Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy
Dewislen
Cau
English

Amgueddfa Cymru

Hafan

Blog yr Amgueddfa

Amgueddfa Cymru

Gardd Llechi

, 20 Ebrill 2010

Dechreuodd y gwaith cynllunio a pharatoi ar gyfer yr Ardd Lechi cyn y Nadolig, ond cychwynodd y gwaith caled ar yr ardd ei hun yn ôl ym mis Chwefror. Bûm yn cydweithio gyda Gwasanaethau Preswyl a Dydd Cyngor Gwynedd er mwyn creu yr ardd, a dyma i chi rai o luniau'r gweithwyr wrthi'n ddyfal trwy gydol y broses o greu ein gardd.

Mae'r lluniau isod yn dangos y broses gyfan o greu yr ardd, o'r dechrau i'r diwedd.

Rydym wrth ein boddau gyda'n Gardd Llechi ac yn gobeithio y cewch chithau gyfle i ddod am dro i Lanberis i fwynhau'r ardd hefyd!

 

 

[delwedd: ]

4-2-2010 Penderfynom greu ein gardd newydd mewn cornel ar ein safle, drws nesaf i'r caffi. Edrychwch - doedd yna ddim byd o gwbl yma!

[delwedd: ]

10.2.2010 Peiriannau'n gweithio ar y safle

[delwedd: ]

25.3.2010 Y gweithwyr yn gosod y 'sleepers' pren.

[delwedd: ]

9-4-2010 Gosod y llwybr...

[delwedd: ]

12-4-2010 Y planhigion cyntaf i gael eu plannu.

[delwedd: ]

15-4-2010 Planhigion lliwgar!

[delwedd: ]

15-4-2010 Un o'n meinciau llechi newydd.

[delwedd: ]

15-4-2010 Y planhigion olaf i fynd i mewn i'r ardd yn cael eu plannu gan y tim o weithwyr caled.

[delwedd: ]

15-4-2010 Llun o'r gweithwyr ar ôl gorffen yr ardd - da iawn pawb!