Amgueddfa Cymru

Hafan

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Hoffwn ddymuno hanner tymor gwych i chi! Peidiwch â phoeni am eich planhigion yn ystod y gwyliau, bydd nhw'n iawn! Ond plîs gwiliwch arnynt beth gyntaf wrth gychwyn nol yn ysgol. Gall y planhigion crocws blodeuo mo gynnar a mis Ionawr, felly dylem ni disgwyl nhw yn fuan iawn!

Rwyf wedi cael jôc wych arall gan L o Thorn Primary School:

Q. Why do you call beetroot beetroot?

A. Because you have to beat the root to get them out!!

Mae mwy o ysgolion wedi anfon diweddariadau cyffrous ar eu planhigion:

Silverdale St. John's CE School: The daffodils are about 5cm tall and one of them is around about 8cm tall! Prof P: Fantastic news Silverdale St. John's CE School you must be looking after them very well!

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: This week is cold again with very frosty mornings, but we can now see some crocus shoots as well as the daffodils. The mystery bulbs have the tallest shoots. K M. Prof P: I’m excited that your Crocus plants have shown through. Isn’t it interesting how different the shoots look! Keep up the good work Bulb Buddies!

Ysgol Nant Y Coed: It was a very dry week last week. Also, our daffodils are about 12-14cm tall now. Prof P: Wow Ysgol Nant Y Coed, make sure you keep a close eye on your plants! It doesn’t sound like it will be long now before you see your first flowers.

Ysgol Iau Hen Golwyn: I like this job. Prof P: I’m glad to hear it! There are lots of other experiments you can try if you are enjoying this one. Try the MET Office website for some great ideas for half term: http://www.metoffice.gov.uk/education/kids/things-to-do/experiments

Rivington Foundation Primary School: We think that the temperature on Tuesday,Thursday and Friday was because the sun was hitting straight on to the thermometer. Prof P: Wow Rivington Foundation Primary! What high readings for week 6! That shows summer weather in February! Well done for spotting that this is unusual and questioning why your readings are so high. I think you are right and it must be because your thermometer was in the sun and you took the readings at the warmest time of day! I suggest that you turn the thermometer slightly so it is not in direct sunlight. This will give you more accurate readings. You are well on your way to becoming Super Scientists!!

Carstairs Primary School: Unfortunately we are unable to take the temperature because our temperature monitor has went missing with all of the snow. Prof P: Wow, that must be a lot of snow you are having Carstairs Primary School! Thank you for taking the rain fall readings despite the wintery weather! I see these were high all week, did you have to take the rain gauge inside to melt the snow before taking your readings?

Hi Kirkton Primary School. Just to let you know that you’ve had the coldest weather reported so far for week 6 at -6ÌŠ!! Brrrrr!! And Thorn Primary School had the second warmest reading of week 6 at 13ÌŠ. I wonder how this will affect your plants! I’ll be watching both of your weather records and flowering dates with interest to compare!

Mwynhewch eich gwyliau Gyfeillion y Gwanwyn!!

Athro'r Ardd

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Rwy am rannu ambell lun gyda chi. Cofiwch, os gofynnwch i’ch athro neu athrawes yrru lluniau o’ch planhigion i mi, gallaf eu rhannu gydag ysgolion eraill sy’n rhan o’r project! Mae gen i ddiddordeb mawr mewn lluniau sy’n dangos y newid mewn tymhorau – fel blodau’r gwanwyn yng nghanol eira’r gaeaf!

Gwe pry cop gaeafol yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

Cennin Pedr yn Sain Ffagan. Allwch chi weld pa blanhigion sydd â blagur, a pha rai sydd wedi blodeuo?

Cennin Pedr yn Sain Ffagan. Allwch chi weld pa blanhigion sydd â blagur, a pha rai sydd wedi blodeuo?

Mae rhywfaint o ddryswch wedi bod ynghylch pryd i gofnodi dyddiad blodeuo ar-lein. Gallwch fonitro taldra eich planhigion bob wythnos a gadael i mi wybod yn yr adran ‘sylwadau’ wrth i chi gofnodi’r tywydd. Ond dim ond wedi i’r planhigyn flodeuo y dylech gofnodi ‘dyddiad blodeuo’ a thaldra’r planhigyn ar ddiwrnod blodeuo.

Edrychwch ar y llun uchod o Gennin Pedr yn Sain Ffagan. Cafodd y llun ei dynnu ar ddiwrnod oer, felly nid oedd y blodau wedi agor yn llawn. Ond, gallwch weld pa rai sydd wedi blodeuo trwy edrych yn ofalus. Os yw’r holl betalau i’w gweld yn glir yna mae’r planhigyn wedi blodeuo. Cyn blodeuo mae’r petalau yn cael eu gwarchod gan gasyn tynn fel hwn:

Blagur yw hyn.

Blagur yw hyn. Pan fydd y blodyn wedi aeddfedu, a’r tywydd yn ddigon cynnes, bydd y casyn yn dechrau agor. Gall hyn gymryd ychydig oriau neu rai dyddiau! Efallai y gallwch weld hyn yn digwydd, os wnewch chi wylio’r planhigion yn ofalus iawn! Pan fyddwch yn gallu gweld yr holl betalau a’r casyn wedi disgyn gallwch fesur taldra’r blodau a chofnodi hyn ar y wefan. Wedi i chi wneud hynny bydd blodyn yn ymddangos ar fap yn dangos lle mae eich ysgol.

Gallwch fesur uchder eich planhigion i weld pa mor sydyn mae nhw’n tyfu. Os yw’r planhigion yn dal yn fach gallwch eu mesur o dop y pridd. Ond, pan fyddwch yn mesur er mwyn cofnodi ar y wefan, dylech fesur o dop y pot blodau i bwynt uchaf y blodyn.

Ydych chi wedi cymharu uchder y blodau yn eich dosbarth? Oes yna wahaniaeth mawr yn uchder y planhigion a pha mor aeddfed ydyn nhw, neu ydyn nhw i gyd yn debyg? Beth am y planhigion sydd wedi’u plannu yn y ddaear? Yw’r rhain yn fwy na’r rhai mewn potiau? Pam hynny tybed? Gallwch ddweud beth ydych chi’n feddwl yn yr adran ‘sylwadau’ wrth i chi gofnodi’r tywydd yr wythnos hon!

Gyrrwch eich straeon a lluniau i’r blog blodau a dilynwch Athro’r Ardd ar Twitter!

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn!

Athro’r Ardd

O.N. Peidiwch â phoeni os nad yw eich planhigion wedi dangos eto. Mae’n dal yn gynnar ac rwy’n sicur bydd yn gwneud cyn bo hir! Rhwy'n dal yn aros am rai o'n planhigion i dangos uwchben y pridd...

Mae fy Nghennin Pedr a Chrocws yn tyfu hefyd !!

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Hoffwn rannu rhigwm doniol gan R o Thorn Primary School: "If I was a dog and you were a flower I’d lift my leg and give you a shower!"

Ysgol Clocaenog: Heddiw, rydym wedi gweld bod ein cennin pedr yn dechrau tyfu. Mae cennin pedr K wedi tyfu 1.5cm. Mae rhai ohonynt dal heb ddechrau eto. Athro'r Ardd: Wel, rwy'n falch o glywed bod eich Cennin Pedr wedi cychwyn tyfu. Mae'n swnio fel bod bwlb K yn tyfu yn gyflym iawn! Daliwch ati gyda'r gwaith da Ysgol Clocaenog!

Thorn Primary School: What happens to the plants after they have flowered? Do they die? Prof P: Hi Thorn Primary School. This is a very important question. Your bulbs won’t die after they have flowered! The leaves of your plant make food and the roots absorb water. When your flower dies the bulb stores all remaining food and water inside itself ready for next Autumn. Your teacher has information on how to care for your bulbs after your flowers die, and I will blog about it closer to the time. But this won’t happen until the end of Spring – so enjoy your flowers while they are here!

Skelmorlie Primary School: This week we have had a lot of snow and sleet in our weather. It has been really cold so we have had to look out for ice when we are playing too. In our water gauge this week, there was around 13 mm of water and 37 mm of ice/snow. Prof P: Hi Skelmorlie Primary School. I’m glad to hear you are being careful when you are outside, the weather can cause dangerous conditions! I’m assuming you melted the 37mm of snow to 13mm of water. Was there less water than you thought there would be? This is because water expands when it freezes and evaporates when it heats! I’d like to thank you for all the weekly comments you have sent me – you are definitely Super Scientists!

St. Ignatius Primary School: Professor Plant we missed some recordings this week due to the bad weather here. Our teacher decided it was not safe enough for us to go out and collect the recordings. Today we had a big piece of ice in our rainfall gauge so if that melted our rainfall would be more. The raifall gauge was also this full as it includes the 3 days we didn't take recordings. St. Ignatius Primary 4. Prof P: Hello St Ignatius Primary 4. Not to worry about missing some recordings due to bad weather – if it’s icy it’s better to stay warm and safe! As for the block of ice, you are not the only school to have had this problem. If this happens again please take your rain gauge inside and wait for the ice to melt. Then record the water level as rain fall on your weather chart!

Morningside Primary School: We brought our rain gauge in on Monday as it was full of snow and let it melt before we took the measurement. Prof P: Well done Morningside Primary School, you really are Super Scientists! I hope you enjoyed the experiment. I always try to guess how much water there will be when the ice melts!  Other schools have had the chance to do this experiment too, including Corshill Primary School.

Chryston Primary School: We are terribly sorry that we could not finish our records last week. We have been very busy with our Scottish afternoon and the weather here has been horrible. Hopefully we will finish our records next week. Prof P: Not to worry Chryston Primary School. Scottish afternoon sounds exciting! I hope you had a good week!

Thorn Primary School: We had lots of snow this week as well as lots of ice! We have no recording for Thursday as our school was closed due to the ice making it unsafe for staff and children to arrive. Prof P: Not to worry Thorn Primary School, other schools were unable to complete their records due to bad weather too! And lots of schools have reported snow, including: Woodlands Primary School, St. Brigid's School, Ysgol Hiraddug, Abbey Primary School, Manor Road Primary School, Rivington Foundation Primary School, Bickerstaffe CE Primary School and Balshaw Lane Community Primary School.

Our Lady of Peace Primary School: It has been very windy,snowy and icy. Two girls fell today at playtime and lunchtime on the ice and hurt themselves. It snowed last Tuesday and Wednesday. The two girl that fell are the girls that wrote this. Prof P: Hello, I’m sorry to hear you fell on the ice! I hope you weren’t badly hurt! I hope children at other schools take note and that everyone is extra careful when outdoors in this weather!

Ysgol Y Plas: Dear professor plant I thought you would like to know that nineteen bulbs in the flower bed have been growing and sixteen in the pots have started as well. From C. Prof P: Hi C, that’s great news! Other schools have reported new shoots too, including Skelmorlie Primary School!

Tongwynlais Primary School: We have no rain records for monday and tuesday as a few of our fellow pupils have been playing with our rain gage. We hope we can collect more accurate measurements next week. Prof P: Thank you for letting me know Tongwynlais Primary School. Other schools have been having problems with their rain gauges too. Including Euxton Church of England Primary School whose rain gauge has been repeatedly knocked over by football players! They have found a new location for their rain gauge now.

Darran Park Primary: I have got a new friend doing this job now - he enjoys doing it !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Prof P: Haha, well I’m guessing that not everyone at Darran Park Primary is enjoying this project! I hope your new friend can show you how much fun science can be and that you come to enjoy the project as much as he does!

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: It has been really icy in the mornings but the daffodil shoots are getting taller. F. Prof P: Good to know F. You must be looking after them very well!

Bancyfelin: 1 mm of snow fell on Thursday 29th of January. This means that 4mm of rain + 1mm of snow fell on this day. Prof P: Well done Bancyfelin. I assume you measured the snow using snow sticks? I see you recorded 4mm of rain, so I assume the snow melted in your rain gauge!

Baird Memorial Primary School: We are surprised by the changes that occurred within the temperature side of things. The changes were dramatic. Prof P: Hi Baird Memorial Primary School. You are right, there is quite a jump in your temperature readings from -1°c on Thursday to 11°c on Friday! This shows how temperamental the weather can be. Drops in temperature are often caused by cold winds, clouds and precipitation (rain and snow).

Ysgol Nant Y Coed: We enjoyed doing we like doing it very much its so FUN!!!! This is are last time doing it :(wahhhhhhhh we wish we could do it again-S and A. Prof P: Hi S & A! I’m glad you are enjoying the project and I hope you have learnt a lot! There are other scientific experiments you can take part in. I’m guessing its someone else’s turn to take the temperature and rain fall readings for this project now. But you could easily do a similar experiment at home! The MET Office have a Weather Observation Website (WOW) where they ask people to document temperature reading from their area. This information then helps Meteorologists to build a clearer picture of weather patterns across the UK. You can take part here: http://wow.metoffice.gov.uk/weather/manual .

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn!!

Athro’r Ardd

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Diolch i bawb wnaeth yrru data tywydd ata i'r wythnos ddiwethaf. Yn enwedig y rhai ohonoch wnaeth yrru jôcs – daliwch ati, mae nhw’n gwneud i mi chwerthin!

Roedd rhai o sylwadau’r wythnos yma yn dweud bod y tymheredd yn codi a’r dyddiau’n mynd yn hirach, sy’n esgus perffaith i mi siarad rhywfaint am y tymhorau!

Mae yna bedwar tymor mewn blwyddyn: gaeaf, gwanwyn, haf a hydref. Mae hi’n dal yn aeaf ar hyn o bryd, y tymor oeraf.

Mae’r gwanwyn yn dechrau o gwmpas Mawrth yr 20fed (Cyhydnos y Gwanwyn) a dyma’r tymor lle bydd y rhan fwyaf o blanhigion yn blodeuo ac anifeiliaid bach yn cael eu geni wrth i’r tywydd gynhesu. Mae ŵyn bach yn y caeau yn arwydd da bod y gwanwyn wedi cyrraedd!

O fis Mehefin tan fis Medi bydd hi’n haf – y dyddiau’n hir a’r tywydd yn gynnes. Yn lwcus i chi, byddwch yn cael gwyliau hir o’r ysgol!

Bydd yr hydref yn gafael o ddiwedd Medi ymlaen – y dyddiau yn byrhau, y tywydd yn oeri, a’r dail yn troi’n oren, coch a brown cyn syrthio o’r coed. Daw’r gaeaf unwaith eto ym mis Rhagfyr a bydd yn aros efo ni tan ganol Mawrth.

Ydych chi’n gwybod pam ein bod yn cael tymhorau? Beth sy’n achosi i’r tywydd newid mor ddramatig yn ystod y flwyddyn? Mae’n digwydd achos bod y Ddaear yn troi o amgylch yr Haul ar ongl. Mae’r llun isod yn dangos y Ddaear a’r Haul. Mae’r Ddaear yn cylchdroi ar echel (dychmygwch linell yn cysylltu Pegwn y Gogledd â Phegwn y De) wrth symud o amgylch yr Haul.

Mae’n cymryd 365 diwrnod i’r Ddaear deithio unwaith o amgylch yr Haul. Hyd blwyddyn ar blaned yw’r amser mae’n gymryd i deithio o amgylch ei seren unwaith. Felly mae blwyddyn ar y Ddaear yn para 365 diwrnod.

Y Tymhorau (gan wefan BBC Bitesize)

Mae’r llun uchod yn dangos llwybr y Ddaear o amgylch yr Haul. Yr echel yw’r llinell goch trwy’r ddau begwn. Mae’r echel ar ongl wahanol i lwybr y Ddaear o amgylch yr Haul (y llinell wen doredig). Mae hyn yn golygu ein bod ar ongl fymryn yn wahanol i’r Haul bob dydd. Dyma sy’n achosi’r newid yn hyd y dydd. Mae dyddiau byrrach (gaeaf) yn golygu llai o olau a llai o wres, sy’n gwneud y gaeaf yn oerach. Mae dyddiau hirach (haf) yn golygu mwy o olau a gwres, sy’n ei gwneud yn gynhesach!

Mae’r DU yn ‘Hemisffer y Gogledd’ sy’n golygu ein bod yn nes at Begwn y Gogledd nag at Begwn y De. Yn y llun, mae Pegwn y Gogledd (y llinell goch sy’n pwyntio am i fyny) yn gwyro i gyfeiriad yr Haul ym mis Mehefin ac oddi wrth yr Haul ym mis Rhagfyr. Yr ongl hon sy’n achosi’r newid yn hyd y dyddiau wrth i’r Ddaear droi o amgylch yr Haul.

Mae gwledydd eraill yn profi’r newidiadau hyn ar wahanol adegau. Yn Awstralia mae’n haf ym mis Rhagfyr! Ac yng Ngwlad yr Iâ mae’n olau dydd am ddyddiau ar y tro yn yr haf, ac yn dywyll am ddyddiau yn y gaeaf... dychmygwch yr Haul yn tywynnu am hanner nos!

Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn,

Athro’r Ardd

Helo Gyfeillion y Gwanwyn,

Mae yna arolwg gwyddonol cyffrous yn digwydd y penwythnos hwn, ac mae angen eich help chi! ‘The Big Garden Birdwatch’ yw’r enw a’r RSPB - elusen sy’n helpu i edrych ar ôl ein bywyd gwyllt - sy’n trefnu. Gallwch chithau helpu drwy gofrestru ar-lein yma: https://www.rspb.org.uk/birdwatch/. Wedi gwneud hynny, treuliwch awr dros y penwythnos hwn yn cofnodi’r adar sy’n dod i’ch gardd neu lecyn gwyrdd yn agos i’ch cartref. Bydd y pecyn gwybodaeth ar wefan RSPB yn eich helpu i adnabod yr adar! Wedyn, rhowch eich canlyniadau ar wefan RSPB fel eu bod nhw yn gallu eu hychwanegu at yr arolwg mawr cenedlaethol ar boblogaethau adar, sy’n ceisio darganfod mwy am hynt a helynt ein ffrindiau pluog!

Mae’r ‘Big Garden Birdwatch’ wedi bod yn mynd ers 1979! Gallwch ddod o hyd i ganlyniadau blaenorol yma: https://www.rspb.org.uk/birdwatch/previous-results/. Mae arolwg blynyddol a chenedlaethol yn ffordd wych o sylwi ar newidiadau mewn poblogaethau adar. Mae hyn yn bwysig, oherwydd pan fyddwn yn gwybod pa adar sy’n mynd yn brin, gallwn ddod i ddeall pam mae hyn yn digwydd a cheisio helpu’r adar i oroesi. Mae’r ddrudwen yn enghraifft o hyn. Ers i’r ‘Big Garden Birdwatch’ ddechrau yn 1979, mae poblogaeth y ddrudwen wedi lleihau 80%. Mae’r RSPB wedi bod yn codi ymwybyddiaeth o’r pethau y gallwn ni wneud i helpu’r adar hyn, fel torri’r lawnt mewn rhannau o’r ardd er mwyn i’r ddrudwen allu cyrraedd eu bwyd, sef trychfilod a phryfed bach sy’n byw yn y pridd.

Drudwy yn y Gaeaf (llun drwy garedigrwydd wefan yr RSPB).

Dyma rai syniadau ar sut i ddenu adar i’r ardd: http://www.rspb.org.uk/news/387868-top-10-bird-feeding-tips-this-winter. A dyma weithgareddau difyr yn ymwneud ag adar: https://www.rspb.org.uk/birdwatch/family-fun/.

Bydd Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru ac Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn cynnal gweithgareddau ‘Big Garden Birdwatch’ y penwythnos hwn! Os ydych chi eisiau ymuno, mae mwy o fanylion yma:

Caerdydd           Sain Ffagan

Diolch yn fawr i bawb wnaeth yrru data tywydd ata i yr wythnos ddiwethaf. Rwy’n edrych ymlaen i weld os yw hi wedi bod yn gynhesach neu’n oerach yr wythnos hon ac os yw hi wedi bwrw eira neu gesair! Cofiwch, os wnewch chi yrru’ch data a gadael i mi wybod ar-lein pan fydd eich planhigion wedi blodeuo, byddwch yn derbyn gwobr Gwyddonydd Gwych a bydd cyfle i chi ennill Taith Natur!
 
Daliwch ati Gyfeillion y Gwanwyn!

Athro’r Ardd