Rydych chi yn:  >   >   > 
English

Pryfeteg

Buwch goch gota

Mae gwaith yr adran Entomoleg yn ymwneud ag astudio pryfed. Ceir dros filiwn o rywogaethau yn ein casgliad, ac mae tua hanner ohonynt yn dod o Brydain (daw'r gweddill o amryw wledydd ar draws y byd).

Mae'r casgliad Prydeinig yn cynrychioli y rhywogaethau a geir yn y DU yn dda. Caiff ei ddefnyddio fel ffynhonnell gyfeiriadol i ddynodi sbesimenau a gesglir o'r newydd ac er mwyn cymharu wrth i ni ddisgrifio rhywogaethau newydd. Hyd yn oed ym Mhrydain yr ydym yn darganfod rhywogaethau newydd a rhai na chawsant eu hadnabod yma o'r blaen.

Defnyddir pryfed a rhywogaethau di-asgwrn-cefn yn gynyddol i asesu ansawdd cynefinoedd yn y DU a mannau eraill.