Amgueddfa Cymru

Hafan

Blog yr Amgueddfa

Amgueddfa Cymru

Hafan y Blog

Adeiladu tŷ crwn - creu to

Ian Daniel, 13 Mai 2010

Rwy'n dechrau teimlo'n gyffrous nawr a'r adeilad yn magu to. Gallwch chi ddychmygu sut siap fydd arno pan fydd Dafydd a'r criw wedi gorffen y gwaith.

Roedd digon i Dafydd feddwl amdano. Aeth y chwech traws cyntaf i fyny yn eithaf di ffwdan ond wedyn roedd yn rhaid ystyried y lle gorau i osod y trawstiau cadwynog. Penderfynodd Dafydd eu gosod y tu allan i'r prif drawstiau. I wybod pam darllenwch ei ddyddiadur

Aeth y llwyth nesaf o drawstiau i fyny'n eithaf cyflym. Roedden nhw wedi cael eu rhicio fel bod modd iddynt fachu'r gadwyn. Llinyn wedi ei dario sy'n eu rhwymo ynghyd. Gosododd Dafydd ail gyfers o drawstiau cadwynog tua gwaelod y to. Cyn hir fe fyddwn yn gosod y to gwellt.

Darllenwch ddyddiadur Dafydd http://www.theroundhouse.org/dafsdiary.htm

Codi'r trawstiau
Codi'r trawstiau
Codi'r trawstiau
Sylwch ar y trawstiau'n barod i'w codi
Golwg ar y trawstiaid oddi isod
Golwg ar y trawstiau oddi mewn y tŷ
Y trawstiau i gyd bron wedi eu gosod
Y trawstiau i gyd bron wedi eu gosod

Gadael sylw