Rydych chi yn:  > 
English

Oriel 1

Mehefin 2012

craftivists

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 19 Mehefin 2012

On saturday, the Craftivists (well, the wonderful Sarah Corbett) came to Oriel 1 to help us make mini protest banners dealing with asylum seekers and refugees.

In the gallery at the moment we have an exhibition called Refugee House which is a recreation of a typical refugee or asylum seeker dwelling in Cardiff.

One of the intentions of the exhibtion is to raise awareness about the lives of refugees and asylum seekers in Wales and the rest of the UK.

We thought making banners with other Crafitivists would raise even more awareness about the issues - while stitching slogans and quotes on our mini banners we could really think about the words and discuss their meaning, and when we hung the banners up afterwards other people could read the quotes and perhaps want to investigate more.

It was a really interesting day and I met lots of lovely new crafters, we've hung up most of the banners, but there will be more to come - let me know if you see any!

oh and do go and see what other things the Craftivists do and see how you can get involved.

Thanks to Reynette from Oasis who gave us a bit more of an insight into the lives of refugees and asylum seekers in Wales by telling us about her work and experiences at Oasis Cardiff.

Ebrill 2012

Noah's Ark

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 2 Ebrill 2012

These photos are from february half term, but I'd forgotten to put them on the blog until now (in fact I thought I had put them on the blog already but I must have just popped a few on twitter...).

It may be hard to tell but the art work is based on the mural of Noah's Ark in the church here in St Fagans: National History Museum. I drew the ark on a large piece of paper and asked the children to add animals to it - some they had drawn themselves and some coloured in from pictures provided. I also drew a couple of pictures of a devil and a dragon based on those in the church and they went down a storm! I must remember to bring those nasty creatures back round about halloween!

There will be drop in art sessions over the may bank holiday, so please come by and say hello!

Sian

Mawrth 2012

Edrych ar Adeiladau efo Ysgol Coedybryn

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 29 Mawrth 2012

Daeth Ysgol Coedybryn draw heddi i wneud y sesiwn celf 'edrych ar adeiladau'. Dyma luniau o peth o'r gwaith. Mae nhw wedi gwneud modelau ardderchog o ffermdy Llwyn yr eos a'r eglwys.

cockpit and post office

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 28 Mawrth 2012

Hello!

Just a few pictures of models of buildings made by Cardiff Muslim Primary School when they came here the other week.

They are models of the cockpit and the post office, and are pretty splendid too! look at that thatch!

Ionawr 2012

Sesiynau Crefft

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 30 Ionawr 2012

Sanau yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru - ffoto gan Amy Wheel

Golwg agosach ar hosan o gasgliad yr Amgueddfa - ffoto gan Amy Wheel

Golwg agosach ar sanau yng nghasgliad yr Amgueddfa - ffoto gan Amy Wheel

Golwg agosach ar sgarff(dwi'n credu) o gasgliadau'r Amgueddfa - ffoto gan Amy Wheel

» View full post to see all images

Rydyn ni wedi bod yn cynnal clwb cwiltio am ychydig dros flwyddyn ac erbyn hyn mae criw da yn dod yn rheolaidd ar y Sadwrn cyntaf bob yn ail fis am sesiwn glytwaith a sgwrs. Mae’n rhaid bod tipyn wedi gwneud adduned blwyddyn newydd gan fod dwbl yr aelodau yn y clwb y tro diwethaf gyda nifer o wynebau newydd yn ymuno â ni.

Samantha Jenkins sy’n arwain y clytwaith a’r cwiltio a gallwch chi weld peth o’i gwaith yma. Mae ganddi syniadau di-ri a gall ddatrys unrhyw broblemau clytwaith!

Roedden ni’n meddwl ei bod hi’n hen bryd rhoi cynnig ar sesiynau crefft gwahanol i oedolion, gan ddilyn patrwm y clwb cwiltio (awyrgylch hamddenol, anffurfiol ond gyda arbenigwr yno i’ch helpu) a rhoi cyfle i chi droi eich llaw at weu, gwneud rygiau rhacs, printio llaw neu frodio. Ewch i dudalennau ‘digwyddiadau’ y wefan am ragor o wybodaeth, a cofiwch bod nifer cyfyngedig o lefydd.

I roi syniad i chi o’r trefniadau, bydda i yng ngofal y sesiwn brintio, a byddwn ni’n edrych ar ddyluniadau hyfryd o’r 1950au er mwyn sbarduno syniadau printio, creu blodiau printio syml o bren meddal (tebyg i leino, ond yn well) a phrintio ar bapur a ffabrig. Rydw i wedi troi un o fy mhrintiau yn dlws ffabrig, a byddai’n gweithio hefyd fel rhan o gwilt clytwaith.

Bydd Amy Wheel yng gofal y sesiwn weu ac yn defnyddio rhai o’r hosanau yn y casgliad fel ysbrydoliaeth. Mae Amy yn wyneb cyfarwydd yn y clwb cwiltio ac mae hefyd yn gweu yn gampus ac yn fenyw hyfryd, felly dylai fod yn sesiwn hwyliog! Os ydych chi’n gweu yn barod, gallwch chi roi cynnig ar wneud hosan, neu os ydych chi’n ddechreuwr, gallwch chi ddysgu a chreu rhywbeth wedi’i seilio ar yr esiamplau.

Bydd Jane Dorsett yn arwain y sesiynau rygiau rhacs ac mae’n gofyn i chi dod â bag o ddillad gwastraff glan – mae hen grysau t yn berffaith meddai hi. Mae Jane wedi cynnal nifer o sesiynau rygiau rhacs gydag ysgolion, grwpiau cymunedol ac orielau, a cofiwch archebu mewn da bryd gan fod diddordeb mawr yn y sesiwn yn barod!

Becky Adams fydd yng ngofal y sesiynau brodio, a bydd yn seilio peth o’i chynlluniau ar y casys nodwyddau sydd yng nghasgliadau Sain Ffagan: Amgueddfa Cymru. Roedd Becky yn arfer gweithio yn Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru ar ein project Cofroddion, ac mae’n cynnal sesiynau celf a chrefft amrywiol i bobl o bob oed ac yn artist talentog ei hun.

Rwyf wedi ychwanegu rhai lluniau i ddangos gwaith y clwb cwiltio. Os oes gennych chi ffotograff sy’n dangos datblygiad eich gwaith, anfonwch e-bost ata i gan ei bod hi’n wych gweld sut hwyl mae pawb yn ei gael arni! Fy nghyfeiriad e-bost yw sian.lile@amgueddfacymru.ac.uk

Dyma dyddiadau’r sesiynau i chi lenwi’ch dyddiadur. Mae’n rhaid archebu gan fod nifer cyfyngedig o lefydd, felly ffoniwch (029) 2057 3414 i gadw lle.

3 Mawrth 11am-12.30pm – Clwb Cwiltio

17 Mawrth 11am-12.30pm – Gweu

31 Mawrth 11am-12.30pm – Brodio

14 Ebrill 11am-12.30pm – Printio

28 Ebrill 11am-12.30pm – Brodio

12 Mai 10.30am-12.30pm – Rygiau Rhacs

19 Mai 11am-12.30pm – Gweu

26 Mai 10.30am-12.30pm – Rygiau Rhacs

7 Gorffenaf 11am-12.30pm - Clwb Cwiltio

1 Medi 11am-12.30pm - Clwb Cwiltio

3 Tachwedd 11am-12.3opm - Clwb Cwiltio

Mae pob sesiwn am ddim a darperir rhai deunyddiau i’ch rhoi ar ben y ffordd. Dewch â hen ddillad neu ffabrig os ydych chi’n cymryd rhan yn y sesiwn rygiau rhacs.

Rhagfyr 2011

christmas decorations part two.

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 9 Rhagfyr 2011

In my last post I mentioned that I would be running a drop in arts and crafts session on the 17th december in Oriel 1, St Fagans: National History Museum. We will be taking inspiration from 1950s decorations, and to get some good ideas I went around the site with my camera the other day and took these photos.

Do you have anything similar at home? don't forget to let me know your memories of Christmas decorations in your house when you were growing up too!

christmas decorations

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 6 Rhagfyr 2011

I will be running an arts and crafts session on Saturday 17th December and we'll be making Christmas decorations! whoop!

I've been busy creating some samples of what we will be making, so if you like what you see come and make them with me! It's a drop in session and is suitable for both children and adults, we'll be making tissue paper pom poms, crepe paper chains and gingerbread men out of felt - i'll also try and remember to bring some christmassy playdough for the littlest ones and some colouring sheets too.

I've taken inspiration from decorations from the 1950s and have a few decorations from that date to show you! (will take pictures and blog about them too). We're also keen to collect some information from you - what decorations did you have as a child? let me know here or fill in one of my forms on the 17th.

The gingerbread man in the photo is from our collection and dates from around 1912. Inspired by this, I thought it would be fun to make some gingerbread men felt tree decorations too (and, yes, I realise I'm not sticking to my theme!).

Staff are busy decorating the historic buildings in St Fagans: National History Museum as we speak, so on the 17th you'll be able to get some first hand 50s inspiration for the 1950s decorations by visiting the Prefab and the 1955 Rhyd-y-car house.

go here for more information or email me if you have any questions regarding the session.

Hydref 2011

Big Draw

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 10 Hydref 2011

Hello!

Every year we take part in the Big Draw Here are the pictures from this year which took place on the 1st and the 8th October. We made a paper version of St Fagans: National History Museum inspired by Made by Joel, and used some of his images too.

Medi 2011

Looking at Buildings

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 16 Medi 2011

On Wednesday Ysgol Gynradd Gymraeg Evan James took part in the art activity that I offer to schools called 'Looking at Buildings'.

The pupils have a look at the buildings in the museum and make sketches of them, before returning to the activity space to create a 3d model. Here are some pictures of the wonderful work made.

If your school would like to take part in something similar, have a look here for more details.

Quilt Club

Postiwyd gan Sian Lile-Pastore ar 16 Medi 2011

I love quilt club, I really do. And if any of you would like to come along then I'm sure you will love it too!

It's a friendly, informal group and we get together and sew quilts! Quilter, and all round wonderful person Samantha Jenkins is on hand to help out if you get stuck or to help you get started if you have never quilted before. We meet every two months on a saturday morning at 11am until 12.30pm, the next meeting is on November 5th and is open to all - but please book your place by phoning 029 2057 3424.

Here are some pictures from recent meetings... I know there are more somewhere in the depths of my computer, so I'll have a hunt for those too.