwedd 2010

I keep forgetting to take some photos of our quilt designs that the children made over half term! They are looking wonderful in the gallery, so i'll try and remember to get some photos next time i'm there and will blog about it as soon as I can!

Postiwyd gan Mari Gordon ar 5 Tachwedd 2010
 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.