Mae ein gwefan yn newid. Rydym ni’n treialu tudalennau newydd: beth ydych chi’n feddwl amdanynt? Mwy
Dewislen
Cau
English

Amgueddfa Cymru

Hafan

Blog yr Amgueddfa

Amgueddfa Cymru

Amgueddfa Blog

Ym mhobman

David Anderson, 28 Chwefror 2011

Diwedd wythnos diwethaf, bum yn Nulyn. Roedd hi'n gyfnod prysur yno a hwythau yng nghanol etholiad. Er nad oedd y canlyniad yn wybyddus pryd hynny, roedd yn amlwg fod yna chwant am newid. Ymysg y bobl y gwnes i gyfarfod oedd Raymond Keaveney o Oriel Celf Genedlaethol Iwerddon a Pat Wallace of Amugeddfa Genedlaethol Iwerddon. Roedd yn amlwg o'r yn a glywais fod y sector amgueddfaol wedi dioddef yn arw oherwydd y sefyllfa economaidd gyda toriadau staff ynghyd a rhewi ar gyflogi staff. Fodd bynnag, roedd yna newyddion da hefyd a cawsom sgyrsiau difyr ynglyn a chydweithio yn y dyfodol ynghyd a chyfnewidiadau staff. Cafwyd dipyn o hwyl ynglyn a'r rygbi, gyda gem Cymru v Iwerddon cyn hir. Wrth lwc, mae fy nghydweithwyr yn hapus imi barhau i gefnogi Iwerddon!

Nol yng Nghymru, bum am y tro cyntaf i weld opera yng Nghanolfan y Mileniwm. Roedd y lleoliad ynghyd a'r perfformiad o safon uchel tu hwnt. Rydym yn ffodus iawn i gael theatr o'r fath safon yng Nghaerdydd.

Mae gennyf hefyd ychydig o newyddion da - cefais fy ethol fel aelod o fwrdd y Museums Association. Rwyf yn hynod ddiolchgar o'r gefnogaeth a dderbyniais ac yn edrych ymlaen at y sialens. Mae cryn waith o'n blaenau ac edrychaf ymlaen i chwarae rhan flaenllaw o fewn y Bwrdd fel ein bod yn arwain y sector yn dilyn diddymiad yr MLA.

Gadael sylw