Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy
Dewislen
Cau
English

Amgueddfa Cymru

Hafan

Blog yr Amgueddfa

Amgueddfa Cymru

merched y sied

Bernice Parker, 23 Ionawr 2015

Mae’r defaid beichiog yn dod mewn o’r caeau'n syth ar ôl y Nadolig er mwyn cael lloches, bwyd a gofal ychwanegol – sy’n bwysig ar gyfer datblygiad yr wyn. Wnaethon nhw gael eu sganio yn y flwyddyn newydd er mwyn eu gwahanu i ddau grwp: y rhai sydd yn disgwyl oen sengl, a’r lleill sydd yn disgwyl gefeilliad neu dripledi. Mae’r marciau glas ar eu cefnau nhw yn dangos i’r ffermwyr pwy sy’n mynd i gael beth.


Ar hyn o bryd mae gennym tua 100 o ddefaid magu felly dyn ni’n disgwyl 150+ o wyn. Mae ein defaid 2 blwydd oed yn wyna am y tro cyntaf. Mae dafad yn feichiog am 5 mis - mae’n dod i’w thymor ym mis Medi, wedyn mae’r hyrddod yn mynd mewn gyda'r merched ar y cyntaf o Hydref. Felly bydd wyna yn cychwyn dechrau mis Mawrth. Ni sy’n dewis y drefn yma er mwyn cael wyn i'w gweld yng nghaeau'r Amgueddfa dros y Pasg. Dros yr wythnosau nesaf mi fydden nhw’n cicio eu sodlau yn y sied, yn bwyta ac yn cysgu…

Yn torheulo ac yn cael eu maldodi.

Rhywle yn eu phlith nhw mae Poopsie, oen llywaeth o ddwy flynedd yn ol. Mi gafodd yr enw ar ol iddi wneud pw-pw drostai wrth i mi fwydo hi!

Weithiau mae wyn llywaeth yn aros yn ddof ond mae Poopsie wedi ail ymuno a’r ddiadell erbyn hyn. Ond jyst weithiau mae na rhyw edrychiad sy’n dal fy sylw a dwi’n tybio ‘A ti di Poopsie…..?

cyfri defaid

Bernice Parker, 15 Ionawr 2015


Rhwng y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd ddaeth ein genod ni mewn o’r caeau er mwyn cael eu sganio

Diadell Sain Ffagan


A dyma’r canlyniadau…

canlyniadau scanio ar gyfer defaid Sain Ffagan


Mae gennym 3 frid o ddefaid yn Sain Ffagan ac maen nhw i gyd ar y rhestr o fridiau prin

Dafad Hill Radnor

Hill Radnor

Hwrdd Llanwenog

Llanwenog

grwp oddefaid cymysg ar bore rhewllyd

defaid yn Sain Ffagan


a Mynydd Duon Cymreig.


Bydd ein babis yn dechrau cyrraedd Mis Mawrth,
felly cadwch lygaid ar y wefan am fwy o fanylion yn agosach at yr amser.

Make an Aria

Sioned Williams, 27 Hydref 2014

What is an aria? That was the question posed by Music Theatre Wales Director, Michael McCarthy to kick-off this very exciting collaborative project. The Make an Aria scheme is a partnership between Music Theatre Wales (MTW) and the Royal Welsh College of Music & Drama (RWCMD) giving young composers an opportunity to have-a-go at opera. This time, they are using St Fagans Castle and the Museum’s collections as their inspiration. A group of composers from RWCMD teamed with creative writers will ‘make an aria’ from scratch.

So where do you start? A speed-dating session was a good way to establish the best creative match for composer and writer. When everyone was paired-up, curator Elen Phillips gave an introduction to the material for the arias – the story of St Fagans Castle during the Great War.

The Windsor-Clive family of St Fagans Castle were at the centre of events during these turbulent years; Lord Windsor as chairman of the Welsh Army Corps and Lady Windsor as President of the Red Cross Society in Glamorgan. Grief-stricken by the loss of their youngest son, Archer, who was killed in action, they opened the Castle grounds to set-up a hospital run by volunteer nurses or VADs.

The stories were brought alive by looking at objects from the Museum’s collections; a nurses’ uniform from the hospital, a delicate necklace made by one of the wounded soldiers and a field-communion set used on the battlefield. At this point we were joined by members of the Armed Forces community, the 203 Welsh Field Hospital Medics who gave us a completely new take on some of these objects and stories. It just proves that working collaboratively can bring some unexpected and rewarding results. We will continue to work with the Armed Forces in co-curating some of the exhibits in the new galleries at St Fagans but that’s another blog for another day.

We then led the composers and writers on a tour of the Castle and grounds; the old site of the WW1 hospital, the Italian garden where the soldiers recuperated and the greenhouses where the land girls may have worked. Any of these locations could be the setting to perform the arias in the summer of 2015. I think that everyone left with their heads bubbling with ideas. All we can do now is wait.

More I Spy Competition Winners

Katie Mortimer-Jones, 14 Hydref 2014

We were joined this Saturday by two more of our I Spy…Nature drawing competition winners and their families. The winners were shown around the mollusc (shell), marine invertebrate and vertebrate collections as part of their special behind the scenes tour by museum curators Katie Mortimer-Jones and Jennifer Gallichan. The visitors were able to select draws from the mollusc collections to look in and saw a Giant Clam and a cone shell known as Glory of the Seas (Conus gloriamaris), a once sort after shell found in the Pacific and Indian Oceans, to name but a few. Next onto the fluid store, where we keep our fluid preserved specimens such as marine bristleworms, starfish, crabs, lobsters and fish specimens. Lastly the tour finished up in the Vertebrate store where we keep some of the Museum’s taxidermy and skeleton specimens. After the tour, the winners were given their prizes of natural history goodies from the Museum Shop.

Arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol

Gareth Bonello, 17 Medi 2014

Ffermdy Hendre'r Ywydd Uchaf

Mae Elan yn gwirfoddoli gyda fforwm ieuenctid Sain Ffagan. Yn ddiweddar, treuliodd Elen amser gydag ein Uned Adeiladau Hanesyddol ac mae wedi ysgrifennu am ei phrofiad isod;

Arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol

Fel rhan o’r arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol yn Sain Ffagan, es i i Hendre’r Ywydd Uchag i weld saer coed wrth ei waith. Pan gyrhaeddais roedd yn brysur yn gweithio ar ffrâm ddrws ar gyfer y Pentref Oes Haearn newydd gyda phren a oedd o’r safle ac wedi cael ei dorri y bore hwnnw. Roedd rhaid i’r gwaith gael ei wneud gyda llaw heb unrhyw gymorth oddi wrth beiriannau. Roedd e’n fwy na hapus i siarad â ni ynglŷn â’i waith ac i ateb ein cwestiynau. Soniodd ynglŷn â’i hanes proffesiynol, ei fod wedi gwneud NVQ mewn gwaith saer hanesyddol a’i fod newydd orffen ei brentisiaeth ar ôl gweithio yn yr amgueddfa am bum mlynedd. Roedd ei edmygedd tuag at wybodaeth y crefftwyr mwy profiadol yn glir ac roedd yn ymwybodol fod y wybodaeth hon yn dod o brofiad ac nid ar sail cymwysterau.

Esboniodd wedyn sut daethant â’r adeiladau i’r amgueddfa gan ddisgrifio’r cynnyrch terfynol fel ‘flatpack buildings’ wrth iddynt rifo’r holl friciau o amgylch ochrau’r adeilad cyn ei dynnu i lawr a’i ailadeiladu. Defnyddiodd Dŷ Hwlffordd a Gorsaf Drenau Raglan fel esiamplau. Roedd pwysigrwydd cadwraeth yn y broses hon yn eglur wrth iddo sôn mai dim ond tynnu’r hyn sydd angen ei dynnu ffwrdd roedd rhaid gwneud wrth atgyweirio adeiladau. Esboniodd sut byddai datblygiadau newydd sydd ar droed yn Sain Ffagan yn arwain at waith newydd e.e. Palas y Tywysog o Ynys Môn lle bydd rhaid iddynt drin 480kg o bren! Dyma oedd amser gwerth ei dreulio er mwyn deall sut roedd yr adeiladu’n digwydd yn Sain Ffagan.

by Elan Llwyd