Rydych chi yn:  > 
English

Mai 2010

Adeiladu tŷ crwn - y gwaith yn parhau

Postiwyd gan Ian Daniel ar 5 Mai 2010
Cynllun y to
Cynllun y to
Dechrau codi'r trawstiau
Dafydd Wiliam a'r criw yn trafod safle'r trawstiau
Tybed beth oedd pobl yr Oes Haearn yn eu ddefnyddio yn lle sgaffaldiau?
Tybed beth oedd pobl yr Oes Haearn yn eu ddefnyddio yn lle sgaffaldiau?
Creu'r canol llonydd
Creu'r canol llonydd

Dechreuodd y gwaith ar y trawstiau ddoe. Mae 36 o rai onnen gennym ni i'w gosod. Byddwn yn dechrau creu trawstiau cadwynog ac yn defnyddio gwiail cyll ar gyfer y tulathau. Dewch draw i'n gweld ni wrthi.

Diolch i bawb ohonoch alwodd heibio ar y penwythnos - ges i dipyn o hwyl!