Amgueddfa Cymru

Hafan

Teacups & Memories

The Exhibition: Fragile?  

Fragile? is an exhibition of contemporary ceramics at National Museum Cardiff, showcasing the beauty and variety of contemporary ceramics practice. The exhibition explores the artistic and expressive possibilities of clay as a material, including the contradiction between two of its innate qualities – durability and fragility. The exhibition includes items from the National Museum’s collection, shown alongside exciting new ceramic installations made especially for this exhibition.  

Dementia-friendly workshops – Free! But limited availability so please book in advance

On October 1st we will be running a day of free workshops for people living with dementia and their carers, with activities inspired by the Fragile? exhibition. The workshops will be relaxed and friendly. No previous experience is required for any of the activities. Tea and biscuits will be provided and chatting is encouraged! Some sessions may be photographed, so that we have a record of our activities, but you can always ‘opt out’ of being photographed. 

Workshop schedule 

Explore the exhibition, 11am-1pm. Maximum 10 people - please book in advance

In the morning, we will take a spotlight tour of some objects in the Fragile? exhibition. You will not be given a full tour of the whole exhibition as it is quite large! There will be tea, cake, and music with different ceramic items available for you to touch, hold and chat about. A family member, friend or helper is very welcome to attend with you.

Lunch, 1 – 2pm.  Maximum 20 people – please book in advance

We would love for you to join us for lunch if you have taken part in either or both of our sessions. Family members, friends and helpers are also invited.

Teapots and Clay pots, 2pm-4pm. Maximum 10 people – please book in advance

In this fun, hands-on session led by artist Jess Midgley, you can have a go at modelling and pattern making with clay. A family member, friend or helper is very welcome to attend with you.

To enquire or book a place please email Jennifer.Dudley@museumwales.ac.uk

Cyflwyniad

Croeso i flog Archif Sain Amgueddfa Werin Cymru. Wedi ugain mlynedd o weithio yn yr archif ac o bori trwy’r casgliadau mae’r amser wedi dod i mi blymio i ddyfnderoedd y cyfryngau torfol.

Brawychus (efallai yn fwy felly i’r gynulleidfa nac i mi)! Felly a’m calon yn curo, a’m pengliniau yn siglo dyma fynd ati i ysgrifennu (a chadw’r bys yn hofran dros y botwm “Publish” am wythnos neu ddwy nes magu hyder) gyda’r gobaith o rannu rhai o berlau amhrisiadwy yr Archif Sain gyda Chymru a’r byd.

Dechrau Casglu

Dechreuodd yr Amgueddfa gasglu hanes llafar yn y 50au hwyr ac erbyn hyn mae bron i 12,000 o recordiadau yn ein casgliad. Ers 1958 mae staff yr Amgueddfa wedi crwydro dros fryn a dôl, dros bont a thraffordd (ac wedi mynd yn sownd mewn ambell i gae) yn recordio trigolion Cymru yn trafod eu bywydau pob dydd, eu gwaith a’u diddordebau.

Pynciau

Ymysg y pynciau a drafodir ceir sôn am amaethyddiaeth, crefftau a geirfâu crefft, gwaith tŷ, bwydydd traddodiadol, meddyginiaethau gwerin, chwaraeon, storïau gwerin, canu gwerin, arferion tymhorol, arferion marw a chladdu a charu a phriodi, diwydiannau, tafodieithoedd y Gymraeg a diddordebau hamdden.

Os hoffech wybod sut i olchi praidd o ddefaid neu lanhau sêt tŷ bach bren nes ei bod yn disgleirio, os ydych yn ysu am baratoi penglog ceffyl er mwyn creu Mari Lwyd neu wella gwlithen ar y llygad trwy ddefnyddio malwoden a draenen wen, mae’r manylion oll ar gadw yn ein harchif.

Mae gennym atgofion coliers am geffylau ofergoelus yn y pyllau glo yn dwyn eu baco a’u diod o’u pocedi ac atgofion gwragedd am bobi teisen gwaed gwyddau a pharatoi ffagots a brôn. Mae gennym gasgliad eang o ganeuon gwerin a cherddoriaeth, o blant yn canu caneuon sgipio i recordiadau o gynulleidfaoedd yn canu pwnc.

Siaradwyr

Recordiwyd dros 5 mil o siaradwyr dros y blynyddoedd o Gaergybi i Gasnewydd ac o Dyddewi i Dreffynnon gan ddiogelu gwybodaeth heb ei hail ar gyfer y dyfodol.

I’r ystadegwyr yn eich plith ceir 798 siaradwr â’r cyfenw Jones yn yr Archif, 415 Williams, 375 Davies, 297 Evans, 246 Thomas a 224 Roberts. Yr enw cyntaf mwyaf poblogaidd ymysg y dynion yw John (272 siaradwr) ac ymysg y merched ceir 144 Mary a 138 Margaret. Ganwyd ein siaradwr hynaf yn 1841 a ganwyd 6 o’n siaradwyr ar ddiwrnod Nadolig.

Gobeithio bod y blog cyntaf hwn wedi ysgogi eich dychymyg ac wedi codi archwaeth am ragor.

Hwyl am y tro

Open Doors is an event organised by Cadw (the Welsh Government’s historic environment service). The idea behind the event is to offer people the opportunity to visit a variety of sites important to the culture and history of Wales. The highlight of the event is the opportunity to visit places that are not normally, or are infrequently, open to the public.

The National Collections Centre, Nantgarw, is part of Amgueddfa Cymru – National Museum Wales, and houses thousands of interesting and important objects that are not on display. Although not normally open to the general public we have always offered access to researchers, and also to various groups and societies. Staff at the National Collections Centre have always seen the importance of opening up the site to allow visitors access to view some of these objects and to see the work that is carried out by staff on site.

We are always looking for new ways to get visitors on site, to encourage people to learn about what we do, and provide more access to the collections in store. Therefore this year at one of our site meetings we decided that we would get involved in Open Doors. We will therefore be open as part of Open Doors on Wednesay 30th September 2015, and will be running tours at 10.00, 11.00, 12.00, 2.00 and 3.00. Each tour will last about 45 minutes and visitors will be able to take a closer look at some of the collections held on site. One of the highlights of the tour will be the chance to see the transport collection of bicycles, motorbikes, cars (including three examples of the Welsh manufactured Gilbern car), buses and even an air sea rescue helicopter.

Booking is essential for these tours. Please ring us on 029 2057 3560 or 029 2057 3583 to book a place, or find out further information. You can also email us on industry@museumwales.ac.uk

Further details can be found on the Cadw website, as well as details of all other places open as part of Open Doors.

We hope as many people as possible will be able to enjoy the tours and be able to see some of the amazing objects preserved by Amgueddfa Cymru for the people of Wales.

Ers y blog diwethaf mae’r gwaith ar y safle wedi datblygu cryn dipyn. Rydym wedi gorffen y to gwellt ac mae camau olaf y gwaith tirlunio wedi dechrau. Mae banc pridd wedi’i godi o amgylch y ddau dŷ crwn i efelychu amddiffynfeydd cadarn gwreiddiol Fferm Bryn Eryr ar Ynys Môn. Adeiladwyd cysgod to glaswellt y tu ôl i’r tai a fydd yn cael ei ddefnyddio fel gweithdy awyr agored a gofod addysg ychwanegol. Mae’r waliau o ‘glom’ - sef cymysgedd o glai, isbridd a cherrig mân - yn union fel y tai crwn, ond mae’r to glaswellt yn esiampl arall o ddeunydd toi sydd bron mor hen â gwellt. Gosodwyd arwyneb cobl o flaen y tai crwn, sydd hefyd yn efelychu’r lleoliad gwreiddiol.

Yn ddiweddar rydw i wedi bod yn canolbwyntio ar ddodrefnu’r tai. Bydd y mwyaf o’r ddau yn gymharol wag (dim ond aelwyd a mainc bren yn dilyn y waliau) er mwyn ei ddefnyddio fel ystafell ddosbarth ac ardal arddangos. Mae’r tŷ llai yn dangos bywyd cartref fel yr oedd yn ystod Oes yr Haearn ac yn cynnwys dodrefn cyffredin i’r cyfnod – tân i gynhesu, gwely i gysgu, gwŷdd i greu dillad a blancedi - a cistiau pren yw storio, ynghyd a chrochan i goginio bwyd. Seiliwyd bron pob eitem ar esiamplau o’r cyfnod sydd wedi llwyddo goroesi dros 2000 o flynyddoedd. Mae’r grochan yn replica o lestr coginio copr a haearn a ganfuwyd yn Llyn Cerrig Bach, prin 25km o Bryn Eryr, ac wrth y tân bydd fersiynau syml o’r brigwrn a ganfuwyd yng Nghapel Garmon yn Sir Ddinbych. Mae’r llestri pren wedi eu seilio ar rhai a ganfuwyd ym mryngaer Breiddin ym Meirionydd tra bod y maeniau melin yn efelychu y rhai a ganfuwyd yn Bryn Eryr ei hun. Rydyn ni wedi cynhyrchu set lawn o offer trin coed yn dilyn esiamplau o fryngaerau fel Tre’r Ceiri a Castell Henllys. Mae hyd yn oed y blancedi wedi eu copïo o ddarnau o ddefnydd sydd wedi goroesi.

Gyda’r tŷ wedi ei ddodrefnu fel y byddai yn y cyfnod gallwn ni ddefnyddio’r lleoliad i ail-greu bywyd mewn tŷ crwn. Gyda chymorth crefftwyr, actorion a gwirfoddolwyr gallwn ni ddod i ddeall bywyd Oes yr Haearn yn well a helpu troi’r tŷ hwn yn gartref.