Rydych chi yn:  > 

Y Pentref Celtaidd

Mai 2010

Adeiladu tŷ crwn - mae'r gwaith yn parhau

Postiwyd gan Ian Daniel ar 27 Mai 2010
Cynnig help llaw gyda'r trawslathau
Cynnig help llaw gyda'r trawslathau
Gosod y trawslath uchben y drws
Rhaffau edefyn naturiol wedi eu gorchuddio â thar a'u defnyddio i glymu y pyst
Dafydd, Tim ac Andy yn gosod trawslathau yn uwch ar y to

Rydym ni wedi bod wrthi'n gosod y trawslathau yr wythnos hon. Dyma fydd yn cynnal y to gwellt. Mae diddordeb mawr gen i yn y broses hon. Roedd Dafydd, Tim ac Andy yn ddigon caredig i adael i mi helpu! Byddaf yn y Pentref rhwng dydd Llun a dydd Iau yn ystod hanner tymor. Dewch draw i weld y gwaith.

Adeiladu tŷ crwn - creu to

Postiwyd gan Ian Daniel ar 13 Mai 2010
Codi'r trawstiau
Codi'r trawstiau
Codi'r trawstiau
Sylwch ar y trawstiau'n barod i'w codi
Golwg ar y trawstiaid oddi isod
Golwg ar y trawstiau oddi mewn y tŷ
Y trawstiau i gyd bron wedi eu gosod
Y trawstiau i gyd bron wedi eu gosod

Rwy'n dechrau teimlo'n gyffrous nawr a'r adeilad yn magu to. Gallwch chi ddychmygu sut siap fydd arno pan fydd Dafydd a'r criw wedi gorffen y gwaith.

Roedd digon i Dafydd feddwl amdano. Aeth y chwech traws cyntaf i fyny yn eithaf di ffwdan ond wedyn roedd yn rhaid ystyried y lle gorau i osod y trawstiau cadwynog. Penderfynodd Dafydd eu gosod y tu allan i'r prif drawstiau. I wybod pam darllenwch ei ddyddiadur

Aeth y llwyth nesaf o drawstiau i fyny'n eithaf cyflym. Roedden nhw wedi cael eu rhicio fel bod modd iddynt fachu'r gadwyn. Llinyn wedi ei dario sy'n eu rhwymo ynghyd. Gosododd Dafydd ail gyfers o drawstiau cadwynog tua gwaelod y to. Cyn hir fe fyddwn yn gosod y to gwellt.

Darllenwch ddyddiadur Dafydd http://www.theroundhouse.org/dafsdiary.htm

Adeiladu tŷ crwn - y gwaith yn parhau

Postiwyd gan Ian Daniel ar 5 Mai 2010
Cynllun y to
Cynllun y to
Dechrau codi'r trawstiau
Dafydd Wiliam a'r criw yn trafod safle'r trawstiau
Tybed beth oedd pobl yr Oes Haearn yn eu ddefnyddio yn lle sgaffaldiau?
Tybed beth oedd pobl yr Oes Haearn yn eu ddefnyddio yn lle sgaffaldiau?
Creu'r canol llonydd
Creu'r canol llonydd

Dechreuodd y gwaith ar y trawstiau ddoe. Mae 36 o rai onnen gennym ni i'w gosod. Byddwn yn dechrau creu trawstiau cadwynog ac yn defnyddio gwiail cyll ar gyfer y tulathau. Dewch draw i'n gweld ni wrthi.

Diolch i bawb ohonoch alwodd heibio ar y penwythnos - ges i dipyn o hwyl!

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.