Rydych chi yn:  > 
English

Hydref 2008

Newid yn yr hinsawdd: beth sy'n digwydd?

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 29 Hydref 2008
Climate Change

Pobl yw’r ‘bygythiad mwyaf i’r byd'

Nid oes gan brif wyddonwyr y byd unrhyw amheuaeth bod gweithgarwch dynol yn newid ein hinsawdd. Yn ôl y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd mae’r dystiolaeth yn ‘ddiamwys’ mai gweithgarwch dynol sy’n gyfrifol am y cynhesu sydd wedi digwydd ers dechrau’r oes ddiwydiannol.

Beth ydych chi’n meddwl y dylen ni fod yn ei wneud i daclo’r newid yn yr hinsawdd?

Pa gwestiynau sydd gennych chi?

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi wneud gwahaniaeth. Y cam cyntaf yw deall newid yn yr hinsawdd.

Mae Amgueddfa Cymru a Science Shops Wales yn mynd ag arddangosfa a sgyrsiau ar daith i dynnu sylw at y newid yn yr hinsawdd. I gael rhagor o wybodaeth,
e- scan@amgueddfacymru.ac.uk

Ffeindio Ffwng

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 17 Hydref 2008

mushroom city2

Yr hydref yw’r amser gorau o’r flwyddyn i chwilio am ffwng gan fod llawer o’r sbardunau ffrwytho (y siapau diddorol sydd i’w gweld uwchben y ddaear) yn tyfu ar y foment. Felly ’dwi wedi penderfynu postio lluniau o fadarch a caws lyffant ar y blog yma trwy gydol y tymor. Mwynhewch!

mushroom bunch4

mushroom bunch3

mushroom tops1

Fungi

Fungi

porcelain1

king alfred cakes1

porcelain3

porcelain2

purple mushroom7

candle wick2

porcelain5

porcelain6

purple mushroom5

Blog y Bwydydd Adar

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 17 Hydref 2008

feeder & camera

Helo ’na bawb! Gobeithio eich bod chi’n mwynhau gwylio’r camera natur nawr ei fod yn gweithio’n iawn. Mae hi wastad yn brysur wrth y bwydwr adar ar y foment, felly mae yna digon i’ch diddori (neu os ’da’ch chi fel fi, i dynnu’ch sylw bant o’r gwaith!) am oriau. Mae’r bwydydd yn boblogaidd iawn gyda’r titw mawr, y titw las a’r titw penddu yn ogystal â’r llinos werdd, y ji-binc ac aderyn y to. Mae telor y cnau a’r robin goch hefyd yn ymweld yn rheolaidd ond anaml y ceir ymweliad gan y nico neu goch y berllan. Mae’r bwydydd hefyd yn denu’r gwiwerod lleol, ac er eu bod nhw’n ychydig o boendod i’r adar mae’n eithaf difyr gwylio eu hymdrechion acrobatig i gyrraedd y bwyd!

nuthatch feeder1

tits on feeder1

tits on feeder3