Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Cysylltwch â ni

Mae i'r adran hon chwech phrif uned guradurol gydag aelod uwch o'r staff yn bennaeth ar bob un. Mae yna dair uned arall sydd heb benaethiaid gweinyddol: Anifeiliaid ag Asgwrn Cefn, Cadwraeth a Dogfennu. Ceir mwy o wybodaeth am gyfrifoldebau curadurol a diddordebau ymchwil y staff ar ddalennau gwe'r unedau adrannol.

Cymrawd Ymchwil Anrhydeddus Dr P. Graham Oliver Ffôn:
(029) 2057 3220

Adnoddau Adrannol

Cynorthwy-ydd Swyddfa Sarah Lendrum Ffôn:
(029) 2057 3224

Pryfeteg

» Ymweld â'r hafan am Pryfeteg

Pennaeth Pryfeteg a Cheidwad Hemiptera Dr Mike Wilson Ffôn:
(029) 2057 3263
Uwch Guradur: Pryfeteg Mark Pavett Ffôn:
(029) 2057 3216
Swyddog Delweddu Digidol a Mynediad James Turner Ffôn:
(029) 2057 3135
Prif Guradur Uned Entomoleg Adrian Plant Ffôn:
(029) 2057 3323
Cymrawd Ymchwil John Deeming Ffôn:
(029) 2057 3122

Planhigion Isel

» Ymweld â'r hafan am Planhigion Isel

Prif Guradur Uned Botaneg Dr Ray Tangney Ffôn:
(029) 2057 3303
Prif Guradur Uned Botaneg Dr Ingrid Juettner Ffôn:
(029) 2057 3127
Curadur Botaneg Katherine Slade Ffôn:
(029) 2057 3242

Bioamrywiaeth y Mˆr

» Ymweld â'r hafan am Bioamrywiaeth y Môr

Pennaeth Bioamrywiaeth y Môr Dr Andy Mackie Ffôn:
(029) 2057 3311
Uwch Guradur: Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn Morol Katie Mortimer-Jones Ffôn:
(029) 2057 3153
Uwch Guradur: Anifeiliaid Di-asgwrn-cefn Morol Teresa Darbyshire Ffôn:
(029) 2057 3222

Molysgiaid

» Ymweld â'r hafan am Molysgiaid

Rheolwraig y Casgliad Harriet Wood Ffôn:
(029) 2057 3244
Curadur (Deufalfiaid) Anna Holmes Ffôn:
(029) 2057 3343
Curadur Bioamrywiaeth Anifeiliaid Di-asgwrn Cefn Jennifer Gallichan Ffôn:
(029) 2057 3217
Uwch Guradur: Molysgiaid Ben Rowson Ffôn:
(029) 2057 3110

Planhigion Fasgwlaidd

» Ymweld â'r hafan am Planhigion Fasgwlaidd

Curadur Botaneg Sally Whyman Ffôn:
(029) 2057 3345

Hanes Llystyfiant

» Ymweld â'r hafan am Hanes Llystyfiant

Pennaeth Botaneg Dr Chris Cleal Ffôn:
(029) 2057 3310
Swyddog Ymchwil Gwadd Benjamin Evans Ffôn:
(029) 2057 3305
Prif Guradur Uned Botaneg Dr Heather Pardoe Ffôn:
(029) 2057 3294

Cadwraeth

» Ymweld â'r hafan am Cadwraeth

Prif Gadwraethydd, Gwyddorau Naturiol Julian Carter Ffôn:
(029) 2057 3230
Prif Gadwraethydd Gwyddorau Naturiol Annette Townsend Ffôn:
(029) 2057 3191
Swyddog Cadwraeth Victoria Purewal Ffôn:
(029) 2057 3119