Rydych chi yn:  > 

Hydref 2007

'Jeffrey', our recreated medieval Archer

Postiwyd gan Pip Diment ar 24 Hydref 2007
Empty gallery

'Jeffrey', wrapped up

Lots more things installed now. It's seems tidier and it's possible to see much better how the exhibition is going to look. We have some of the audio visual aspects being tested and lights are sparkling in the empty cases. You can see the Bryn Celli Ddu stone already in place and covered in bubble wrap to protect it from all the work going on around it. Our recreated medieval Archer, who we affectionately call 'Jeffrey', was first created for our Re:Creations exhibition in 2002. The level of detail on his hands where he holds the string to his bow is amazing - it looks real. He is currently covered in bubble wrap to protect him from all the activity around him. He does look a bit like a mummy - but that's a whole different exhibition!

There are a lot more stones you can see in place covered to protect them and their plinths are nearly complete.

We're waiting for more mounts and the insides of cases to allow us to start installing our objects. As soon as they arrive the gallery will become a hive of activity with curators and conservators checking and installing large and small, delicate and robust, beautiful and functional objects that together will tell some of the story of the early people of Wales.

Ha bach Mihangel...

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 17 Hydref 2007
Newydd sgwennu llith yn ateb ymholiad pbhj ar gyfer fersiwn Saesneg y blog yma. Dwi ddim am ei ailadrodd i gyd yma - roedd yn gwestiwn gan berson unieithog yn amlwg. Roedd yn gofyn beth oedd y tebygrwydd rhwng Cymraeg a British Sign Language (gweler y blog diwethaf). Os oes diddordeb, cliciwch ar English ar top y ddalen.

Daeth cwestiwn lot neisiach gan Sabrina Rochemont yn gofyn sut allai fy helpu. Wel, os oes gan rywun farn ar sut mae casglu'r 'Cyfoes', buaswn yn falch iawn cael clywed gennych. A ddylai amgueddfeydd gasglu pob teclyn electroneg dan haul, neu dim ond y rhai sydd a stori ddiddorol? Er enghraifft, rhoddodd rhywun ZX Spectrum, yn ei focs, bron fel newydd i mi y diwrnod o'r blaen. Mae hyn yn anarferol iawn, gan fod llawer o wrthrychau'n cael eu gwerthu ar e-bay y dyddiau yma. Ond oes cysylltiad â Chymru? Oes. Oes stori ddiddorol? Oes. Ydyn ni'n debygol o'i arddangos? Ydyn. Ac yn y blaen - mae'n rhaid cyfiawnhau casglu ar sawl lefel wahanol, yn bennaf oherwydd diffyg lle.

Agwedd arall o'r swydd yw delio â chymunedau - mae holl ethos amgueddfeydd yn nnewid - dim adeilad i arddangos trysorau a ddygwyd ydyn nhw bellach, ond canolfannau addysg a hwyl i'r gymdeithas ehangach. Ond wrth gydweithio, oes peryg bod yn nawddoglyd neu docenistic?

Reit, i orffen, dyma, yn fras, beth ydw i wedi bod yn ei wneud dros y mis diwethaf: wedi cael cyfarfodydd blaenorol i drefnu'r Arddangosfa Bop yn 2009; bues mewn cyfarfod yn y Trallwng i geisio ffurfio polisi Casglu Cyfoes ar gyfer holl amgueddfeydd Cymru; mynychais fy ail weithdy Straeon Digidol er mwyn dysgu mwy am sut i weithio gyda chymunedau; casglais y gwrthrychau ar gyfer yr ail Ddresel Gymunedol o Johnstown, ger Wrecsam (mae gwybodaeth am y ddresel gyntaf ar 'Rhagor' ar y wefan yma); ymwelais a dau amgueddfa'n Abertawe; a cychwynais fy nghwrs MA Astudiaethau Amgueddfeydd.

Whiw! Erbyn i fi sgrifennu mis nesaf, byddaf wedi bod yn Sweden ar gyfer cynhadledd SAMDOK, sef y grŵp casglu cyfoes mwya blaenllaw yn y byd. Wela i chi wap.

Oriel 1

Postiwyd gan Chris Owen ar 4 Hydref 2007

Cyfarchion o Oriel 1!

Yr wythnos hon fe ges i gyfle i arbrofi gyda sesiwn i blant ysgolion cynradd r'yn ni wedi ei galw'n 'gemau dyfalu'. Dwi ddim yn siwr os yw hyn yn beth da neu'n beth drwg ond roedd yr Oriel fel syrcas am yr awr a finne ar fy nglinie am weddill y diwrnod! Bydd rhaid cael stamina gwell na hyn o rywle! Roedd ymateb y plant yn ddiddorol a'u gallu i gyffroi dros gynnwys yr Oriel yn wych!

Mae llawer o ymwelwyr wedi dangos brwdrydedd dros gynnwys yr Oriel newydd a gyda'r sylwadau cliriaf i aros yn fy nghof yw gwraig ganol oed yn dweud wrtha i, "This really is wonderful, but mind you, the old gallery was like a museum". Dwi ddim yn siwr os mai mynegi siom oedd hi neu beidio, efallai nad oedd hi'n gwybod yn iawn. Fodd bynnag mae'n sicr yn yr achos hwn, nad oedd cynnwys yr Oriel yn cydymffurfio i'r hyn yr oedd yr ymwelydd yn disgwyl ei weld yn yr amgueddfa. Gellir dadlau mai dyma enghraifft glir o'r Oriel yn deffro'r ymwelydd i'w amgylchedd gan ei atgoffa mai nid ymweld a'r amgueddfa er mwyn cael golwg ar y gorffennol a wna.

Dyma un sylwad a nodwyd ar gerdyn sylwadau am arddangosfa gyntaf yr Oriel, 'Perthyn', 'Hmmm, not sure what this is all about - Belonging - where?' A dddylai cynnwys yr Oriel gynnig atebion? Dyma sylwad arall sy'n treiddio i'r cwestiynau sylfaenol ynglyn a beth yw oriel ac amgueddfa.

Dewch draw i rhoi eich barn, neu rhowch sylwad yma os ydych chi wedi ymweld! Rwy ar ruthur braidd yn anffodus...ond wedi cael blas ar y blogio 'ma tro 'ma...felly mi fydda i nol ma arna i ofn!

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.