Amgueddfa Cymru

Hafan

Blog yr Amgueddfa

Amgueddfa Cymru

Gaeaf yn y Pentref CeltaIdd

Ian Daniel, 1 Rhagfyr 2010

Gaeaf yn y Pentre Celtaidd, cyfle i deuluoedd wylio sut mae darparu ar gyfer y gaeaf, dewch i droi eich llaw at wehyddu gwiail a chawen.

4 a 5 o Rha 12:00 i 13:00 a 14:00 i 15:30

Dathlu Moel y Gaer

Ian Daniel, 12 Tachwedd 2010

Diolch o galon i ddisgyblion Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor, Sir Fflint ac Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd am ymuno gyda ni wrth ddathlu creu'r Moel y Gaer newydd ddoe. Roedd hi'n wych cael ysbrydoliaeth gan Dewi Pws Morris, Bardd Plant Cymru. Buom yn creu perfformiad a darn o farddoniaeth. Byddaf yn cerfio'r geiriau hyn ar ddarn o bren dros yr wythnosau nesaf i'w harddangos nhw ger Moel y Gaer. Dyma'r gerdd i chi

Ti yw cartref y Celtiaid

Yn llawn o atgofion henfyd

Pobol cryf a dyfeisgar ein gorffennol

A ni? Dani yma o hyd

 

Disgyblion Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd gyda Dewi Pws Morris, Bardd Plant Cymru
Disgyblion Ysgol Rhos Helyg, Sir Fflint gyda Dewi Pws Morris
Agor y drysau

Dysgu sgiliau newydd

Ian Daniel, 24 Medi 2010

Dros yr wythnosau diwethaf rwyf wedi bod yn dysgu sgiliau newydd. Treuliodd Paul Atkin rai diwrnodau yn y Pentref yn dysgu fi sut i droi pren a chreu powlen. Adeiladodd durn ar fy nghyfer a gyda chefnogaeth ein crefftwyr yma, y gof a'r gwneuthurwr lledr, rydym ni'n gobeithio cynhyrchu ein powlenni ein hunain! Ymunwch gyda fi dros y misoedd nesaf wrth i mi baratoi ar gyfer y gaeaf.

Dewch i weld sut, yn fy marn i, yr oedd pobl yr Oes Haearn yn storio bwyd a phlanhigion ar gyfer y gaeaf

8-10 Hyd 11.00 - 13.00 a 14.00 - 16.00

Gwyliwch fi'n paratoi ar gyfer y gaeaf a dewch i droi eich llaw at wehyddu gwiail a chawen                       

4 - 5 Rhag 12.00 - 13.00 a 14.00 - 15.30

 

Ian Dan iel yn rhoi tro ar y turn
Drio fy llaw gyda'r turn
Ian yn creu bowlen o bren
Allwch chi weld y pren yn troi'n bowlen - cofiwch dyma oedd fy nhro cyntaf!
Ian yn gwneud bowlen o bren
Dim pwysau gyda gymaint yn gwylio!
basgedi Oes Haearn
Helep Campbell yn dangos i ni sut i fynd ati
basgedi Oes Haeran
Fy masged cyntaf!

Bywyd newydd i'r tŷ crwn

Chris Owen, 30 Gorffennaf 2010

Pwy sy'n gwenu heddiw ar y t? crwn newydd? Mae Dafydd a'r tim adeiladu yn mwynhau ffrwyth eu llafur wedi misoedd o waith caled. Wrth ddathlu agoriad Moel y Gaer mae pawb wedi bod yn eu llongyfarch am eu gwaith. Diolch i bawb a ddaeth i ddathlu gyda ni ar yr achlysur arbennig hwn. Rwyf wedi mwynhau'n fawr trafod y gwaith gyda chi i gyd.

Dathlu gyda'r ymwelwyr
Beth gafodd eu claddu ger y fynedfa? Cewch weld yr wythnos nesaf.
Y tan cyntaf yn y Moel y Gaer newydd
Croeso i chi - yr ymwelwyr cyntaf i fy nghartref newydd.

Agoriad Swyddogol Tŷ Crwn

Ian Daniel, 27 Gorffennaf 2010

Mae'r gwaith bron ar ben a'r dathlu ar fin dechrau! Fel y gallwch weld mae'r to wedi ei gwblhau ac rydym wedi arbrofi trwy greu twll bach ar gyfer y mwg. Gobeithio y bydd yr arbrawf yn llwyddiannus - amser a ddengys! Rwyf angen gwneud rhywfaint o wyngalchu ar y waliau mewnol ac yna fe fydd wedi ei gwblhau. Byddwn yn dathlu trwy gynnal agoriad swyddogol ar ddydd Sadwrn os ydych o gwmpas dewch draw am 3 o'r gloch i ymuno gyda ni yn y 'Pentref Celtaidd'. Diolch i bawb am eu cefnogaeth a'u diddordeb dros y misoedd diwethaf ac yn arbennig i'r gwirfoddolwyr Dylan Hammond a Lauren Parfitt.

Ian Danile y tu allan i Moel y gaer
Fi y tu allan i Moel y Gaer ar ei newydd wedd
To Gwellt wedi ei orffen
Y to gwellt wedi ei orffen
Creu agorfa yn y to
Creu agorfa yn y to
Bwndeli cyrs
Gall y bwndeli cyrs gael eu symud fel eu bod nhw'n cynorthwyo gydag awyru'r adeilad
Tŷ crwn Moel y Gaer wedi ei orffen
Moel y Gaer ar ei newydd wedd