Amgueddfa Cymru

Hafan

Blog yr Amgueddfa

Amgueddfa Cymru

Cennin Pedr ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi

Penny Tomkins, 2 Mawrth 2015

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Rwy'n gobeithio cawsoch Ddydd Gŵyl Dewi gwych ddoe!

Mae Dydd Gŵyl Dewi yn ŵyl genedlaethol yng Nghymru sy'n dathlu Dewi Sant, nawddsant Cymru. Mae hwn yn gyfnod pryd mae'r hanes a thraddodiadau Cymru yn cael eu dathlu. Mae bwydydd traddodiadol fel cawl / lobscaws a gacennau cri yn cael eu paratoi, a gwisg draddodiadol ac arwyddluniau Cymreig yn cael eu gwisgo. Mae arwyddluniau Cymreig haddurno ar ddiwrnod Gŵyl Dewi yn cynnwys y genhinen (sy'n symbol o Dewi Sant) a'r Cennin Pedr. Mae'n ddiddorol bod y gair Cymraeg am ddwy yn mor debyg!

Roeddwn i'n meddwl y byddai'n ddiddorol i'r ysgolion yn Lloegr a'r Alban i weld pa mor bwysig yw'r Cennin Pedr yng Nghymru. Oeddech chi'n dathlu Dydd Gŵyl Dewi? Os nad, a oes ddyddiau eraill yr ydych yn ei dathlu? Gallech roi gwybod i mi am y rhain yn yr adran 'sylwadau' pan fyddwch yn cofnodi data tywydd yr wythnos hon!

Edrychwch ar y lluniau isod!

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

Cennin Pedr anferth yn Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan ar gyfer Dydd Gŵyl Dewi.

Blodau yn Ysgol Gynradd Llanharan!

Cennin Pedr a Chrocws porffor yn tyfu wrth ymyl Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Fy mhlanhigion!

Dyddiadau blodeuo cyntaf!

Penny Tomkins, 27 Chwefror 2015

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Mae gen i newyddion cyffrous! Mae'r dyddiadau blodeuo cyntaf wedi eu cofnodi ar y wefan!

Llongyfarchiadau i Ysgol Deganwy – blodeuodd eu Crocws cyntaf nhw ar y 21ain o Chwefror, yn 90mm o uchder. Blodeuodd Crocws cyntaf Ysgol Tal Y Bont a  Ysgol Bancyfelin ar y 23ain o Chwefror yn 65mm o uchder. A blodeuodd Crocws cyntaf Ysgol Gynradd Ynysddu ar y 25ain o Chwefror yn 50mm o uchder. Maent yn disgwyl i ddau arall flodeuo unrhyw ddiwrnod nawr!

Blodeuodd planhigion Swiss Valley CP School yn gynharach fyth, dros y gwyliau hanner tymor.

Mae Silverdale St John's CE School wedi adrodd bod rhai o'r crocws gafodd eu plannu mewn teiars wedi blodeuo. Mae un yn 110mm o daldra!

A heddiw, cefais dystiolaeth ffotograffig drwy Twitter i dangos  bod Ysgol Gynradd Llanharan o leiaf dau blanhigyn Crocws sef wedi tyfu'n llawn! Gwelodd y dosbarth un ohonyn nhw ar agor heddiw!

Cofiwch gofnodi'r diwrnod blodeuo ac uchder eich planhigyn ar wefan Amgueddfa Cymru. Ond, peidiwch â gwneud hyn tan mae'r petalau yn gwbl weladwy a chofiwch fesur taldra mewn milimedrau!

Byddwn wrth fy modd yn cael lluniau o'ch blodau i’w rhoi ar wefan yr Amgueddfa a fy nhudalen Twitter. Gofynnwch i'ch athrawon i anfon y rhain ataf os yn bosib!

Hoffwn hefyd weld pa mor artistig ydych chi! Felly, mae gennyf weithgaredd i chi ei gwneud unwaith y bydd eich blodau wedi agor! Hoffwn i chi i dynnu darlun manwl o'ch planhigyn a labelu ei wahanol rannau. Mae hon yn ffordd wych o ddod i adnabod eich blodau yn well ac i weld pa mor gymhleth y gall pethau bach o'r fath fod. Mae hefyd yn ddiddorol iawn i gymharu Cennin Pedr a'r Crocws – allwch chi weld y tebygrwydd a'r gwahaniaethau? Mewn sawl ffordd mae pob blodyn yn debyg iawn, er eu bod yn edrych yn hollol wahanol ar yr olwg gyntaf!

Dyma gêm hwyliog yn ymwneud â labelu planhigion o wefan Bitesize y BBC.

Edrychaf ymlaen at weld eich lluniau.

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

Eich cwestiynau:

Stanford in the Vale Primary School: We had snow on Tuesday! Bitter cold all week. Prof P: Wow Stanford in the Vale Primary, you have had cold weather! -2 on Tuesday – burrr!

Rivington Foundation Primary School: Our daffodils in pots started sprouting last week, now between 1 and 4 cms. Daffodils in pots no sign yet. Probably too cold in the ground. Professor Plant: Hi Rivington Foundation Primary, I’m glad to hear your bulbs are sprouting! It is exciting to see how fast they grow once they start to show above the soil. Usually, the plants in the ground would grow first because they are slightly warmer than your plants in pots. But this depends on a number of things, such as how much frost you have had! I’m sure they will show themselves soon, maybe they are waiting for it to get a little warmer!


Chryston Primary School: Sorry but we were off for 3 days and sadly a bulb got squished because it is near the playground and a ball landed of top of it. The good news is the bulbs are starting to grow. Next week we will start recording the height of the bulbs. Prof P: Oh I am sorry to hear that you lost one of your bulbs! I hope you are all sharing so that no one is too upset – these things do happen! I’m glad to hear that your bulbs have started growing though! It’s interesting to document how quickly they grow, and to see that each one grows at its own pace!

Saint Anthony's Primary School: We are enjoying taking the measurements and are delighted at how well our bulbs are progressing. Prof P: Hi Saint Anthony’s Primary, I’m glad to hear you are enjoying the project. I very much enjoy studying all the weather records that are sent in. And I especially like receiving lovely comments that show me others enjoy this project as much as I do! Keep up the good work Bulb Buddies.

Glyncollen Primary School: We have had good fun so far doing spring bulbs investigation! Prof P: I’m glad you are enjoying the project Bulb Buddies! There are lots more experiments and investigations you can do if you are enjoying this one, why not have a look at the MET Office website for idea! 


Saint Anthony's Primary School: We have noticed that the temperatures have recently been rising and falling. Prof P: Hi Saint Anthony’s Primary, I’m glad to hear that you are studying and comparing your weather records. You have had a bit of a jump, from -2 on Wednesday to 11 on Thursday! Differences like this can result from taking readings at different times of day, as the temperature will be consistently lower in the morning than in the afternoon! This is why it’s important to always try to take the readings at around the same time. However, this can also result from changes in the weather. I’m guessing it was a lot sunnier and less cloudy on Thursday compared to the rest of the week!

Our Lady of Peace Primary School: We hope our bulbs flower soon. We enjoyed planting them. Prof P: I’m sure it won’t be long now Our Lady of Peace Primary! One of my Crocus plants is nearly big enough, but it will be a while yet before my other plants flower! Isn’t it interesting to see that all of our plants are developing differently even though we planted them on the same day!


Keir Hardie Memorial Primary School: We have started to see that our bulbs are starting to grow. Some of our bulbs during the extremely windy weather blew over and were nearly out of the plant box and plant pot. However, we have seen some growth in a number of our plant pots and are hoping they will grow further. For the other ones that had blew over, we replanted them just in case there is any hope. This was a few weeks ago so hopefully we will see some change. Prof P: Hi Keir Hardie Memorial Primary, you did the right thing by re-planting your bulbs. I have my fingers crossed that they will still grow for you! I’m glad to hear that some of your plants have started to grow and that you are monitoring them so closely. Keep up the good work!

Glyncollen Primary School: We have had a broken thermometer on Monday and Tuesday. Professor Plant: Hi Glyncollen Primary. I’m sorry that your thermometer wasn’t working. But I’m glad to see that you fixed it or got a new one, and that you still took your rain fall readings. Good work!  

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: Nearly all our bulbs have shoots now the weather is a bit warmer and the mystery bulbs have buds so it looks like we may have some flowers soon. E and O. Prof P: Ooo this is exciting! Once your mystery bulbs have flowered let me know what type of plant you think they might be! Keep up the god work!

Stanford in the Vale Primary School: Another strange week with the weather....high winds, cold and heavy rain, then beautiful sunshine! Our plants in the ground look as if they could be showing signs of opening.....but the one in pots seem rather behind....so we are on constant watch! Kind Regards, Gardening Club. Prof P: Hi Stanford in the Vale Primary Gardening Club! I’m glad to hear that your plants are doing well, and that you are comparing the growth of the plants in the ground to the plants in pots. It’s very interesting that these are developing differently, can you think of reasons why this might be?

Glyncollen Primary School: Some of our spring bulbs are starting to grow and our crocus! Prof P: That’s good news Glyncollen Primary, keep a close eye on them now because they’ll grow quickly!

Prif rannau blodyn (o wefan y BBC Bitesize).

Dyma lun gwych sef wedi ei labelu'n glir a gafodd ei anfon i mi y llynedd:

Eich cwestiynau, fy atebion

Penny Tomkins, 13 Chwefror 2015

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Hoffwn ddymuno hanner tymor gwych i chi! Peidiwch â phoeni am eich planhigion yn ystod y gwyliau, bydd nhw'n iawn! Ond plîs gwiliwch arnynt beth gyntaf wrth gychwyn nol yn ysgol. Gall y planhigion crocws blodeuo mo gynnar a mis Ionawr, felly dylem ni disgwyl nhw yn fuan iawn!

Rwyf wedi cael jôc wych arall gan L o Thorn Primary School:

Q. Why do you call beetroot beetroot?

A. Because you have to beat the root to get them out!!

Mae mwy o ysgolion wedi anfon diweddariadau cyffrous ar eu planhigion:

Silverdale St. John's CE School: The daffodils are about 5cm tall and one of them is around about 8cm tall! Prof P: Fantastic news Silverdale St. John's CE School you must be looking after them very well!

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: This week is cold again with very frosty mornings, but we can now see some crocus shoots as well as the daffodils. The mystery bulbs have the tallest shoots. K M. Prof P: I’m excited that your Crocus plants have shown through. Isn’t it interesting how different the shoots look! Keep up the good work Bulb Buddies!

Ysgol Nant Y Coed: It was a very dry week last week. Also, our daffodils are about 12-14cm tall now. Prof P: Wow Ysgol Nant Y Coed, make sure you keep a close eye on your plants! It doesn’t sound like it will be long now before you see your first flowers.

Ysgol Iau Hen Golwyn: I like this job. Prof P: I’m glad to hear it! There are lots of other experiments you can try if you are enjoying this one. Try the MET Office website for some great ideas for half term: http://www.metoffice.gov.uk/education/kids/things-to-do/experiments

Rivington Foundation Primary School: We think that the temperature on Tuesday,Thursday and Friday was because the sun was hitting straight on to the thermometer. Prof P: Wow Rivington Foundation Primary! What high readings for week 6! That shows summer weather in February! Well done for spotting that this is unusual and questioning why your readings are so high. I think you are right and it must be because your thermometer was in the sun and you took the readings at the warmest time of day! I suggest that you turn the thermometer slightly so it is not in direct sunlight. This will give you more accurate readings. You are well on your way to becoming Super Scientists!!

Carstairs Primary School: Unfortunately we are unable to take the temperature because our temperature monitor has went missing with all of the snow. Prof P: Wow, that must be a lot of snow you are having Carstairs Primary School! Thank you for taking the rain fall readings despite the wintery weather! I see these were high all week, did you have to take the rain gauge inside to melt the snow before taking your readings?

Hi Kirkton Primary School. Just to let you know that you’ve had the coldest weather reported so far for week 6 at -6ÌŠ!! Brrrrr!! And Thorn Primary School had the second warmest reading of week 6 at 13ÌŠ. I wonder how this will affect your plants! I’ll be watching both of your weather records and flowering dates with interest to compare!

Mwynhewch eich gwyliau Gyfeillion y Gwanwyn!!

Athro'r Ardd

Bydd eich blodau crocws yn porffor gyda anther a stigma oren.

Gaeaf yn troi’n Wanwyn

Penny Tomkins, 9 Chwefror 2015

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Rwy am rannu ambell lun gyda chi. Cofiwch, os gofynnwch i’ch athro neu athrawes yrru lluniau o’ch planhigion i mi, gallaf eu rhannu gydag ysgolion eraill sy’n rhan o’r project! Mae gen i ddiddordeb mawr mewn lluniau sy’n dangos y newid mewn tymhorau – fel blodau’r gwanwyn yng nghanol eira’r gaeaf!

Gwe pry cop gaeafol yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Cennin Pedr yn Sain Ffagan. Allwch chi weld pa blanhigion sydd â blagur, a pha rai sydd wedi blodeuo?

Cennin Pedr yn Sain Ffagan. Allwch chi weld pa blanhigion sydd â blagur, a pha rai sydd wedi blodeuo?

Mae rhywfaint o ddryswch wedi bod ynghylch pryd i gofnodi dyddiad blodeuo ar-lein. Gallwch fonitro taldra eich planhigion bob wythnos a gadael i mi wybod yn yr adran ‘sylwadau’ wrth i chi gofnodi’r tywydd. Ond dim ond wedi i’r planhigyn flodeuo y dylech gofnodi ‘dyddiad blodeuo’ a thaldra’r planhigyn ar ddiwrnod blodeuo.

Edrychwch ar y llun uchod o Gennin Pedr yn Sain Ffagan. Cafodd y llun ei dynnu ar ddiwrnod oer, felly nid oedd y blodau wedi agor yn llawn. Ond, gallwch weld pa rai sydd wedi blodeuo trwy edrych yn ofalus. Os yw’r holl betalau i’w gweld yn glir yna mae’r planhigyn wedi blodeuo. Cyn blodeuo mae’r petalau yn cael eu gwarchod gan gasyn tynn fel hwn:

Blagur yw hyn.

Blagur yw hyn. Pan fydd y blodyn wedi aeddfedu, a’r tywydd yn ddigon cynnes, bydd y casyn yn dechrau agor. Gall hyn gymryd ychydig oriau neu rai dyddiau! Efallai y gallwch weld hyn yn digwydd, os wnewch chi wylio’r planhigion yn ofalus iawn! Pan fyddwch yn gallu gweld yr holl betalau a’r casyn wedi disgyn gallwch fesur taldra’r blodau a chofnodi hyn ar y wefan. Wedi i chi wneud hynny bydd blodyn yn ymddangos ar fap yn dangos lle mae eich ysgol.

Gallwch fesur uchder eich planhigion i weld pa mor sydyn mae nhw’n tyfu. Os yw’r planhigion yn dal yn fach gallwch eu mesur o dop y pridd. Ond, pan fyddwch yn mesur er mwyn cofnodi ar y wefan, dylech fesur o dop y pot blodau i bwynt uchaf y blodyn.

Ydych chi wedi cymharu uchder y blodau yn eich dosbarth? Oes yna wahaniaeth mawr yn uchder y planhigion a pha mor aeddfed ydyn nhw, neu ydyn nhw i gyd yn debyg? Beth am y planhigion sydd wedi’u plannu yn y ddaear? Yw’r rhain yn fwy na’r rhai mewn potiau? Pam hynny tybed? Gallwch ddweud beth ydych chi’n feddwl yn yr adran ‘sylwadau’ wrth i chi gofnodi’r tywydd yr wythnos hon!

Gyrrwch eich straeon a lluniau i’r blog blodau a dilynwch Athro’r Ardd ar Twitter!

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn!

Athro’r Ardd

O.N. Peidiwch â phoeni os nad yw eich planhigion wedi dangos eto. Mae’n dal yn gynnar ac rwy’n sicur bydd yn gwneud cyn bo hir! Rhwy'n dal yn aros am rai o'n planhigion i dangos uwchben y pridd...

Mae fy Nghennin Pedr a Chrocws yn tyfu hefyd !!

Lili wen fach yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

Eich cwestiynau, fy atebion

Penny Tomkins, 4 Chwefror 2015

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Hoffwn rannu rhigwm doniol gan R o Thorn Primary School: "If I was a dog and you were a flower I’d lift my leg and give you a shower!"

Ysgol Clocaenog: Heddiw, rydym wedi gweld bod ein cennin pedr yn dechrau tyfu. Mae cennin pedr K wedi tyfu 1.5cm. Mae rhai ohonynt dal heb ddechrau eto. Athro'r Ardd: Wel, rwy'n falch o glywed bod eich Cennin Pedr wedi cychwyn tyfu. Mae'n swnio fel bod bwlb K yn tyfu yn gyflym iawn! Daliwch ati gyda'r gwaith da Ysgol Clocaenog!

Thorn Primary School: What happens to the plants after they have flowered? Do they die? Prof P: Hi Thorn Primary School. This is a very important question. Your bulbs won’t die after they have flowered! The leaves of your plant make food and the roots absorb water. When your flower dies the bulb stores all remaining food and water inside itself ready for next Autumn. Your teacher has information on how to care for your bulbs after your flowers die, and I will blog about it closer to the time. But this won’t happen until the end of Spring – so enjoy your flowers while they are here!

Skelmorlie Primary School: This week we have had a lot of snow and sleet in our weather. It has been really cold so we have had to look out for ice when we are playing too. In our water gauge this week, there was around 13 mm of water and 37 mm of ice/snow. Prof P: Hi Skelmorlie Primary School. I’m glad to hear you are being careful when you are outside, the weather can cause dangerous conditions! I’m assuming you melted the 37mm of snow to 13mm of water. Was there less water than you thought there would be? This is because water expands when it freezes and evaporates when it heats! I’d like to thank you for all the weekly comments you have sent me – you are definitely Super Scientists!

St. Ignatius Primary School: Professor Plant we missed some recordings this week due to the bad weather here. Our teacher decided it was not safe enough for us to go out and collect the recordings. Today we had a big piece of ice in our rainfall gauge so if that melted our rainfall would be more. The raifall gauge was also this full as it includes the 3 days we didn't take recordings. St. Ignatius Primary 4. Prof P: Hello St Ignatius Primary 4. Not to worry about missing some recordings due to bad weather – if it’s icy it’s better to stay warm and safe! As for the block of ice, you are not the only school to have had this problem. If this happens again please take your rain gauge inside and wait for the ice to melt. Then record the water level as rain fall on your weather chart!

Morningside Primary School: We brought our rain gauge in on Monday as it was full of snow and let it melt before we took the measurement. Prof P: Well done Morningside Primary School, you really are Super Scientists! I hope you enjoyed the experiment. I always try to guess how much water there will be when the ice melts!  Other schools have had the chance to do this experiment too, including Corshill Primary School.

Chryston Primary School: We are terribly sorry that we could not finish our records last week. We have been very busy with our Scottish afternoon and the weather here has been horrible. Hopefully we will finish our records next week. Prof P: Not to worry Chryston Primary School. Scottish afternoon sounds exciting! I hope you had a good week!

Thorn Primary School: We had lots of snow this week as well as lots of ice! We have no recording for Thursday as our school was closed due to the ice making it unsafe for staff and children to arrive. Prof P: Not to worry Thorn Primary School, other schools were unable to complete their records due to bad weather too! And lots of schools have reported snow, including: Woodlands Primary School, St. Brigid's School, Ysgol Hiraddug, Abbey Primary School, Manor Road Primary School, Rivington Foundation Primary School, Bickerstaffe CE Primary School and Balshaw Lane Community Primary School.

Our Lady of Peace Primary School: It has been very windy,snowy and icy. Two girls fell today at playtime and lunchtime on the ice and hurt themselves. It snowed last Tuesday and Wednesday. The two girl that fell are the girls that wrote this. Prof P: Hello, I’m sorry to hear you fell on the ice! I hope you weren’t badly hurt! I hope children at other schools take note and that everyone is extra careful when outdoors in this weather!

Ysgol Y Plas: Dear professor plant I thought you would like to know that nineteen bulbs in the flower bed have been growing and sixteen in the pots have started as well. From C. Prof P: Hi C, that’s great news! Other schools have reported new shoots too, including Skelmorlie Primary School!

Tongwynlais Primary School: We have no rain records for monday and tuesday as a few of our fellow pupils have been playing with our rain gage. We hope we can collect more accurate measurements next week. Prof P: Thank you for letting me know Tongwynlais Primary School. Other schools have been having problems with their rain gauges too. Including Euxton Church of England Primary School whose rain gauge has been repeatedly knocked over by football players! They have found a new location for their rain gauge now.

Darran Park Primary: I have got a new friend doing this job now - he enjoys doing it !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Prof P: Haha, well I’m guessing that not everyone at Darran Park Primary is enjoying this project! I hope your new friend can show you how much fun science can be and that you come to enjoy the project as much as he does!

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: It has been really icy in the mornings but the daffodil shoots are getting taller. F. Prof P: Good to know F. You must be looking after them very well!

Bancyfelin: 1 mm of snow fell on Thursday 29th of January. This means that 4mm of rain + 1mm of snow fell on this day. Prof P: Well done Bancyfelin. I assume you measured the snow using snow sticks? I see you recorded 4mm of rain, so I assume the snow melted in your rain gauge!

Baird Memorial Primary School: We are surprised by the changes that occurred within the temperature side of things. The changes were dramatic. Prof P: Hi Baird Memorial Primary School. You are right, there is quite a jump in your temperature readings from -1°c on Thursday to 11°c on Friday! This shows how temperamental the weather can be. Drops in temperature are often caused by cold winds, clouds and precipitation (rain and snow).

Ysgol Nant Y Coed: We enjoyed doing we like doing it very much its so FUN!!!! This is are last time doing it :(wahhhhhhhh we wish we could do it again-S and A. Prof P: Hi S & A! I’m glad you are enjoying the project and I hope you have learnt a lot! There are other scientific experiments you can take part in. I’m guessing its someone else’s turn to take the temperature and rain fall readings for this project now. But you could easily do a similar experiment at home! The MET Office have a Weather Observation Website (WOW) where they ask people to document temperature reading from their area. This information then helps Meteorologists to build a clearer picture of weather patterns across the UK. You can take part here: http://wow.metoffice.gov.uk/weather/manual .

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn!!

Athro’r Ardd

Diolch yn fawr gyfeillion y gwanwyn, oddi wrth Athro’r Ardd a babi bwlb!