Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy
Dewislen
Cau
English

Amgueddfa Cymru

Hafan

Blog yr Amgueddfa

Amgueddfa Cymru

I Spy...Nature Drawing Competition

Katie Mortimer-Jones, 6 Hydref 2014

Visitors to our I Spy….Nature pop-up museum at the Capitol Shopping center over the summer were given the opportunity to enter a drawing competition, using our museum specimens as inspiration for their artwork. Nine winners were chosen in three age groups, winning Natural History prizes from the museum shop. As part of the prize, all winners were offered the opportunity to have a special tour behind the scenes at the museum. Several of the prizewinners have already been to visit us and the rest will be visiting us over the next few weeks. All of the winning entries can be viewed here

Beachwatch

Katie Mortimer-Jones, 25 Medi 2014

Last Saturday 20th September we ran our annual Beachwatch event at Ogmore Beach in the Vale of Glamorgan. This was part of the national campaign run by the Marine Conservation Society encouraging communities to get out and about to care for their local shorelines. This is the 10th year that museum staff have been organising a Great British Beach Clean at this beach.

In the morning families took part in workshops with museum curators finding out about different types of seaweeds and animals in the strandline and in rock pools. There were fossil hunts where people discovered lots of fossilised bivalve shells and sily lilies (crinoids) in the rocks. Families also helped create our ‘Beach Museum’ making Landart, inspired by the works of artists like Richard Long.

After lunch the serious work began, museum staff and families scoured a 150m stretch of beach near to the slipway searching for rubbish. Sadly this wasn’t a challenge, we collected over 35kg of litter in an hour!  Each piece of rubbish found was logged and all this data will be sent on to the Marine Conservation Society who will use it to find out where beach litter comes from and contribute to marine conservation. Over the last 10 years we have seen a change in the rubbish that we have collected on this beach. During initial cleans one of the greatest problems encountered were cotton bud sticks, however these have declined over the years. Sadly one of the greatest problems encountered this year was dog poo in plastic bags and hypodermic needles. Over 65 people took part in the day’s activities and we look forward to taking part in Beachwatch the same time next year.

Arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol

Gareth Bonello, 17 Medi 2014

Ffermdy Hendre'r Ywydd Uchaf

Mae Elan yn gwirfoddoli gyda fforwm ieuenctid Sain Ffagan. Yn ddiweddar, treuliodd Elen amser gydag ein Uned Adeiladau Hanesyddol ac mae wedi ysgrifennu am ei phrofiad isod;

Arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol

Fel rhan o’r arddangosiadau Tîm Adeiladau Hanesyddol yn Sain Ffagan, es i i Hendre’r Ywydd Uchag i weld saer coed wrth ei waith. Pan gyrhaeddais roedd yn brysur yn gweithio ar ffrâm ddrws ar gyfer y Pentref Oes Haearn newydd gyda phren a oedd o’r safle ac wedi cael ei dorri y bore hwnnw. Roedd rhaid i’r gwaith gael ei wneud gyda llaw heb unrhyw gymorth oddi wrth beiriannau. Roedd e’n fwy na hapus i siarad â ni ynglŷn â’i waith ac i ateb ein cwestiynau. Soniodd ynglŷn â’i hanes proffesiynol, ei fod wedi gwneud NVQ mewn gwaith saer hanesyddol a’i fod newydd orffen ei brentisiaeth ar ôl gweithio yn yr amgueddfa am bum mlynedd. Roedd ei edmygedd tuag at wybodaeth y crefftwyr mwy profiadol yn glir ac roedd yn ymwybodol fod y wybodaeth hon yn dod o brofiad ac nid ar sail cymwysterau.

Esboniodd wedyn sut daethant â’r adeiladau i’r amgueddfa gan ddisgrifio’r cynnyrch terfynol fel ‘flatpack buildings’ wrth iddynt rifo’r holl friciau o amgylch ochrau’r adeilad cyn ei dynnu i lawr a’i ailadeiladu. Defnyddiodd Dŷ Hwlffordd a Gorsaf Drenau Raglan fel esiamplau. Roedd pwysigrwydd cadwraeth yn y broses hon yn eglur wrth iddo sôn mai dim ond tynnu’r hyn sydd angen ei dynnu ffwrdd roedd rhaid gwneud wrth atgyweirio adeiladau. Esboniodd sut byddai datblygiadau newydd sydd ar droed yn Sain Ffagan yn arwain at waith newydd e.e. Palas y Tywysog o Ynys Môn lle bydd rhaid iddynt drin 480kg o bren! Dyma oedd amser gwerth ei dreulio er mwyn deall sut roedd yr adeiladu’n digwydd yn Sain Ffagan.

by Elan Llwyd

summer art activities

Sian Lile-Pastore, 14 Awst 2014

As I am now working in St Fagans National Museum and National Museum Cardiff, I can share loads more works of art and design! It also means that I've had a lot of help preparing and delivering the art workshops, so thank you to Heloise,Liz, Sally, Ellie, the two Catrin's, Marged, Marsli, Tracey, Angharad and Hywel!

In St Fagans this summer we've been asking visitors to design a new play area for us (we will be building a new play area in the near future as part of the redevelopments) and we have had the most amazing designs and ideas. I think my favourite are the fireman's pole shaped like a worm and a tree house that explodes with sweets every five seconds. Lots of people want tree houses, zip wires and monkey bars!

At National Museum Cardiff we have two sessions running this summer, one is based on the new Richard Wilson exhibition and the other is based on the Wales Visitation exhibition. For the Richard Wilson art activity we are asking visitors to look closely at the paintings and to create their own landscape based on them, things we are asking them to look out for are the way that Wilson uses colours in the foreground, middle ground and background; his use of 'framing trees' and the way that he often has people taking part in activities in the foreground. The landscapes the visitors make can then be all joined together to create one long beautiful Wilsonesque landscape! Here are a few images of what's been happening so far...

For the workshop based on the Wales Visitation exhibition we are taking families to look at some of the paintings and objects on display and asking them to create a landscape using image and text. They can use any words they want, but we have also been providing them with quotes from the Allen Ginsberg poem (from which the exhibition gets it's title) as there are such gorgeous and visual parts to the poem, such as:

"Valleys breathe, heaven and earth move together,

daisies push inches of yellow air, vegetables tremble,

grass shimmers green

sheep speckle the mountainside, revolving their jaws with empty eyes,

horses dance in the warm rain"

(Art activities continue throughout August, for more details about the workshops and activities, please visit our 'What's on' pages)

Gwyddonwyr Gwych Cymru

Catalena Angele, 8 Gorffennaf 2014

O’r chwe deg naw o ysgolion o Gymru a gymerodd ran yn ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion eleni, dyfarnwyd y wobr gyntaf i Ysgol Clocaenog o Sir Ddinbych.

Dyma’r Gwyddonwyr Gwych lwcus yn ennill trip llawn hwyl i Amgueddfa Lechi Cymru lle dyma nhw’n dysgu am Stori Llechi, yn chwilio am fwystfilod bach ac yn adeiladu nythod anferth yn y chwarel!

Athro’r Ardd: “Dyma Ysgol Clogaenog yn gwneud gwaith gwych ar gyfer ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn a nhw anfonodd y mwyaf o ddata tywydd o bob ysgol yng Nghymru! Roedd y gystadleuaeth yn gryf wrth i ysgolion wella eu sgiliau casglu ac anfon data bob blwyddyn. Roedd yn braf cael cwrdd â Gwyddonwyr Gwych Ysgol Clocaenog, a dyma ni’n cael llawer o hwyl yn adeiladu nythod ac yn esgus bod yn adar bach! Dyma ni hefyd yn dysgu llawer am Lechi, a dwi’n credu taw fy hoff foment i o’r diwrnod oedd hollti’r llechi!”

Os hoffech chi gymryd rhan yn y project hwn y tymor nesaf, llenwch y ffurflen gais ar-lein:

Bylbiau’r Gwanwyn i Ysgolion – Ffurflen Gais.

 

Gwyddonwyr Gwych Cymru o Ysgol Clocaenog yn Amgueddfa Lechi Cymru

 

Yr ‘adar bach’ yn eu nyth newydd

Hela bwystfilod bach