Rydych chi yn:  > 
English

Medi 2007

Moving the Bryn Celli Ddu stone

Postiwyd gan Pip Diment ar 27 Medi 2007
Moving the Bryn Celli Ddu stone

Moving the Bryn Celli Ddu stone

Bryn Celli Ddu stone in the gallery

Moving the Bryn Celli Ddu stone from upper archaeology into its new home in the Origins exhibition.

Having moved most of the Early Christian Monuments to new homes already, we looked into the final stone – the Bryn Celli Ddu stone. This stone is from the Bryn Celli Ddu tomb (Anglesey) which is one of the best preserved passage tombs in Wales (for more information see this Rhagor article). We thought it was quite small, and shouldn't be too big a problem - we were wrong! It went right down to the floor, and was encased in a concrete block. We needed help. We called on Nigel Brake from Penybryn Engineering who had already helped us with the ECMs and has helped us many times with other specialised lifting, moving and metal work around the National Museum Cardiff.

Over the course of 10 days, we made a plan to remove the stone upwards out of its casing and onto a pallet for moving to the new gallery. In order to do that we needed to remove some ceiling tiles to create enough space above the stone. The lifting gear was brought in, curators and conservators watched anxiously as the stone was secured to the lifting gear and then removed from the concrete support. It was lifted clear and then carefully laid on a pallet. Jackie Chadwick, Archaeology Illustrator, took the opportunity to photograph and draw the stone in detail as it hadn't been seen in its entirety since 1979. Interestingly we made our own archaeological discovery: as the stone was removed we found evidence of a very different attitude to conservation – cigarette butts in the base of the stone meaning it most have been ok to smoke in the galleries then – unlike today!

Finally it was time to install the Bryn Celli Ddu stone in it's new support in the Origins Gallery. You'll be able to see it in all its glory when the exhibition opens in December.

Ymchwilio ein Coedwigoedd

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 26 Medi 2007
Coed Ffawydd
Coed Ffawydd, dechrau hydref

Helo bawb! Dw’i wedi penderfynu dechrau blog i sôn am brosiect diweddara (ac yn fy marn i, prosiect gorau) Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru. Mae’r amgueddfa wedi apwyntio fi i fod yn ‘ddehonglydd coedwigoedd’ a dwi’n bwriadu dehongli’r goedwig i’r eithaf.

I ddechrau, ychydig amdana’ i. Fy enw i yw Gareth Bonello ac rwy’n 26 mlwydd oed. Dwi’n dod yn wreiddiol o Gaerdydd ond serch hynny datblygais ddiddordeb mawr mewn byd natur ac fe es i Brifysgol Bryste i astudio S?oleg. Ar ôl graddio yn 2002 roeddwn i’n gweithio i’r BTO (British Trust for Ornithology) yn cyfri niferoedd yr adar oedd yn bridio yng ngogledd-orllewin Lloegr. Dychwelais i Gaerdydd yn 2003 lle gweithiais fel dehonglydd hanes natur i Amgueddfa Cymru ym Mharc Cathays am dair blynedd a hanner.

Dechreuais y swydd newydd yn Sain Ffagan ym mis Mai 2007. Mae hefyd gennyf ddiddordeb mewn ffotograffiaeth a ffilm a dw’i ar fin cwpla MA mewn Ffilm o brifysgol Casnewydd. Os oes byth gennyf unrhyw amser sbâr dwi’n hoff iawn o chware’r gitâr, bwyta a chysgu!

 

Y Prosiect

 

Digon amdana’ i, beth am y prosiect? Wel, mae ganddi dair prif ran:

  1. Addysg
  2. Llwybr Natur
  3. Y We

Yn gyntaf, mae’r prosiect yn un addysgiadol sy’n anelu at ddysgu pobl am natur y goedwig, cynaladwyedd a llawer mwy. Yn ystod y tymor ysgol mi fyddaf yn rhedeg gweithgareddau ar gyfer ysgolion yn y goedwig yma yn Sain Ffagan. Mi fydd y gweithgareddau yn cynnwys sesiynau ar adnabod trychfilod, bioleg y coed, ymarfer corff a chelf. Yn ystod y gwyliau ysgol mi fyddaf yn rhedeg gweithgareddau am goedwigoedd ar gyfer teuluoedd.

Yn ail, maer’ prosiect mynd i osod llwybr natur newydd yn Sain Ffagan. Mi fydd y llwybr yn rhedeg trwy'r goedwig ffawydd tu ôl i’r Pentref Celtaidd, lle fydd mynedfa newydd yn ei lle. Ar hyd y llwybr fydd paneli gyda gwybodaeth am natur y goedwig ffawydd ac am y defnydd mae pobl wedi ’neud o goedwigoedd trwy gydol eu hanes. Dwi’n gobeithio defnyddio cerflunydd llif-gadwyn i wneud cerfluniau diddorol o amgylch y goedwig ac mae Ian Daniel, dehonglydd newydd y Pentref Celtaidd yn mynd i wneud cerfluniau o ffigyrau o chwedlau'r Celtiaid.

Yn olaf, mi fydd y prosiect yn mynd ar y we. Mae arbenigwyr camerâu natur Eco-Watch (sy’n gwneud BBC Springwatch) mynd i fy helpu i roi camerâu mewn bocsys nythu adar, ar fwrdd bwydo adar ac o dan y d?r erbyn y gwanwyn. Yn ogystal â hyn mi fyddaf yn ffilmio ac yn cymryd lluniau o amgylch y maes ac yn eu rhoi nhw i fyny ar y we fel y byddwch chi’n gallu dilyn digwyddiadau trwy gydol y flwyddyn.

Mae’r bywyd gwyllt yma’n ddiddorol iawn gyda Ystulmod yn y Sguboriau, Madfallod d?r yn y pyllau a channoedd o amrywion o bryfed ac adar – mae gen i lot o waith i wneud! Mi fydd y wefan hefyd yn cynnwys gemau addysgiadol ac adnoddau ar gyfer athrawon yn ogystal â linciau i’r blog yma ac i wefannau eraill am fywyd y coedwigoedd.

Dw’i mynd i sgwennu’r blog yma unwaith y mis, ond wna’i ychwanegu darnau diddorol wrth iddyn nhw ddigwydd. Yn y cyfamser ewch draw i’r gwefannau isod i ddarganfod mwy am goedwigoedd a’r anifeiliaid sy’n byw ynddynt:

BBC Autumnwatch
BBC Springwatch
The Woodland Trust
Nature Detectives
RSPB

Dyma casgliad o luniau dw'i wedi cymryd yn ddiweddar:

  

Mae Prosiect Ymchwilio Ein Coedwigoedd yn rhedeg gyda cymorth Legal & General ac Cyngor Caerdydd trwy Cardiff Council Communities Landfill Trust;

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Rhywun yn darllen...

Postiwyd gan Gareth Bonello ar 20 Medi 2007

Waw! Mae rhywun yn darllen! Dwi'm yn siwr sut mae hynny'n gwneud i mi deimlo, ond diolch beth bynnag.

Fe geisia'i ateb eich cwestiynau - Nic yn gyntaf. Y cyfan alla i wneud yw pasio'r neges ymlaen at ein adran TG mae'n ddrwg genni. Er fy mod yn Guradur Bywyd Cyfoes, mae fy neall o systemau cyfrifiadurol yn elfennol iawn. Licio enwau'r gwahanol sgriptiau gyda llaw - tybed yw hi'n bosibl gwneud cerdd ohonynt?

Rhodri - ia, yn Sain Ffagan ydw i, ond ddim yn siwr at beth wyt ti'n gyfeirio gyda'r poster Pictiwrs. Digwyddiad oedd hwn? Bu gweithgaredd yma dro yn ol i gofnodi canmlwyddiant ffilm lle dangoswyd hen ffilmiau o'r archif yn Institiwt y Gweithwyr, Oakdale, ond dyna'r unig gysylltiad alla i feddwl amdano.

Hefyd, doedddwn i heb gysylltu â'r Blogiadur gan fy mod eisiau cael ychydig o stem o'r tu ol i mi cyn hysbysebu i'r Genedl, ond erbyn hyn dwi'n teimlo'n ddigon hyderus i gael fy nghynnwys. Fe geisia i gofrestru dros yr wythnosau nesaf.

Parhewch i gysylltu, ac os oes unrhyw syniadau gennych ynglyn â a chasglu cyfoes, neu sut i wella'r blog, bydda i'n falch iawn cael clywed gennych.

Ac yn ôl â ni i sôn am fy ngwaith. Ers y tro diwethaf, rydym wedi bod yn dioddef o broblemau technegol yn Oriel 1. Dyw'r system cyfrifiadurol ddim yn dod ymlaen pan ddylai, mae lluniau wedi diflannu oddi ar rhai o'r sgriniau cyffwrdd, a mae rhai o'r pwyntiau gwrando yn anibynnadwy. Wn i'm beth yw'r term technegol am 'Gremlins', ond mae'r anifeiliaid bach gwyrdd wedi bod yn cnoi drwy'r gwifrau o ddifrif yn ddiweddar.

Mae dau arddangosfa arall ar y gweill erbyn 2009/2010, sef arddangosfa Eidalwyr sy'n byw yng Nghymru, ac arddangosfa British Sign Language. Mae'r ail un yn ddiddorol ofnadwy achos mae'r 'gymuned' BSL am wneud cymhariaethau gyda'r iaith Gymraeg. Hynny ydi, mae nhw am dynnu sylw at y ffaith mai iaith leiafrifol sydd ddim yn cael y parch y mae'n haeddu yw BSL, yr un peth a'r Gymraeg. Mae ganddynt enghreifftiau o blant yn gorfod eistedd ar eu dwylo i'w stopio rhag arwyddo, sydd ag adlais o'r Welsh Not. Edrych ymlaen i weithio ar y prosiect yma.

Bu penwythnos Hindwaidd (cerddoriaeth, bwyd, hanes, diwylliant) yn llwyddiant ysgubol yn ddiweddar, a byddwn yn mynd i ail agoriad swyddogol y deml Hindwaidd yn Grangetown dydd Sadwrn 22 Medi. Croeso i bawb!

Heblaw hyn i gyd, rwy'n parhau i weithio gyda cymuned o Johnstown drwy eu helpu i gasglu ar gyfer ein Dresel Gymunedol. Bydd y gwrthrychau yma ar ddangos cyn y Dolig gobeithio, ac ar y we yn fuan wedyn.

Yn olaf, bydd arddangosfa o waith yr artist byd-enwog Mary Lloyd Jones yn agor yn swyddogol ar Hydref y 4ydd.

Cofiwch gadw mewn cysylltiad!

Origins and Early Christian Monuments

Postiwyd gan Pip Diment ar 13 Medi 2007
Early Christian Monuments

Our Early Christian Monuments (ECMs) are stones that can tell us about individuals, their beliefs, burial practices, languages, art and technology from the past. Some of them are huge and very heavy which makes them difficult to move and install. We were helped by Nigel Brake from Penybryn Engineering and Chris Perry from our Industry Department. You can also see Dr. Mark Redknap (Medievalist) from our Archaeology Department helping with the ECMs and ensuring their safety as they are being installed. It's nice to see people are willing to get stuck in and help!

An 'A' frame is used to raise and lower the ECMs. This is the frame from which the winch is hung to support the ECM and lift it up. The ECMs have got inscriptions on them from Early Medieval times that we can't scratch or damage so great care must be taken over moving them. Special steel supports have been made for the larger stones allowing them to be held firmly in place.

New gallery installation - Origins: in Search of Early Wales

Postiwyd gan Pip Diment ar 11 Medi 2007
Empty cases

Wrapping

Steel base

Before the contractors arrive on site our temporary exhibitions gallery looks almost empty. We used to use this gallery to hold large exhibitions at National Museum Cardiff and are now redisplaying and reinterpreting our Archaeology collections here in a new exhibition called 'Origins; in Search of Early Wales'.

We've installed some Early Christian monuments (ECMs) already and some are lying on pallets waiting for more action to take place. Dysons are the contractors responsible for creating the new exhibition space prior to us installing all the objects to bring it to life. They are due on site shortly to begin the construction in earnest.

The cases are from a previous Archaeology exhibition we did in partnership with the British Museum and others called 'Buried Treasure' about archaeological treasures from our collections and how they were found. We've had them refurbished and recycled for this exhibition to complement new ones we've bought especially for the new Origins gallery. The heavy steel bases and supports for the ECMs look good enough to be in the display themselves, but there are other plans for the finished look. The floor is protected in areas so the installation of the steel bases and ECMs does not scratch it. The ECMs weigh up to 2 tonnes each so moving them is a serious business involving heavy lifting gear, engineers, curators and conservators.

Oriel 1

Postiwyd gan Anna Gruffudd ar 6 Medi 2007

Wel dyma fi eto, mis yn ddiweddarach er mawr cywilydd, a finne wedi addo straeon am fywyd a chymeriadau Oriel 1.Rwy' wedi bod ar y galifant dros yr haf ar wyliau yn bwyta lot gormod o hufen ia.

Mae'r Oriel wedi bod yn llawn dros yr haf a phob math o bethau wedi digwydd! Penwythnos diwethaf roedd Pwyllgor Puja Cymru yn dathlu eu cysylltiadau a'r Oriel a chafwyd sioe ffasiwn, sgyrsiau a cherddoriaeth o India yn treiddio drwy'r Oriel.

Ar hyn o bryd mae'r ardal arddangosfeydd arbennig braidd yn llwm yr olwg, gwagleoedd ac olion papur wal gwaith yr artist Marc Rees yn dameidie ar y wal. Wir, roedd gweld ei waith a gwaith yr artistiaid Peter Finnemore, a Bedwyr Williams yn dod i lawr yn dristwch mawr! Rwy' wedi gweld eu gweithiau'n sbarduno cymaint o ymwelwyr i chwerthin, sgwrsio a chanu (!)yn yr Oriel.

Beth bynnag, mae'n amser cyffrous, mae'r waliau gwag yn aros i'w llenwi gan waith Mary Lloyd Jones. Bydd ei gwaith yn cyrraedd ddydd Llun ac ar y 4ydd o Hydref fe fydd lansiad y gwaith ac fe fydd hi'n rhoi sgwrs yn yr Oriel. Bydd gweithdai celf wedi seilio ar ei gwaith gyda'r cert celf yn ystod Hydref hefyd! Roedd y cert celf yn lwyddiant yn yr Oriel yn ystod mis Awst. Yn ogystal ag ysbrydoli'r plant yn yr Oriel bu Tracey Williams, un o'r artistiad a oedd yn gweithio gyda'r cert yn gyfrifol am fy ysbrydoli i wario ffortiwn ar baent acrylic i gael potsian fy hun!

Ar hyn o bryd rwy'n gweithio ar sesiwn i blant ysgol 5,6 oed i ddefnyddio'r Oriel.Rwy'n meddwl gwneud rhywfath o helfa drysor a chyflwyno'r holl beth drwy ddweud fod Anifeiliad yn byw yn yr Oriel ac eu bod nhw'n frindiau arbennig. Ond weithiau fy mod i'n drist iawn oherwydd fod fy ffrindiau i'n cuddio a weithiau mod i'n methu dod o hyd iddyn nhw. (Mae bob math o ddreigiau/cwn/ceffylau yng nghudd yn y gwrthrychau). Dim ond syniad! Rwy hefyd wedi bod yn gweithio ar sioe luniau i blant am begs dillad!!..Ym ie, cawn weld am hwnna!