Rydych chi yn:  > 
English

Gorffennaf 2010

Bywyd newydd i'r tŷ crwn

Postiwyd gan Chris Owen ar 30 Gorffennaf 2010
Dathlu gyda'r ymwelwyr
Beth gafodd eu claddu ger y fynedfa? Cewch weld yr wythnos nesaf.
Y tan cyntaf yn y Moel y Gaer newydd
Croeso i chi - yr ymwelwyr cyntaf i fy nghartref newydd.

Pwy sy'n gwenu heddiw ar y t? crwn newydd? Mae Dafydd a'r tim adeiladu yn mwynhau ffrwyth eu llafur wedi misoedd o waith caled. Wrth ddathlu agoriad Moel y Gaer mae pawb wedi bod yn eu llongyfarch am eu gwaith. Diolch i bawb a ddaeth i ddathlu gyda ni ar yr achlysur arbennig hwn. Rwyf wedi mwynhau'n fawr trafod y gwaith gyda chi i gyd.

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 27 Gorffennaf 2010

Agoriad Swyddogol Tŷ Crwn

Postiwyd gan Ian Daniel ar 27 Gorffennaf 2010
Ian Danile y tu allan i Moel y gaer
Fi y tu allan i Moel y Gaer ar ei newydd wedd
To Gwellt wedi ei orffen
Y to gwellt wedi ei orffen
Creu agorfa yn y to
Creu agorfa yn y to
Bwndeli cyrs
Gall y bwndeli cyrs gael eu symud fel eu bod nhw'n cynorthwyo gydag awyru'r adeilad
» View full post to see all images

Mae'r gwaith bron ar ben a'r dathlu ar fin dechrau! Fel y gallwch weld mae'r to wedi ei gwblhau ac rydym wedi arbrofi trwy greu twll bach ar gyfer y mwg. Gobeithio y bydd yr arbrawf yn llwyddiannus - amser a ddengys! Rwyf angen gwneud rhywfaint o wyngalchu ar y waliau mewnol ac yna fe fydd wedi ei gwblhau. Byddwn yn dathlu trwy gynnal agoriad swyddogol ar ddydd Sadwrn os ydych o gwmpas dewch draw am 3 o'r gloch i ymuno gyda ni yn y 'Pentref Celtaidd'. Diolch i bawb am eu cefnogaeth a'u diddordeb dros y misoedd diwethaf ac yn arbennig i'r gwirfoddolwyr Dylan Hammond a Lauren Parfitt.

'Biodiversity - Who cares?' exhibition now at Cardiff

Postiwyd gan Mari Gordon ar 22 Gorffennaf 2010
Plant models going on display

We’ve just finished setting up the exhibition ‘Biodiversity - Who Cares?’ in the Main Hall at National Museum Cardiff. It’s been a great opportunity for us to show off some more of the beautiful botanical models from our stored collections. The models have been skilfully crafted from beeswax, but you might mistake them for real plants when you first look at them. With around 1000 models in the collection to choose from, our only problem has been deciding which ones to display!

The exhibition has been created by the BioSyB Dept as a contribution to the International Year of Biodiversity. The exhibition looks at some of the ways in which we can help reduce the loss of biodiversity. Look out for this touring exhibition at other Amgueddfa Cymru venues during the rest of the year.

Annette Townsend

Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru yn adlewyrchu ar ddyfodol diwylliant yng Nghymru wrth adael

Postiwyd gan Mari Gordon ar 19 Gorffennaf 2010

Bu Michael Houlihan, Cyfarwyddwr Cyffredinol Amgueddfa Cymru, sydd ar fin gadael i ddechrau swydd newydd yn Seland Newydd, yn adlewyrchu ar ei amser fel pennaeth y corff drwy ddarlithio yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar nos Fercher 14 Gorffennaf 2010.

Wedi saith mlynedd yn y rôl allweddol hon, bydd Mr Houlihan yn gadael yn yr wythnosau nesaf i ymgymryd â'r swydd fel Prif Weithredwr Amgueddfa Seland Newydd Te Papa Tongarewa. Cyhoeddodd Amgueddfa Cymru'n gynharach yr wythnos hon bod David Anderson, Cyfarwyddwr Addysg a Dehongli Amgueddfa Victoria and Albert, wedi ei apwyntio fel ei olynydd.

I ddarllen y ddarlith gyfan, cliciwch yma.

Spring Bulb for Schools

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 9 Gorffennaf 2010

Investigation Results 2006-2010

The ‘Spring Bulbs for Schools’ project allows 1000s of schools scientists to work with Amgueddfa Cymru-National Museum Wales to investigate and understand climate change.

Since October 2005, school scientists across Wales have been keeping weather records and noting when their flowers open, as part of a long-term study looking at the effects of temperature on spring bulbs.

See Professor Plant's reports attached or download the spreadsheet to study the trends for yourself!

Many Thanks

Professor Plant

Art Club

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 7 Gorffennaf 2010

Thanks to everyone who came to our brand new art club. We were looking at nature and printmaking and made some beautiful pictures with potato prints, leaf prints and leaf rubbings.

Our next art club is on saturday 4th September from 2pm until 3.15pm, places must be booked in advance so please phone our education department on 029 2057 3424 as soon as possible.

Art Club allows families to spend more time exploring different art and craft techniques, the September art club will continue to look at nature, but i haven't decided exactly what we'll be doing yet!

Meanwhile, our regular drop-in summer art cart sessions will be running throughout August... more information to come.