Rydych chi yn:  > 

SCAN

Mae SCAN yn broject Amgueddfa Cymru sy'n cynorthwyo ysgolion i hyrwyddo Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy.

Rhagfyr 2013

Un wythnos gofnodi tan y Nadolig!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 10 Rhagfyr 2013

Nadolig Llawen - Gyfeillion Bylbiau!

Ni allaf gredu mai dyma'r wythnos gyfnodi olaf yn 2013! Llongyfarchiadau am gadw cofnodion tywydd dros y chwe wythnos diwethaf! Nid oes angen i chi gadw mwy o gofnodion yn awr tan yr wythnos gyntaf yn Ionawr, 2014. Gallwch adael eich bylbiau yn yr ysgol dros y Nadolig ac ymlacio tan y flwyddyn newydd. Yr wyf yn gobeithio y byddwch yn cael Nadolig gwych ar ôl gweithio mor galed y tymor hwn!

Rydym wedi cael tywydd ofnadwy yr wythnos hon, felly yr wyf yn gobeithio nad oedd ddifrod storm neu lifogydd yn eich ardal leol chi. Mae'r tywydd wedi achosi rhai problemau ofnadwy i bobl ar draws y DU - gweler y tywydd mewn lluniau http://www.bbc.co.uk/weather/feeds/25232374

Dywedodd Ysgol Gynradd Manor (Swydd Rydychen): Rydym yn drist iawn i ddweud bod yr holl potiau wedi chwythu drosodd. Tybed beth yr hoffech i ni ei wneud? Prof.P: Gyda'r tywydd ddiweddar, rwy'n siŵr bod llawer o'r potiau wedi chwythu drosodd ac angen ail-potio. Peidiwch â phoeni bydd eich bylbiau yn iawn os ydynt yn cael eu lleoli yn ddiogel yn ôl i'w potiau.
Os gwelwch yn dda ddod o hyd i fy atebion i'ch sylwadau isod.

Nadolig Llawen oddi wrth yr Athro'r Ardd a Bwlb Bychan!

Eich cwestiynau:

St. Mary's Catholic Primary School, Leyland: Dear Professor Plant. On Tuesday and Friday this week, we think our temperature was so high because the sun was shining right on our thermometer. It felt so much colder - our teacher’s car thermometer showed 3 degrees. Next week, we are going to move our thermometer to a different place where the sun will not shine directly onto it. Love from Mrs Thompson's Year 1 Class. Prof:P: You've done the right thing here, it's important that thermometers are not placed in direct sunlight or they will show higher temperatures.

Raglan VC Primary: Rainfall on Mon included the weekend rainfall. A crocus bulb was starting to shoot (20/11/13), we covered it with a handful of compost. Prof.P: This is a good idea to keep the bulb warm but as long as the crocus bulb was planted 10cm beneath the soil then you shouldn't need to cover over any shoots in future.

Ysgol Bro Eirwg: Cwestiwn oddi wrth Rhys: Pam mae angen dwr ar y bylbiau? Athro'r Ardd:Ond angen rhoi dŵr i eich bylbiau os yw'r pridd yn y potiau yn mynd yn sych i gyffwrdd. Ar yr adeg hon o'r flwyddyn dylai fod digon o ddŵr o'r glaw. Mae bylbiau yn amsugno ddŵr drwy eu gwreiddiau. Mae'r dŵr yn helpu'r planhigyn i tyfu eginau a pharatoi i flodeuo yn y gwanwyn.

Manor Road Primary School (Lancashire): It's been a blustery but fairly dry week here in Lancashire. Our bulb labels have suffered in the winds but hopefully the bulbs will be snug in their pots! Prof.P: Sorry your labels are ruined but glad your bulbs are safe :-)

Burscough Bridge Methodist School: Tuesday there was a small layering of snow. Prof.P: How exciting! Also bulbs need cold weather to trigger their growth at this time of year - so all good for the bulbs.

Ysgol Rhys Prichard: Tuesday rainfall fell as sleet. Thursday was the first real frost this winter. Prof.P: Again, this is great for the bulbs to trigger their growth.

Arkholme CE Primary School: There are some difficulties on a Monday morning because sometimes it might have rained over the weekend. Prof.P: Don't worry Arkholme - we expect all the schools taking part to have a higher reading on a Monday so this is not a problem.

Greyfriars RC Primary School: hi our bulbs are doing fine and the leaves on the trees in the school garden have fallen. The Scots Pine still has its needles. From Airlie and Athen. Prof.P: Yes the Scots pine is one of our few native plants to remain green in the winter. Can you think of anymore? These plants are often mentioned in carols.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: The weather is very varied each day; sunshine, cloud, breeze. On Sunday night it froze hard so even though the temperature was high in the sunshine, the compost in the pots was frozen. Prof.P: this is good for the bulbs at this time of year it tells them that it is winter now and that spring is on its way in a few months.

St. Ignatius Primary School: Again the bulbs have been vandalised over the weekend. The pots have been moved or tipped over. Our janitor is out at the moment trying to fix them and get everything back to normal. We are very upset and disappointed by this but we will continue to look after our plants as best we can. Prof.P: Very sorry to hear that this has happened again but delighted to hear that you are determined to continue. Is there anywhere else in the school that is safer to keep them?

Glyncollen Primary School: We are getting really good at recording our weather data. This week has been very cold. We hope the bulbs are warm in the earth. Prof.P: Don't worry the bulbs will be fine - they like it cold at this time of year. Glad to hear that you are getting good at keeping your weather records it's a very useful skill that you are learning.

Raglan VC Primary: 10% of pots are showing growth of bulbs. Prof.P: I like how you are reporting this. Good use of numeracy!

Burscough Bridge Methodist School: Thursday night seen the area hit by storms. Prof.P: Glad the school is safe.

The Blessed Sacrament Catholic Primary School: A terrible storm on Tuesday night which continued with a wet and windy Wednesday. The pots keep filling up with leaves as fast as we can clear them but no need to water yet. The children are enjoying looking at the scales on the rain gauge and thermometer and comparing them to the rulers we are using in maths. Prof.P: Great to hear you are enjoying comparing this will make you super at science. Don’t worry about the leaves too much the bulbs will find their way through the leaves without any problems.

Tachwedd 2013

Hydref oren

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 22 Tachwedd 2013
Ffermdy Abernodwydd yn yr Hydref.
Coed ffawydden
Robin goch yn edrych am fwyd.

Mae’r coed yn brydferth yn Sain Ffagan yr wythnos hon! Rwyf wrth fy modd a lliwiau’r hydref.

Pa liw yw'r dail lle rydych yn byw, brown, coch, melyn neu wedi cwympo?

Mae'r coed fel y bylbiau gwanwyn yn newid gyda’r tymheredd lleol. Heb fod yn rhy oer yng Nghaerdydd eto, felly mewn mannau mae dal rhai dail gwyrdd. Ond os mae’n oer yn ardal chi gall y dail eisoes wedi cwympo.

85 o gofnodion yn yr wythnos hon - diolch i bob un ohonoch sydd yn mynd allan bob dydd i gadw eich cofnodion tywydd!

Mae'r tymheredd oeraf a gofnodwyd hyd yn hyn yn -1 gradd Celsius a gofnodwyd gan Ysgol Gynradd St Blanes yn yr Alban. St Blanes: “Mae'n mor oer heddiw oedd rhaid i ni wisgo ein hetiau, sgarffiau a menig pan aethom y tu allan i gymryd ein darlleniadau tywydd.  Roedd ein glawiad wedi troi'n rhew! Ni’n CARU prosiect hwn, er bod ein dannedd yn rhincian!” Cymerwch olwg ar ble maen nhw ar y map neu edrychwch ar eu tymheredd.

Mae'r glaw mwyaf wedi ei gofnodi yn Ysgol Bro Eirwg - 140mm! Bro Eirwg: Rydym wedi mwynhau casglu data'r wythnos hon. Pryd fydd y bylbiau yn dechrau tyfu.? A.Ardd: Byddant yn cael eu tyfu o dan y pridd yn barod ond dylai egin yn ymddangos uwchben y pridd o fis Ionawr ymlaen.

Eich cwestiynau - fy atebion:

 • Culross Primary School. Very cold week - children enjoyed measuring rainfall and looking at temperatures. We also discussed the importance of trying to record results at the same time each day. Prof.P: Very good - this is important for ensuring a fair test!
 • St. Blanes Primary School. We are excited to go out into the school garden everyday to check our rain gauge and thermometer! Ysgol Sychdyn: We have enjoyed recording the weather data. Prof.P: Fantastic - you'll be weather experts soon!
 • Cawthorne's Endowed Primary School. Hello Professor Plant this is a very good idea.      Prof.P: thanks you very much!
 • St. Mary's Catholic Primary School. Thank you Professor Plant for sending us the bulbs. We enjoyed planting them and can't wait to see what they look like when they grow. From Year 1 children at St Mary's in Leyland. Prof.P: I'm sure the flowers will be beautiful Year 1!

Plannu a mesur

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 13 Tachwedd 2013
Cawsom brynhawn hyfryd yn blannu eu bylbiau cennin pedr a crocws. Ysgol SS Philip and James CE Primary
Cafodd y plant amser gwych ac yn wirioneddol gyffrous ac yn frwdfrydig am y prosiect. Ysgol Brunshaw
Roedd y tywydd yn garedig i ni! Edrych ymlaen at ein harsylwadau a chofnodi. Ysgol Stanford in the Vale.
» View full post to see all images

Mae dros chwe fil o fylbiau wedi cael eu plannu ar draws y DU gan y Gwyddonwyr Gwych sydd yn cadw cofnodion tywydd i ymchwilio newid yn yr hinsawdd.

Roedd y tywydd yn ystod yr wythnos plannu yn wlyb iawn, ond er hyn, wnaeth y disgyblion mwynhau garddio yn yr awyr iach. Creodd y disgyblion labeli ar gyfer eu planhigion a mabwysiadu'r bylbiau y bydd yn gofalu am dan wanwyn nesaf. Edrychwch ar rai o'r lluniau a anfonwyd i mewn o ysgolion.

Dechreuodd yr ysgolion i gadw cofnodion tywydd. Maent yn dysgu sut i gofnodi tymheredd a mesur glawiad. Yna, maent yn llwytho cofnodion hyn i'n gwefan gan ddefnyddio eu sgiliau TGCh. Hyd yn hyn, derbyniwyd pum deg pedwar o gofnodion - sydd yn anhygoel!


Hoffwn ddweud helo arbennig i Isaac o Lancashire a ymwelodd ag Amgueddfa Caerdydd dros hanner tymor i ddweud helo. Yn anffodus, roeddwn yn gweithio yn plannu ein Gweirglodd Drefol newydd ar y pryd a ddim wedi cael siawns i gwrdd ag Isaac. Mae'n ddrwg gennym i colli chi Isaac - gobeithio eich bod wedi mwynhau eich ymweliad â Chaerdydd.

Athro'r Ardd.

Eich sylwadau:

SS Philip and James CE Primary School: We're not sure our laminated labels will survive the winter so we wrote our names on the lollypop sticks and on the side of the pots in case the pictures fall off. Any other advice welcome! Here are some comments from the children: "I really liked comparing the size of the bulbs." "I enjoyed seeing the pointy part of the daffodil peeping through the compost." "Putting the soil in and getting my hands messy was the best bit". "It was really cool." Prof.P: Glad you enjoyed planting. Keeping the tags on the labels is tricky. I think what you have done is great. Some schools use a permanent white marker pen to write on the pots.

Kilmaron Special School: This year we have planted our bulbs in 4 different places to see if they grow better at the front of the school or at the back. We have planted some in the bulbs in a new bed and some in old beds to see if the soil makes a difference. Prof P: Great investigative skills Kilmaron - please let us know if you see any changes and if they are as you predict?

Glyncollen Primary School: Our bulbs are in good condition. We enjoyed planting them and can't wait to see them grow. Prof.P: Glad the bulbs are doing well and that you are enjoying the project again at Glyncollen.

Greyfriars RC Primary School: I am really enjoying it thank you for last year. I'm loving the bulbs mine are called Earl and Willum. Prof.P: I'm delighted to hear you enjoyed and are continuing to this year at Greyfriars.

Ladywell Primary School: We are really enjoying looking after the bulbs. We will be a few days behind everyone else as unfortunately they were knocked down and we had to replant the bulbs. We are thankful that you gave us more bulbs because they were destroyed. We are also thankful for including us in the project. Prof.P: Glad you got the bulbs and more importantly that you haven't given up!

Bleasdale CE Primary School: We have been scaring away the slugs! Prof.P: Many gardeners will be very interested to know how you are doing this Bleasdale. Let me know.

Raglan VC Primary: We removed lots of fallen leaves from the top of the pots. No watering required this week.

Ysgol Bro Eirwg: Ar ddydd Mercher cafon ni 19cm o law, sef 190mm - mae'r siart dim ond yn mynd i 100mm! Hefyd ar ddydd Gwener cafon ni 11cm o law, sef 110mm, yr un broblem gyda'r siart! Diolch Athro.Ardd: Llawer iawn o glaw! Wnai newid y furflen we - diolch.

Woodplumpton St. Anne's Primary School: It's interesting to see the difference between the highest and the lowest temperatures in one week. We are very excited to be taking part in the project. We want to know what will happen. Prof.P: Hopefully in the spring you will have some beautiful flowers!

Culross Primary School: We are going to send our weather reports on Monday’s. On Friday the rainfall was 10 mm because it was hailstones on Thursday evening. Prof.P: Wow hailstones already! We had some in Cardiff too - I got soaked!

Burscough Bridge Methodist School: There was a high amount of rainfall this week and due to the weather conditions over Wednesday night the gauges tipped and lost the contents. Prof.P: I use a big lump of clay to help keep my rain gauge in place but most days it should be fine in the soil.

 

Hydref 2013

Diwrnod plannu enfawr

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 16 Hydref 2013
Plannu eich bylbiau - Powerpoint

 

Dim ond pum diwrnod tan yr wythnos plannu fawr a fydd yn cael eu cynnal ledled y DU fel rhan o'r ymchwiliad Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion!

Gobeithio y bydd y tywydd yn garedig i ni!

Bydd chwech a hanner mil o ddisgyblion yn plannu bylbiau fel y cam 1af yn yr ymchwiliad hinsawdd gyffrous.

Bydd ysgolion Saesneg a Chymraeg yn plannu ar yr 21 Hydref ac yn yr Alban ar 25.

I bawb sy’n plannu:

 • Cofiwch wneud eich labeli cyn plannu!
 • Darllenwch hwn cyn Plannu eich bylbiau i sicrhau brawf-deg!
 • Danfonwch lun neu ‘Tweet’  i mi o'ch dosbarth yn plannu i'w defnyddio yn y blog hwn.


Fy nghyfrif Twitter yn www.twitter.com / professor_plant

Pob lwc!

Athro'r Ardd

Arbrawf oddfog!

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 3 Hydref 2013
Athro'r Ardd a Bylb Bychan
Gwirfyddolwyr addysg: Bethan Lloyd, Liam Doyle a Claire Amundson.
Ystafell llawn bylbiau.
» View full post to see all images

Helo! Fy yw'r Athro'r Ardd a hoffwn groesawu'r chwe mil a hanner o wyddonwyr ifanc ar draws y DU sy'n cymryd rhan yn y Bylbiau'r Gwanwyn i Ymchwiliad Ysgolion eleni!

Bydd deuddeg mil o fylbiau yn cael eu plannu a'u monitro fel rhan o'r ymchwiliad hinsawdd hwn sydd yn cael ei gyd-drefnu gan yr Amgueddfa Cymru. Os oedd record byd am nifer o bobl yn plannu bylbiau ar yr un pryd, (mewn sawl lleoliad) gallem ei hyrddio!

Mae pob un o'r bylbiau wedi cael eu cyfrif ac yn gyson yn cael eu dosbarthu i'r 150 o ysgolion ar draws y wlad. Hoffwn groesawu pob disgybl ac athro fydd yn gweithio ar y prosiect hwn!

 • Cymerwch olwg ar y map i weld ble mae'r bylbiau yn cael eu hanfon ar draws y DU
 • Os nad ydych wedi derbyn fy llythyr eto - dilynwch y ddolen hon.
 • Cyn i bob bwlb cael ei phlannu, rhaid i bob disgybl mabwysiadu eu bylbiau ac addewid i ofalu amdano. Os ydych chi eisiau gwybod mwy - dilynwch y ddolen hon.

Cyn i chi fabwysiadu eich bwlb efallai y byddwch hefyd yn dymuno gwybod mwy o ble mae'n dod. Mae fy ffrind Bwlb bychan yn mynd i esbonio:

Fi a fy holl ffrindiau bwlb dod o blanhigfa feithrin ym Maenorbŷr, ger Dinbych y Pysgod yng Nghymru, fe'i gelwir ' Springfields '. Roeddem wedi cael eu dewis ac yn llwytho ar fan yn barod i fynd i'n cartrefi newydd. Ar y dechrau roeddwn ychydig yn ofnus, ond pan wnes i gyfarfod Athro'r Ardd yn yr Amgueddfa roeddwn yn deall fy mod i yn ddiogel a bod gennyf waith pwysig i'w wneud. Rydym i gyd wedi cael eu dewis i helpu i ddeall sut gall y tywydd effeithio ar bryd fydd fi a fy ffrindiau yn gwneud blodau. Mae fy rhieni cyn i mi dyfodd yma hefyd, Springfields wedi bod yn tyfu'n ni 'Daffodils Tenby' am tua 25 mlynedd, rydym yn un o'r ddwy genhinen Pedr sydd yn frodorol i Ynysoedd Prydain.”

Dim ond ychydig o wythnosau tan blannu! Ni allaf aros!

Athro'r Ardd

Gorffennaf 2013

Gwyddowyr Gwych yng Nghwm Rhondda

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 8 Gorffennaf 2013
Derbyn tystysgrifau Gwyddonwyr Gwych.
Cystadleuaeth adeiladu nyth mawr.
Hela bwystfilod bach – allwch chi weld y neidr filtroed?
» View full post to see all images

Ysgol Gynradd Williamstown, yng Nghwm Rhondda, ddaeth yn gyntaf o’r chwedeg tri o ysgolion yng Nghymru a gymrodd ran yn ymchwiliad Bylbiau'r Gwanwyn yr Amgueddfa eleni.

Enillodd y dosbarth o Wyddonwyr Gwych daith natur i Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, lle cawsant eu tystysgrifau. Fel rhan o'r daith, cawsant gyfle i astudio madfallod dŵr, chwilio am fwystfilod bach, gwylio ystlumod ac adeiladu nythod mawr yn y goedwig!

Athro'r Ardd: ''Cafodd pob un o’r disgyblion ddiwrnod gwych a dylen nhw fod yn falch iawn o'r ffordd maen nhw wedi cynrychioli eu hysgol. Roedd y safon yn uchel iawn eleni; mae’r ysgolion i gyd yn gwella wrth gofnodi eu data. Gwnaeth Williamstown yn arbennig o dda gyda'u cofnodi ac wedi bod yn frwdfrydig iawn o'r cychwyn fis Tachwedd diwethaf tan ddiwedd y gwanwyn – a ddaeth yn hwyr iawn eleni!"

Alison Hall, Athrawes yn Ysgol Gynradd Williamstown: "The pupils said it was the best day out they had ever had - they loved viewing the bat roost in particular! In terms of the investigation, the children have have loved the whole process from planting and recording to measuring and waiting for the first bloom to appear. It has been great for improving their science, numeracy and ICT skills. We are now really enthused about nature and the environment and are keen to set-up more outdoor investigations in our school grounds".

Os hoffech chi gymryd rhan yn y project hwn y tymor nesaf, llenwch y ffurflen gais ar-lein: www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/1738/

I weld ein hadroddiad gwerthuso gan athrawon (Saesneg yn unig), cliciwch ar y ddolen hon: https://scan.wufoo.com/reports/spring-bulbs-for-schools-evaluation-report/

Fel y gwelwch o'r cwestiwn gwerthuso isod mae’r project yn drawsgwricwlaidd:

 

 

 

Mehefin 2013

Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion: Canlyniadau 2005-2013

Postiwyd gan Danielle Cowell ar 13 Mehefin 2013

Mae project ‘Bylbiau'r Gwanwyn i Ysgolion’ yn gyfle i filoedd o wyddonwyr ysgol weithio gydag Amgueddfa Cymru i archwilio newid yn yr hinsawdd a'i ddeall.

Ers mis Hydref 2005, mae gwyddonwyr ysgol  wedi bod yn cadw cofnod o'r tywydd a phryd mae eu blodau'n agor, fel rhan o astudiaeth hirdymor o effeithiau'r tymheredd ar fylbiau'r gwanwyn.

Mae tystysgrifau wedi cael eu hanfon at yr holl ddisgyblion yn 3979 a gwblhaodd y prosiect eleni.

Mae rhagor o fanylion yn adroddiadau Athro'r Ardd neu gallwch chi lawrlwytho'r daenlen i astudio'r patrymau!

 • Gwnewch siartiau amlder a graffiau i ganfod y cymedrau.
 • A wnaeth blodau agor yn hwyr mewn ysgolion oedd yn cofnodi tywydd oer?
 • Sut wnaeth tymheredd, heulwen a glaw effeithio ar ddyddiadau blodeuo ar gyfartaledd?
 • Chwiliwch am dueddiadau mewn gwahanol lefydd yng Nghymru.
 

Diolch yn fawr

Athro'r Ardd

www.museumwales.ac.uk/scan/bylbiau

Twitter http://twitter.com/Professor_Plant

Facebook Professor Plant

Mai 2013

Cystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr 2013

Postiwyd gan Catalena Angele ar 23 Mai 2013

Ychydig wythnosau yn ôl dyma fi’n cyhoeddi enillwyr a goreuon y Gystadleuaeth Darlunio Cennin Pedr, a nawr gall pawb weld y lluniau gwych ar y wefan!

Roeddwn i’n chwilio am ddarluniau botanegol – darluniau gwyddonol o blanhigion. Roeddwn i’n chwilio am luniau prydferth, ond roedd yn rhaid i rannau gwahanol y cennin Pedr fod wedi eu labelu’n glir.

Mae’r 1af, 2il a’r trydydd yn ennill pecyn gwylio adar a binocwlars bach. Bydd y goreuon eraill yn derbyn bag o hadau blodau i’r ardd.

Cliciwch yma i weld Enillwyr a Goreuon eleni.

http://www.amgueddfacymru.ac.uk/cy/3956/

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

Gardd Ysgol SS Philip and James

Postiwyd gan Catalena Angele ar 2 Mai 2013
Disgybl yn ysgol SS Philip and James Primary School gyda’i chenhinen Bedr.
Disgybl yn ysgol SS Philip and James Primary School gyda’i chenhinen Bedr.
Disgybl yn ysgol SS Philip and James Primary School yn mesur ei genhinen Bedr.
Disgyblion ysgol SS Philip and James Primary School yn Lloegr yn cofnodi tymheredd.
» View full post to see all images

Diolch i Ysgol SS Philip and James am y lluniau ardderchog hyn.

Eich gardd yn edrych yn hyfryd!

Diolch yn fawr,

Athro’r Ardd

Addewid Athro’r Ardd: Fydda i ddim yn anghofio’r blodau hwyr

Postiwyd gan Catalena Angele ar 2 Mai 2013
Nick a Pat Bean mewn cae o gennin Pedr Dinbych-y-pysgod ar eu fferm Springfields Fresh Produce ym Maenorbŷr, ger Dinbych-y-pysgod. Dyma o ble daeth eich cennin Pedr chi!
Nick a Pat Bean
Blodau yn Ysgol Gynradd Rogiet, Cymru.

Helo na Wyddonwyr Gwych,

Mae 4116 ohonoch chi wedi helpu gydag ymchwiliad Bylbiau’r Gwanwyn eleni – mae’n ANHYGOEL! Rydw i’n chwysu chwartiau’r wythnos hon yn ceisio paratoi’r tystysgrifau i gyd i chi!

Ond dyw ymchwiliad pawb heb orffen eto, mae rhai blodau yn dal heb agor.

Beth i’w wneud os nad yw’r blodau wedi agor eto?

Daliwch ati i anfon cofnodion aton ni! Os ydy’ch blodau chi yn dal heb agor mae daliwch ati i ymchwilio! Pan fyddan nhw’n agor, gallwch chi gofnodi’r dyddiad a thaldra’r planhigyn ar y wefan.

Pam fod dyddiad cau felly?

Bob blwyddyn, mae’n rhaid i fi ysgrifennu adroddiad arbennig sy’n crynhoi’r holl ddata fyddwch chi’n ei anfon ata i. Mae’r amser wedi dod i fi ysgrifennu’r adroddiad nawr. Bydd yr holl gofnodion a gyrhaeddodd cyn y dyddiad cau yn cael eu cynnwys yn adroddiad eleni.

Beth sy’n digwydd i’r cofnodion sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau?

Bydda i’n ychwanegu cofnodion sy’n cyrraedd ar ôl y dyddiad cau i’r bas data ac yn eu cynnwys yn adroddiad y flwyddyn nesaf. Mae pob un o’ch cofnodion chi’n bwysig iawn a byddan nhw’n helpu’r ymchwiliad i fod yn fwy cywir yn y dyfodol. Fydd eich data chi ddim yn cael ei golli neu ei wastraffu, rwy’n addo.

Pwy sydd yn y llun??

Gadewch i fi eich cyflwyno i Nick a Pat Bean, perchnogion fferm Springfields Fresh Produce, o ble daeth bylbiau eich cennin Pedr! Yn y llun, maen nhw’n sefyll mewn cae o gennin Pedr Dinbych-y-pysgod sydd yn tyfu ar eu fferm.

Pwy sydd wedi anfon cofnodion blodau am y tro cyntaf?

Diolch i’r ysgolion canlynol am anfon eu cofnodion blodau cyntaf: Gladestry C.I.W. School, Williamstown Primary, St Athan Primary, Ysgol Hiraddug and Bwlchgwyn CP School yng Nghymru, Hawthornden Primary School, Ladybank Primary School, Tynewater Primary School ac Torbain Primary School yn yr Alban, ac Larkrise Primary School, Britannia Community Primary School ac Thorneyholme RC Primary School yn Lloegr.

Diolch hefyd i’r ysgolion sy’n dal i anfon mwy a mwy o gofnodion – mae ein hymchwiliad yn mynd yn fwy ac yn fwy cywir bob tro!

Diolch yn fawr

Athro’r Ardd

 

 • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

  Cewch ddarganfod celf, daeareg a hanes natur. Gyda rhaglen newidiol o arddangosfeydd a digwyddiadau, mae rhywbeth i syfrdanu pawb, beth bynnag sy'n mynd â'ch bryd — ac mae mynediad am ddim!

 • Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

  Sain Ffagan

  Sain Ffagan yw un o brif amgueddfeydd awyr agored Ewrop, ac atyniad ymwelwyr mwyaf poblogaidd Cymru.

 • Big Pit Amgueddfa Lofaol Cymru

  Big Pit

  Pwll glo go iawn yw'r Pwll Mawr, ac un o amgueddfeydd mwyngloddio gorau Prydain.

 • Amgueddfa Wlân Cymru

  Amgueddfa Wlân Cymru

  Mae Amgueddfa Wlân Cymru, sydd yn hen ffatri wlân y Cambrian Mills, yn lle arbennig ac mae ganddi stori gyfareddol i'w hadrodd.

 • Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru

  Yn OC75, sefydlodd y Rhufeiniaid caer yng Nghaerllion a fyddai'n gwarchod yr ardal am dros 200 o flynyddoedd. Heddiw, yn Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru yng Nghaerllion, byddwch yn dysgu pam yr oedd byddin y Rhufeiniaid cymaint i'w hofni.

 • Amgueddfa Lechi Cymru

  Amgueddfa Lechi Cymru

  Mae'r Amgueddfa Lechi'n cynnig diwrnod llawn mwynhad ac addysg mewn ardal ddramatig o brydferth ar lan Llyn Padarn.

 • Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

  Mae Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn adrodd hanes diwydiant ac arloesi yng Nghymru, heddiw a thros y 300 mlynedd diwethaf.

 • Rhagor: Archwilio'r Casgliadau

  Gwefan newydd cyffrous yw 'Rhagor' lle cewch ddysgu rhagor am ein casgliadau hynod.