Rydych chi yn:  > 
English

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Rhagfyr 2008

Cerdyn Nadolig oddi wrth Athro'r Ardd

Postiwyd gan Mari Gordon ar 12 Rhagfyr 2008
Athro'r Ardd

Hoffwn ddymuno Nadolig llawen i'r holl ddisgyblion sy'n helpu eleni!

Rydw i wrth fy modd ar yr holl gofnodion tywydd sydd wedi dod i mewn yn barod.

Ydych chi'n hoffi fy het Nadoligaidd? Rwy'n edrych ymlaen yn fawr iawn at y gwyliau! Ddim yn hir i fynd nawr. Rwy'n edrych ymlaen at ymlacio a threulio amser gyda'r teulu a'r planhigion eraill. Tybed a gawn ni eira dros y Nadolig eleni?

Gobeithio'n fawr y cewch chi wyliau bendigedig ac y daw'ch holl ddymuniadau'n wir!

Cofion cynnes

Athro'r Ardd