Rydych chi yn:  > 
English

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Chwefror 2008

Dyddiadur Lluniau Cenhinen

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 22 Chwefror 2008
29 Chwefror 2008. Heddiw gallwch weld bod nifer o'r blodau wedi agor. Mae'n braf gweld eu lliwiau llachar ar ddiwrnod o wanwyn mor gymylog yng Nghaerdydd.
28 Chwefror 2008. Mae fy mlodyn wedi agor yn llwyr nawr. Mae hi'n felyn llachar ac mae ganddi chwe phetal mawr. Mae'n 37cm o daldra. Os edrychwch y tu mewn iddi gallwch weld y stigma a'r antheri.
28 Chwefror 2008. Os edrychwch chi ar y blodyn o'r ochr gallwch weld fod ei siâp yn debyg i drwmped.
» View full post to see all images

 

Dyma Ddyddiadur Lluniau fy Nghenhinen.

Bob wythnos, byddaf yn gosod lluniau newydd o flodau'r Genhinen wrth iddynt dyfu. Cymharwch nhw â'ch lluniau chi.

Cofiwch gymryd rhan yn y Gystadleuaeth darlunio crocysau i ennill gwobrau!

Athro'r Ardd

'Nol at 'Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion'