Rydych chi yn:  > 
English

Ionawr 2009

Bwydwch yr adar!

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 20 Ionawr 2009

Mae’r dyddiau’n fyr, mae’r glaw yn oer, mae rhew ar y dail ac mae’r gwynt yn rhewi ’nhrwyn; mae’n rhaid ei bod hi’n fis Ionawr! Ond mae’r oerfel yn cael effaith ar greaduriaid eraill heblaw am bobl. Mae’n rhaid i adar fwyta llawer mwy yn ystod misoedd y gaeaf i gadw rhag rhewi i farwolaeth yn y nos. Edrychwch ar y i weld pa mor brysur yw hi!

Mae’r gaeaf yn amser gwych i ddenu adar i’ch gardd gan eu bod yn llai swil wrth ddod i gael bwyd. Efallai y byddwch chi’n denu rhai rhywogaethau nad ydynt yn ymweld â bwydwyr gardd fel arfer.

Mae yna gyngor ardderchog am ddenu adar i’ch gardd ar wefan yr RSPB, a thra eich bod chi yno beth am ymuno â Gwylfa Adar yr Ardd y penwythnos hwn? Gallwch gymryd rhan yn arolwg adar mwya’r byd o gysur eich ystafell fyw!

St Teilo's Church - the book

Postiwyd gan Mari Gordon ar 14 Ionawr 2009

We're getting really stuck in now. We've had a complete set of pages, which is our chance to move or replace any images, or perhaps move pages around. Once we've done that the layout is set in stone and we start proofreading. While we proofread the English, the designer will work on the Welsh pages - that's why it's important that nothing moves around after we've agreed on the layout!

We had some new external shots of the church done, so that we'd have a wider choice to try out for the cover. I think we're pretty close to deciding on the image. And I think the title is decided too:

Saving St Teilo's: bringing a medieval church to life.

I hope it's a strong title, and I like the fact that we get the name 'St Teilo's' right in there at the beginning!

We're also moving ahead with the launch event. It will be in the spring, March or maybe April. It should be a lovely event, it will be lighter then - and warmer!

Dyddiadur Lluniau Crocws

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 12 Ionawr 2009

Dyma Ddyddiadur Lluniau fy Nghrocws.

Bob wythnos, byddaf i'n postio lluniau newydd o flodau'r Crocws wrth iddyn nhw dyfu. Cymharwch nhw â'ch lluniau chi.

Ionawr 19fed - Dyma'r llun cyntaf, mae'r blagur yn dechrau codi uwchben y pridd. Ydy eich blagur chi wedi dechrau tyfu eto?

Blagur Crocws 19/01/09

Ionawr 15fed - Mi oeddwn yn gallu gweld pennau'r blagur yn codi uwchben y pridd am y tro cyntaf y bore yma. Dewch nol wythnos nesaf i weld y lluniau!

Athro’r Ardd

Nol at Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion