Rydych chi yn:  > 
English

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Hydref 2008

Newid yn yr hinsawdd: beth sy'n digwydd?

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 29 Hydref 2008
Climate Change

Pobl yw’r ‘bygythiad mwyaf i’r byd'

Nid oes gan brif wyddonwyr y byd unrhyw amheuaeth bod gweithgarwch dynol yn newid ein hinsawdd. Yn ôl y Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr Hinsawdd mae’r dystiolaeth yn ‘ddiamwys’ mai gweithgarwch dynol sy’n gyfrifol am y cynhesu sydd wedi digwydd ers dechrau’r oes ddiwydiannol.

Beth ydych chi’n meddwl y dylen ni fod yn ei wneud i daclo’r newid yn yr hinsawdd?

Pa gwestiynau sydd gennych chi?

Mae nifer o ffyrdd y gallwch chi wneud gwahaniaeth. Y cam cyntaf yw deall newid yn yr hinsawdd.

Mae Amgueddfa Cymru a Science Shops Wales yn mynd ag arddangosfa a sgyrsiau ar daith i dynnu sylw at y newid yn yr hinsawdd. I gael rhagor o wybodaeth,
e- scan@amgueddfacymru.ac.uk