Rydych chi yn:  > 
English

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Tachwedd 2008

Blog bylbiau

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 3 Tachwedd 2008

Plannu er mwyn y blaned!

Mae 3,743 o ddisgyblion o 91 ysgol o bob cwr o Gymru yn cymryd rhan yn archwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion eleni. Ar ddydd Llun 20 Hydref plannodd pob disgybl fylbiau crocysau a chennin Pedr i ddechrau’r ymchwiliad hwn - sydd bellach yn ei bedwaredd flwyddyn - i’r newid yn yr hinsawdd.

Dros y misoedd nesaf bydd pob un o’r ysgolion yn cadw cofnodion am y tywydd, ac yn nodi pryd fydd eu blodau’n agor, fel rhan o astudiaeth tymor-hir i edrych ar effeithiau tymheredd ar fylbiau’r gwanwyn.

Siarad ag Athro’r Ardd:
Byddai Athro’r Ardd wrth ei fodd i wybod sut hwyl gawsoch chi gyda’r plannu. Gadewch i ni wybod beth wnaethoch chi yn yr ysgol neu beth am anfon ambell ffotograff?

Diogelwch ar y we:
Ni fydd enwau’r plant yn cael eu cyhoeddi. Wrth adael neges, cofiwch gynnwys enw eich ysgol. Bydd eich neges yn ymddangos fel 'disgyblion o' ac 'enw eich ysgol'. Gofynnwch am ganiatâd eich athro cyn anfon neges neu ffotograff.