Amgueddfa Cymru

Hafan

Chalkie Davies: Ei Stamp ar yr NME

Mae'r arddangosfa wedi dod i ben ac felly mae'n amser datgan pwy sydd wedi ennill ein cystadleuaeth! Roedd yn wych gweld bod cymaint o bobol wedi ymweld a chreu gwaith wedi'i ysbrydoli gan y sioe.

Mae'r dyn ei hun wedi cael cyfle i feirniadu'r ceisiadau a rydym yn falch iawn o allu rhannu enwau'r enillwyr efo chi!

Gwobr Gyntaf:

@3gsdevtrust - Da iawn! Mae print Chalkie wedi'i lofnodi a bag rhoddion ar ei ffordd i Ymddiriedaeth Ddatblygu 3Gs, sy'n gweithio gyda phobl ifanc yn ardal Gurnos, Penydarren and Dowlais. 

Ail Wobr:

@fezzer64 - rhannodd y llun o'r rebel hapus hwn ac mae'n ennill taleb Recordiau Spillers a bag rhoddion:

Trydydd Wobr:

@CaronAooper

Bydd taleb Seetickets ar ei ffordd i Aaron am ein lun gwyrdroedig a thywyll, a dynnwyd ym Mharc Cathays.

Dewisodd Chalkie 5 llun oedd hefyd yn haeddu cymeradwyaeth, felly bydd bag rhoddion yn y post i David Jones, @tflathers, @daniellestalbot, paulhurlow a @softfun - cewch weld eu lluniau, a llawer mwy, ar storify #fyllunchalkie.

Diolch yn Fawr

Diolch i bawb a gymerodd ran - cymerwch olwg ar yr holl ffotograffau yn ein storify #fyllunchalkie. Os na gawsoch chi gyfle i weld y sioe, cewch gip ar waith eiconig Chalkie yn y fideo isod:

I’m back at my desk in St Fagans having just had one of those ‘I love my job’ kind of weeks. On Wednesday, I spent the day with an amazing group of Year 10 students from Ysgol Clywedog in Wrexham, gauging their opinions on devolution and its impact on Wales since 1997. Heavy-going stuff for 14 year olds? Think again!

With my colleagues Owain and Richard, I met the students at Wrexham County Borough Museum bright and early on Wednesday morning for an action-packed day of researching, questioning and debating. The aim of the day was to produce a film of the students discussing devolution and what it means to them as teenagers living in Wrexham today – a town which voted ‘no’ in 1997. We took a banner from the collection with us as a springboard for debate. This banner – made for the ‘yes’ campaign by the artist Mary Lloyd Jones – will be displayed in one of the redeveloped galleries here at St Fagans in the near future, along with contemporary voices from Ysgol Clywedog.

To kick-start the discussion, we asked the students to do a little background research. Some trawled the web using i-pads, while others accessed local newspapers stored on microfilm in the museum’s archive. Headlines and articles from the Wrexham Leader gave a snapshot of the debate at a local level – 44.3% of voters in Wrexham were in favour of devolution, while 55.7% were against. The Year 10 researchers were not surprised by the ‘no’ vote in Wrexham. This prompted a lengthy discussion about their identities as young people in north-east Wales, living so close to the border with England. Interestingly, eight out of the nine participants would have voted ‘yes’ in 1997 had they been eligible to vote.

We then moved on to analysing the banner. Without any prompts or contextual information, we asked the students to jot down their initial reactions and emotions on viewing it for the first time. Comments varied from questions about its design to its usage and meaning. In the afternoon, we filmed two group discussions, with the students directing questions to each other. This took on the feel of an informal Question Time, without the cheering and heckling! We were so impressed with the energy and enthusiasm of the students, it’s going to be a real challenge to edit the finished product.

A huge thank you to Thomas, Jess, Edan, Pedro, Morgan, Elise, Matthew, Lucy and Harry from Ysgol Clywedog for taking part in the project. We can’t wait to see the film on display. Our thanks also to Wrexham Museum for hosting and supporting the workshop. Diolch yn fawr iawn i bawb.

#YesForWalesBanner #MakingHistory

#BanerIeDrosGymru #CreuHanes

Yn ddiweddar, des i ar draws ffeithiau anhygoel ar wefan y BBC am y gwasanaeth post yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Ar anterth y brwydro, roedd hyd at 12 miliwn o lythyrau’r wythnos yn cael eu dosbarthu o Brydain i dir mawr Ewrop. Ar ben hyn, ar ddiwrnod arferol, roedd 19,000 o sachau post yn croesi’r Sianel a 375,000 o lythyrau yn cael eu sensori gan yr awdurdodau.

Yn naturiol, roedd derbyn cyfarchion o gartref yn hwb fawr i ysbryd y milwyr ar faes y gad. Yn yr un modd, roedd derbyn pwt o lythyr o’r ffrynt yn lleddfu gofid eu teuluoedd nôl yng Nghymru, am ryw hyd beth bynnag. Roedd Walter Vicarage o Abertawe yn ymwybodol iawn o hyn pan ysgrifennodd nodyn at ei fam o Ffrainc ym Medi 1915:

No doubt you will get my next letter from the trenches as we are expected to go in soon… I had a letter from Uncle Tom; he also told me Uncle David was there. I must write to him when I have time. I have only written to May once. I know she is in a stew about it, but I must try now and let you both have some news regular[ly] or at least as often as I can.

Bu Kate Rowlands yn llythyru â sawl cymydog oddi cartref yn 1915. Yn ei dyddiadur, mae’n nodi ei bod wedi ysgrifennu llythyron at Robert Daniel Jones (os gofiwch chi, fe ymunodd â’r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ym Mawrth 1915), a’i ffrind Anwen Roberts a oedd yn nyrsio gyda’r Groes Goch lawr yng Nghasnewydd. Fwy nag unwaith, mae’n sôn am bostio llythyrau yn y Sarnau – 'mynd i’r post min nos' yw’r ymadrodd sy’n ymddangos droeon yn y dyddiadur.

I'w chyfeillion yng Nghwm Main, roedd diffyg cyfleusterau postio yn bwnc llosg. Roedd y gymuned hon yn gartref i John Jones yr Hendre, ei wraig a'u plant - yn eu plith, Thomas (Tomi'r Hendre) a Winnie (Win). Does prin wythnos pan nad yw Kate yn crybwyll y teulu hwn yn ei dyddiadur.

Yma yn Sain Ffagan, mae gennym bentwr o archifau a roddwyd i'r Amgueddfa gan Winnie Jones yn y 1960au. Ymysg y papurau mae drafft o lythyr a ysgrifennwyd gan ei thad at y postfeistr yn cwyno am ddiffyg blwch post yn ardal Cwm Main a'r Maerdy. Mae'r casgliad hefyd yn cynnwys traethawd yn dwyn y teitl 'Cwm Main yn yr hanner can mlynedd diwethaf' a ysgrifennwyd gan Winnie yn 1940. Ynddo, mae'n cofio ymgyrch leol i gael blwch post newydd i'r gymdogaeth:

Yn 1908 casglwyd enwai [sic] yn yr ardal a gwnaed apel daer ond gwrthodwyd eto, ond nid bobl i ildio oedd yn byw yma yr adeg hono ac anfonent i Gorwen o hyd ac yn 1921 cafwyd y letter box hir disgwyliedig i gael ei gasglu yn y bore.

I ddathlu'r achlysur, ysgrifennodd Morris Jones, Llwynonn, gerdd o fawl i'r blwch post newydd:

Bu llawer o sibrwd a siarad

A dadlau yng Nghorwen yn dost

Cael cyfle mwy hwylus i'r ardal

i roddi llythyrau y Post

Ond heddyw mae popeth yn hwylus

Rwy'n canmol John Jones am ei waith

Yn lle rhedeg a chwysu trwy'r Sarnau

I'r Cefn i bostio cyn saith.

Ymysg archifau Winnie Jones mae cerdyn post a dderbyniodd ei rhieni gan ei brawd, Tomi'r Hendre, yn 1916. Ar y pryd, roedd yn hyfforddi gyda'r Ffiwsilwyr Brenhinol Cymreig ym Mharc Cinmael. Cewch glywed mwy am hanes Tomi ar y blog cyn hir. Yn y cyfamser, cofiwch bod modd i chi weld dros wythdeg o gardiau post o gyfnod y Rhyfel Mawr ar ein gwefan, ynghyd â sawl llythyr a thelegram.

...y mae’r Hydref wedi dod.

(ymddiheuriadau i’r awdur anhysbys)

Ar ôl bwrw’r gym ac ymbincio, bellach mae’r bois yn barod amdani. Fel hyrddod wedi eu bridio o’n praidd pedigri, mae’n rhaid gadael i ganfod cariad, ac felly mae nhw ar y ffordd i’r farchnad i gael eu gwerthu.

 

Bydd ein hyrddod bridio’n cyrraedd y cae defaid ar ddechrau Hydref, a’r ŵyn cyntaf yn cael eu geni gobeithio ddechrau Mawrth. Gwyliwch ferched, mae’r bois ar y ffordd!

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

The South Wales Miners’ Eisteddfod started in 1948 in Porthcawl, and Amgueddfa Cymru has a number of programmes for various years in the collection. This copy is for the Eisteddfod held in October 1971, and has been donated recently. The Porthcawl Eisteddfod was made world famous in 1957 when the famous US actor, singer and Civil Rights Movement leader, Paul Robeson made a famous broadcast. In 1938 Paul Robeson had been in Wales filming 'The Proud Valley'. This film introduced him to the miners of the Rhondda, and he was invited to sing at the South Wales Miners’ Eisteddfod. In 1950 Robeson had been denied a passport to travel abroad. Still wanting to appear at the Eisteddfod he used the transatlantic telephone cables to transmit his concert from New York to an audience of miners and their families in the Grand Pavilion at Porthcawl. It was a gesture of international solidarity. There is a copy of this recording made on 5th October 1957 in the museum's collection.

This pocket watch and protective snuff tin has been donated this month, and was used by the donor at Cwmtillery Colliery in the late 1970s. A protective case was a common way for mineworkers to protect their watches from dust and knocks. In this case a new use has been made for the snuff tin. We have other protective watch cases in the collection that were speciffically made for that purpose. The pocket watch shown is an example of a pocket watch in a protective brass and glass pocket watch case, which was known as a turnip. This watch was owned by Mr Evan Weston who was killed in the explosion at Universal Colliery, Senghenydd, 14 October 1913.

The final object this month is this real photograph postcard showing the officials of Meiros Colliery, Llanharran in 1920. Meiros Colliery probably opened in the 1880s, and closed about 1938.

Mark Etheridge
Curator: Industry & Transport
Follow us on Twitter - @IndustryACNMW