Rydych chi yn:  > 
English

Amgueddfa Lechi Cymru

Ebrill 2010

Gardd Llechi

Postiwyd gan Ffion James ar 20 Ebrill 2010
4-2-2010 Penderfynom greu ein gardd newydd mewn cornel ar ein safle, drws nesaf i'r caffi. Edrychwch - doedd yna ddim byd o gwbl yma!
10.2.2010 Peiriannau'n gweithio ar y safle
25.3.2010 Y gweithwyr yn gosod y 'sleepers' pren.
9-4-2010 Gosod y llwybr...
» View full post to see all images

Dechreuodd y gwaith cynllunio a pharatoi ar gyfer yr Ardd Lechi cyn y Nadolig, ond cychwynodd y gwaith caled ar yr ardd ei hun yn ôl ym mis Chwefror. Bûm yn cydweithio gyda Gwasanaethau Preswyl a Dydd Cyngor Gwynedd er mwyn creu yr ardd, a dyma i chi rai o luniau'r gweithwyr wrthi'n ddyfal trwy gydol y broses o greu ein gardd.

Mae'r lluniau isod yn dangos y broses gyfan o greu yr ardd, o'r dechrau i'r diwedd.

Rydym wrth ein boddau gyda'n Gardd Llechi ac yn gobeithio y cewch chithau gyfle i ddod am dro i Lanberis i fwynhau'r ardd hefyd!

 

 

archifau

Ebrill 2010