Rydych chi yn:  > 

Hydref 2010

Ryseitiau'r Hydref

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 28 Hydref 2010
Mae Gwledd yr Hydref yn parhau am un diwrnod arall (fory, dydd gwener yr 29ain). Diolch i bawb a ddaeth i mwynhau'r bwyd yr wythnos yma. Mi fyddaf yn blogio ymhellach am yr Hydref cyn bo hir, ond yn y cyfamser dyma'r ryseitiau fe ddefnyddiom:

Palu yn y pridd

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 28 Hydref 2010
Plannu yn Ysgol Cynfran, Conwy.
Plannu yn Ysgol Cynfran, Conwy.
Plannu yn Ysgol Porth Y Felin, Conwy.
Plannu yn Ysgol Porth Y Felin, Conwy.

Ar dydd Mercher 20 Hydref cafod miloedd o blant hwyl yn palu yn y pridd fel rhan o broject Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion – ymchwil newid hinsawdd.

Roedd nifer yn edrych ymlaen i blannu’r bylbiau bach y byddant yn gofalu amdanynt tan y gwanwyn nesaf. Yr wythnos nesaf bydd yr ysgolion yn dechrau casglu cofnodion tywydd a chwblhau sialensiau Athro’r Ardd er mwyn ennill eu Tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych.

Mae’r project yma yn gyfle gwych i ddysgu y tu allan i’r ystafell ddosbarth, ond mae hefyd yn fodd i Amgueddfa Cymru rannu gwybodaeth ac adnoddau  gwyddonol gydag ysgolion ledled Cymru.

Yr ystadegau...

Mae 5.4% o ysgolion cynradd Cymru yn cymryd rhan eleni, 2,681 o ddisgyblion mewn 71 ysgol ar drws Cymru.

Mae 60% o’r ysgolion dros 30 milltir o Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, sy’n bencadlys yr ymchwiliad. 

Mae 42% o’r ysgolion wedi’u lleoli yng Ngogledd Cymru, 33.8% yn Ne Ddwyrain Cymru, 16.9% yng Ngorllewin Cymru a 8.4% yng Nghanolbarth Cymru.

Mae 38% wedi’u lleoli mewn ardaloedd Cymunedau’n 1af ac mae 40% yn ysgolion Cymraeg neu ddwyieithog.

Mae 37% yn cymryd rhan yn y project am y tro cyntaf tra bo 63% wedi bod yn rhan o’r project am ddwy flynedd neu fwy.

Yn y Swydd

Postiwyd gan Chris Owen ar 27 Hydref 2010
David Anderson yn Sain Ffagan
David Anderson, Cyfarwyddwr Cyffredinol

Ychydig dros bythefnos yn ôl, fe ddechreuais yn fy swydd yma yn Amgueddfa Cymru. Mae wedi bod yn gychwyn digon prysur wrth i mi fynd ati i gwrdd â staff ym mhob un o'n safleoedd ni, yn ogystal â mynychu dathliadau pen-blwydd Amgueddfa'r Glannau yn bump oed. Mae pawb wedi bod yn arbennig o groesawgar, ac rydw i'n falch iawn o gael y cyfle i arwain sefydliad sydd mor uchel ei barch.

Rydw i wedi ymuno ag Amgueddfa Cymru ar adeg gyffrous iawn. Mae datblygiadau ar droed i greu Amgueddfa Hanes yn Sain Ffagan ac i droi llawr cyntaf Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn Amgueddfa Gelf Genedlaethol i Gymru - disgwylir y bydd y gwaith yma wedi'i gwblhau ym mis Gorffennaf 2011. Dros y misoedd nesaf, byddaf i'n cefnogi cynnydd y projectau yma yn ogystal ag yn cadarnhau'r neges bod Amgueddfa Cymru yn adnodd modern ar gyfer Cymru. Swyddogaeth yr Amgueddfeydd Cenedlaethol yw gwasanaethu pobl Cymru, ac un ffordd o lwyddo i roi'r weledigaeth yma ar waith yw ffurfio partneriaethau diwylliannol. O ystyried sefyllfa ariannol y wlad ar hyn o bryd, mae'r dull yma yn bwysicach fyth.

Wythnos diwethaf, lansiwyd ein dogfen Ysbrydoli Cymru yn y Senedd. Mae dysgu wrth wraidd popeth a wna Amgueddfa Cymru ac mae'r papur yma'n dathlu'r gwaith yma, a'n gweledigaeth ni o fod yn amgueddfa ddysg o safon ryngwladol. Mae'r llyfryn yn dangos sut mae ein gwaith o ddehongli a chyfathrebu ein casgliadau i bobl Cymru, a'i hymwelwyr, yr un mor bwysig â bod yn geidwaid i gasgliadau'r genedl.

Mae Amgueddfa Cymru yn unigryw ymysg amgueddfeydd cenedlaethol yr Ynysoedd Prydeinig oherwydd ei amrywiaeth o safleoedd a hefyd eu cysylltiad clos gyda'r cymunedau a'r rhanbarthau y maent yn rhan ohonynt. All yr un amgueddfa genedlaethol yn Llundain ddod yn agos at gyflawni hyn.

Mae'r casgliadau hefyd yn anhygoel o amrywiol yn eu hystod eang o ddisgyblaethau - o hanes cymdeithasol i gelf, o wyddoniaeth natur i hanes diwydiannol. Mae hyn yn galluogi'r amgueddfa i apelio i gynulleidfa eang, gyda chydbwysedd rhwng y rhywiau - sydd eto'n wahanol i rai amgueddfeydd yn Llundain!

Mae'r cyfle i weithio yn un o'r prif amgueddfeydd Celtaidd yn apelio'n fawr imi. A minnau wedi fy ngeni ym Melffast, ac wedi astudio Archaeoleg a Hanes Iwerddon yn yr Alban, rwyf yn falch o gael y cyfle nawr i ddysgu mwy about am ddiwylliant a hanes Cymru.

Wales for Africa: crisis

Postiwyd gan Mari Gordon ar 25 Hydref 2010

We've convened a crisis meeting of the Forum's members in order to draw up a planned response to the Government's National Development Plan - the Plan with no chapter on housing. Members also looked at the Position Statement I'd drafted the week before, which we're placing in the Times of Zambia - a government paper, so we altered the tone a little bit!

I spent the rest of the week visiting members to carry out the baseline survey. The week was sort of topped and tailed by highlights. At the beginning we visited two women's co-operatives in rural areas, teaching women skills like brick-making and land rights issues. The week ended, however, with a visit I'll never forget. If I said I enjoyed it that would be inappropriate - nobody could enjoy seeing the appalling circumstances some people live in. We visited two compounds, one in Lusaka and one 200 miles north in Kitwe, to conduct focus groups with the residents' committees. In Lusaka, about 2,000 people live in the compound in homes that range from breezeblock constructions to shacks that are collapsing around them. They draw water from shared taps located around the compound. Everywhere is dirt and dust. Some people, usually women, set up their own business, ranging from a single table with a few vegetables to brick-built grocery shops - and loads of hairdressers. I was taken to see the school, which was spotless and being repainted as I was there. A gang of schoolchildren, in their navy blue uniforms, were chatting and giggling on their way from school, just like a crowd of Cardiff schoolkids. Everywhere I went I was followed by a growing crowd of small children. At first they mutter 'muzungu' (white person) but when I wave at them I get dazzling smiles and waves back. And then when I attempt to greet them - 'muli shani' - they burst into laughter.

The residents' committees in both Lusaka and Kitwe are simply inspirational. They're politicised, aware, committed; they spoke in dialect but I continuously heard the words 'advocacy', 'sensitised' and 'empower'. They have the will, the intelligence and the inner resources to achieve what's needed to lift these communities out of abject poverty, if only the infrastructure we take for granted was put in place for them.

Some good news, after our crisis meeting my colleague secured a meeting at the Ministry of Finance the next morning, and a committment to revisit the Housing Chapter to try, with the NGO's help, to make fit for reinstatement in the National Plan. It's a start.

Fish! Conserving fluid preserved specimens for display

Postiwyd gan Peter Howlett ar 20 Hydref 2010

For October and November 2010 we have opened a small exhibition in our main hall celebrating the diversity of fish found around the UK. These fish are all from our collections, with the oldest specimens going back to 1904.

To get these specimens usable for display we have had to do some conservation work. This has been as simple as cleaning the glass jar or Perspex display tank, to working on the specimen itself and changing the preservation fluid. How the fish has been preserved can affect its overall appearance and condition, but unfortunately whatever method we use the colour will be lost.

Many of the fish have been preserved in an alcohol solution, usually ethanol, which does result in shrinkage and the fish becoming very stiff. The preserving fluid can also become a very dark amber colour. This is due to materials such as lipids in the fish tissue being extracted out by the alcohol solution. However we know ethanol based preserving solutions work as the practice has been going on since the 1600’s! In more recent years we have found that it can also preserve DNA that is usable in modern molecular studies.

Another common preservative is formaldehyde, commonly called formalin. A diluted solution, usually of around 4% formaldehyde, has been used for over a century now. Formaldehyde causes chemical cross linking reactions in the biological tissues and this is termed ‘fixation’. Unfortunately formaldehyde does have problems, being pungent and potentially toxic to work with.

Some of the fish have also been preserved in a fluid called ‘Steedmans’. This is a mixture of propylene glycol (often used in anti freeze), a phenol (an aromatic organic chemical) and formaldehyde. This can preserve fish shape very well but there are concerns over its long term preservation properties.

For the main hall display all the preserving fluids were checked. All the specimens in formaldehyde and ‘Steedmans’ were moved to a safer alternative. This uses a chemical called DMDM Hydantoin which replaces the use of formaldehyde in everyday products such as shampoos and cosmetics and is much safer to work with.

Some of the specimens themselves needed some cleaning and tidying up. After years in a jar many had a build up of old proteins and fats on their surface. Other specimens had corrosion products on them from old metal tags that had been used for labels. Many of the specimens were also moved to more suitable glass jars.

The end result is an intriguing display highlighting specimens with fishy stories from the museums collections. The aim has been to make the specimens as accessible as possible so that visitors can get a close look at the preserved fish. The exhibition also represents the ongoing work that is required to care for the museums natural history collections for both now and the future.

Julian Carter

Opening up the Collections

Postiwyd gan Peter Howlett ar 20 Hydref 2010

Final Natural History Open day – Wednesday 27th October 2010

Members of the public will be given an intimate insight into the museum’s natural history collections next week. As part of the International Year of Biodiversity, the departments of Biodiversity and Systematic Biology along with Geology have been holding open days throughout the year to showcase the work that they do.

Museum experts in a wide range of fields, from bugs to beetles, dandelions to diatoms can all be found in the main hall along with a crazy array of critters from the national collections. Visitors can also sign up for a wide variety of behind the scenes tours where they will be able to find out more about the incredible collections that the museum holds and the research that we do.

I will be running tours of the large shell collection, showcasing some of the 2 million shell specimens that we hold as well as explaining some of the work that is carried out by our researchers. Other tours will take you round the Welsh National Herbarium, the amazing vertebrate collections with their primate skeletons and stuffed animals, the insect collections with butterfly specimens over a hundred years old, and the vast array of pickled animals in jars in our marine lab.

This is to be the final open day for this year, so don’t miss your chance! Come and meet the experts and take the opportunity for a unique trip behind the scenes. Book your tour place on the day - numbers are limited to 10-12 people on each tour. Tours are suitable for ages 8 and over, but unfortunately are unsuitable for people with limited mobility because of the stairs involved.

Jennifer Gallichan

Postiwyd gan Mari Gordon ar 16 Hydref 2010

Wales for Africa, now we're communicating

Postiwyd gan Mari Gordon ar 14 Hydref 2010

Just met a journalist, who wants to do something with our story about the Government leaving housing out of the National Development Plan (which I still think must be an oversight?!).

He's taken our press release and he loved the open letter, and he's coming back on Saturday to do interviews. Result.

Toddler playtime

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 14 Hydref 2010

Yesterday we had our second toddler session in the gallery. We will be holding the sessions once a month and each month will look at a different theme - this month the theme was Autumn, and the one before looked at farm animals. The sessions are quite informal giving the little ones a chance to play and experience our different activities and to socialise with the other children. Another important part of the session is that it is bilingual, so the staff who are working (Ffion,Iola and myself this month) can speak in Welsh or English to the children, and the songs that Ffion led at the end were also in Welsh. It's a nice way for English speaking parents to begin to learn Welsh with their children.

So, what do we do? yesterday we had an art and craft table where the children could decorate pumpkin shapes or leaves, make leaf rubbings (although I find this is often a bit difficult for the under 3's!) or do some drawing. We also had a sensory tray filled with leaves, plastic bugs, fircones and dried lemon slices; coloured and scented playdough (yellow playdough was vanilla and the orange one cinammon and spices) with different cookie cutter shapes to play with; a sandpit and fircones (the sandpit was going to be our sensory tray and we were going to change it each month, but the children seemed to enjoy playing with the sand so much we didn't have the heart to change it! What I might do though is dye the sand at some point so it will be a little bit more exciting!); soft toys to play with and a quiet area with picture books. The picture books we had yesterday were 'Cwymp y dail' by Sian Lewis which is a Sali Mali book about Autumn, 'Cawl Pwmpen' by Helen Cooper - a nice autumnal book about pumpkin soup, 'Hibernation Station' by Michelle Meadows and Kurt Cyrus - an unbelievably cute story about animals hibernating, although perhaps a little too 'american' for some tastes (not mine!), 'The Tiny Seed' by Eric Carle - i love the illustrations in this, 'I am a Bunny' by Ole Risom and Richard Scarry - an adorable simple book about the seasons, and my find of the month, 'Autumn' by Gerda Muller - this was perfect for a bilingual session as it doesn't have any words (I didn't realise this when I ordered it) and consists of illustrations of the type of things that happen in the autumn - leaves falling off the trees, rainy weather, making leaf rubbings, making jam and hibernating animals. It's a lovely book to look through with a child as it lets them make up the story themselves.

We ended the session with a song about Autumn, and sent them all off with a leaf bag and a leaf spotting sheet in case they wanted to have a walk around the museum.

Next month our theme is buildings

Wales for Africa

Postiwyd gan Mari Gordon ar 14 Hydref 2010

Finally, finally feel like I've started work. I've spent hours in the back of a very hot car driving around a gridlocked Lusaka, a crash course (nearly literally) in NGO culture. But met some amazing people along the way though.

I wrote a press release and was very excited when the comms person from the organization we share offices with told me he'd take it to the journalist he was meeting that evening. Unfortunately, i hadn't counted for the dire network connection in our offices and lack of networked printer, so I couldn't get the press release to him, by hard copy or email. Not so exciting.

Then wrote a letter to the Minister for Finance and National Planning, an open letter we're placing in The Post and a letter to housing stakeholders inlcuding the World Bank. All part of our preparation for a crisis meeting. The Zambian government has published their Sixth National Development Plan, but left out the chapter on housing - madness if they want to deliver on their other priorities like health and education.

The Post is the paper with highest circulation figures, and very much holds the government to account. Unlike UK high-circulatin 'newspapers', The Post is crammed with political items, including a substantial international section. Not a celebrity in sight. How refreshing.

I think I'll be doing a lot of responsive stuff like this, as well as working on the longer-term strategy, but it's all useful as we talk a lot about voice, audience and tools.        

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.